«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Название«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
страница1/9
Дата конвертации14.02.2016
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/wp-content/uploads/2014/04/История-Казахстана-УМКД-МПД-каз.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы

044 -39/15-(14)

14беттің -беті

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА

АКАДЕМИЯСЫ


Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы


БЕКІТЕМІН”

ОӘ ж ТЖ бойынша проректор

________м.ғ.д. М.Ұ.Анартаева

«______» __________2014ж


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Пәні: «Қазақстан тарихы»

Пән коды: KТ 1101

Мамандық: 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс»

Оқу сағатының (кредиттің) көлемі: 135 (3 кредит)

Курсы: 1

Оқу семестрі: 1-2


2014 жыл

«Қазақстан тарихы» пәнінен жұмыс бағдарламасы ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 2011ж. 12 тамызындағы №359 бұйрығымен бекітілген және іске қосылған жалпы білім беру пәндер бойынша типтік оқу бағдарламасы негізінде «Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер» кафедрасы құрастырған


Жұмыс бағдарламасы «Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер» кафедрасының мәжілісінде талқыланды


Хаттама №___ «____»_________2014ж.


Кафедра меңгерушісі, филос.ғ.к., доцент: _____________ Қ.Б. Кемелбеков.


Жұмыс бағдарламасы қоғамдық және гуманитарлық пәндер бойынша циклдік әдістемелік комиссияда талқыланды


Хаттама №___ «____»_________2014ж.


Төрайымы,филол.ғ.к., доцент: _____________ С.Х.Амандыкова.


Жұмыс бағдарламасы әдістемелік кеңесте мақұлданды


Хаттама № ____ «____»________2014ж.


2. Бағдарлама:

2.1 Кіріспе

Қазақстан тарихы – егеменді және тәуелсіз Қазақстан территориясында өмір сүрген және қазір өмір сүріп жатқан қазақтар мен басқа да ұлттардың жадысында. Қазақстан тарихы бүкіл адамзат тарихының толық мықты бір бөлімі, өткені ол дүниежүзі тарихы, Евразия тарихы, көшпенділер өркениеті, түркі халықтары тарихы, Орталық Азия елдерімен ұштасып жатады. Қазақстан тарихы – Қазақстанның территориясында ежелгі уақыттан бүгінгі күнге дейін болған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді, тарихи заңдар мензаңдылықтарды аша отырып, тұтас қарастыратын ғылым.

Қазақстан Республикасы егемендік пен тәуелсіздікке ие болғаннан бері «Қазақстан тарихы» оқу пәнінің маңызы арта түсті, оның негізгі міндеттері: халықтың тарихи жадын қалпына келтіру, ұлттық сана мен бірлікті қалыптастыру, азаматтанушылық пен патриотизмді тәрбиелеу.

Қазақстан тарихына қазіргі тұрғыдан қарау дегеніміз, оны дүниежүзілік тарихпен, Евразиялық континент тарихымен, көшпелілер өркениетімен, түркі халықтарының тарихымен және Орталық Азия елдері тарихымен бірлікте қарастыру деген сөз. Бірте-бірте оның иаңыздылығы мен көп функционалды рөлі де арта түсуде. Оның функцияларының ең бастысы, ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәніне айналып отыр, мұның өзі оның Қазақстан қоғамын дамытудың маңызды міндеттерін жүзеге асырудағы рөлінің арта түскендігінен. Сондықтан да бұл еліміздің барлық жоғары оқу орындарының (ЖОО) оқу жоспарларына енгізілді. Студенттер жоғары білім дипломын алу үшін мамандық пәні сияқты. Отан тарихынан да мемлекеттік емтихан тапсырады. Мұның өзі Қазақстан тарихын оқытатын оқытушыларға да, студенттерге де, ЖОО басшыларына да үлкен міндеттер жүктейді.

2.2 Пәннің мақсаты

Тарих емес факультеттері үшін «Қазақстан тарихы» пәнінің негізгі мақсаты – міндетті толық білім беру, ерте кезеңнен бүгінгі күнге дейінгі отандық тарихтағы негізгі оқиғалардың мазмұны туралы ғылыми дәлелденген фактілер, тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығын көрсету, рухани мұрагерліктің терең тамыры, бұрынғы ұрпақтың мызғымас еңбегі, халықтың жеке тұлғалары, жас қазақстандықтардың тарихи тәжірибені және ұлттық дәстүрді сыйлауға көзқарасын қалыптастыру.

2.3 Оқытудың міндеттері

- Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық кауіпсіздігін қалыптастыратын стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негізін қалыптастыру;

- полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негізін қалыптастыру;

- дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағмдаларын ашу;

- қазақ халқының этногенезі мәселесін, Қазақстан аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлерінің эволюциясын, анағұрлым маңызды тарихи фактілер мен оқиғалардың жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде қарастыруға негізделген, Отан тарихының ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау;

- жеделдетілген модернизация және республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жеткіліктілік даму моделін шынайы ғылыми тарихи білім мазмұнымен толықтыру.

2.4 Оқытудың соңғы нәтижелері

Дублиндік дескрипторлар

ОҚМФА-да жасалынған мамандықтардың құзіреттіліктері

Пәнді оқытудың нәтижелері

(МЖМБС) тұжырымдамасы бойынша оқытудың нәтижелері

А

Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзіреттілік

Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден бүгінгі күндерге дейінгі және қазақ халқының қалыптасуы мен дамуының негізгі оқиғалары туралы білімін көрсетеді.

Тарих заңдылықтары мен сабақтарының негізгі тарихи фактілері мен даталарының хронологиялық реттілігі туралы білімін көрсетеді.

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениеті туралы білімін көрсетеді.

Р 1

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Баяндама, эссе, презентациялар дайындауда тесттік және тренингтік тапсырмаларда білімін көрсетеді.

Р 3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Ақпараттық технологиялар көмегімен (аудио- бейнежазба, электронды почта, БАҚ, интернет) қажетті ақпаратты іріктеу және талдау, өз бетінше іздеу ептілігін көрсетеді.

Р 2

«Денсаулық сақтау адвокаты» құзіреттілігі

ҚР Конституциясындағы (1 тарау, 1-9 баптар) «Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі және халық денсаулығы туралы кодексі», «Қазақстан мәдени мұрасы» бағдарламасының негізгі бағыттары және т.б. туралы білімін көрсетеді.

Р 6

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Отан тарихының проблемаларын аудитория алдында айта білу дағдыларын көрсетеді (тақырыбы таңдау бойынша). Аудиториямен қарым-қатынас және өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін ана тілі мен басқада тілдік білімін көрсетеді.

Р 8

В

Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


Қазақ мемлекеттілігі мен қазақ халқының қалыптасуы және даму этаптарын түсіндіре алады.

Еркін пікірлесуді, өзінің дүниетанымдық ұстанымында қалуды және тарихи білімін өмірде қолдана алады.

Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы, ғылымның дамуы, мәдениеттің, қазіргі кезеңдегі медицинаның,

ХХ ғ. Қазақстан тарихынының негізгі оқиғаларының мазмұнын баяндай алады.

Р 1

«Ғылыми зерттеулер дағдылары» құзіреттілік

Аннотациялар, тезистер, конспекттер, рефераттар жасауды игергенін көрсетеді.

Р 3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Ситуациялық тапсырмаларды шешуде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды: аудио және бейнежазба, электронды почта, интернетті қолданады.

Р 2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Командада жұмыс істей алатынын көрсете біледі. (шағын топтар, жанжалдарды басқару технологиясы, пресс конференциялар, кейс технологиялары және т.б.)

Өз пікірін ұжым пікіріне қатыстырып мәмлеге келе алады.

Жанжалдар мен қайшылықтарды бітістіре алады.

Мамандық бойынша ғылыми тексттер дайындауда тарихи терминологиялық сөздікті қолданғанын көрсете біледі.

Іскерлік тілдесудің ерекшеліктері мен түрлерін көрсете біледі (сөйлесу және іскерлік этикет, әңгімелесу, келіссөздер, дискуссиялар).

Р 8

С

Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


Тест сұрақтарын, ғылыми тексттер сондай-ақ байқаулы факттер мен құбылыстарды, ситуациялық тапсырмаларды дайындау және шешуде тарихи білімін қолдануды көрсетеді.

Практикалық сабақтарда презентациялар мен материалдарды ұсынып, рефераттар түрінде тарихи салыстырулар мен жеке пікірлерін көрсетеді.

Қазақстандағы тарихи оқиғаларға, соның ішінде ҚР заманауи денсаулық сақтау ісінің қалыптасу тарихына түсінік бере алатынын көрсетеді.

Аннотациялар, резюме, реферат (ауызша немесе жазбаша) жазуда өзіндік қорытындыларды қолданып, әртүрлі тарихи дәуірлерге салыстырма жасауды игергенін көресетеді.

Р 1

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Ғылыми (зерттеу) жұмыс барысында тақырып таңдау, актуалдылық, зерттеу әрекеттерінде іздестіру және жеке қызметтін жүзеге асыруды игергенін көрсетеді.

Р 3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Интернет – ресурстарының көмегімен ғылыми (зерттеу) жұмыстарының жеке және іздестіру қызметтерін жүзеге асыруды игергенін көрсетеді.

Р 2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Стандартты емес жағдайларды ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерін тауып және оларға жауапкершілік арта алады.


Р 8

D

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпарттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


ҚР тарихи дамуының көрсеткіш кестелерін, графикаларын, диаграмаларын құрастыруға және талдауға бейімділігін көрсетеді.

Тексттерден алынған материалдарды аннотациялар, тезистер, реферат, конспект, ғылыми зерттеулерге пікір түрінде қолданады.

P 1

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Тарихи оқиғаларға дәлел келтіруге және талдау жасауға бейімділігін көрсетеді.

P 3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Ғылыми тарихи зерттеулердегі материалдарды зерттеу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдануға бейімділігін көрсетеді.

P 2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Мамандық бойынша тарихи терминологияны меңгергенін көрсетеді (50 сөзден көп емес).

P 8

Е

Ақпаратты, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік

Тарихи материалдармен (оқу, ғылыми, анықтамалық) жұмыс істеуге бейімділігін көрсетеді.

Қазіргі әлемде және ҚР орын алып жатқан барлық тарихи – саяси жағдайлардан ақпаратты болуға бейімділігін көрсетеді.

P 1

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Жүргізілген зерттеу (таңдау бойынша) нәтижелерін мақала немесе баяндама түрінде ғылыми қауымдастыққа ұсынуға бейімділігін көрсетеді.

P 3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Оқу және қосымша әдебиеттермен соның ішінде ақпаратты электронды тасымалдаушымен жұмыс істеуін көрсетеді.

P 2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Кәсіби қызметімен байланысты диалогтар, берілген тақырыпта дискуссиялар, оқығаны туралы ой алмасу, сөз сөйлеу, пікір алмасу түрінде сөйлеу жаттығуларын көрсетеді.

P 8
Өзбетінше сабақты жалғастыруға қабілеттігі
Теоретикалық және практикалық материалдардың (презентация, ассоциограммалар құру және т.б.) меңгерілгенін көрсетеді.
2.5 Реквизитке дейінгі: дүниежүзілік тарихы және Қазақстан тарихының

мектептік курсы

2.6 Реквизиттен кейінгі: философия, әлеуметтану, экономика теория негіздері.

2.7 Тақырыптық жоспар:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
«Қазақстан тарихы» пәнінен жұмыс бағдарламасы Қр білім және Ғылым Министрлігінің 2011ж. 12 тамызындағы №359 бұйрығымен бекітілген...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика
Жұмыс бағдарламасы Қр білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005 ж. №289, 12. 07. 2005 ж. №480 бекітілген типтік бағдарламасы бойынша...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика
Жұмыс бағдарламасы Қр білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005 ж. №289, 12. 07. 2005 ж. №480 бекітілген типтік бағдарламасы бойынша...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconКурсы және оқу семестрі: 1- курс, 1 семестр Семей, 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы негізінде Қазақстан тарихы және жалпы...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Анатомия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «бекітемін» ОӘ және тж жөніндегі проректор
Пән бойынша жұмыс бағдарламасы 5В110300 «Фармация» мамандығы үшін типтік оқу бағдарламаның (Алматы 2013ж) негізінде морфологиялық...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені №1 басылым
В020300 «тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған.Құрастырушы...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconЖҰмыс бағдарламасы жануарлар физиологиясы пәні бойынша
...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясы пәні бойынша
...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconОрта білім оқу жетістектерін сырттай бағалау бойынша Қазақстан тарихы пәнінен тест спецификациясы
Мақсаты: 9 сынып оқушыларының Қазақстан тарихы пәні бойынша дайындық деңгейі мен функционалдық сауаттылықтарының қалыптасқандығын...
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Анатомия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы «анатомия» және «физиология» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған типтік оқу бағдарламасының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница