Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Скачать 102.03 Kb.
НазваниеФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Дата конвертации14.02.2016
Размер102.03 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/3 kurs/Patanatomiya/Kaz/Mrtod.rekomend/Prakt.zanyt/21.rtf
Ф КГМА 4/3 – 06/ 01

ИП №6 УМС при КазГМА от 14 июня 2007г.

Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы

Гистология курсымен сот медицинасы, патологиялық анатомия кафедрасы

Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік ұсыныс

Тақырып: Экзо- жєне эндокриндік ісіктер.


Мамандық: «051302 – Стоматология»


Пән: патологиялық анатомия


Курс: III


Құрастырушы: доц. Айтқұлов М.Т.Қарағанды-2009


Тақырып: Экзо- жєне эндокриндік ісіктер.

Мақсат: Экзо- және эндокриндік ісіктерді классификациялық ұстанымға және морфологиялық бейнесіне сүйене отырып, өзара ажыратып, анықтай білу.

 • Оқыту міндеттері:

 • қатерлі және қатерсіз органспецификалық ісіктердің экзо- және эндокриндік бездердің (гипофиз, жатыр, бүйрекүсті бездердің,бауырдың,емшек безінің, ұйқы безінің) морфологиялық сипаттамасы

 • қатерлі эпителийлік ісіктердің метастаздану механиздерін түсіндір

 • Тақырыптың негізгі сұрақтары:

  • қатерлі және қатерсіз органбейспецификалық эпителийлік ісіктердің эндо- және экзокрендік макро- және микроскопиялық сипаттамасы

 • қатерлі эпителийлік ісіктердің метастаздану ерекшеліктерін түсіндір

 • Білім берудің және оқытудың әдістері:

  • шаѓын топта пікірталастыру;

  • презентация;

  • ситуациялыќ тапсырмалардыњ шешімін табу;

  • тестілік тапсырмалардыњ шешімін табу;

  • макро- жєне микропрепараттарды ±сынылѓан алгоритмде сипаттау.

 • Әдебиет

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.Б. В. Патологиялық анатомия \\ Алматы,- 2003, 393 б.

қосымша:

 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

Орыс тілінде


негізгі:

 1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2М.:Медицина,2001.-760 с.

 3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека.- Ташкент, 1998. – 300с.

қосымша:

 1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

 2. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

 5. Хазанов А.Т., Чалисов И.А. Руководство по секционному курсу. \\ М. - 1986.С.10-87

 6. Блюгер А.Ф. Ультраструктурная патология печени: Электрон.-микроскоп. Атлас /Риж. мед.ин-т; А.Ф.Блюгер, В.К.Залцмане, О.Я.Карташева.-Рига:Зинате,1989.-318 с.:ил.

 7. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1,2.

 8. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

 9. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.

Ағылшын тілінде

негізгі:

 1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 4 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 1987. – 158p.

 2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 4 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 1987. – 158p.

 • Бақылау

 • эпителийлік ісіктердің анықтамасын беріп, сипатта

 • эпителийлік ісіктердің классификациясы

 • қатерлі эпителийлік ісіктердің метастаздану механизмін түсіндір

 • эпителийлік қатерсіз ісіктер: папиллома, аденоманың морфологиялық бейнесін сипатта.

 • эпителийлік қатерлі ісіктер: эпидермальді рак, аденокарцинома, кілегейлі рак, солидтық рак, скирр, медуллярлы рактың морфологиялық бейнесін сипатта.

 • «Орнындағы рак» ұғымына сипаттама

 • қатерлі және қатерсіз органспецификалық ісіктердің экзо- және эндокриндік бездердің (гипофиз, жатыр, бүйрекүсті бездердің,бауырдың,емшек безінің, ұйқы безінің) морфологиялық сипаттамасы

 • Ситуациялық тапсырмалар:

 1. Науқас сүт безіндегі тығыз ісік тәрізді түйінге шағымданды. Сүт безіне секторальді резекция жасалып, алынған тін гистологиялық зерттеуге жіберілген. Түйіннің диаметрі 2см, тығыз, кесіндісі ақшыл-қызғылт жолақты, стромасы басым дәнекер тіні қыса қамтыған саңылауы тар безді құрылымнан түзілгені анықталған.

А) Сүт безіндегі ісікті ата. Б) Дәнекер тканнің өсу ерекшеліктеріне байланысты ісіктің түрін ата. В) Қатерлі ме, қатерсіз бе? Г) Сүт безі ауыруының қандай категориясына жатады.

 1. Түсік жасатқан кейін жас әйелде қандықақырық пайда болып, бірнеше қарайған ошақтар табылған. Гистологиялық зерттеу кезінде жатыр қуысынан алынған қырындыда цито- және синцититрофоблстты ене өскен атипиялық жасушалар анықталған.

А) Ісікті ата.Б) Қатерлі ме, қатерсіз бе? В)Органспецификалық ісіктер тобына жата ма?Г) С Өкпеде байқалған өзгерістер немен байланысты?

 • Тесттілік тапсырмалар:


1.Бездің эпителийінен дамыған стромасы мол қатерсіз ісік … деп аталады.

 1. фиброма

 2. аденома

 3. фибросаркома

 4. папиллома

 5. фиброаденома


2.Ісікалдылық үрдістің ерекшелігіне... жатады.

 1. метаплазия

 2. патологиялық регенерация

 3. жедел қабыну

 4. гидропиялық дистрофия


3.Фиброзды рактың (скирр) ерекшелігіне...тән.

 1. эпителийлік қатерлі ісік

 2. паренхимасы басым

 3. стромасы басым

 4. лимфогендік метастаз тарамайды


4.Ісікалдылық үрдістің ерекшелігіне... жатады.

 1. гидропиялық дистрофия

 2. созылмалы қабыну

 3. мукоидты ісіну

 4. карцинома


5.Аденокарциномаға... тән.

 1. мезенхималық қатерлі ісік

 2. метастаз бермейтіні

 3. органбейспецификалық ісік

 4. призмалық эпителий


6.Акромегалияның дамуына гипофиздің... деп аталатын органспецификалық ісігі себеп болады.

 1. базофильді аденома

 2. феохромоцитома

 3. кортикостерома

 4. альдостерома

 5. эозинофильді аденома7.Хорионэпителиома метастаздарын, әдетте... жолмен жаяды.

 1. лимфогендік

 2. периневральдық

 3. гематогендік

 4. имплантациялық

 5. аралас8.Хорионэпителиома, әдетте... дамиды.

 1. мида

 2. бауырда

 3. ішекте

 4. жатырда

 5. сүйекте


9.Рак деп...айтамыз.

 1. мезенхималық қатерлі ісікті

 2. органспецификалық ісікті

 3. тератоидтық ісікті

 4. эпителийлік қатерлі ісікті

 5. меланинтүзетін тіннің қатерлі ісігін


10.Рак, әдетте метастаздарын... жолмен жаяды.

 1. гематогендік

 2. лимфогендік

 3. периневральдық

 4. аралас

 5. имплантациялық

 • Макро- және микропрепараттарды сипаттап, суретін салу.в: 1. Микропрепараттағы бездік эпителийдің қатерсіз ісігін микроскопиялық бейнесі негізінде анықта. «Сүт безінің фиброаденомасы »атты микропрепаратты зеріттеп, кіші объективпен бездік құрлымдарды тауып, олардың көлемі мен пішініне, ісіктегі дәнекер тіннің мөлшері мен өсу сипатына назар аудар. Үлкен объективпен бездердегі эпитеийді зерттеп, сипатта.

Ескертпе: макро- және микропрепараттарды сипаттағанда төменде ұсынылған алгоритмге сүйен. Студент препараттардың суретін тәжрибелік жұмыс дәптеріне салып, қорытындысын жазуға тиісті.

Макропрепараттарды сипаттау алгоритмі

  1. Көлемі

  2. Консистенциясы

  3. Беткейінің сипаты

  4. Кесіндісінің сипаты

  5. Қуыстарының сипаты

  6. Мүшенің түсі

  7. Үдерістің ауқымы

  8. Патологиялық үдеріс жайлы қорытынды\ тұжырымМикропрепараттарды сипаттау алгоритмі

   1. Қандай мүшенің тіні екенін анықтау

   2. Құрылысындағы өзгерістер

   3. Үдерістің ауқымы

   4. Қолданылған бояу\тәсіл

   5. Патологиялық үдеріс жайлы қорытынды\тұжырым
Похожие:

Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Мақсат: Ісіктің қалыптасуын гистогенездік классификациясына сәйкес анықтап, оларды клиника-морфологиялық түрғыдан сипаттамасын ажыратып,...
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Тромбоз. Эмболия. Шок. Инфаркт. Некроз. Экссудатты қабыну. Пролиферативті қабыну. Гранулематоз. Спецификалық гранулемалар. Иммуногенез...
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгм а 4/3-01/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Оќытушыныњ жетекшілігімен студенттердіњ µз бетінше атќаратын ж±мысына арналѓан єдістемелік н±сќау
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3 – 04/02 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Тақырыбы: Вегетативті жүйке жүйесінің ауруы: медбикелік істі ұйымдастыру және диагностика
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгму 4/3-04/01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г
Тақырыбы: «Балалардағы гипер- және гипогликемия синдромы. Эндокринологияда мейірибкелік процесті ұйымдастырудың ерекшеліктері»
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г

Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-04/02 ип №6 умс при Казгма
...
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Бехтерев ауруыныњ дамуындаѓы инфекциялыќ-аллергиялыќ факторлардыњ мєнін аныќтањыз?
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconИп №6 умс при Казгма от 14 июня 2007 г
Таќырып:«Адаптация жєне компенсация. Регенерация. Жас шамасына байланысты ерекшеліктері»
Ф кгма 4/3 – 06/ 01 ип №6 умс при Казгма от 14 июня 2007г iconФ кгма 4/3-08/01 ип №6 умс при Каз гма от 14 июня 2007 г
Маќсаты: Ревматоидтыќ артрит кезіндегі тіндер мен м‰шелердегі морфофукциональді µзгерістерін аныќтауды игеру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница