Махсус белем һәм күнекмәләр
Скачать 156.81 Kb.
НазваниеМахсус белем һәм күнекмәләр
Дата конвертации06.02.2016
Размер156.81 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.tatar.ru/upload/images/files/Татар теле 11 класс Хайдарова тематик план.rtf
11нче сыйныф

Татар теле

34 сәгать

Т/с

Бүлекләр һәм темалар

Сәгать саны

Үткәрү вакыты

Махсус белем һәм күнекмәләр

Контроль төре

ИКТ

ЕГЭ

әзерлек

Искәр-

мә

План буенча

фактик
1

Татар теленең авазлар системасы. Сузык һәм тартык авазлар.1Татар теленең авазлар системасы.

Сузык авазлар: калын һәм нечкә сузыклар.

Тартык авазлар: яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Сүзләргә фонетик анализ ясау тәртибе.


4-бит

2

Җөмлә. Җөмлә кисәкләре.

1Җөмлә. Гади һәм кушма җөмлә. Җөмлә кисәкләре.

Хикәя "Туган телем - иркә гөлем"

“Татар теле” Синтак-

сис һәм пунк-

туация. 5-11. Казан-

2009. электрон дәреслек

“А” тибындагы биремнәр

8-бит
3

Исем

1Исемнәрнең берлек-күплек санын, ки­лешләр белән төрләнүен белү. Ялгызлык, уртаклык исемнәрне аера белү. Б, в, г, д тартыкларына беткән исемнәрне килешләр белән дөрес төрләндерә белү. Җөмләдә исемнәрне дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану.
“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек

“А” тибындагы биремнәр

14-бит

4.

Фигыль.

1Фигыльләрнең мәгънә буенча төрләргә аера белү. Хикәя фигыльнең заманнарын аера белү. Фигыльнең зат-сан категориясен билгеләү. Фигыльләрнең җөмләдәге рольләрен аңлау, дөрес язу һәм сөйләмдә дөрес куллану.
“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек

“А”-“В” тибындагы биремнәр.

15-бит

5.

Фигыль. Фигыль төркемчәләре.

1Фигыль. Фигыль төркемчәләре. Затланышлы фигыльләр. Хикәя фигыль. Шарт фигыль. Боерык фигыль.

Морфологик анализ.

“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек
16-бит

6.

Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.

1Бәйлекләр. Бәйлек сүзләр. Бәйлекләргә һәм бәйлек сүзләргә морфологик анализ.
“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек

“А” тибындагы биремнәр.

31-бит

7.

Алмашлык

1Алмашлыклар турында төшенчә. Зат ал­машлыкларын танып белү. Зат алмашлыкларының берлек-күплек санда килүе, ки­лешләр белән төрләнешен белү. Аларнын җөмләдәге рольләрен аңлау, дөрес язу һам сөйләмдә дөрес куллану.

Зат алмашлык­ларын төрле килешләрдә кулланып хикәя төзү.

“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек
38-бит

8.

Күнегүләр эшләү. Сүзлек диктанты.

1Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү.

Сүзлек диктанты.
“А”-“В” тибындагы биремнәр
9.

Фигыль. Хәл фигыль.

Хаталар өстендә эш.

1Фигыль. Хәл фигыль. Аның төрләре. Хәл фигыльгә морфологик анализ ясау тәртибе.

Морфологик анализ ясау.46-бит

10.

Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.

1Бәйлекләр. Бәйлек сүзләр. Аларга морфологик анализ ясау тәртибе.“А”-“В” тибындагы биремнәр

50-бит

11.

Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Аларның дөрес язылышы.

1Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Ялгызлык исемнәрнең дөрес язылышы.“А”,“В” тибындагы биремнәр

63-69-бит

12.

Сан.Сан төркемчәләре.

1Сан. Сан төркемчәләре. Саннарның җөмләдәге функцияләре.
Презента-

ция “Сан”.
70-бит

13.

Сүзтезмәләр. Аларның төрләре.

1Сүзтезмә. Сүзтезмәләрнең төрләре. Ияртүче һәм иярүче сүзләр.
“Татар теле” Синтак-

сис һәм пунк-

туация. 5-11. Казан-

2009. электрон дәреслек
72-бит

14.

Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатларның җөмләдәге роле.

1Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатларның җөмләдәге роле. Сыйфатларга морфологик анализ.

Үзлектән эш. Сыйфатларга морфологик анализ.

“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек
77-бит

15.

Изложение.1

Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү.

Изложение.


16.

Хаталар өстендә эш. Кабатлау дәресе.

1Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү“А”,“В” тибындагы биремнәр
17.

Сүз ясагыч кушымчалар. Аларның төрләре. Мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар.

1Сүз ясагыч һәм мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар. Сүз ясагыч кушымчаларның сүзнең лексик мәгъ­нәсен үзгәртүе, мөнәсәбәт белдерүче ку­шымчаларның сүзнең лексик мәгънәсен үзгәртмичә, әйберләр, эш-хәл, күренешләр арасындагы төрле мөнәсәбәтләрне белдерүе.

Тамырга башта сүз ясагыч, аннары мөнәсәбәт (бәйләгечләр, модальлекләр) белдерүче кушымчаларның ялгануы.
“Татар теле”Сүз төзелеше. 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек
81-бит

18.

Билгеле киләчәк заман хикәя фигыль.

1Билгеле киләчәк заман хикәя фигыль.

Үзлектән эш.

“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек

“А”, “В” тибындагы биремнәр

84-бит

19

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту дәресе..

1Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү.


88-бит

20

Инша. “Гаилә һәм балалар”.

1Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү.

Инша.


21

Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль. Хаталар өстендә эш.

1Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль, аның сөйләмдә кулланылышы.
“Киләчәк заман хикәя фигыль” презентация

“А”,“В” тибындагы биремнәр

94-бит

22

Рәвеш.Рәвеш төркемчәләре.

2Рәвеш. Рәвеш төркемчәләре. Рәвешләргә морфологик анализ.

Рәвешләргә морфологик анализ

“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек

“А”,“В” тибындагы биремнәр

104-бит

23

Антоним, синоним, омонимнар.

1Уртак мәгънәле, бер-берсеннән мәгънә төсмерләре, язылышлары, стилистик бизәк­ләре белән генә аерылып торучы сүзләрнең синоним дип аталуы. Синонимнарның мәгънәви һәм стилистик яктан аермаларын таба белү. Төрле сүз төркеменә караган сүзләрнең үзара синонимлаша алмавы.

Әйтелешләре һәм язылышлары бер үк, ләкин мәгънәләре бөтенләй башка булган сүзләрнең омоним (аваздаш сүзләр) дип аталуы. Омонимнарның бигрәк тә исем, фигыль, сыйфат сүз төркемнәрендә очравы.

Капма-каршы мәгънәле сүзләрнең антоним дип аталуы. Сөйләмдә аларны контраст картиналар бирү өчен куллану. Грамматик яктан антонимнарның бер сүз төркеменә керүләре.

Карточкалар белән эш.
“В” тибындагы биремнәр.

116-бит

24

Сүз төркеме буларак кисәкчәләр.

1Сүз төркеме буларак кисәкчәләр. Кисәкчәләрнең төркемчәләре. Кисәкчәләргә морфологик анализ ясау.

Кисәкчәләргә морфологик анализ.

“Татар тел” Синтаксис һәм пунктуаця. 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек
120-бит

25

Сүзлек диктанты. Күнегүләр үтәү дәресе.

1


Сүзлек диктанты.


26

Хаталар өстендә эш.БДИ биремнәрен үтәү.

1


БДИ биремнәре үтәү.


27

Исем фигыль.

1Исем фигыль. Аның ясалышы. Исем фигыльнең барлык һәм юклык формалары.
Презента-

ция “Исем фигыль”.
125-бит

28

Инфинитив.

1Инфинитив. Инфинитивның җөмләдәге функциясе. Инфинитивның барлык һәм юклык формасы.
Презента-

ция “Инфини-

тив”.
130-бит

29

Боерык фигыль.

1Боерык фигыль. Боерык фигыльнең төрләнеше. Боерык фигыльнең барлык һәм юклык формалары.

Фигыльләргә морфологик анализ.

“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек
136-бит

30

Теркәгечләр.

1Теркәгечләр. Теркәгечләрнең төркемчәләргә бүленеше. Теркәгечләргә морфологик анализ ясау.

Теркәгечләргә морфологик анализ ясау.

“Татар теле” Морфоло-

гия” 5-11. Казан-2009. электрон дәреслек
144-бит

31-32

Сүз төркемнәрен кабатлау.

2Сүз төркемнәрен кабатлау. Беле һәм күнекмәләрне камилләштерү.


148-бит

33

Контроль диктант.

1Белем һәм күнекмәләрне тикшерү.

Контроль диктант.


34

Хаталар өстендә эш. Йомгаклау дәресе.

1


Похожие:

Махсус белем һәм күнекмәләр iconА ң латма язуы
Мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме фәнен укытуның төп максаты: шәхесне үстерү һәм тәрбия бирүне белем, күнекмә, социаль гамәли эшчәнлек...
Махсус белем һәм күнекмәләр iconЭш программасы статусы
Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды,...
Махсус белем һәм күнекмәләр iconӘдәбияттан гомуми башлангыч белем бирү (1 – 4 сыйныфлар) баскычының максатлары
Мөстәкыйль рәвештә әсәоләрне укырга һәм үзләштерергә күнектерү, татар әдәбиятына һәм башка халык әдәбиятына хөрмәт, китапка кызыксыну...
Махсус белем һәм күнекмәләр iconПрограмма мероприятий Девятернинской сош им. Л. Айтуганова по реа
Балаларның белем алуга хокукын гамәлгә ашыру. Матди тәэмин итү һәм финанслау. 73
Махсус белем һәм күнекмәләр iconСалагыш гомум белем бир ү мәктәбе укытучысы Ясавиева Эл ьвира Дульфа
Максат: 1 Фиргәвеннәр һәм пирамидалар турында кузаллау тудыру;пирамиданы ясап карау
Махсус белем һәм күнекмәләр iconРеспублики Татарстан «Согласовано»
Рт мәгариф һәм фән министрлыгы. Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандартлары....
Махсус белем һәм күнекмәләр icon-
Империяләрдән торучы дөнья. Фән һәм техника прогрессы. Индустрияләштерүдәге уңышлар һәм кыенлыклар. Кешеләрнең тормыш шартларындагы...
Махсус белем һәм күнекмәләр iconДәрес №25 Электроскоп. Электр үткәрүче һәм электр үткәрмәүче җисемнәр. Электр кыры
Максатлар: электрлану күренеше, уңай һәм тискәре корылма, корылмалы җисемнәрнең тартылуы һәм этелүе турында белемнәрне ныгыту; электроскоп...
Махсус белем һәм күнекмәләр iconПрограмманың
Программа : “Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы ”. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм...
Махсус белем һәм күнекмәләр iconТатар филологиясе һәм тарихы факультеты
Татар әдәбияты тарихы (1920-1930 еллар): “Филолог” белгечлеге буенча белем алучы студентлар өчен методик кулланма / Төз. Р. Р. Сабиров....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница