Курс – ІҮ Семестр – 7
НазваниеКурс – ІҮ Семестр – 7
страница6/7
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.89 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Салыстырмалы_грам._исправить.doc
1   2   3   4   5   6   7

Пайдаланатын әдебиеттер:


1.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

2.Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

3.С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.

4.М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.

5.Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.

Қосымша әдебиеттер:

1. Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана, 2002.

2. Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.

3. Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986.

4. Аханов К . Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996.

5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007.

6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А және т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 2005.

7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966.

8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998.

9. Төлеуов Ә . Сөз таптары . - А., 2002.

10. Кузнецов П . Ц . О принципах изучения грамматики М . 1961г. стр 25.

11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998.

12. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. –А., 1992.

13. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – А., 1956, 1993.

14. Жұбанов Қ. Қазақ тілінің жоғарғы курсы. – А., 1999.

15. Сауранбаев Н.Т. Қазақ тілі. Педучилищелерге арналған. - А., 1953.

16. Исаев С. Етістіктің грамматикалық сипаты.- А., 1997.

17. Төлеуов Ә. Қазақ тіліндегі зат есім категориясы. - А., 1971.

18. Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики. - М.,1933.

19. Сарыбаев Ш.Х. Табыс жалғаудың тасалануы. –Халық мұғалімі. - 194О.№3.

20. Төлеуов Ә. Кейбір көрсеткіштердің тасалануы, тасаланбауы. Қазақстан мұғалімі. 1960. 7 январь, № 2

21. Исаев С. Грамматикалық мағына мен форманың сәйкестігі және нөлдік тұлға. - Қазақстан мектебі.

1976. № 8.

22. Төлеуов Ә. Септік көрсеткіштері қандай жағдайда тасаланады? - Қазақстан мектебі, 1963. № 11.

23. Исаев С. Нөлдік форма. - Қазақ грамматикасы. 2002.

24. Оралбаева Н.О. Проблемы нулевой формы и нулевого слова в грамматическом строе тюркских

языков СССР. - М., 1976.

25. Балтабаева Ж. Семантика-стилистические функции неоформленного родительного и винительного

падежей в казахском языке. - Диссертация кандидата филологических наук. - Алма-Ата, 1983.

26. Омарова А. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема. - А, 2004.

27. Кузнецов П . Ц . О принципах изучения грамматики. - М., 1961.

28. Смирницкий А.И. Лексическое и грамматическое в слове² вопросы грамматического строя². - М.,

1955.

29. Милославский И . Г . Морфологические категории современного русского языка. - М., 1981.

30. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – А., 1992.

31. Хасенова А . Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. - А., 1971.

32. Ибатов А. Сөздің морфологиялық құрылымы. - А., 1985.

33. Оралбаева Н. Қазақ тіліндегі етістік категориялары. - А., 1980.

34. Нұрғалиев М. Көптік жалғау туралы. – А., 1973.

35. Данияров А. Қазіргі қазақ тілінде көптік категориясының берілу жолдары. // Тіл және әдебиет

мәселелері. – А., 1963.

6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары.
Тақырып

Мазмұны

Апта

Әдебиет


7.Практикалық, семинарлық сабақтарға әдістемелік нұсқаулар


1.Тәжірибелік сабақтың басты мақсаты студенттердің теориялық білімдерін тереңдетіп бекіту және тәжірибе жүзінде қолдана білуді қалыптастыру.


1.1 Ұйымдастыру талаптары:

- Тәжірибелік сабақтың оқу пәнінің жоспарына сәйкестілігі.

- Тәжірибелік сабақтардың дәріс, лабораториялық жұмыстар, курстық жобалар және т.б. байланысын білдіретін құжаттардың болуы.

- Тәжірибелік сабақтардың қазіргі әдіс-тәсілдерді және техникалық құралдарды қолдана отырып өткізу.

- Тәжірибелік сабақтарға қажетті ғылыми әдебиеттерді жинақтау.

- Тәжірибелік сабақтар бойынша студенттердің білімдерін бағалауды ұйымдастыру.


1.2. Тәжірибелік сабақтардың мазмұнына қойылатын талаптар:

- Тәжірибелік сабақ мазмұнының оқу бағдарламасына, талаптарға сай болуы.

- Пәннің басқа оқу сабақтарымен байланысын қамтамасыз ету.

- Сабақтарда студенттердің өздерінің білімдерін қолдана білуін дамыту.

- Тапсырмаларды орындаудың оңай тәсілдерін қарастыру.

1.3. Әдістемелік талаптар:

- Дәріс және басқа сабақ түрімен логикалық байланысты қамтамасыз ету.

- Сұрақтарды талқылау және дұрыс жауапты табу.

- Студенттердің жеке жұмыстарын жүргізуде басшылық ету.

1 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы

Қарастырылатын сұрақтар:

1.Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы пәні, мақсаты, зерттеу нысаны

2. Түркі тілдерінің зерттелуі

3. Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасу кезеңдері

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдеріне енетін тілдік топтар.

2. Түркі тілдерінің зерттелуі

3. Салыстырмалы-тарихи әдіс


2 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің классификациясы

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Тілдік жіктеулер, топтастырулар жайында мәлімет

2. Батыс ғұн тілі: бұлғар тобы, оғыз тобы, қыпшақ тобы, қарлық тобы.

3. Шығыс ғұн тілі: ұйғыр-оғыз тобы, қырғыз-қыпшақ тобы

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Батыс ғұн тілі: бұлғар тобы, оғыз тобы, қыпшақ тобы, қарлық тобы.

2. Шығыс ғұн тілі: ұйғыр-оғыз тобы, қырғыз-қыпшақ тобы

3 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің негізгі жүйелік ерекшеліктері

Қарастырылатын сұрақтар:

1) фонетикалық жүйе;

2) морфологиялық құрылыс;

3) лексикалық қор

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдері, олардың жалпы сипаты

2. Түркі тілдерін ерекшелейтін фонетикалық белгілер

3. Морфологиялық және лексикалық ерекшеліктер

4 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің салыстырмалы фонетикасы

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Фонетикалық жүйе бойынша салыстырмалы зерттеудің нысаны, мақсаты, әдісі.

2. Түркі тілдеріндегі дауысты дыбыстар жүйесі жайлы мәселе

3. Дауысты дыбыстардың қалыптасуы

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдерінің дауысты дыбыстар жүйесінің ерекшеліктері

2. Қазақ, қырғыз, қарақалпақ тілдерінің фонетикалық құрылымы

3. Ашық-қысаң, ерін-езулік дауыстылар жүйесі

5 семинар тақырыбы: Созылыңқы дауыстылар жүйесі

Қарастырылатын сұрақтар:

1.Түркі тілдерінің созылыңқы дауыстылар жүйесі

2. Созылыңқы дауыстылардың түркі тілдеріндегі зерттелуі

3. Созылыңқы дауыстылардың қазақ тіліндегі көрінісі

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдеріндегі созылыңқы дауыстылар

2. Алтай,қырғыз,гагауз, түркімен,тува, хакас, шор тілдеріндегі созылыңқы дауыстылар

6 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің дауыссыз дыбыстар жүйесі

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Түркі тілдерінің дауыссыз дыбыстар жүйесі

2. Әзірбайжан, башқұрт, қарақалпақ т.б. түркі тілдерінің дауыссыз дыбыстар жүйесі

3. Түркі тілдерінің дауыссыз дыбыстарының жасалу орнына, дыбысталуына, тәсіліне қарай бөлінуі.

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Жеке дауыссыз дыбыстардың сапалық ерекшеліктері

2. Қарқалпақ, өазақ, қырғыз тілдерінің дауыссыз дыбыстары


7 семинар тақырыбы: Қосар дауыссыз дыбыстар жүйесі

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Түркі тілдерінің қосар дауыссыз дыбыстар жүйесі

2. Қосар дауыссыз дыбыстардың түркі тілдеріндегі зерттелуі

3. Қосар дауыссыз дыбыстардың түркі тілдеріндегі көрінісі

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдегі дауыссыздар ерекшелігі

2. Қазақ, қырғыз, қарақалпақ тілдеріндегі дауыссыздар

8 семинар тақырыбы: Сына дауыссыз дыбыстар

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Түркі тілдеріндегі сына дауыссыздар жүйесі

2.Сына дауыссыздар жүйесінің дауыссыз дыбыстар жүйесіне әсері

3.Сына терминінің мәні

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Сына сөзінің анықтамасы.

2. Сына дауыссыздарынң ерекшлеіктері

3. С дауыссызының сына ретінде қолданылуы

9 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің есім сөз тұлғасының өзгеру тәсілдері.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Түркі тілдерінің есім тұлғаларының даму көрсеткіштері

2. Түркі тілдерінің Зат есім, сын есім, сан есім тұлғаларының тұлғалық көрсеткіштері

3. Түркі тілдерінің Есімдіктің мағыналық түрлерінің сапалық ерекшеліктері

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдеріндегі есімдіктер қызметі.

2. Есімдіктер түрлері, ерекшеліктері

10 семинар тақырыбы: Түркі тілдеріндегі күрделі морфемалар

Қарастырылатын сұрақтар:

1.Күрделі морфемалар олардың құрылысы

2. Күрделі есім тұлғалары

3. Күрделі етістік тұлғалары

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдеріндегі септік жалғаулар

2. Ілік септігінің қолданылу жолдары.

3. Етістік категориясы

11 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің есім сөз тұлғасының өзгеру тәсілдері.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Түркі тілдерінің есім тұлғаларының даму көрсеткіштері

2. Түркі тілдерінің Зат есім, сын есім, сан есім тұлғаларының тұлғалық көрсеткіштері

3. Түркі тілдерінің Есімдіктің мағыналық түрлерінің сапалық ерекшеліктері

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдеріндегі қосымшалардың түрлері

2. Зат есім категориясы

3. Сын есім, оның түрлері

12 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің етістіктерінің ерекше тұлғалық түрлері

Қарастырылатын сұрақтар:

1.Есімше, тұлғалары. Оның есім мен етістікке қатыстылығы.

2.Көсемше, тұлғалары, түрлену жүйесі.

3.Тұйық етістік, ерекшелігі.

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Өздік, ырықсыз, өзгелік, ортақ етістер

2. Есімше, көсемше тұлғалары, қызметі

13 семинар тақырыбы: Түркі тілдерінің салт-сабақты, болымды-болымсыз категориялары

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Түркі тілдерінің салт-сабақты категориялары

2.Түркі тілдерінің болымды-болымсыз категориялары

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

  1. Етістіктің лексикалық-грамматикалық қызметі

  2. Етістік түрлері, олардың сөз тудыру тәсілдері

14 семинар тақырыбы: Етістіктің грамматикалық категориялары

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Рай категориясы. Рай түрлері, ерекшеліктері, тұлғалық көріністері.

2. Шақ – етістіктің негізгі грамматикалық категориясы. Шақ түрлері, берілу жолдары.

3. Етістіктің жақ категориясы. Жіктелуі.

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. түркі тілдеріндегі септік жалғауларының орын тәртібі

2. Рай түрлері

3. Шақ категориясы

15 семинар тақырыбы: Салыстырмалы грамматика

Қарастырылатын сұрақтар:

1.Сөздің грамматикалық құрамы, басты ерекшеліктері.

2.Түбірлердің синкретизмі жайлы мәселе.

3.Көмекші морфема, түрлері.

4.Жалғаулар, олардың түрлері.

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Түркі тілдеріндегі сөз таптары

2. Синкретизм ұғымы нені білдіреді?

3. Түркі тілдеріндегі сөз құрылымы


8.Курстық жобалардың әдістемелік нұсқауы

(Жоспарда қарастырылмаған)


9. СОӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар


1 ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Түркі тілдерінің зерттелу тарихы

2. Түркі тілдерінің жіктелуі

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских

языков. М., 1986

3.Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

4. Қайдаров Ә., М.Оразов. Түркология кіріспе. Алматы, 1985

№2 ОЖСӨЖ мазмұны: Оғұз группасы:

а) Оғұз-түрікмен подгруппасы

ә) Оғұз-бұлғар подгруппасы

б) Оғұз-селджук подгруппасы

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Сабыр М. Сәдуақас Н. Көне түркі тілі. Орал, 2007

3 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Түркі тілдерінің фонетикалық құрылымын зерттеудегі әдіс-тәсілдер

2. Түркі тілдерінің дауысты дыбыстар құрамындағы ұқсастықтар

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

6. Аханов К. Тіл білімінің негіздері А., 1978 ж.

7. Кеңесбаев І, Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Лексика, фонетика. А., 1975ж

4 ОЖСӨЖ мазмұны:

1) дауысты дыбыстар жүйесі

2) жуан-жіңішкелік дауыстылар

3) езу, ерін дауыстылар

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5 ОЖСӨЖ мазмұны: а) Қазақ тіліндегі дауыстылардың қалыптасу тарихы; а)Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских

языков. М., 1986

3. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

4. Қайдаров Ә., М.Оразов. Түркология кіріспе. Алматы., 1985

5.Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы.Алматы., 1994

6. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы, 1999

7. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюрских языков. М., 1962

8. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М., 1948

6 ОЖСӨЖ мазмұны: а) Түркі тілдеріндегі дауссыз дыбыстардың сапалық ерекшелігі;

ә)Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

Әдебиет:

1. Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

2. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

3. С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.

4. М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.

5. Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.

6. Әбдіғалиева Т. қазіргі қазақ тіліндегі болымдылық, болымсыздық категориясы. Докт. дисс. автореф. – А., 1998.

7.Жұмағұлова О. Көсемшенің қызметтері туралы. – А., 1998.

8.Омарова А. Осы шақтың Қ.Жұбановқа дейінгі грамматикалардағы көрінісі // Проф. Н.Оралбаева және қазақ тілі білімінің мәселелері. – А., 1998.

9. Ыбыраев С. Бір фонемалы одағайлардың мағынасы мен интонациясы // Қазақстан мектебі, 1984. №8. 71 б.

7 ОЖСӨЖ мазмұны: а)Жеке дауыссыз дыбыстардың сапалық ерекшеліктері;

ә)Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940


8 ОЖСӨЖ мазмұны: а)Дауыссыздардың ассимиляциясы; ә) Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

9 ОЖСӨЖ мазмұны: а)Түркі тілдеріндегі грамматикалық мағыналар; ә) грамматикалық формалар; б) грамматикалық тәсілдер

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

10 ОЖСӨЖ мазмұны: а)Түркі тілдерінің сан есім жүйесі; ә) түркі тілдерінің есімдік күрделі тұлғалары; б) түркі тілдерінің еліктеу сөздерінің тұлғалық ерекшелігі

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

11 ОЖСӨЖ мазмұны: Түркі тілдерінің Есімдіктің мағыналық түрлерінің сапалық ерекшеліктері

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

6.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

7. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің

12 ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Есімшенің, көсемшенің, тұйық етістіктің түрленуі.

  2. Етістік түрлерінің сөйлемдегі синтаксистік қызметі.

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

6.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

7. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің

13 ОЖСӨЖ мазмұны: Есімшенің, көсемшенің, тұйық етістіктің түрленуі.

Етістік түрлерінің сөйлемдегі синтаксистік қызметі

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

14 ОЖСӨЖ мазмұны:

Етістіктің таза грамматикалық категорияларына байланысты сызба дайындап, сол арқылы әрқайсысының ерекшелігін сипаттау. Өтілген материалдар бойынша сұрақтар қою.

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

6.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

7. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің

15 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Түбірлердің синкретизмі

2.Көмекші морфема, түрлері.

Әдебиет:

1. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1992

2. Рисенен М. Материалы по исторической грамматике тюрских языков. М., 1955

3. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М.,1964

4. Нұрмаханова Ә. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Алматы, 1971

5. Батманов И.А. Грамматика киргизкого языка. Казань, 1940

6.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

7. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма курса Микроэкономика (5 семестр)
Курс микроэкономики рассчитан на один семестр и читается студентам третьего курса
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 4 Семестр –8
Курс бағдарламасы Т. Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.ҚР ғылым және білім министрлігі 11. 05. 2005 №289
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПәннің оқу-әдістемелік кешені. Курс – 3 Семестр – 6 Кредит саны – 3
Курс бағдарламасы : Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005ж. №289 негізінде жасалды
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 1,2 Кредит саны 2
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде (Астана қаласы,...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 1 Семестр – 8 Кредит саны 1
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология және тұрақты даму» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКурс – 3 Семестр – 6

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПрограмма «Татар теленә өйрәтү»
Кдуда татар филологиясе һәм тарихы факультетының IV курс студентлары өчен укыла торган бу курс 34 сәгатькә исәпләнгән һәм семестр...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа I (первый семестр I курс)

Курс – ІҮ Семестр – 7 iconПояснительная записка автор программы
Второй семестр «Политика Канады» включает курс по государственно-политическому устройству страны, а также занятия по внутренней и...
Курс – ІҮ Семестр – 7 iconКонтрольная работа III (второй курс, третий семестр)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница