Қмму ф 4/3-05/03
Скачать 74.14 Kb.
НазваниеҚмму ф 4/3-05/03
Дата конвертации14.02.2016
Размер74.14 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/OZ/3 kurs/Obshest zdorovij/kaz/Metod_rek/Prakt_zan/5.doc
ҚММУ Ф 4/3-05/03

2007 ж№ 14 маусымдағы № НХ.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті


Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасыПрактикалық сабақтарға арналған әдістемелік ұсыныс
«Аурудың алдын алу және салауатты өмір салтын қалыптастыру.Қоғамдық денсаулықты жақсартудың негізгі бағыттары» тақырыбы


051102 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы

ҚД 3219 «Қоғамдық денсаулық» пәні


Құрастырушы: оқытушы Ж.А.Алданова


Қарағанды 2014

Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген

№ Хаттама __ 2014


Кафедра меңгерушісі м.ғ.к.доцент: А.К.Султанов


Тақырыбы: «Аурудың алдын алу және салауатты өмір салтын қалыптастыру.Қоғамдық денсаулықты жақсартудың негізгі бағыттары»

Мақсаты: салауатты өмір сүруді қалыптастыру мен аурудың алдын алумен таныстыру. Денсаулықтың биологиялық аспектілері. Өмір салты жайында түсінік. Денсаулыққа өмір салтының әсері. Медициналық белсенді. Салауатты өмір салты және оның қалыптасуы. Денсаулықтың волеологиялық аспектілері. Медициналық белсенді. Өмір салтымен байланысты қауіп факторлары. Эканомикалық дамыған елдердегі аурудың алдын алу стратегиялары: популяциялық стратегия және жоғары қауіптілік стратегиясы. Алдын алу бағдарламасы: кешенді және мақсатты, көп факторлы және бір факторлы, ұлттық,территориялы және өкімдік,интегральді, тұрғындардың салауатты өмір салтын қалыптастырудағы медициналық персоналдың ролі. Тұрғындар тәрбиесі мен гигиеналық оқып үйренудің тапсырмасы мен мақсаты. Салауатты өмір салты мемлекеттік бағдарламасы.

Біріншілік медико-санитарлық көмек бойынша халықаралық конференциясы (Алматы 1978) Алматы деклорациясы-20 ғасыр денсаулық сақтаудың ұлы партиясы. ДДҰ стратегиясы: 21-жүз жылдықта жалпылай денсаулық (денсаулық-21) мақсаттары, стратегиялары,тапсырмалары. Мың жылдық саммитінде қабылданған мың жылдық даму мақсаттары (Нью-Йорк, 2000), Қазақстан мақсаттары, мониторинг индикаторлары. «Казахстан-2030» стратегиясы. Бар Қазақстандықтардың гүлденуі,қорғанысы және жағдайының жақсаруы. Ұзақ мерзімді приоритет төрт «Қазақстан азаматтарының денсаулығы,білімі және жауаптылығы» қарастыатын мәселелері. Өмір сүру деңгейін ұзартуға , өлімнің азаюына,туу көрсеткішінің жоғарлауына негізделген демографиялық политикасы,салауатты өмір салты және т.б.

ҚР Пезидентінің халыққа жолдауының денсаулық тақырыбы


Оқыту мақсаты

 • Салауатты өмір салтын қалыптастыру және аурудың алдын алумен таныстыру

 • Денсаулықтың теориялық және әдістемелік статика негіздерін қарастыру

 • Денсаулықтың волеологиялық аспектілеріне мінездеме беру

 • Әлеуметтік және медициналық алдын алу мен таныстыру

 • Қауіп факторлары классификациясымен таныстыру

 • Қоғамдық денсаулықты жақсартудың бағыттарымен таныстыру

Тақырыптың негізгі сұрақтары

- Өмір салты,түсінік

- біріншілік медико-санитарлық көмек бойынша халықаралық конференциясы

- Ұзақ мерзімді приоритет 4 «Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және салауаттылығы»

- ҚР Президентінің халыққа әр жылда жолдауындағы денсаулық тақырыбы

Білім берудің және оқытудың әдістері

 • Семинарлық сабақ

 • Көрсеткішті есептеу

 • Тесттерді және жағдайлық есептерді шешу

 • Реферат дайындау

 • Оқулықпен жұмыс

 • Өзіндік жұмыстың тақырыбын талқылау

 • Рольдік ойындар

 • Кіші топтармен жұмыс

Әдебиеттер

негізгі:

 1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

 2. Общественное здоровье и здравоохранение /Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 528 с.

 3. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. - С.-Петербург, 2000.- 914 с.

қосымша:

 1. Аканов А.А., Девятко В.Н., Кульжанов М.К. Общественное здравоохранение в Казахстане: концепция, проблемы и перспективы. – Алматы, 2001.– 100 с.

 2. Девятко В.Н., Аканов А.А. Здоровье народа и здравоохранение Казахстана в переходный период: опыт, уроки, проблемы. – Алматы, 1999.-–140 с.

 3. Максимова Т.М. Современное состояние, тенденции и перспективные оценки здоровья населения. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 192 с.

 4. Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения. – М.: Медицина, 2003. – 512 с.

 5. Медик В.А. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения. – М.: Медицина, 2006. – 528 с.

 6. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. – В 3-х частях. – М.: Медицина, 2003.

 7. Муминов Т.А., Камалиев М.А. Анализ здравоохранения с позиций социального маркетинга. – Алматы, 2003.– 170 с.

 8. Муминов Т.А., Камалиев М.А., Аязбаева А.Г., Шахиева А.М. Медико-социальные и эпидемиологические аспекты здорового образа жизни. – Алматы, 1999.– 170 с.

 9. Шарманов Т.Ш. Мировое здравоохранение до и после великой Алма-Атинской конференции. – Алматы-Вашингтон-Женева, 2003. – 143 с.

 10. Тульчинский Т.Х., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999. – 1049 с.Бақылау

 1. Салауатты өмір салтын қалыптастыру

 2. аурудың алдын алу түрлерін атаңдар

 3. Аурудың алдын алу стратегиясының рөлі

 4. Біріншілік және екіншілік алдын алу тапсырмалары мен ұйымдастыру құрылымы қандай?

 5. Аурудың алдын алуда және салауатты өмір салтын қалыптастыруда медициналық персоналдың негізгі тапсырмалары қандай?

 6. Қоғамдық денсаулық негізгі элементтері мен жұмыс бөлімдерін атаңдар?

 7. Улану мен кәсіби ауруларды, зерттеуді және оларға мән беруді тіркеу заңдары.

 8. Денсаулық статистикасының теориялық және әдістемелік негіздері

 9. Аурудың приоритетті кластарының медико-әлеуметтік аспектілері

 10. Мың жылдық Саммитінде қабылданған мың жылдықтың даму мақсаттары


Тест үлгілері

1. Салауатты өмір салты ?

А) тәртіп нормасы

В) қатал регламент,негативті көріністер әсерін жоғалтпауға ұмтылу

С) физикалық белсенділік

Д) шынайы өмір жағдайында денсаулықты сақтап қана қоймай,оны жақсартуға және белсенді өмір сүру деңгейін ұзартуға бағытталған адамдардың өмір сүру түрі

Е) дұрыс тамақтану


2. Денсаулыққа әсер ететін факторладың қандай деңгейде детермелейді?

А) өмір салты-30%, тұқымқуалаушылық-30%, экология- 30%, медицина-10%

В) өмір салты-50%, тұқымқуалаушылық-30%, экология- 10%, медицина-10%

С) өмір салты-50%, тұқымқуалаушылық-20%, экология- 20%, медицина-10%

Д) өмір салты-30%, тұқымқуалаушылық-50%, экология- 10%, медицина-10%

Е) өмір салты-20%, тұқымқуалаушылық-20%, экология- 25%, медицина-35%


3. Сіздің ойыңызша салауатты өмір сүру дегеніміз?

А) өмір сүрудің қатал регламентіне қарағанда, жеке шаралар

В) шынайы өмір жағдайында денсаулықты сақтап қана қоймай,оны жақсартуға және белсенді өмір сүру деңгейін ұзартуға бағытталған адамдардың өмір сүру түрі

С) Ұлттық бөліктей және бүтіндей денсаулығын шынықтыру мен сақтауға мүмкіндік беретін медициналық ұсыныстарды есепке ала отырып,принциппен заң бойынша өмір сүру

Д) нақты жауабы жоқ,ол басқа бір нәрсе

Е) рациональді тамақтану физкультура, демалу және т.б.

4. Адам денсаулығына не маңызды?

А) «өмір салты» , материалды жауаптылық деңгейімен және әртүрлі жауаптылықты қолдану мүмкіншіліктері(тамақтану,демалыс,дене тәрбиесі,киім кешек,көлік,баспана және т.б.

В) «өмір салты», материалды және рухани салауаттылықты қажеттілік формасы реттейді.Қанша емес, қалай қолдану керек екені маңызды

С) өмір стилі (тәртіп субкультурасы ретінде) Болған жағдайдағы біріншілік және күнделікті тәртіп үлгісі (әлеуметтік стереотип)

Д) тұқымқуалаушылық , экология сияқты ештеме маңызды емес

Е) тұқымқуалаушылық,экология медициналық ғылыммен тәжірибенің даму деңгейі сияқты ештеме маңызды емес

5. Халықтың өмір салтына аз әсерін тигізетін не?

А) баспа,телевидение,радио,жаппай ақпарат көздерін тарту

В) негативті болдырмау,тәртіпті болдырмау жайындағы заңдар

С) әдепсіз салауатты өмір салтының масылы ретінде үлгі тұтарлықтай болу

Д) СӨС қалыптастыру прцесіне алынған,жеке адамның индивидуальды ерекшеліктерін есепке ала отырып ,СӨС пропагандасын өткізу

Е)өмірге «шаралар»,салыстырмалы нормалар түсінігін енгізу


6. Тамақтанудың физиологиялық нормалары мынаған байланысты

А) тамақтану жағдайы

В) тұрмыстық жаңдайы

С) зат алмасумен жас жиілігі

Д) ұлттық ерекшеліктері

Е) тамақтанудағы отбасы салты


7. Қазақстан халқына мемлекет президентінің жолдауы (1997 ) аталады:

А) "Казақстан-2030. Гүлдену,қорғаныс және әлауқаттылық жақсаруы"

В) "Казақстан-2030. ҚР азаматтарының гүлдену,қорғаныс және әлауқаттылық жақсаруы "

С) "Казақстан-2030. Қазақстан азаматтарының денсаулығы,білімі және әлауқаттылығы"

Д) "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан"

Е) "Экономика, политикалық, әлеуметтік әділдік"


8. Қазақстан азаматтарының әлауқаттылығы,білімі,денсаулығы .Ұзақ мерзімді приоритетінің мазмұнының басты ориентациясы?

А) тамақтануды жақсарту

В) сумен қамтамасыз етуді жақсарту

С) баламен ана денсаулығын қорғау

Д) дене тәрбиесі және спорт

Е) салауатты өмір салты


9. Туу көрсеткішін есептеу формуласы:

А) бір жылда туылғандар саны : тұрғындардың орта жылдық саны х 1000 :

В) туу саны х 1000 бір жылда : тұрғындар саны

С) тірі жіне өлі туылғандар саны х 100 : тұрғындар саны

Д) туу саны х 1000 : 15-49 жас арасындағы әйелдер саны

Е) тірі туылғандар саны бір жылда х 100000 : 20-29 жас арасындағы әйелдер саны


10. Табиғи өлім көрсеткіш формуласы:

А) туу саны- өлім саны/ х 1000 : тұрғындар саны жарты жылдық

В) туылғандар саны х 1000 : тұрғындар саны

С) туылғандар саны- өлім саны х 1000 : 15-49 жас арасындағы әйелдер саны

Д) туылғандар саны -өлім саны х 100 : өлім саны

Похожие:

Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму өӘК төрағасы м.ғ. д., профессор В. Б. Молотов-Лучанский
Молотов-Лучанский Вилен Борисович – м.ғ. д., ҚМму оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф 4/3-07/02
Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф. 4/3-07/03
Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф. 4/3 – 08/02
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Медицина қызметінің түрлері
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф 4/3--06/03
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф 4/3-05/03 iconҚмму ф. 4/3-07/03
Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница