Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
НазваниеҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
страница8/8
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.68 Mb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Biologiya/1kurs/Istoria kazahstana/kaz/Sillabus/Sillabus.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

Ұсынылатын әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Бекмаханов Е. Қазақ елініњ тарихы (қазақ ҚСР-нің ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі тарихы): оқулық /Е. Бекмаханов, Х.А.Бекмухамедова. - Алматы, 2012. - 682 б.

2. Жұмақаева Б.Д. Қазақстан тарихы: жоғарғы оқу орындарына арналған оқу құралы /

Б. Д. Жұмақаева. - Алматы: Эверо, 2014. - 320 б.: сур.

2.Мұхамедов М.Б. Қазақстан тарихы: оқу құралы / М. Б. Мұхамедов, Б. Сырымбетұлы. - Алматы: Қарасай, 2009. - 344 б.

3. Мұхамедов М.Б. Қазақстан тарихы: оқу құралы / М. Б. Мұхамедов, Б. Сырымбетұлы. - Алматы: Қарасай, 2012. - 344 б.

4. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін: в 5 т. - Алматы: Атамұра, 5-том: Қазіргі заманғы Қазақстан /ред. Қ.С.Алдажұманов және т.б. - 2010. - 68 б.

5.Қарабаева Ж.С. Тәуелсіз Қазақстан: оқу құралы / Ж.С.Қарабаева, КГМУ. - Қарағанды, 2011. - 53 б.

6. Кан Г.В. Қазақстан тарихы : оқулық /Г.В.Кан. - Алматы: Алматы кітап, 2012. – 320 б.

7. Қуандық Е. XIV және ХХ-шы ғасырлар аралығындағы қазақ елінің тарихы бойынша лекциялар: Оқу құралы / Е. Қуандық. - Алматы: Дәуір, 2013. - 592 б.

Қосымша:

1.Абдрахманова К.Ж.Қазақстан тарихынан кестелер мен сызбалар: оқу құралы / К. Ж. Абдрахманова. КГМУ. - Қарағанды, 2011. - 60 б.

2.Қарабаева Ж.С. Тәуелсіз Қазақстан: оқу құралы /Ж.С. Қарабаева; КГМУ. - Қарағанды, 2011. - 53 б.

3.Қарағанды мемлекеттік медицина университеті: 60 жыл. Карагандинский Государственный Медицинский Университет:60 лет /КГМУ; под общ.ред. М.К.Телеуова. - Қарағанды, 2010. 268 с. : ил.

4. Қыздарбеков Б. Көне Тұранның ежелгі тарихы (Жаңаша көзқарас). – Монография. - Қарағанды: ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 202 б.

5.Қыздарбеков Б. Қазақтардың көне тарихына кіріспе (Жаңаша көзқарас). – Монография. - Қарағанды: ЖК «АҚНҰР баспасы», 2013. – 126 б.

6. Смағұлов О. Қазақ халқының антропологиялық тарихы (морфофизиологиялық зерттеу) /О. Смағұлов. - Алматы: Алдоңғар. Том I. - 2011. - 300 б.

7. Өмірзаққызы А. Қазақстан тарихы пәнінен Мемлекеттік емтиханды тапсыруға арналған көмекші құралы: оқу-әдістемелік құрал /А.Өмірзаққызы, Б.Ш.Сағындықова; ҚММУ. - Қарағанды, 2012.

На русском языке:

Основная:

 1. Долгополов А.Б. Избранные лекции по истории Казахстана: учеб.пособие /А. Б. Долгополов; КГМУ. - Караганда, 2010. - 80 с.

 2. Долгополов А.Б. Избранные лекции по истории Казахстана : учеб. пособие / А. Б. Долгополов. КГМУ. - Алматы: Эверо, 2013. - 192 с. : ил.

 3. История Казахстана. Очерк./ гл. ред. М.К. Козыбаев; ред.: К.С. Алдажуманов, Т.Б.Балакаев, К.Н.Нурпейсов. - Алматы, 2008. - 446 б.

 4. Кан Г.В. История Казахстана: Учебник /Г. В. Кан. - 4-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Алматы кітап, 2011. - 312 с.: ил.

 5. Кузембайулы А., Абил Е. История Республики Казахстан. Астана, 2000.

Дополнительная:

 1. Джандосов У. Документы и публицистика (1918-1937 гг.).: в 2 т. / У.Джандосов. – Алматы: Қазақстан. Т.1. 1999. -304 с. (Архив Президента Республики Казахстан).

 2. Джандосов У. Документы и публицистика (1918-1937 гг.).: в 2 т. / У.Джандосов. – Алматы: Қазақстан. Т.2. 1999. -304 с. (Архив Президента Республики Казахстан).

 3. Выпускники КГМИ - участники Великой Отечественной войны: книга памяти / авт. Т.З.Сейсембеков. - Караганда, 2010. - 55 с.: ил.

 4. Гаврилова; Е.П.Материалы элективного курса по истории Казахстана 30-50-х гг. ХХ века на тему: «Мемориалы Караганды индустриальной, КарЛАГа, Долинки, Спасска и Астаны» /Гаврилова Е.П. - Караганда, 2008. - 109 с.

 5. Декабрь. 1986 год: документальная хроника. - Алматы: Ел-шежире, 2008. - 320.

 6. Из истории депортаций. Казахстан 1930-1935 г.г.: сборник документов.- Алматы: LEM, 2012. – 772 с. (Архив Президента Республики Казахстан).

 7. История Караганды. Первые шаги города: рекомендательный библиографический указатель / КГМУ; сост. Г. Ш. Пономарева; ред. С. Г. Зинченко. - Караганда, 2014. - 40 с.

 8. Лохвицкий С.В. Материалы к библиографии ученых Казахстана: библиографический указатель /С. В. Лохвицкий; КГМУ. - Караганды: Изд-во КарГУ, 2010. - 127 с.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1.Kazakhstan.Natonal Encyclopedia. Almaty: Kazakh Encyclopedia the main editorial office staff, 2007.

Қосымша:

1. Kovtun O.A. Towns of the Great steppe and silk way : educational manual / O.A.Kovtun. - Karaganda, 2011. - 32 р.

Оқу және оқыту әдістері:

 • Дәрістер-шолу, мәселелі

 • Семинарлық сабақ-дискуссия, тест сұрақтарын шешу, таратылатын материалдармен жұмыс, TBL-командалық бағытпен оқыту, рольдік ойын, іс ойындары, «әркім әркімді оқыту», аз топтармен жұмыс әдісі.

 • ОСӨЖ-Облыстық өлкетану музейіне экскурсия, тестілік тапсырмаларды шешу, конспект жазу, кестелер құру, баяндама жасау, эссе жазу, кроссворд құрастыру, диаграмма құру, алғашқы деректерге коментарий жасау, Power Point презинтациясын жасау, ғылыми статьяға талдау жасау, схема жасау, баяндама жасау.

 • СӨЖ-әдебиетпен жұмыс, интернетпен жұмыс, реферат жазу, зерттеу жүргізу,Power Point презинтацияға дайындық, оқу конференциясына дайындық.

 • Белсенді оқыту әдісі: командалық бағытпен оқыту, (TBL), мәселелі-бағытталған оқыту (PBL), дискуссия, рольдік ойындар, оқу ойындары, дөңгелек стол әдісі, «қалам дөңгелек үстел ортасында», «әркім әркімді оқыту» әдісі.

 • Дәстүлі әдістер: таратылатын материалдармен жұмыс, өздік жұмыс тақырыптарын талдау, практикалық сабақтардың жекелеген сұрақтарын тереңдетіп оқу, жобамен баяндамалар дайындау, барлық туындаған сұрақтарға оқытушының кеңес беруі, тестілеу.


Білім алушылардың білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

 • Ағымдық бақылау: индивидуалды(жеке), фронтальды, ауызша және жазбаша сұрау, тест сұрақтарын шешу, тақырыптық жоспарға сәйкес.

 • Аралық бақылау: ауызша әңгімелеу.

 • Қорытынды бақылау: компьютерлік тестілеу түрінде
 • Білімді бағалау ережелері мен критерилері: әр деңгейдегі білімді бағалау критериі және шкаласы (ағымдағы, аралық, қорытынды бақылау) сабақтардың барлық түрін бағалау ережелері (аудиториялық, СРО, СРСО*)Баға шкаласы**

Таңбалау жүйесі бойынша бағалау

Бағаның сандық баламасы

Бағаның пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

Білім бағасының критериі

«Өте жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін көрсеткен және қандай да бір қатерліктерге бой алдырмай дұрыс орындаған, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс орындаған және ол бойынша есептер тапсырған, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан, коллоквиумды тапсыруда қандай да бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқып-үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген жағдайда қойылады

«Жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды 75%-дан кем игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз ескертулері болмаған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, немесе негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлық» баға білім алушыға, егер ол зертханалық материалдардың кем дегенде 50% игерген, бұған қоса зертханалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлықсыз» баға білім алушыға, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалдары оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, жауаптарында елеулі қателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған жеке және ағымдағы және қорытынды бақылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.

* Ескерту: Кредиттік оқу жүйесі үшін.

**Ескерту: «ҚР білім беру жүйесі. Жоғарғы оқу орындарында білімді бақылау және бағалау» ҚР МЖМБС негізінде құрастырылған.

 • Пән бойынша интегралды бағаны толтыру және рейтингті есептеу әдісі (ағымдық жылда ҚММУ бекіткен рейтинг жүйесіне сәйкес толтырылады). «Студенттердің үлгерімдерін бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы ереже». ҚММУ 2010 ж.

Баға әр тақырыпқа қойылады және рейтингтің жаңа талаптары болады

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылып бекітілді
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130200 – «Стоматология» мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130100 – «Жалпы медицина» мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
...
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус «Құқық негіздері» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде “Мейірбике ісі” 5В110100 мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус “Жалпы медицина ” 5В130100 мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» етn 1110 жұмыс бағдарламасының негізінде...
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус «Медико-профилактикалық іс» 5В110400 мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» етn 1110 жұмыс бағдарламасының...
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница