Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы
НазваниеҚазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы
страница1/65
Дата конвертации15.02.2016
Размер8.94 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.fireman.kz/upload/КоАП_РК_каз.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы


МАЗМҰНЫ


1-БӨЛIМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1-тарау. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ

ТУРАЛЫ ЗАҢНАМА


1-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк

құқық бұзушылық туралы заңнамасы

2-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi

3-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық

бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңнамасының

кеңiстiк тұрғысынан қолданылуы

4-бап. Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық

үшiн жауаптылық туралы заңнамасының

уақыт тұрғысынан қолданылуы

5-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi


2-тарау. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ

ЗАҢНАМАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН

ҚАҒИДАТТАРЫ


6-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың мiндеттерi

7-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы

заңнама қағидаттарының маңызы

8-бап. Заңдылық

9-бап. Заң мен сот алдындағы теңдiк

10-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы

11-бап. Кiнә қағидаты

12-бап. Әкiмшiлiк жауаптылыққа қайта тартуға жол бермеу

13-бап. Iзгiлiк қағидаты

14-бап. Жеке басқа қол сұғылмаушылық

15-бап. Жеке бастың абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

16-бап. Жеке өмiрге қол сұғылмаушылық және құпияны қорғау

17-бап. Меншiкке қол сұғылмаушылық

18-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді

қарауға уәкілеттік берілген соттың (судьяның) және

органның (лауазымды адамның) тәуелсiздiгi

19-бап. Куә айғақтарын беру мiндетiнен босату

20-бап. Бiлiктi заң көмегiне құқықтарды қамтамасыз ету

21-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы

істер бойынша іс жүргiзудiң жариялылығы

22-бап. Iс жүргiзу барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

23-бап. Процестік шешiмдерге дау айту және процестік

әрекеттерге шағым жасау еркіндігі

24-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтары мен

заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау


2-БӨЛIМ. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ

ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚ


ЖАЛПЫ БӨЛІК


3-тарау. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ


25-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық

26-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау

27-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау


4-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚ


28-бап. Әкiмшiлiк жауаптылыққа жататын тұлғалар

29-бап. Ақыл-естiң дұрыс еместігі

30-бап. Лауазымды адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы

31-бап. Құқық бұзушылық арнаулы техникалық құралдармен

тiркелген кездегi әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi

32-бап. Әскери қызметшiнің, прокурордың және тәртіптік

жарғылардың не арнайы ережелердің күші

қолданылатын өзге де адамдардың өздері әкімшілік

құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкiмшiлiк

жауаптылығы

33-бап. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының,

адвокаттардың, дара кәсіпкерлердің және заңды

тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы

34-бап. Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және

азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы


5-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ БОЛҒЫЗБАЙТЫН

МӘН-ЖАЙЛАР


35-бап. Қажеттi қорғану

36-бап. Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу

37-бап. Аса қажеттiлiк

38-бап. Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу

39-бап. Бұйрықты немесе өкiмдi орындау


6-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАЗА ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК-ҚҰҚЫҚТЫҚ

ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫ


40-бап. Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары

41-бап. Әкiмшiлiк жаза түрлерi

42-бап. Әкiмшiлiк жазалардың негiзгi және қосымша шаралары

43-бап. Ескерту жасау

44-бап. Әкiмшiлiк айыппұл

45-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы

болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық

жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу

46-бап. Арнайы құқықтан айыру

47-бап. Рұқсаттан айыру не оның қолданылуын тоқтата тұру,

сондай-ақ тiзiлiмнен алып тастау

48-бап. Қызметті немесе оның жекелеген түрлерiн

тоқтата тұру немесе оған тыйым салу

49-бап. Заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған

құрылысты мәжбүрлеп бұзу

50-бап. Әкiмшiлiк қамаққа алу

51-бап. Шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды

Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк

жолмен шығарып жіберу

52-бап. Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары

53-бап. Жол жүрiсi қағидаларын бiлуiн тексеру

54-бап. Құқық бұзушының мiнез-кұлқына ерекше талаптар белгiлеу


7-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАЗА ҚОЛДАНУ


55-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн

жаза қолданудың жалпы қағидалары

56-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн

жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар

57-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн

жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар

58-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық

жасалған кезде әкiмшiлiк жазалар қолдану

59-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу

60-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу

61-бап. Тұлға әкiмшiлiк жазаға тартылды деп есептелетiн мерзiм


8-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ЖӘНЕ

ӘКIМШIЛIК ЖАЗАДАН БОСАТУ


62-бап. Ескіру мерзiмінiң өтуiне байланысты

әкiмшiлiк жауаптылықтан босату

63-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк

жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату

64-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан тараптардың

татуласуына байланысты босату


9-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ

ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҒЫ


65-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы

66-бап. Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк

жазалар қолданудың ерекшелiктерi

67-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану

68-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк

жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату

69-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары

70-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны

71-бап. Ескіру мерзімдері

72-бап. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға

тартылды деп есептелетiн мерзiм


ЕРЕКШЕ БӨЛIК


10-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН

ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР


73-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар

аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер

74-бап. Қазақстан Республикасының

азаматтығын алуға кедергi келтiру

75-бап. Қазақстан Республикасының тiл туралы

заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

76-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты

жер таңдау құқығын шектеу

77-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң заңды қызметiне кедергi келтіру

78-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту

79-бап. Қазақстан Республикасының дербес деректер

және оларды қорғау туралы заңнамасын бұзу

80-бап. Медициналық көмек көрсету тәртiбiн, стандарттарын

сақтамау және оны сапасыз көрсету

81-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша

жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы

беру қағидаларын бұзуы

82-бап. Медицина қызметкерiнiң Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген, дәрiлiк заттарды өткiзу

қағидаларын және рецептер жазып беру жөніндегі

талаптарды бұзуы

83-бап. Қазақстан Республикасының мүгедектердi

әлеуметтiк қорғау туралы заңнамасын бұзу

84-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы

әлеуметтiк қызметтер туралы заңнамасын бұзу

85-бап. Медиацияға қатысушылардың медиацияны жүргiзу

барысында белгiлi болған мәлiметтердi жария етуi

86-бап. Адамды еңбек шартын жасаспай жұмысқа жіберу

87-бап. Еңбекке ақы төлеу жөніндегі талаптарды бұзу

88-бап. Демалыс бермеу

89-бап. Жұмыс уақытының нормасын заңсыз асыру

90-бап. Еңбек саласында кемсітушілікке жол беру

91-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен

қамсыздандыру туралы заңнамасын бұзу

92-бап. Қазақстан Республикасының мiндеттi

әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамасын бұзу


93-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн және еңбектi қорғауды

қамтамасыз ету қағидаларын бұзу

94-бап. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары

бойынша аттестаттауды жүргізу жөніндегі

заңнама талаптарын бұзу

95-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды

тергеп-тексеруді қамтамасыз етпеу

96-бап. Өндірістегі жазатайым оқиға фактісін жасыру

97-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жасасу

жөнiнде заңнама талаптарын бұзу

98-бап. Қазақстан Республикасының халықты

жұмыспен қамту туралы заңнамасын бұзу

99-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік

қызмет туралы заңнамасын бұзу

100-бап. Жеке немесе заңды тұлғаның берген шағымын

оған зиянды болатындай етiп бағыттау


11-тарау. САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫНА (РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫНА) ҚОЛ

СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ

БҰЗУШЫЛЫҚТАР


101-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына

(республикалық референдум комиссиясына)

қажеттi мәлiметтер мен материалдарды ұсынбауы

немесе комиссияның шешiмдерiн орындамауы

102-бап. Сайлау алдындағы үгiтті оған тыйым

салынған кезеңде жүргiзу

103-бап. Сайлау алдындағы үгiтті жүргiзу құқығына кедергi келтiру

104-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы

көрінеу жалған мәліметтер тарату

105-бап. Сайлау комиссиясы (республикалық референдум

комиссиясы) мүшесiнiң құқықтарын бұзу

106-бап. Азаматтардың сайлаушылар

тiзiмiмен танысу құқығын бұзу

107-бап. Сайлаушылар (республикалық референдумға қатысуға

құқығы бар азаматтар) тізімін жасау үшін

сайлаушылар туралы жалған мәліметтер ұсыну

108-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу


109-бап. Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк

заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың

кандидаттарды, партиялық тiзiмiн ұсынған саяси

партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi

бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi келтіретін және

(немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы

110-бап. Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге

мүмкiндiк жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн

(дауыс беруге арналған бюллетеньдердi) беру

111-бап. Жұмыс берушiнiң сайлауға (республикалық

референдумға) қатысу үшiн демалыс беруден бас тартуы

112-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы

сайлау алдындағы үгiтті жүргiзу шарттарын бұзу

113-бап. Анонимдік үгiттеу материалдарын

дайындау немесе тарату

114-бап. Үгіттеу материалдарын қасақана жою, бүлдіру

115-бап. Сайлауды (республикалық референдумды)

әзiрлеу мен өткiзуге қаражаттың жұмсалғаны туралы

есептердi ұсынбау немесе жарияламау

116-бап. Сайлау науқанын сайлау қорларынан тыс

қаржыландыру немесе оған өзге де

материалдық көмек көрсету

117-бап. Мемлекеттiк сайланбалы лауазымға кандидаттың не саяси

партияның шетел мемлекеттерінен, ұйымдарынан,

шетелдіктерден және азаматтығы жоқ адамдардан

қайырмалдықтар алуы

118-бап. Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға,

саяси партияларға олардың жазбаша

келiсiмiнсiз қызметтер көрсетуi

119-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе сайлау

(республикалық референдум) нәтижелерi

туралы мәлiметтердi ұсынбау не жарияламау

120-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге

сауалнама жүргiзу шарттарын бұзу

121-бап. Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар

(таңдаушылар) тізіміне өзгерістер енгізу

122-бап. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу шарттарын бұзу

123-бап. Кандидаттарға сайлаушылармен кездесу

үшін үй-жайлар беру шарттарын бұзу

124-бап.Үгіт материалдарын орналастыру

125-бап. Сайлау алдындағы үгіт жүргізуге республикалық

бюджеттен бөлінген қаражатты жұмсау тәртібін бұзу


126-бап. Сайлауда кандидаттардың, саяси партиялардың сенім

білдірілген адамдарының, бұқаралық ақпарат

құралдары өкілдерінің және байқаушылардың

заңды қызметіне кедергі келтіру


12-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫНА

ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ

БҰЗУШЫЛЫҚТАР


127-бап. Ата-ананың немесе басқа да заңды өкiлдердiң

балаларды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi

орындамауы

128-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк

құқық бұзушылық жасауға тарту

129-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды

адамдарының және (немесе) баланың заңды

өкілдерінің тұрғын үйге мұқтаж жетім балаларды,

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды

есепке қою жөніндегі міндеттерді орындамауы

130-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды

адамдарының және (немесе) баланың заңды

өкілдерінің жетім балалардың, ата-анасының

қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын жайын

сақтау жөніндегі міндеттерді орындамауы

131-бап. Кәмелетке толмаған адамды масаң күйге дейiн жеткiзу

132-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта

ойын-сауық мекемелерiнде болуына жол беру

133-бап. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi

және темекi бұйымдарын сату және олардың сатуы

134-бап. Кәмелетке толмағандарға эротикалық

мазмұндағы заттар мен материалдарды сату

135-бап. Бала асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа),

жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi

қажет ететiн кәмелетке толмағандар туралы

мәлiметтердi ұсыну тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу


13-тарау. МЕНШIККЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ

БҰЗУШЫЛЫҚТАР


136-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

137-бап. Жер учаскесіне құқық беру кезінде және жер учаскесінің

нысаналы мақсатын өзгерту кезінде Қазақстан

Республикасының жер заңнамасын бұзу

138-бап. Арнаулы белгiлердi жою

139-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

140-бап. Кен орны учаскелерiн таңдап өңдеу

141-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

142-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

143-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне

мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

144-бап. Энергияны немесе суды заңсыз қосу, пайдалану

145-бап. Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра

объектілерін қорғау және пайдалану

саласындағы заңнамасын бұзу

146-бап. Егістіктердің немесе екпелердің үстімен жүру

147-бап. Егістіктерді, маяларды таптау, ауыл шаруашылығы

дақылдарының алқапта жиналған астығын бүлдіру

немесе жою, екпелерді зақымдау

148-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн бұзу

149-бап. Террористiк тұрғыдан осал объектiнiң терроризмге

қарсы қорғалуын қамтамасыз ету және қауiпсiздiгiнiң

тиiстi деңгейiн сақтау жөнiндегi мiндеттердi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Похожие:

Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconҚазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы №155-ii кодексі
Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдары Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы осы кодексiнен...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconКодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан
Республикасының Заңдар жинағының IV томына енгізілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі мәтінін...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Республикасының Заңдар жинағының IV томына енгізілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі мәтінін...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconДене шынықтыру және спорт саласындағы негізгі көрсеткіштер туралы есеп
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізу тәртібін түсіндіреді
Жасау туралы хаттама жазылған сәттен немесе прокурордың әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау қаулысын шығару, сондай-ақ сот...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы icon«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы»
«Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі №339 заңының 10-бабына және "Жануарлар дүниесін қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы icon«Туристiк ақпарат, оның iшiнде туристiк әлеует, туризм объектiлерi және туристiк қызметтi жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат беру» мемлекеттiк қызмет стандарты
«Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1 және 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconҚазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру iстерi агенттiгi, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн мемлекеттiк қызмет стандарттарын бекiту туралы
Азақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексiнiң 34-бабына, «Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы» Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconҚазақстан Республикасындағы құқық бұзушылық профилактикасының 2011-2013 жылдарға арналған салалық бағдарламаның Арал ауданы әкімдігі бойынша 2012 жылдың 12 айында іске асырылуы туралы ақпарат
Республикасындағы құқық бұзушылық профилактикасының 2011-2013 жылдарға арналған салалық бағдарламаның Арал ауданы әкімдігі бойынша...
Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасы iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес алғашқы статистикалық деректерді ұсыну
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница