«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
Название«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
страница1/7
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.73 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6m072000_kaz.doc
  1   2   3   4   5   6   7
Ф.7.22-10

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ


«БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ» КАФЕДРАСЫБЕКІТЕМІН

ҒЗЖжХҚ жөніндегі проректор


_________________ Бахов Ж.К.


« » ______________ 2011ж.6М072000 – «БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ


БАҒДАРЛАМАСЫ


ШЫМКЕНТ, 2011ж.

Қабылдау емтиханының бағдарламасы 050720 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған:

 1. Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының ілімдік негіздері

 2. Бейорганикалық қышқылдар, негіздер және тұздардың химиялық технологиясы

 3. Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы

 4. Электрохимиялық өндірістер технологиясы және плазмохимия

 5. Жобалау негіздері және зауыттар жабдықтары

 6. Бейорганикалық заттар технологиясының экологиялық мәселелері

 7. Қазақстанның минералды шикізаттары

 8. Глинозем және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

 9. Қалдықсыз технология

 10. БЗТ минералды және екіншілей шикізаттарды кешенді өңдеу

 11. Жарылғыш заттар: классификациясы, есептелуі, дайындалуы, сынағы және қолданылуы

 12. Жару жұмыстары

 13. Пиротехникалық заттар: классификациясы, есептелуі, дайындалуы, сынағы және қолданылуы

 14. Карбидті қосылыстар өндірісінің технологиясы

 15. Түсті металдардың электротермиясы

 16. Электротермия өндірісінің экологиялық мәселелері

 17. Тұтқыр материалдардың химиялық технологиясы– 1

 18. Тұтқыр материалдардың химиялық технологиясы – 2

 19. ЖЗТ зауыт қондырғылары

 20. Арнайы технология

 21. Жылутехника, қиынбалқитын метал емес және силикатты материалдар технологиясындағы жылулық үрдістер және агрегаттар

 22. Жылутехника, керамикалық және шыны өндірісіндегі жылулық процесстер және агрегаттар

 23. Керамиканың арнайы технологиясы

 24. Отқа төзімді және керамиканың химиялық технологиясы 1

 25. Отқа төзімді және керамиканың химиялық технологиясы 2


Қабылдау емтиханының бағдарламасы БЗХТ кафедрасының мәжілісінде талқыланған «16» 05. 2011, № 10 хаттамасы


Кафедраның меңгерушісі ________________т.ғ.д., профессор М.К.Жекеев (қолы, ғылыми атағы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханының бағдарламасы факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған химия-технологиялық_ «25» 05. 2011ж., № 11 хаттамасы.


Төрағасы _______________Бугенова С.

(қолы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханының бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген

ЖООКББО бастығы ________________________Изтаев Ж.Д.


КІРІСПЕ


6М072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының бағдарламасы, оның ішінде:

1. мамандандыру – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»,

2. мамандандыру – “Пиротехникалық құралдар және жарылғыш заттардың химиялық технологиясы»,

3. мамандандыру – «Плазмохимия және электротермиялық үрдістердің химиялық технологиясы»,

4. мамандандыру – «Қиын балқитын металл емес және силикатты материалдардың химиялық технологиясы»,

Негізгі жоғар білім алу кезінде студенттерге оқытылатын арнайы пәндердің жұмыс бағдарламаларының негізінде жасалған.

Бағдарлама отын – энергетикалық ресурстар және табиғи шикізаттарды кешенді өңдеу, маңызды бейорганикалық заттар мен энергиясыйымдылықты материалдарға қатысты ұсыныстар мен теориялық негіздердің үлкен аумағын қарастыруды қамтиды.

Емтихан тапсырушы өндірістің тиімді технологиялық режимдерін (химизмі, термодинамикалық сипаттамасы, механизмі, кинетикасы) түсіну үшін қажетті бейорганикалық синтез өнімдерін, жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдарды алудың теориялық негіздерін білуі қажет, нақты өнім өндірісінің нақты шарттарын білуі қажет, оны алудың технологиялық сызбасын құра білуі керек, өнім, шикізат, көмекші материалдар, түзілген қалдықтар мен оларды қайта өңдеу әдістеріне сипаттама беруі керек.

Оқу пәндерінің негізгі циклдары бойынша біліктілікке қойылатын талаптар іскерлік, мәдени, коммуникативтік компетенциялардың жинағын игеруге арналған мамандықтың жұмыс оқу жоспарының нақты мазмұнымен анықталады. Бітіруші таңдалған білім траекториясына сәйкес, толық көлемде жалпы білім беретін, базалық және жетекші пәндердің білімдерін игерген болуы керек.


МАМАНДАНДЫРУ – «БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»


1.1 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының ілімдік негіздері

Пән мақсаты мен міндеті. Негізгі түсініктемелер мен анықтамалар. Пәннің құрамдас бөлімдері. Теориялық мағлұматтардың химиялық технологиялық процестерін жетілдірудегі маңызы. Бейорганикалық заттар өндірістерінің өнімдері, шикізаттары, өндіріс қалдықтары. Өндірісте шешуін таппаған мәселелермен оларды шешудің мүмкінді бағыттары.

Бейорганикалық заттар химиялық технологиядағы жүйелерді термодинамикалық талдау. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Энтропия-процестер тепе-теңдігі мен өз-өздігін айқындаушы шама. Гиббс бос энергиясы және химиялық үрдістерде алар орны. Тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Термодинамикалық потенциалдар. Сипаттамалық функциялар.

Химиялық потенциал. Орнықты және орнықсыз тепе-теңдік. Түзілу, жану, еріту және шоғырсыздандыру процестерінің жылуын есептеу. Капустинский, Карапетьянц, Коновалов тәсілдері. Химико-технологиялық процестер жылуын есептеу.

Ле-Шателье тәртібі. Тепе-теңдіктегі өнім шығымы. Ерітінділер термодинамикасы. Ерітінділердегі молекулааралық әсерлесу. Термодинамикалық функциялардық ерітінділер құрамына тәуелділігі. Гиббс-Дюгем теңдеуі. Еру жылуы. Аса қаныққан ерітінділер. Қаныққан бу мен ерітінді жүйесіндегі тепе-теңдік ерекшеліктері мен термодинамикасы. Рауль-Генри заңы. Әртекті жүйелер тепе-теңдігі. Күй тәртібі. Күйлік диаграммалар түрлемдері. Күйлік диаграммалар арқылы есептеу тәсілдері.

Екі құрамдас жүйелер, олардың қалыптық диаграммалары: политерма, полибара, изотерма. Айқын және айқын емес максимумды ерігіштік және балқығыштық диаграммалары. Үшқұрамдас жүйелер, олардың қалыптық диаграммалары: политерма, изобара, изотерма. Криcталдау аймағы мен көлемі. Жүйелер құрамын бейнелеу. Кристоллогидраттар түзетін жүйелер. Қосарлы тұздар. Еріту және кристалдау процестері. Төрт құрамдас жүйелер. Изотерманың кескіні. Еріту, буландыру, кристалдау процестері

Химиялық процестер кинетикасы. Абсорбция және ион алмасу процестерінің кинетикасы. Еру және кристалдану процестер сипаттамасы.

Кристалдар өсу теориялары. Катализдік процестер. Түрлемдері мен кинетикасы. Температураның, қысымның және әрекеттесуші заттар шоғырының катализдік процесстер жылдамдығына әсері. Технологиялық процестерді жетілдірудің жалпы негіздері.


1.2 Бейорганикалық қышқылдар, негіздер және тұздардың химиялық технологиясы
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» және 6N0720- «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconБейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар
Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«6М072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша
«Жалпы химиялық технология»; «Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау»; «Электрохимиялық өндіріс технологиясы, плазмохимия»;...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconОрганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721– «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының сырттай оқу...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconХимия және химия технологиясының кафедрасы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының (тарының) студенттеріне арналған
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары
Алкандардың кеңістіктік құрылымы. Алкандардың химиялық қасиеттері. Радикалдық орын басу реакциясының механизмі
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconПавлодар
Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- филология (т), 6M020500-...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- филология (т), 6M020500-...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы үшін
Авогадро тұрақтысы na кез келген жүйенің ( n ) бөлшектер санының жүйе заттарының мөлшеріне қатынасы n: N/n = na моль-1 = 6,021023...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconБектасова айгерим шардарбекқызы қаратау бентониттерінен алынған сорбенттердің Қасиеттерін зерттеу және технологиясын жасау
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница