Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
НазваниеШетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
Дата конвертации06.02.2016
Размер73.8 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kgu.kz/doc/opump/10ko.doc

пәннің атауы

шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі

курс коды:

ShT 1103

оқу жылы
семестркурс типі (жбп жалпы білім беру пәндері, Бп-базалық пәндер, Пп-профильді пәндер, ҚОт-қосымша оқу түрі)

БП

МК

аптадағы сағаттар саны

сағаттар саны барлығы

кредиттер саны (ects)

бақылау түрі

емтихан

пән деңгейі

Л

П

Лаб
2
60

2

Е

бакалавриат

лектордың аты-жөні
кафедра

шет тілі кафедрасы

пререквизиттер

Базалық шетел тілі
Постреквизиттер

Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ

Мамандықты кәсіби бағытталған шетел тілінде кірістіру. Кәсіби бағытталған шетел тілін пән ретінде адам өмірінің анықтамасы ретінде қолдану. Оқытылған білім жазбаша жұмыстарда, тестілеуде, эссе жазуда,мамандардың болашақтағы іскери және жеке басына көмек болады.
ҚҰЗЫРЕТТІЛІК

Курсты аяқтағанда студент келесілерді білетін болады:

  • өз ара қарым- қатынаста лексико грамматикалық ережелерді;

  • мәтіндегі көп мағыналы сөздерді, терминдерді, сөз жасау модельдерін, лексикалық айналымдар;

  • грамматиканың спецификалық құбылыстарын;

Курсты аяқтағанда студент келесілерді істей алады:

  • іскери тақырптарға байланысты әңгіме жүргізу;

  • әдебиетті қолдану;

  • топтық проектілерде жұмыс істей алу;
пәннің мазмұны

Кәсіби бағытталған ағылшын тілі

Мамандықты кәсіби бағытталған шетел тілінде кірістіру. Кәсіби бағытталған шетел тілін пән ретінде адам өмірінің анықтамасы ретінде қолдану.Тілдік материалдардың негізін меңгеру. Кәсіби шет тілінің терминологиясы. Арнайы кәсіби бағытталған материалдарды берілген кәсіби әрекетттерде қолдану. Іскери тақырптарға байланысты әңгіме жүргізу. Кәсіби бағытталған шетел тілінің пәнмен байланысы.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.Агабекян И.П. «Новые рефераты на английском языке». Ростов-на-Дону, 2002 г

2.К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич «Практическая грамматика английского языка с упражнениями», Москва 1997 г.

3.В.С. Шах-Назарова «Практический курс английского языка». Москва, 1991 г.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

интерактивті- шағын топтарда жұмыс жасау, ойлау қабілеті, дискуссия, презентация, рольдік ойындар, интерактивті тақтаны қолдану.
Бағалау әдістері

Ағымдық бақылау- АБ әр апта сайын 100 балдық шкаламен бағалау

аралық аттестация- С емтихан 16-18 апта аралығында 100 балдық шкаламен бағалану

корытынды бақылау- АБ*0,6+С*0,4
Оқыту тілі

Ағылшын тіліпәннің атауы

шетел тілі

курс коды:

ShT 1103

оқу жылы
семестркурс типі (жбп жалпы білім беру пәндері, Бп-базалық пәндер, Пп-профильді пәндер, ҚОт-қосымша оқу түрі)

БП

МК

аптадағы сағаттар саны

сағаттар саны барлығы

кредиттер саны (ects)

бақылау түрі

емтихан

пән деңгейі

Л

П

Лаб
2
270

6

Е

бакалавриат

лектордың аты-жөні
кафедра

шет тілі кафедрасы

пререквизиттер

Негізгі туған тіл білімі сонымен қатар мектептегі шетел тілі, оны оқып және мамандыққа сай әдебиеттерді аудара білу.
Постреквизиттер

Осы пәнді оқу нәтижесінде студент осы курста қарастырылған білім, іскерлік, дағдылар көлемін игеру қажет, сонымен қатар оны практикада қолдану керек.
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ

Курстың мақсаты жазбаша және ауызша тілінің негіздерін меңгеруінің құрылуы, ауызша тілді естіп түсіну, оқи алу, сонымен қатар грамматикалық, лексикалық дұрыс айту дағдылары болып табылады.
ҚҰЗЫРЕТТІЛІК

Студенттер курсты аяқтағанда мыналарды білетін болады:

- коммуникативті жағдайларда қолданылатын лексика грамматикалық сөз түрлерін;

- нақты тұрақты сөз тіркестерін, сөз жасайтын модельдерді, терминдер және мәтіндегі әртүрлі лексикалық сөздерді;

- әртүрлі спецификалық грамматика:


Студенттер курсы аяқтағанда мыналарды істей алады:

  • күнделікті, профессионалды және іскерлік тақырыпқа байланысты әңгімелерді жүргізе алады;

- топтық проектілерде жұмыс істей алу қабілетіне ие болады;


пәннің мазмұны

А1 минималды жеткілікті деңгей: сөйлеу тілінің жазбаша және ауызша формасы: сөйлеушіне хабардар ету және ақпаратты жеткізе алу; қызықтыру; диологте қарапайым тілде қарым қатынас жасай алу; монологті қарым қатынас; қарапайым тілмен жұмыс орнын, өзі жайлы, күн тәртібін айта алу; жазбаша қарым қатынас; өзінің қоршаған ортасын, туыстарын, тұғын үйлерін суреттеу; аудирование; оқытушының қысқаша мәліметін қолдана білу және түсіну; оқу; оқытылып жатқан тілдің еліндегі адамдардың өмірі жайлы мәтіндерді оқи білу.

А2 жеткілікті деңгей: жазбаша және ауызша формадағы қарым қатынас: аудио мәтіндердің мазмұнын, радиодағы хабарламаларды, теледидарда, аэропортта, вокзалда түсіну; диологта; қарапайым фразаларды, ақпаратпен ауысу; монологта; картинкаларды суреттеу, оқылған мәтіннің мазмұнын қысқаша айтып беру; жазбаша қарым қатынас; қысқаша мәлімет жазу, жоспар құру:
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Г.А.Лукьянова «Учебник английского языка», часть первая, Москва 1996 г.

2.Ю.Голицынский «Грамматика. Сборник упражнений», Санкт - Петербург, 2007 г.

3.К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич «Практическая грамматика английского языка с упражнениями», Москва 1997 г.

4.В.С. Шах-Назарова «Практический курс английского языка». Москва, 1991 г.

5.Агабекян И.П. «Новые рефераты на английском языке». Ростов-на-Дону, 2002 г.
ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

интерактивті- шағын топтарда жұмыс жасау, ойлау қабілеті, дискуссия, презентация, рольдік ойындар, интерактивті тақтаны қолдану.
Бағалау әдістері

Ағымдық бақылау- АБ әр апта сайын 100 балдық шкаламен бағалау

аралық аттестация- С емтихан 16-18 апта аралығында 100 балдық шкаламен бағалану

корытынды бақылау- АБ*0,6+С*0,4
Оқыту тілі

Ағылшын тілі
Похожие:

Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі iconЖанибекова гүлдана бекбайқызы ағылшын тілі сабақтарында ойын әдісі арқылы оқушылардың коммуникативті біліктілігін дамыту
Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі iconДуйсенова Мөлдір Мейрамханқызы Ағылшын және қазақ тілдеріндегі зоонимдік метафоралардың танымдық сипаты
Шетел тілі: екі шетел тілі педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Аударма ісі», «Шетел тілі: екі шетел тілі», «Шетел филологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі iconДиссертация Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Шетел тілдері және аударма кафедрасында орындалды
М011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі iconКәсіби шет тілі бойынша (ағылшын тілі) тмд елдері жоғары оқу орындарының лингвистикалық емес техникалық мамандықтары студенттеріне арналған Халықаралық интернет-олимпиада туралы Ереже
Кәсіби шет тіл бойынша (ағылшын тілі) тмд елдері жоғары оқу орындарының лингвистикалық емес техникалық мамандықтары студенттеріне...
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі iconЛекция: 15 сағ
Педагогика тарихы пәні” бойынша 050119 “Шетел тілі: екі шетел тілі” – мамандығының студенттері үшін
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі icon6М011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы
Білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық жұмыстың
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі icon«Дарын» мектеп-интернатының ғылыми-әдістемелік кеңесінде «Ұсынылды» 28. 08. 2009жыл
Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу...
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі iconРеферат бақылау жұмысы глоссарий
Жас ерекшелік психологиясы” пәні бойынша “050119” – “Шетел тілі: екі шетел тілі” мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға...
Шетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі icon050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемес»
Осы курстың мақсаты: студенттерде ұлттық тіл білімінің даму перспективасы мен қазіргі жағдайы, қазіргі жалпы орта мектептердің оқушыларына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница