Курс – ІҮ Семестр – 7
НазваниеКурс – ІҮ Семестр – 7
страница2/9
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Ќазаќ_тілініѕ_тарихи_грамматикасы_4курс_2кредит.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дәрістің мазмұны: Дауыссыз дыбыстар жүйесі, дамуы.

Қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыздар, ерекшелігі, айырмашылығы.

.Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

ОЖСӨЖ мазмұны: Сингармониялық параллельдер мен варианттар туралы .

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

СӨЖ мазмұны: Қазақ тілі фонетикалық жүйесі дамуының ерекшеліктері туралы М.Томановтың пікірі.

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

3 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 3

Тақырыбы: Сингармонизм.

Семинар сабақтың мазмұны:

 1. Сингармонизм, түрлері, зерттелуі.

 2. Буын, жасалуы, дыбыстық құрамы, өзгеру жүйесі.

ОЖСӨЖ мазмұны: Аффрикат дауыссыздардың қалыптасуы.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

СӨЖ мазмұны: Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар, басқа түркі тілдерімен салыстыру, айырмашылығын анықтау.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.


4 – жұма:

Кредит сағат 2

Дәріс №4

Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстар жүйесі

Дәрістің мазмұны:.

 1. Дауыссыз дыбыстар жүйесі, дамуы. Қазіргі дауыссыздардан ерекшелігі.

 2. Жеке дауыссыздар дамуындағы өзгерістер.

 3. Сингармонизм, түрлері, зерттелуі.

 4. Буын, жасалуы, дыбыстық құрамы, өзгеру жүйесі.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақ тілінде буын үндестігіне бағынбайтын жағдайларды конспектілеу.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

СӨЖ мазмұны: Буынның дыбыстық құрамына мысалдар теру.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

4 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 3

Тақырыбы: Буын, оның түрлері

Семинар сабақтың мазмұны:

ОЖСӨЖ мазмұны: Буын туралы Ж.Аралбаев, Қ.Жұбанов, С.Мырзабеков пікірлері.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

СӨЖ мазмұны: «Сингармонизм, түрлері, зерттелуі» реферат.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

5 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №5

Тақырыбы: Ассимиляция. Диссимиляция.

Дәрістің мазмұны:

 1. Ассимиляция. Диссимиляция.

 2. Фонетикалық құбылыстар.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.

ОЖСӨЖ мазмұны: Фонетикалық құбылыстарға он-оннан мысал теру.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

СӨЖ мазмұны: Аккомодация.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

5 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 5

Тақырыбы: Буын, оның түрлері

Семинар сабақтың мазмұны:

ОЖСӨЖ мазмұны: Фонетикалық құбылыстарға он-оннан мысал теру.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

СӨЖ мазмұны: Аккомодация.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.


6 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №6

Тақырыбы: Орфография мен графика.

Дәрістің мазмұны::

 1. Орфография мен графика.

 2. Жазу, оның тарихы.

Әдебиеттер:

Орхонские надписи: Култегин. Бильге-каган. Тоньюкук. Семей, 2001.

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

С.Аманжолов. Түркі филологиясы және жазу тарихы. А., 1996.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.Салқынбай. Тіл және мәдениет. А., 2001.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1997, 2001.

Қазақ тілі сөздігі. А., 2001.

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақ орфографиясының негізгі қағидаларына 10 мысал теру.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.Салқынбай. Тіл және мәдениет. А., 2001.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1997, 2001

СӨЖ мазмұны: Қазақ тіліндегі екпін мәселесіне байланысты көзқарастарға тоқталу.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.Салқынбай. Тіл және мәдениет. А., 2001.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1997, 2001

6 – жұма:

Кредит сағат 2

Семинар №6

Тақырыбы: Ассимиляция. Диссимиляция.

Қарастыратын мәселелер:

 1. Ассимиляция. Диссимиляция.

 2. Фонетикалық құбылыстар.

 3. Орфография мен графика.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1997, 2001.

Р.Сыздықова. Қазақ тілінің анықтағышы. А., 2000.

ОЖСӨЖ мазмұны: Фонетикалық құбылыстардың тарихи түріне он-оннан мысал

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.

СӨЖ мазмұны: Жазу, оның тарихы.

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.


7 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №7

Тақырыбы: Тарихи сөзжасам.

Дәріс мазмұны:

 1. Тарихи сөзжасамның зерттеу нысаны, мақсаты, міндеті.

 2. Негізгі ұғымдары, әдістері.

 3. Зерттелуі.

Әдебиеттер:

Қазақ грамматикасы. А., 2002.

А.Есенқұлов. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі қосымшалар. А., 1976.

Ә.Қайдаров. Структура односложных корней и основ в казахском языке. А., 1986.

А.Салқынбай. Тарихи сөзжасам. Семантикалық аспект. А., 1999.

А.Ысқақов. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. А., 1993.

Н.Оралбаева. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А., 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ортақ сема, өзек сема, негізгі сема, арнайы семаларға 5-5-тен мысалдар келтіру.

Әдебиет:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.

СӨЖ мазмұны: Көп мағыналылық пен синонимияның, антонимияның өзіндік ролін танып, білу.

Әдебиет:

Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964

7 – жұма:

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 7

Тақырыбы: Сөзжасамдық тәсілдер

Қарастыратын мәселелер:

 1. Фонетикалық, семантикалық сөзжасам.

 2. Синтетикалық, аналитикалық сөзжасам.

Әдебиеттер:

Н.Оралбаева. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А., 1998.

А.Салқынбай. Тарихи сөзжасам. Семантикалық аспект. А., 1999.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Қазақ грамматикасы. А., 2002.

ОЖСӨЖ мазмұны: Фонетикалық, семантикалық, синтетикалық, аналитикалық сөзжасамның нәтижесінде пайда болған сөздерге 10-10-нан мысал келтіріп, дәлелдеу.

Әдебиеттер:

Н.Оралбаева. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А., 1998.

А.Салқынбай. Тарихи сөзжасам. Семантикалық аспект. А., 1999.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Қазақ грамматикасы. А., 2002.

СӨЖ мазмұны: Сөзжасамның термин жасаудағы мәнін ашу.

Әдебиеттер:

Н.Оралбаева. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А., 1998.

А.Салқынбай. Тарихи сөзжасам. Семантикалық аспект. А., 1999.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Қазақ грамматикасы. А., 2002.


8 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №8

Тақырыбы: Тарихи сөзжасам.

Дәріс мазмұны:

Тарихи сөзжасамның зерттеу нысаны, мақсаты, міндеті, негізгі ұғымдары,

әдістері, зерттелуі.

Фонетикалық, семантикалық ,синтетикалық, аналитикалық сөзжасам.

Әдебиеттер:

Қазақ грамматикасы. А., 2002.

А.Есенқұлов. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі қосымшалар. А., 1976.

Ә.Қайдаров. Структура односложных корней и основ в казахском языке. А., 1986.

А.Салқынбай. Тарихи сөзжасам. Семантикалық аспект. А., 1999.

А.Ысқақов. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. А., 1993.

Н.Оралбаева. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А., 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны: Көне түркі ескерткіштерінен 20 туынды сөзді сөзжасамдық тәсілдеріне ажырату.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма курса Микроэкономика (5 семестр)
Курс микроэкономики рассчитан на один семестр и читается студентам третьего курса
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 4 Семестр –8
Курс бағдарламасы Т. Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.ҚР ғылым және білім министрлігі 11. 05. 2005 №289
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПәннің оқу-әдістемелік кешені. Курс – 3 Семестр – 6 Кредит саны – 3
Курс бағдарламасы : Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005ж. №289 негізінде жасалды
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 1,2 Кредит саны 2
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде (Астана қаласы,...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 8 Кредит саны 1
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология және тұрақты даму» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 3 Семестр – 6

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма «Татар теленә өйрәтү»
Кдуда татар филологиясе һәм тарихы факультетының IV курс студентлары өчен укыла торган бу курс 34 сәгатькә исәпләнгән һәм семестр...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа I (первый семестр I курс)

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПояснительная записка автор программы
Второй семестр «Политика Канады» включает курс по государственно-политическому устройству страны, а также занятия по внутренней и...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа III (второй курс, третий семестр)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница