Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
Скачать 131.43 Kb.
НазваниеКурсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
Буланова Р К
Дата конвертации14.02.2016
Размер131.43 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/01/19/54bccbad2b582.doc

G-041.07.05.04-2013

Жұмыс бағдарламасы

Бакалавриат МЖМБС

Тек. 1

Бет тен
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА кафедраСЫ


Жұмыс бағдарламасыПән: ИНФОРМАТИКА


Пәннің коды: Іnf 1102


Мамандығы: 5B110200 Қоғамдық денсаулық сақтау


Оқу сағатының/кредиттің*көлемі 135 (3 кредит)


Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр


Семей 2013ж.

Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында құрастырылды

информатика пәні бойынша типтік оқу бағдарламасының негізінде


Авторлар: аға оқытушы Буланова Р.К., оқытушы Букатаева А.Б.,

оқытушы Ғалымова Ә.Д.


_______. _______________2013ж кафедра отырысында талқыланды

№____Хаттама

Каф. меңгерушісі _____________________ Ж.Базарбек

ҚДС және МІ мамандығы бойынша ББК талқыланды __________________________________________

____ _________ 2013 ж

№ ______хаттама

Төрағасы ___________________Рахымжанова.Ф.С


Оқу Әдістемелік Кеңесте бекітілді

______ __________2013 ж

№ ____хаттама

Төрағасы _______________________Жунусова.А.Б


1. Кіріспе

Информатика пәні, объектілері және оны құрайтын бөлімдері. Информацияның физикалық және математикалық аспектілері. Информатиканың математикалық негізі. Есептеу жүйелері. Дискретизация түсінігі. Тілдер – объектілерді және процестерді бейнелеу әдістері. Суреттерді формализациялау. Компьютерлік графика түсінігі.

2. Пәннің мақсаты:

Информатика дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық және тәжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру, қазіргі заманғы программалау тілдерін қолдануда, математикалық және сандық үлгілеуде, ғылыми-техникалық есептердің нәтижелі алгоритмдерін құруда, пәндік салада қазіргі заманғы программалық құралдарды қолдануда студенттердің білім және дағды алуын қамтамасыз ету, компьютерлік графика, деректер базасын жобалау негіздерімен, желілік технологиялар негізгі концепцияларымен таныстыру.

3. Оқытудың міндеттері

Студенттерді есептерді алгоритмизациялау негіздеріне, нәтижелі алгоритмдерді құру, жоғары деңгейлі осы заманғы тілдерде программалау негіздерін үйрету, осы заманғы информациялық технология мүмкіндіктерін және олардың келешектегі дамуын зерттеу, компьютерлердің және компьютерлік желілердің аппараттық және программалық жабдықтау қалып-күйі мен келешектегі дамуын зерттеу.

4.Оқытудың соңғы нәтижелері:

Студент пән оқыту қортындысы бойынша білуі қажет:

Білім:

 • Есептерді шешу үшін алгоритмдер және программаларды құру әдістерін меңгеру;

 • Жергілікті және ауқымды желілер негізін және келешектегі дамуын салалық ауданда қолдану;

 • Жүйелік программалық қамсыздандыру негізін білу.

Істей алуға тиіс:

 • Ақпаратты тасымалдау, байланыс жүйелері және қазіргі заманғы есептеу техникасымен жұмыс;

 • Қолданбалы программалық жабдықталу құралдарымен, баспалау жүйелерімен жұмыс және қазіргі заманғы жоғарғы дәрежелі тілдерде программалар құру;

 • Жергілікті және ауқымды желілермен жұмыс;

Дағдылар:

 • Қолданбалы программаларды қолдану, компьютермен жұмыс;

 • Internet технологиялар ресурстарын қолдану;

5. Реквизитке дейінгі:

Информатика , математиканың мектеп курсы.

6. Реквизиттен кейінгі:

Математика.

7. Семинарлы (тәжірибелік) сабақтардың тақырыптық жоспары


ПƏН САҒАТТАРЫН БӨЛУ кестесі


Жалпы сағат саны

Аудиториялық сағаттар


ОСӨЖ және СӨЖ

Дәрістер

Практикалық сабақтар

135

-

45

90


Тәжірибелік сабақ тақырыптары

Сағаттар

саны
1 кредит
1

Кіріспе. Информатика пәні, объектілері және оны құрайтын бөлімдері. Информацияның физикалық және математикалық аспектілері. Есептеу жүйелері.

3

2

Операциялық жүйе. Мультимедиялық косымша.

3

3

Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру. Мәтіндік редактор Word. Мәтінмен, графикалық объектімен, формуламен жұмыс.

3

4

Power Pointта презентация жасау. Мәтін мен графикалық объектерден тұратын слайдтар жасау.

3

5

Баспалау жүйелері.

3
Барлығы: 15 сағат2 кредит
6

Ақпаратты өңдеу құралдары. Кестелік процессор MS Excel. Қолданушы интерфейсы. Блоктармен жұмыс. Диаграмма құру.

3

7

Ақпаратты өңдеу құралдары. Кестелік процессор MS Excel. Функциялармен жұмыс (математикалық, статистикалық, логикалық )

3

8

Ақпаратты өңдеу құралдары. Деректер қорын басқару жүйесі MS Access. Кесте және форма.

3

9

Ақпаратты өңдеу құралдары. Деректер қорын басқару жүйесі MS Access. Кестені байланыстыру. Сұраныс және есеп құру.

3

10

Web-беттер құру. HTML тілі туралы негізгі түсініктер (HTML-Hyper Text Markup Language).

3
Барлығы: 15 сағат3 кредит
11

«Электрондық үкімет» инфрақұрылымы.

3

12

Бизнес процестерді құру және талдау технологиясы. Техникалық тапсырмаларды әзірлеу принциптері.

3

13

Бағдарламалауға кіріспе. Turbo Pasсal тілі туралы негізгі

түсініктер. Берілгендер типі.

3

14

Turbo Pasсal кітапханасы (графикалық модуль) GRT, GRAPH.

3

15

Компьютерлік графика түсінігі. Adobe Photoshop бағдарламасы.

3
Барлығы: 15 сағат

Студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары
Сабақ тақырыбының атауы

Сағаттар

саны
1 кредит
1

Ақпаратты Дискретизациялау және формализациялау.
1.1

Тіл объектер мен процесстерді сипаттау әдістері: программалау тілдерінің даму тарихы, объектер мен процесстерді сипаттау әдісін мына тілдердің біреуінде көрсету керек: Pascal, Visual Basic, Delphi және т.б.

3

1.2

Ақпаратты дискретизациялау: есептеу жүйелеріндегі ақпарат түрлері, ақпаратты сигналдарға айналдыру және ол үшін ЭЕМ-да қолданылатын қондырғылар

3

1.3

Формализация формализациялау жөнінде түсінік, информацияны формализациялаудың негізгі түрлері: формула, мәтін, кесте, граф, алгоритм. Мысал.

3

2

Жадыны басқару, мултипроцессорлық есептеу жүйелері
2.1

Жадының физикалық құрылымы

3
2 кредит
3

Есепті алгоритмдеу негізі”
3.1

Негізгі алгоритмдер. Есеп шығарудың негізгі программалық нәтижелі схемасы:

а) «жалғасу»; «оралым» вариантами «дейін», «әзірше», «үшін» әдістерімен «жалғасу» не «оралым» негізгі алгоритмдерін сипаттау және мысал келтіру

б) «егер – онда», «егер – онда – әйтпесе», «таңдау», «таңдау – әйтпесе» әдістерімен тармақталудың негізгі алгоритмдерін сипаттау және мысал келтіру

3
Барлығы: 30 сағат (СӨЖ* СОӨЖ)
3.2

Деректердің ақпараттық құрылымдары жөнінде негізгі мәліметтер

3

3.3

Объектіге бағытталған программалау технологиясына шолу

3

4

Қолданбалы программалық қамсыздандыру
4.1

Қазіргі замандағы программалық құралдар. Windows XP операциялық жүйесі

3

4.2

Программалау жүйелері.

( Транслятор, компилятор, интерпретатор)

3
3 кредит
5

Компьютерлік желілер
5.1

Компьютерлік желілер. Желілер туралы түсінік. Негізгі технологиялар, хаттамалар және стандарттар. Ауқымды және жергілікті желілер.Компьтерлердін желілік әрекеттестік кажеттілігі.

3
Барлығы: 30 сағат (СӨЖ* СОӨЖ)
6

Ақпаратты қорғау негіздері
6.1

Ақпараттық сақтандыру және оның кұрамдастары. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіптер және олардың топталуы. Инженерлі техникалық және де басқа ақпаратты қорғау әдістері және сақтауды ұйымдастыру шаралары.

3

6.2

Ақпараттық процесске рұқсатсыз кірісуден сақтану. Жергілікті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау.

3

6.3

Жасанды интеллект жүйелері.

3

7

«Электрондық үкімет» инфрақұрылымы.
7.1

«E-Learning» электрондық оқыту негіздері. Электрондық оқыту әдістері.

3

7.2

«E-Learning» ортасында қашықтан оқыту курстарын құрудың қазіргі технологиясы.

3
Барлығы: 30 сағат (СӨЖ* СОӨЖ)


СӨЖ өткізу түрі Реферат жазу, тест тапсырмаларын құрастыру, слайд түрінде презентация жасау.

СӨЖ бақылау түрі Презентация жасап рефератты қорғау, ауызша жауап беру.

8. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

 • Тәжірибелік сабақтар: шағын топтардағы жұмыс, ауызша сұрастыру, тесттік тапсырмаларды шешу, компьютерде тәжірибелік тапсырмаларды орындау, командаға бағытталған оқыту.

 • Оқытуышының жетекшілігімен өздік жұмыстар (СОӨЖ): консультация өткізу түрінде жүргізіледі: рефераттар және презентациялар дайындау бойынша кеңесу, жеке және топтық тапсырмаларды орындау нәтижелерін талқылау, оқытушымен барлық пайда болған сұрақтар жөнінде кеңесу, аралық бақылау түрін жүргізу.

 • Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): студенттердің оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, электрондық тасымалдаушылардағы оқулықтармен жұмыс жасау, Power Point форматында презентация дайындау, тесттік тапсырмалар құрастыру.


СӨЖ қойылатын талаптар:

Реферат

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Рефератта студент шығармашылық ойлауын, талдауын, критикалық көзқарасын және өз ойын нақты және анық жазбаша түрде көрсету керек;

 2. Реферат құрылымы: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды;

 3. Реферат көлемі - 5-7 бет;

 4. Дәлелді қорытындылар және ұсыныстар;

 5. Ұқыпты өткізілген талдау;

 6. Реферат жеке орындалады, басқа студенттердің жұмысынан ерекше болуға тиісті;

 7. Соңында қолданылған әдебиеттің тізімі болу керек;

 8. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 9. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


Power Point форматында презентация жасау

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Слайдтар саны 10 кем емес және 20 артық болмау тиіс.

 2. Презентация 3 компоненттен құралуы керек: 1) Кіріспе - бұл динамикалық және тиімді бастау; Презентацияның бұл бөлімінің міндеті – назар аударту, берілетін ақпаратқа позитивті, оң көзқарас және эмоционалды қабылдауды қалыптастыру; 2) Презентацияның ақпаратты бөлімінде тапсырманың негізгі сұрақтарының мәнін ашатын сызбалар, суреттер, қысқаша мәтіндік бөлім болуы керек; 3) Қорытындыда дәлелді қорытындылар және ұсыныстар болуы тиісті.

 3. Презентацияның мақсаты және міндеттері нақты, анық болуы керек.

 4. Қарастырылған сұрақ бойынша әдебиеттерге жасалған талдау болуы керек.

 5. Презентацияда көрнекілік және мәтін артық мөлшерде болмауы тиіс; Көрнекілік негізделген болуы керек.

 6. Презентацияға видеофайлдарды интеграциялау, біріктіру.

 7. Түс үйлесілімдігінің болуы керек – ашық түсті мәтін қара түсті фонда немесе керісінше қара түсті мәтін ашық түсті фонда.

 8. Презентация соңында әдебиеттер тізімі болуы қажет.

 9. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


9. Білім алушылардың білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

Ағымды бақылау – ауызша сұрастыру, тәжірибелік дағдылар, тест.

Аралық бақылау – жазбаша тест.

Қорытынды бақылау – Жазбаша тест 10% + тәжірибелік дағдылар тапсыру 30%.

10. Ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиет:


Жұмыс бағдарламасындағы негізгі және қосымша әдебиеттер

тізімі 2014-2015 оқу жылы


Негізгі әдебиеттер:

 1. Абдуакитова А.Е.«EXCEL2007» және медициналық информатика-Семей,2012-248

 2. Балапанов Е. Қ. Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30 сабақ : оқулық / Е. Қ. Балапанов, Б. Бөрібаев, А. Б. Дәулетқұлов. - 5-ші бас.жөндел. толық. - Алматы : ЖТИ, 2009. - 409 с. : ил

 3. Беркінбаев К.М. Информатика : учебник / К. М. Беркінбаев. - Алматы : Заң әдебиеті, 2005. - 408 с.

 4. Беркінбаев К.М. Информатика : учебник / К. М. Беркінбаев. - Алматы : Заң әдебиеті, 2006. - 420 с. : ил

 5. Дәулетқұлов А.Б. "ПАСКАЛЬ" тілінде программалау негіздері ( Алгоритмдеу және программалау) : учебное пособие : Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім ұйымдарына оқу құралы ретінде ұсынған / А. Б. Дәулетқұлов , С. С. Алғазы. - Алматы, 2004. - 154 с. : ил

 6. Дихамбеков Ж.К. Барлық мамандықтар бойынша информатика пәнінен 1 курс студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулардың ақпараттық блоктар жинағы : учебное пособие / Ж. К. Дихамбеков. - [б. м.] : Семей каласы, 2009. - 172 с.

 7. Жапарова Г.Ә. Информатика негіздері : учебное пособие / Г. Ә. Жапарова. - Алматы : ЭКОНОМИКА, 2006. - 294 с. : ил

 8. Гельман В.Я. Медицинская информатика : Практикум / Гельман В.Я. - СПб : Питер, 2001. - 480 с

 9. Балафанов Е.К.Новые информационные технологии: 30 уроков по информатике : учебник / Е. К. Балафанов, Б. Б. Бурибаев, А. Б. Даулеткулов. - 4-е изд., испр. и доп. - Алматы : ИНТ, 2007. - 400 с. : ил.

 10. Симонович. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 639 с. - (Учебник для

вузов)

 1. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. . - М. : Финансы и статистика, 2007.

- 768 с.

 1. Камардинов О. Информатика. : учебник / О. Камардинов. - Алматы : Ғылым,2004


Қосымша әдебиеттер:

 1. Информатика 10-11 класс : учебник / ред. Н. В. Макарова. - СПб : Питер, 2001. - 300 с. - (Комплект учебников для средней школы)

 2. Информатика 1500 основных понятий, терминов и практических советов для пользователей персональным компьютером : учебник / Ю. А. Шафрин. - М. : Дрофа, 2001. - 272 с. - (Большая библиотека"Дрофа")

 3. Информатика 7-9 класс. Базовый курс. Теория : учебник / ред. Н. В. Макарова. - СПб : Питер, 2001. - 366 с. - (Учебно-методической комплект для средней школы)

 4. Информатика 7-9 класс. Практикум по информационным технологиям. Базовый курс. : учебник / ред. Н. В. Макарова. - СПб : Питер, 2001. - 288 с. - (Учебно-методический комплект для средней школы)

 5. Фигурнов В.Э.

 6. IBM PC для пользователя. Краткий курс : монография / В. Э. Фигурнов. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 479 с. : ил.

 7. Фигурнов В.Э.

 8. ІВМ РС для пользователя.Краткий курс / Фигурнов В.Э. - М. : Инфра-М, 2000. - 480 с. - Приложения с.466-479

Похожие:

Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс 7,8 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 2 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасын Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница