Курс – ІҮ Семестр – 7
НазваниеКурс – ІҮ Семестр – 7
страница1/9
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Ќазаќ_тілініѕ_тарихи_грамматикасы_4курс_2кредит.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті«Бекітемін»

Факультет деканы

Ж.Ж.Шайекенов

(қолы) (аты - жөні)

«____»__________2009ж


Қазақ филологиясы кафедрасы


050117 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша кредиттік

оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған

«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы»


(пәннің атауы)

пәннің оқу-әдістемелік кешені


Курс – ІҮ
Семестр – 7

Кредит саны - 2

Дәріс – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

Семинар – 15 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 5-семестрде

Барлығы – 90 сағат
Орал 2010 ж

«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні бойынша


Б а ғ д а р л а м а


Пәннің оқу әдістемелік кешені ҚР БжҒМ-ның 04.08.2003 ж. №528 бұйрығыменБекітілген, Абай ат. ҚазҰПИ құрастырған жоғары кәсіптікбілім (қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша). А., 2003 ж.типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.


Құрастырушы: оқытушы Р.Ж.Сисенбаева

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


Келісілді: ОҮҰжОӘБ жетекшісі А.А. Какимова


Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қарастырылды


“____” ________________2010 ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________________ Мамыров А.Ы.


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы ________________ Әжіғалиев М.Қ.


2.Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

1.1. Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Сисенбаева Раушан Жаңабайқызы - Қазақ филологиясы кафедрасының оқытушысы

Қазақ филологиясы кафедрасы №1 ғимарат 4-қабат, 409-бөлме.

1.2.Пән туралы мәлімет

Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.

Аптасына 2 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан (дәріс, практика) және оқытушының басқарумен жүретін екі студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) тұрады.Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

2

Дәріс

50 минут+50 минут

ОЖСӨЖ+СӨЖ

50 минут+

50 минут


Байланыс сағаты

2

Семинар

50 минут+50минут

ОЖСӨЖ+СӨЖ

50 минут+

50 минутОқу жоспарынан көшірме:


Курс

семестр

кредит

Дәріс

Семинар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

ІІІ

7

2

15 сағ

15 сағ

30 сағ.

30 сағ.

90 сағ.

емтихан
  1. Кіріспе


Курс мақсаты:

 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінің зерттеу нысанын белгілеу;

 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінің шығу тарихын зерттеу;


Курс міндеті:


 • Жалпы Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінің шығу, қалыптасу кезеңдерін, зерттелу тарихын студенттерге оқыту;


Пререквизиттер:

 • Жалпы және орта білім беретін мектептерде оқытылатын қазақ тілі пәні.


Постреквизиттер:

 • Қазақ әдеби тілінің тарихы

 • Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы


Курс мазмұны:

 • «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні.

 • Тарихи лексикология.

 • Сөз мағыналары. өзгеру себептері мен заңдылықтары.

 • Тарихи фонетика.

 • Дауыссыз дыбыстар жүйесі.

 • Сингармонизм.

 • Ассимиляция. Диссимиляция.

 • Орфография мен графика.

 • Тарихи сөзжасам.

 • Тарихи морфология.

 • Сөз таптарының дамуы.

 • Сын есімнің дамуы.

 • Сан есімнің дамуы.

 • Есімдіктің дамуы.

 • Етістіктің дамуы.

 • Рай тұлғаларының тарихы.

 • Шақ тұлғаларының тарихы.

 • Етіс тұлғаларының дамуы.

 • Үстеу.

 • Еліктеуіш сөздер.

 • Көмекші сөздер.

 • Тарихи синтаксис.

 • Сөз тіркесі.

 • Сөздердің байланысу түрлері.

 • Жай сөйлем.

 • Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі.

 • Құрмалас сөйлем.

 • Құрмалас сөйлем.

 • Қазақ тілі құрмалас сөйлемдер жүйесінің зерттелу тарихы.


1.4. Сабақтың мазмұны және кестесі


1 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №1

Тақырыбы: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні.

Дәрістің мазмұны:

 1. Пәннің мақсаты, міндеті, зерттеу нысаны;

 2. Салалары, басқа пәндермен байланысы;

3. Тіл тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдері

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Т.Қордабаев., М.Томанов. Тарихи грамматика мәселелері. А., 1975.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тіл тарихын кезеңдерге бөлу туралы Н.А.Баскаков, А.Н.Самойлович, С.Е.Малов, М.Т.Томанов, Б.Сағындықұлының ғылыми пікірлері.

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

СӨЖ мазмұны: Қазақ тілінің тарихи грамматикасына байланысты әдебиеттердің картотекасын жасау (БҚМУ ғылыми кітапханасындағы қор негізінде)

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

1 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 1

Тақырыбы: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні. Тарихи лексикология.

Семинар сабақтың мазмұны:

 1. Пәннің мақсаты, міндеті, зерттеу нысаны, басқа пәндермен байланысы;

 2. Тіл тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдері;

 3. Тарихи лексикология, салалары.

 4. Этнолингвистика.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тіл тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдері туралы таблица дайындау

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

СӨЖ мазмұны: «Этнолингвистка» тақырыбында реферат.

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.


2 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №2

Тақырыбы: Сөз мағыналары. өзгеру себептері мен заңдылықтары.

Дәрістің мазмұны:

 1. Сөз мағыналары.

 2. Өзгеру себептері мен заңдылықтары.

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кірме сөздер, мағыналық дамуы мен тілді байытудағы рөлі, кіру қажеттілігі.

Әдебиет:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Т.Қордабаев., М.Томанов. Тарихи грамматика мәселелері. А., 1975.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

СӨЖ мазмұны: Табу мен эвфемизмдер, тарихи сипаты.

Әдебиет:

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

2 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 2

Тақырыбы: Тарихи фонетика

Семинар сабақтың мазмұны:

 1. Тарихи фонетика, зерттеу нысаны.

 2. Көне түркі тіліндегі дауысты дыбыстар, зерттелуі.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

ОЖСӨЖ мазмұны: Диалектілерде кездесетін дауысты дыбыстар сәйкестігі, себептері.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

СӨЖ мазмұны: Дауысты дыбыстардың артикуляциялық сипаттамасына түсінік беру.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.


3 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №5

Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстар жүйесі

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма курса Микроэкономика (5 семестр)
Курс микроэкономики рассчитан на один семестр и читается студентам третьего курса
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 4 Семестр –8
Курс бағдарламасы Т. Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.ҚР ғылым және білім министрлігі 11. 05. 2005 №289
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПәннің оқу-әдістемелік кешені. Курс – 3 Семестр – 6 Кредит саны – 3
Курс бағдарламасы : Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005ж. №289 негізінде жасалды
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 1,2 Кредит саны 2
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде (Астана қаласы,...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 8 Кредит саны 1
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология және тұрақты даму» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 3 Семестр – 6

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма «Татар теленә өйрәтү»
Кдуда татар филологиясе һәм тарихы факультетының IV курс студентлары өчен укыла торган бу курс 34 сәгатькә исәпләнгән һәм семестр...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа I (первый семестр I курс)

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПояснительная записка автор программы
Второй семестр «Политика Канады» включает курс по государственно-политическому устройству страны, а также занятия по внутренней и...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа III (второй курс, третий семестр)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница