«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж
Скачать 106.02 Kb.
Название«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж
Дата конвертации14.02.2016
Размер106.02 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://prg.kz/uploads/programm_conf_2015.doc

НИИ частного права Каспийского университета

Юридическая фирма

«ЗАНГЕР»


Казахстанский Международный Арбитраж


Германское общество по международному сотрудничествуШақыру – Бағдарлама

приглашение – Программа


Жыл сайынғы цивилистикалық оқылымдар шеңберінде өткізілетін, жеке құқық Ғылыми-зерттеу институтының 20-жылдығына және Қазақстандық Халықаралық Арбитраждың 10-жылдығына арналған

«ЗАҢДЫ ФАКТІЛЕР АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУДЫҢ

НЕГІЗДЕРІ РЕТІНДЕ»

атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы


Internationale Zivilrechtskonferenz

«JURISTISCHE FAKTEN ALS GRUNDLAGE DER BEGRÜNDUNG,  

ÄNDERUNG UND BEENDIGUNG VON RECHTSVERHÄLTNISSEN»


Международная научно-практическая конференция

в рамках ежегодных цивилистических чтений

«ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ КАК ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»,

посвященная 20-летию Научно-исследовательского института частного права и 10-летию Казахстанского Международного Арбитража


 


Алматы 2015 год

Құрметті_________________________________________________________!

Каспий университетінің жеке құқық Ғылыми-зерттеу институты, халықаралық қызметтестік бойынша Неміс қоғамы (GIZ), «Заңгер» заң фирмасы және Қазақстандық Халықаралық Арбитраж


СІЗДІ

жыл сайынғы цивилистикалық оқылымдар шеңберінде өткізілетін, жеке құқық Ғылыми-зерттеу институтының 20-жылдығына және Қазақстандық Халықаралық Арбитраждың 10-жылдығына арналған «Заңды фактілер азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгерту және тоқтатудың негіздері ретінде» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы жұмысына қатысуға шақырады.


Конференция 2015 жылы 21 – 22 мамырда мына мекен-жайда өтеді: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к., 115 (Қонаев к. қиыл.), «Гранд отель Тянь-Шань» Алатау қонақ үйінің конференц-залы. Қатысушыларды тіркеудің басталуы – 21 мамыр күні сағат 9.00-де, конференцияның жұмыс уақыты: 21 мамыр күні – сағат 10.00 бастап 18.00 дейін, 22 мамыр күні – сағат 9.30 бастап 14.00 дейін.

Бұл жүмысқа қатысу мен конференция материалдарының жинағын кейіннен басып шығару мақсатында ұйымдастыру комитеті Сізден баяндамаңызды 21 мамырға дейін ұсынуыңызды сұрайды (жоларалық интервалы – 1, шрифт мөлшері – 12 pt, көлемі 10 беттен аспайтын басып шығарылған мәтіннің бір данасын, электрондық нұсқаның бір данасын). Мәтінде пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме жасалған жағдайда, оларды қарапайым мәтіндік сілтеме түрінде рәсімдеп, нөмірленуін әрбір беттен бастау керек. Баяндамалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады.


Ұйымдастыру комитеті


Уважаемый (ая) __________________________________________________!


НИИ частного права Каспийского университета, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Юридическая фирма «Зангер» и Казахстанский Международный Арбитраж

ПРИГЛАШАЮТ ВАСпринять участие в работе Международной научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений «Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений», посвященной 20-летию НИИ частного права и 10-летию Казахстанского Международного Арбитража.

Конференция состоится 21 – 22 мая 2015 года. Место проведения – конференц-зал Алатау гостиницы «Гранд отель Тянь-Шань» (Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 115, уг. ул. Кунаева). Начало регистрации участников – в 9.00 ч. 21 мая, рабочее время конференции 21 мая – с 10.00 ч. до 18.00 ч., 22 мая – с 9.30 ч. до 14.00 ч.

Для участия в работе и последующего издания сборника материалов конференции оргкомитет просит Вас в срок до 21 мая предоставить свой доклад (1 экземпляр печатного и 1 экземпляр электронного вариантов текста объёмом до 10 страниц, межстрочный интервал – одинарный, размер шрифта – 12 pt). При наличии в тексте ссылок на использованные источники, необходимо оформить их в виде обычных текстовых сносок, начиная нумерацию сносок на каждой странице. Доклады принимаются на казахском, русском и английском языках.

Оргкомитет

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТӘРТІБІ


1-ші күн (21 мамыр, бейсенбі)


9.00 - 10.00 – Конференция қатысушыларын тіркеу

10.00 - 11.30 – Ғылыми баяндамалар

11.30 - 12.00 – Кофе-брейк

12.00 - 14.00 – Ғылыми хабарламалар

14.00 - 15.00 – Түскі үзіліс

15.00 - 16.30 – Ғылыми хабарламалар

16.30 - 17.00 – Кофе-брейк

17.00 - 18.00 – Ғылыми хабарламалар


2-ші күн (22 мамыр, жұма)


9.30 - 11.30 – Ғылыми хабарламалар

11.30 - 12.00 – Кофе-брейк

12.00 - 13.30 – Ғылыми хабарламалар

13.30 - 14.00 – Конференцияның жабылуы


ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ


1-ый день (21 мая, четверг)


9.00 - 10.00 Регистрация участников конференции

10.00 - 11.30 Научные доклады

11.30 - 12.00 Кофе-брейк

12.00 - 14.00 Научные сообщения

14.00 - 15.00 Перерыв на обед

15.00 - 16.30 Научные сообщения

16.30 - 17.00 Кофе-брейк

17.00 - 18.00 Научные сообщения


2-ой день (22 мая, пятница)


9.30 - 11.30 Научные сообщения

11.30 - 12.00 – Кофе-брейк

12.00 - 13.30 Научные сообщения

13.30 - 14.00 Закрытие конференции


ПРОГРАММА

Международной научно-практической конференции

в рамках ежегодных цивилистических чтений

«ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ КАК ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»,

21 – 22 МАЯ 2015 года


Приветствия:


Куатбаев Азат Куангалиевич – проректор по науке и развитию Каспийского университета, доктор технических наук, доктор PhD, член-корреспондент Национальной Инженерной академии Республики Казахстан.

Йорг Пуделька – директор Программы «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии», глава представительства GIZ в Казахстане (Германия).

Рольф Книпер – профессор Бременского университета, доктор права (Германия).

Баймолдина Зауреш Хамитовна заместитель Министра юстиции Республики Казахстан, кандидат юридических наук.

Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна судья Верховного Суда Республики Казахстан.


Научные доклады

(регламент: до 20 минут)


* Сулейменов Майдан Кунтуарович – директор НИИ частного права Каспийского университета, академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор:

«Юридические факты в гражданском праве: проблемы теории и практики».

* Рольф Книпер – профессор Бременского университета, доктор права (Германия):

«Юридические факты: расцвет и упадок одного правового института в немецком праве».

Научные сообщения

(регламент: до 10 минут)


* Кузнецова Наталия Семеновна профессор кафедры гражданского права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, академик Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юридических наук, профессор (Украина):

«Система юридических фактов в гражданском праве Украины и их место в механизме правового регулирования».

* Санита Осипова судья Конституционного суда Латвийской Республики, профессор юридического факультета Латвийского университета, доктор юридических наук (Латвия):

«Нотариальный акт как юридический факт».

* Каньязов Есемурат Султамуратович ректор Ташкентского государственного юридического университета, кандидат юридических наук (Узбекистан):

«Взаимосвязь между нормами гражданского законодательства и юридическими фактами».

* Йорг Пуделька директор Программы «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии», глава представительства GIZ в Казахстане (Германия):

«Публично-правовые договоры как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений».

* Нурыев Ягмур – директор Института государства и права при Президенте Туркменистана:

«Юридические факты по законодательству Туркменистана».

* Гонгало Бронислав Мичиславович руководитель Уральского отделения (филиала) ГОУ ВПО «Российская школа частного права (институт)», заведующий кафедрой гражданского права Уральской государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор (Россия):

«Юридические факты в системе «женщины – мужчины».

* Байэшу Сергей заведующий кафедрой гражданского права Молдавского государственного университета, доктор юридических наук (Молдова):

«Критические замечания по поводу недействительности сделки, противоречащей закону».

* Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна судья Верховного Суда Республики Казахстан:

«Судебная практика по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

* Стефанос Кареклас руководитель проекта ЕС «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике»:

«Приобретение права собственности по давности владения по праву Греции».

* Кохановская Елена Велеониновна профессор кафедры гражданского права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор, (Украина):

«Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений интеллектуальной собственности и информационных правоотношений».

* Габов Андрей Владимирович заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор (Россия):

«Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений при реорганизации юридического лица».

* Ханс-Йоахим Шрамм управляющий директор Института Восточного права Университета города Висмара (Германия):

«Факты и их последствия: размышления относительно функций термина «юридический факт»».

* Калиева Гульбара Утюровна – заместитель председателя Верховного Суда Кыргызской Республики:

«Некоторые вопросы судебной практики по установлению юридических фактов в гражданском законодательстве Кыргызской Республики».

* Салей Алена Анатольевна доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук (Белоруссия):

«Государственная регистрация юридических лиц как юридический факт: гражданско-правовой аспект».

* Рожкова Марина Александровна – профессор кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук (Россия):

«Основания возникновения отношений в сфере интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики».

* Болтуев Самад Шарифбаевич заведующий кафедрой гражданского, предпринимательского и международного права юридического факультета Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, кандидат юридических наук, профессор (Таджикистан):

«Юридические факты в гражданских процессуальных отношениях».

* Шевченко Галина Николаевна профессор кафедры административного и таможенного права Владивостокского филиала Российской таможенной академии, доктор юридических наук, профессор (Россия):

«Правомерное причинение вреда как основание возникновения обязательств».

* Макс Гутброд – партнер Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед (Россия):

«Последствия признания регистрации ценных бумаг как юридического факта».

* Эльчин Усуб управляющий бакинского офиса юридической фирмы «Редль и партнеры», адвокат, кандидат юридических наук (Азербайджан):

«Акты органов исполнительной власти в качестве юридических фактов по гражданско-правовым отношениям? (обзор решений Конституционного Суда Азербайджанской Республики)».

* Ильясова Куляш Муратовна – главный научный сотрудник НИИ частного права Каспийского университета, доктор юридических наук, профессор:

«Контракты на недропользование в Республике Казахстан: некоторые актуальные вопросы».

* Валеева Наталья Георгиевна заместитель заведующего кафедрой гражданского права УрГЮУ, кандидат юридических наук, профессор (Россия):

«Основание возникновения отношений по охране изделий мастеров народных художественных промыслов».

* Подрабинок Елена Михайловна доцент кафедры гражданского права УрГЮУ, кандидат юридических наук (Россия):

«Юридические факты как основания приобретения права собственности на жилые помещения при участии граждан в жилищных кооперативах и долевом строительстве».

* Брюхов Роман Борисович доцент кафедры гражданского права УрГЮУ, кандидат юридических наук (Россия):

«Договор о суррогатном материнстве по законодательству России, Казахстана и Республики Беларусь».

* Диденко Анатолий Григорьевич профессор ВШП «Әділет» Каспийского университета, доктор юридических наук, профессор:

«Теория юридических фактов и ее отражение в правовой действительности».

* Демидова Галина Степановна заведующая кафедрой гражданского права и процесса Южно-Уральского государственного университета (НИУ) г. Челябинск, кандидат юридических наук, доцент (Россия):

«Юридические факты в наследственном праве».

* Шарифбаева Халбуви Садыковна судья Алматинского городского суда в отставке, профессиональный тренер-медиатор:

«Установление юридического факта владения, пользования и (или) распоряжения имуществом на праве собственности».

* Абдуджалилов Абдуджабор заведующий отделом частного права Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент (Таджикистан):

«Юридические факты как основания возникновения правоотношений в Интернете».

* Куанова Инесса Зайнулловна – судья в отставке, кандидат юридических наук:

«Судебное  решение как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских прав».

* Скрябин Сергей Васильевич – ведущий научный сотрудник НИИ частного права Каспийского университета, кандидат юридических наук, доцент:

«Юридические последствия владения».

* Исайкин Дмитрий Анатольевич профессор Казахско-Русского международного университета (КРМУ), кандидат юридических наук:

«Юридические факты в международном частном праве».

* Гарась Ольга Владимировна старший преподаватель кафедры права Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГу», магистр юридических наук, аспирант ФГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный университет» (НИУ):

«Роль юридических фактов в механизме адмистративно-правового регулирования образовательной деятельности на современном этапе».

* Тулеов Азамат Сагындыкулы – председатель Наблюдательного Совета ТОО «Центр оценки правовых рисков», кандидат юридических наук:

«Сословность как фактор правовой действительности Республики Казахстан и его отражение в законодательстве».


Похожие:

«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconМеждународный коммерческий арбитраж
Николюкин С. В. Международный коммерческий арбитраж. М.: Юстицинформ, 2009. 216 с
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconКонкурс по государственным закупкам способом конкурса работ по капитальному и текущему ремонту учебных корпусов и общежитий ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им.
Ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», находящегося в г. Петропавловске
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconМеждународный гражданский процесс
Сборник методических материалов по курсу «Международный гражданский процесс». – М.: Импэ им. А. С. Грибоедова, 2007. – 18 с
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconСеверо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», находящийся Северо-Казахстанской обл., г. Петропавловск,...
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconСеверо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», находящийся Северо-Казахстанской обл.,г. Петропавловск,...
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconМеждународный университет природы, общества и человека Дубна
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет...
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconМеждународный университет природы, общества и человека Дубна
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет...
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconИнтернет-ресурсы для школьников и их родителей, а также для преподавателей и библиотекарей средних школ
Форум «Арт Город» масштабный социокультурный проект, в рамках которого проводятся Международный конкурс детского рисунка на лучшую...
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconСтатья из журнала Зангер 5-2005
Меня очень увлек образ этого книжного героя, я очень хотел быть похожим на него и страстно мечтал стать горным инженером. Поэтому,...
«зангер» Казахстанский Международный Арбитраж iconЗападно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова
Ргп на пхв «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница