Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
НазваниеҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
страница3/4
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.rnmc.kz/images/ebiblateka/1kaz/60-61kz.doc
1   2   3   4

ЖКП 07

Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері Оркестрдің әртүрлі құрамдарына аспаптау техникасы. Әртүрлі аспаптарға репертуарды қайта жасау. Әртүрлі құрамды ансамбльдік және оркестрлік партитураларды талдау мен оқудың дағдыларын меңгеру. Күрделі емес шығармаларды қайта жасау.

Білімдер:

- ғылыми зерттеу методологиясының негіздері;

- ғылыми жұмысының жазылу әдістері мен түрлері туралы.

Іскерліктер:

- конспектілерді дайындау;

- қолданылатын әдебиет картотекасын құрастыру ;

- ғылыми-зерттеу жұмыс жоспарын жасау;

- ғылыми - зерттеу жұмысы мақсаттарына сәйкес мәтіндік материалды қисынды сала білу ;

- әдебиетпен жұмыс жасау барысында алынған мәлімдемелерді тәжірибе жүзінде талдап қорыту;

- жұмысты техникалық сауатты дайындау;

- ғылыми зерттеу әдіснамасының негіздерін игеру;

- ғылыми жұмыстың жазылу әдістері мен түрлерін игеру.

БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7


АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Музыка теориясы (топтық):

Музыкалық жүйе (әуен, қисындылық, фактура, мелизмдер, ырғақ, метр). Лад және үндестілік.

Секвенциялар.

Хроматизм және альтерация, хромалық гамма. Аралықтар. Аккордтар.

Салыстыру, модуляция, ауытқу.

Тектес үндестіктер. Әуен. Транспозиция. Мелизмдер. Музыкалық тілдің құрылу элементтері. Ноталық жазба жазудың қысқарту белгілері. Музыкалық терминдер.

Білімдер:

- музыка тілінің маңызды элементтері және оның өзара байланысы;

- музыкалық тілдің заңдылықтары, әр түрлі музыкалық теориялық құбылыс, түсінік, анықтамалар, терминология туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығармаларды талдауда тәжірибеде алған білімдерін еркін қолдану.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 7

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 02

Музыка теориясы (жеке)

Секвенция ойнау.Жүйеліктер ойнау (сатылы, интервалды, аккордты ). Аккордтардың бар мүмкін лад пен үндестіліктерге шешілуі. Жазба тапсырмалары. Музыкалық шығармаларды талдау.Білімдер:

-музыкалық тілдің ең күрделі элементтері мен олардың өзара байланыстары;

-терминология, анықтама, түсініктеме, әр алуан музыкалық теоретикалық құбылыстарды, музыкалық тілдің заңдылықтары туралы.

Іскерліктер:

- практикалық есептерді шығарғанда музыкалық тілдің элементтері туралы білімін пайдалану;

- музыкалық тілдің ең күрделі элементтері мен олардың өзара байланыстарын талдау;

- музыкалық тілдің заңдылықтарын, құбылыстары мен түсініктемелерін айқындау.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 7

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 03

Гармония (топтық)

Классикалық гармонияның ең маңызды заңдылықтарын зерттеу. Музыкадаға гармонияның функциялары (құрылымдық, композициялық, фондық, функциялық, ладтық). Функционалдық, аккордтардың функционалдық жүйесі, гармоникалық оралымдар.

Гармоникалық әуен және бас.

Толық функционалдық жүйе. Хроматикалық жүйе: ауытқулар, 1-2 дәрежелі жақындықты үндестіліктер және алыс үндестілерге модуляциялар. Аккордқа жатпайтын дыбыстар. Органдық пункт. Мажорлы-минорлы және минорлы-мажорды жүйелер, Эллипсис.

Энгармоникалық модуляция. Гармония тарихына шолу жасау.

Білімдер:

- классикалық гармонияның маңызды заңдылығы;

- музыкадағы гармониялық жүйенің бейнелік-мағыналық мазмұны және көркемдік мүмкіншіліктері туралы.

Іскерліктер:

- әуен мен бас дыбысын үндестіру;

- транспозиция дағдыларын игеру;

- секвенцияларды, аккордтық қатарды ойнау;

- гармонияның форманы қалыптастыру рөлі мен колористік, мәнерлілігін айыра, гармониялық даму түрлері мен әдістері мағынасын ашу үшін музыкалық шығармаларды талдау.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 7

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 04

Гармония (жеке)

Толық гармоникалық талдау.

Әуен мен бастың гармонизациясы. Ойын: секвенция (3 түрі). 24 үндестіліктерде тоникаға келтірумен аккордтарды шешу, аккордты жүйеліліктер және модуляциялар (5 түр): функционалдық, энгармониялық, эллиптикалық, әуендік, линеарлық. Цифровкалар.Білімдер:

- классикалық гармонияның күрделі заңдылықтары;

- музыкадағы гармоникалық жүйелердің бейнелі-мағыналы мағынасын және мәнерлі мүмкіншіліктері туралы.

Іскерліктер:

- әуен мен бас дыбысын үндестіру;

- транспозиция дағдыларын игеру;

- секвенцияларды, аккордтық қатарды ойнау;

- музыкалық шығармалардың тәсілдері мен түрлері жағынан гармониялық дамуын талдау;

- гармонияның пішінді қалыптастыру рөлі мен көркемдік, колористік мәнерлілігін айыру;

- әр түрлі гармониялық тәсілдерді қолдана отырып есеп шығару;

- фортепианода секвенциялар, әр түрлі жанрларда гармониялық қатарларды ойнау.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 7

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 05

Сольфеджио

Курс негізі - музыкалық есту қабілетін дамыту. Гармония, музыка теориясы курсында алған білімдерін тәжірибелі түрде қолдану:

-интонациялау және естуін анықтау;

- парақ бетінен оқи білу;

- бір дауыстан 4 дауысты музыкалық диктант жазу техникасын дамыту.


Білімдер:

- музыка теориясының негізі туралы.

Іскерліктер:

- әндету және есту арқылы тональдік, ладтар, сатылық, интервалдық, аккордтық қатарлар,

модуляцияларды (диатоникалық, жылдамдатылған, энгармониялық, эллиптикалық) тани білу;

- бірдауыстылық–төртдауыстылық

музыкалық үлгілерді сольфеджиолау;

- бағдарлама талаптарына қарай музыкалық үлгілерді есту арқылы талдау дағдысын пайдалана отырып жазып алу;

- сольфеджиолауда және жазба жаттығуларда оқып білген көркемдік тәсілдерін қолдану.

БҚ 3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 06

Этносольфеджио

Дәстүрлі музыканттың қәсіби дайындығының базалық құрамы ретінде музыкалық этноесту қабілетінін қалыптастыру болып табылады.

Жұмыстың тәжірибелік түрлері қазақ дәстүрлі музыка тілінің заңдылықтарын меңгеруге бағытталған.

Жұмыстың жазба түрлерімен қоса ауызша түрлері маңызды орын алады (суырып салу, ауызша диктант).Білімдер:

- қазақ музыкалық тілінің негіздері;

- қазақ әуенінің саздық құрылымы;

- қазақ әнінің және күйінің ырғақтық құрылымы;

- қазақ дәстүрлі музыка жанрлық жүйесі туралы.

Іскерліктер:

- есту қабілеті арқылы қазақ фольклор үлгілерінің жанрлық түрлерін тұтас қабылдау;

- қазақтың музыкалық фольклорының үлгілерін талдау;

- фольклор үлгілерін таза интонациялау;

- берілген жанрлық модельге ойдан суырып салу;

- қазақ музыкалық тілінің элементтерін есту арқылы анықтау;

- қазақ әндері мен күйлерінің үзінділерін нотаға түсіру;

- қазақ әндерін таза интонациялау;

- музыкалық-есту қабілетін дамытатын әдістерді қолдану;

- әр аймақтық қазақ әндері мен күйлерін кешенді талдау.

БҚ 3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

АП 07

Халық музыкалық шығармашылығы

Халық музыкалық шығармашылығы және фольклор ұғымы. Музыкалық фольклордың негізі. Қазақ халық музыкасының жанрлары. Халық музыкалық тілінің негізі – дыбыс, үйлесімдік, ырғақ,


Білімдер:

- көне заманнан келе жатқан бүгінгі күнге дейінгі халықтың музыкалық мұрасы;

- халық музыкасының түрлері мен жанрлары туралы.

Іскерліктер:

- халық музыкасының жанрларынан хабардар болу;

- дәстүрлі музыкалық мәдениеттің аймақтық-стильдін ерекшелігін айыра білу;

- халық шығармалары үлгілерін тыңдау және талдау.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 5

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

АП 08

Қазақ музыка әдебиеті Дәстүрлі ауызекі кәсіби өнер; аймақтық мектептер(әндік және аспаптық);

Дәстүрлі жазба кәсіби музыкасының қалыптасуы;

Қазақстан композиторларының шығармалары

(Е. Брусиловский,

А. Жұбанов, Л. Хамиди,

М. Төлебаев және т.б.).

Қазақстан композиторларының шығармашылық негізгі жанрлары;

Қазақстанның қазіргі музыкалық мәдениеті мен композиторлардың шығармалары.

* Қазақ музыкалық әдебиетінен екі курстық жұмыс жазу:

  1. XIX ғасырдағы кәсіби композиторлардың шығармашылығы;

  2. ХХ ғасырдағы қазақ музыкасы;
Білімдер:

- халықтық-кәсіби музыканы

мен оның таратылу жағдайы;

- халықтық-кәсіби композиторлар шығармаларының жеке-стильдік ерекшеліктері (әншілер, күйші- аспапта орындаушылар);

- жазбаша дәстүріндегі композиторлар мектебінің негізгі кезеңдерінің қалыптасуы;

- классикалық музыка мұрасының қазақ музыкасындағы негізгі жанрларының қалыптасу және даму ерекшеліктерінің тарихы (опера, симфония, камералық-аспаптық, камералық-вокалдық және т.б.);

- ұлттық композиторлар мектебінің өкілдері мен олардың шығармашылығы туралы.

Іскерліктер:

- аймақтық әуен және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін айыра білу;

- Қазақстан композиторларының жеке-стильдік келбетін анықтау;

- Қазақстан композиторларының шығармаларын тыңдау және талдау.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 5

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

АП 09

Әлем музыка әдебиеті

І тарау. Шетел әдебиеті. Музыка өнер түрі ретінде және оның мәнерлік жүйелері. Музыканың негізгі жанрлары.

Классикалық музыка өнерінің әр алуан жанрларының дамуы мен қалыптасуы (театрлық, вокал-хорлық, симфониялық және камера-аспаптық жанрлары). Музыка өнерінің эволюциясы; көркемдік ағымдар- барокко, классицизм, романтизм, империализм.

Оқушылардың жалпы эстетикалық және музыкалық дамуын есепке ала отыра И. Бахтан М. Равельге дейінгі композиторлардың шығармалары.

ІІ тарау.орыс музыка әдебиеті М. Глинкадан И. Стравинскийге дейін.

Опералық , симфониялық, вокал-хорлық негізгі шығармалары: шығармашылық ұйымдар, тарихи және көркемдік кескіндемелер.

ІІІ тарау: ХХ ғасырдың музыка (К. Орф, А. Оннегер, М. Де Фалья, Б. Барток, Б. Бриттен, Гершвин)және кеңес музыкасы (С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, В. Гаврилин, Р. Щедрин).

*Музыкалық әдебиеттен екі курстық жұмыс жазу.

Білімдер:

- негізгі музыкалық жанрлардың қалыптасу және даму ерекшеліктерінің тарихы;

- әр дәуірдегі әлем композиторларының өмірі мен шығармашылығы туралы.

Іскерліктер:

- әлемдік музыка әдебиетінің музыкалық үзінділерін ойнау;

- музыкалық шығармаларды талдау,

- музыкалық-тарихи дәуірлер, стиль, жанрларды сипаттау;

- ұсынылған тақырыптар бойынша реферат, курстық жұмыстарды жазу.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

АП 10

Музыкалық шығармаларды талдау (топтық)

Музыка түрлері мен жанрлары. Жалпы талдау туралы түсінік.Кезең, қарапайым түрлер.

Күрделі түрлері. Вокалды – камералық музыка түрлері.

Қарама-қарсылық құрас-тырмалы және шоғыр-ланған түрлері. Рондо және варияциялық түрлері. Сонаталық түрі және оның әр түрлілігі. Циклдық түрі. Полифониялық түрі. Еркін және аралас түрлері.

Білімдер:

- музыкалық ой-өрісі және пішін қалыптасуының даму заңдылықтары;

- музыкалық пішін-композицияның тарихи қалыптасуы және олардың өзгеру жолдары туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығармаларды мазмұны мен көркемдік пішінінің бірегейлігі тұрғысынан талдау.

БҚ 1

БҚ 3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6


АП 11

Музыкалық шығармаларды талдау (жеке)

Жазбаша тапсырмалар. Музыкалық шығармаларды талдау (жалпы, құрылымды, жеке)


Білімдер:

- музыкалық тұлғажасам және ой-өрісін дамыту заңдылығы;

-музыкалық композиция-түрлерінің тарихи үйлестіруі және олардың өзгеру түрлерінің жолдары туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығарманың пішінін анықтау;

- көркемдік түрі мен біріккен мазмұнының тұрғысынан қарағанда музыкалық шығармаларды талдай білу;

- музыкалық шығармаларды талдауда практикалық жаттығуларды орындау үшін фортепианоны қолдану;

- жанрлық ерекшеліктерді, дәуір стилін және композитордың авторлық стилін талдау тұрғысынан музыкалық шығарманың пішінін анықтау бойынша практикалық жұмыста теориялық білімді қолдану.

БҚ 1

БҚ 3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6


АП 12

Полифония (топтық)

Полифониялық әуен, оның ерекшеліктері. Екі дауысты қарапайым контрапункт. Екі дауысты имитация. Полифониялық тақырыпты қайта құру әдістері. Канон. Үш дауысты қарапайым контрапункт және имита-ция. Күрделі контра-пункттың барлық түрлері: екі есе, үш есе, көлденең- жылжымалы, екі есе жылжымалы. Фуга. Полифониялық вариа-циялар. Гомофон – полифониялық түрлері. Халық әуендеріндегі гетерофония. Полифония тарихының негіздері.

Білімдер:

- полифонияның негізгі даму кезеңдері;

- еркін және қатаң стильдегі полифониялық жазбаның ерекшеліктері;

- полифониялық пішін жасау заңдылықтары туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығармаларды мазмұны мен пішінінің бірегейлігі тұрғысынан сипаттау;

- полифониялық музыкалық шығармаларды талдау;

- полифония курсы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.

БҚ 1

БҚ 3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6


АП 13

Полифония (жеке)

Жазбаша тапсырмалар.

Музыкалық шығармалардың талдауы.

1   2   3   4

Похожие:

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы 1103000 – Кеме жасау және кеме машиналары мен механизімдеріне техникалық қызмет көрсету
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Электрондық техника
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Біліктілігі: 010401 3 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница