050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
Название050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
страница1/7
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Фил._каз_яз..doc
  1   2   3   4   5   6   7
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Филология факультетінің деканы

Ж.Ж.Шайекенов

«____»__________2010 ж


Қазақ филологиясы кафедрасы


050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», 050205 «Филология: қазақ тілі» мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған

«Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы»


пәнінің оқу-әдістемелік кешені


Курс–І Семестр – ІІ

Кредит саны – 2

Дәріс - 15

Семинар - 15

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30

Лабораториялық сабақ –

Емтихан – ІІ семестрде

Барлығы – 90
Орал, 20101. «Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы» пәні бойынша бағдарлама.

2010-2011 оқу жылы, 2-семестр, 2 кредит. «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», 050205 «Филология: қазақ тілі» мамандықтарына І-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша «Қазіргі қазақ тілі фонетикасы» пәнінен оқу-әдістемелік кешен. 2007 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті дайындаған жоғары оқу орындарына арналған типтік бағдарлама негізінде құрастырылды.

Құрастырған: оқытушы, магистр Б.Е.Өмірзақов


Қазақ филологиясы кафедрасының мәжілісінде талқыланды.


« » .................................... 2010 ж. № .... хаттама


Кафедра меңгерушісі................................................... ф.ғ.к. аға оқытушы А.Ы.Мамыров


Факультеттің оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында қарастырылды.

“ ”……………………….. 2010 ж. №.... хаттама


Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы ……………………Әжіғалиев М.Қ.


2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Б.Е.Өмірзақов, магистр, оқытушы

Офис: қазақ филологиясы кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: №4 - корпус Достық, 162

Жұмыс телефоны:

Пән туралы мәлімет.

Пән атауы - Фонетика


Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.

Аптасына 2 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан (дәріс, практика) және екі оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) тұрады.


Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

ОЖСӨЖ

1 сағат

50 мин.

СӨЖ

1 сағат

50+50 мин.

Байланс сағаты 1 (семинар 1)

50 мин.

ОЖСӨЖ

1 сағат

50 мин.

СӨЖ

1 сағат

50+50 мин.


Өту орны: № 4- оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша


Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

Семинар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығ

Бақылау

түрі

І

11

1

15

15

30

30
емтиханКіріспе. Қазіргі қазақ тілі фонетикасы” пәні тіл білімінде қалыптасқан дәстүрлі үрдісті сақтай отырып, сонымен бірге қазақ тілінің дыбыстық құрылымына сипаттама бергенде, түркологиядағы жаңа теориялық негіздемелерге де орын береді. Дыбыстық құрам, дыбыстардың акустико-артикуляциялық сипаттамасы, дыбыс тіркесімі, буын, екпін, сөз просодикасы, интонация т.б. тақырыптарын ашуда үндесім теориясы басшылыққа алынып отырады. Бұл пән “Қазіргі қазақ тілі ” курсында оқытылатын басқа пәндерге негіз және баспалдақ болады.

Курс мақсаты: Қазақ тілінің сегментті және суперсегментті бірліктер мен үндесімнің фонетикалық табиғатын және фонологияның өзекті мәселелерін ашу.

Курс міндеті: дауысты-дауыссыз дыбыстардың үндесім сипатын ажырата білу, үндесімдыбыс, үндесбуын,үндессөздерді тембрлеріне қарай топтай, жүйелей білуі;

-дыбыстардың акустико-артикуляциялық ерекшеліктеріне қарай талдай,салыстыра талдай білу; -қазақ сөздерін буынға бөлгенде орфоэпиялық норманы басшылыққа алуды; -үндесім, оның тілдегі қызметін нақты мысалдармен көрсетуін; -фонетикалық, фонематикалық транскрипцияны пайдалана білу, дыбыс, ерін үндестігі, позициялық өзгеріс құбылыстарына талдай жасай білуін; -интонация компоненттерін айыра білуін; -орфрграфия принциптері мен орфоэпия нормаларын ажырата алуын.

Курс мазмұны: Дыбыс, фонема, әріп өздеріне тән ерекшеліктері мен айырмашылықтары, зерттелуі; Буын, тасымал, олардың негізгі белгілері және зерттелуі; Просодика, акцентуация, екпін мәселелері, тіл біліміндегі орны; Сингармонизм құбылысы,фонологиялық функциясы, тілдік дамуы; Дыбыс үндестігі, аккомадация құбылысы, орфография мен орфоэфияға қатысы; Тілдегі морфофоногиялық құбылыстар, оның фонетикалық құбылыстардан айырмашылығы; Позициялық өзгерістер, орфография мен орфоэпияға қатысы; Қазақ тілінің сингармо-орфоэпиялық нормасы және фонетикалық транскрипция.

Оқыту әдістемесі: Курстың ерекшелігі мен студент құрамының біліктілігі мен біліміне сәйкес оқыту әдістері мен әдістемелік құралдарды сабақ үрдісінде тақырыптық негізгі белгілерге байланысты іскерлік пен дағды қалыптастыру бағытында пайдаланылады. Дәрістерде түсіндіру, баяндау, сұрақ–жауап, анкета, экспиремент, статистикалық т.б. әдістерді қолдансақ, практикалық сабақтарда эмпирика, байқау, тесті, деңгейлік тапсырмалар, әр түрлі графикалық шартты белгілерге негізделген соны әдістермен қатар ауызша-жазбаша жаттығуларға байланысты түрлі модульдік тәсілдер жүзеге асырылады.

Пререквизиттер: Жалпы және орта білім беретін мектептерде оқытылатын қазақ тілі пәні.

Постреквизиттер: Курс соңында студент қазақ тіл білімінің негізгі саласы фонетика туралы жалпы мағұлмат алып, дыбыстардың жалпы ерекшелігі секілді күнделікті өмірде кездесетін мәселелер хақында толық білім алады. Сауатты жазу, айту сияқты практикамызда жиі кездесетін өзекті мәселелерде осында қарастырылады.

Сабақтың мазмұны мен кестесі

Апта 1

Кредиттік сағат саны -2

Дәріс

Тақырып : Фонетика - Қазақ Тіл білімінің негізгі саласы.

Дәрістің мазмұны:

1.Фонетиканың зерттеу нысаны, салалары;

2.Фонетиканың зерттеу әдістері;

3. Дыбыс, фонема/ сингармемо/ және әріп. Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық құрамы және қазақ алфавиті

4. Қазақ тілінің дауысты дыбыстары, құрамы, жүйеленуі және акустико-артикуляциялық сипаттамасы.

5. Дауыссыз дыбыстар, құрамы, жіктелімі, фонетикалық сипаттамасы.

6. Сингармонизм және қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары.

7. Дауысты, дауыссыз дыбыстардың айтылуы мен әріп болып жазылуындағы түрлі өзгерістер.

Әдебиет:

1. Қазақ грамматикасы 2002ж.

2. С. Мырзабеков Қазақ тілі фонетикасы, 1993 ж.

3. С. Мырзабеков Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 1999 ж.

4. Строй казахского языка . Фонетика. А., 1981 ж. 8-38 бб.

5. А.Байтұрсынов. Тіл тағылымы. 1992 ж. 372-378 бб.

6. Ж.А. Аралбаев. Вокализм казахского языка. А., 1970 ж.

7. Б. Қалиев Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы. А., 1984.

8. Б.Талақбаев Қазақ тіліндегі салдыр шұғыл дауыссыздар. 1978 ж.

9. М.А.Черкасский Тюркский вокализм и сингармонизм. М., 1965 ж.

ОЖСӨЖмазмұны :

а/ Өткен тақырып бойынша студенттердің білімін сұрақ қою арқылы анықтау

ә/ Әліпбидегі дыбыстардың құрамы

б/ дыбыстардың жасалым нүктелері. /Әдебиеттер: жоғарғыдағылар/.

СӨЖ мазмұны:

а/ Үндесім дауыстылардың фонологиялық сипатына реферат;

ә/ дыбыстар тіркесі түрлеріне бақылау тапсырмалары.

Семинар

Тақырып : Фонетика - Қазақ Тіл білімінің негізгі саласы.

Семинардың мазмұны:

1.Фонетиканың зерттеу нысаны, салалары;

2.Фонетиканың зерттеу әдістері;

3. Дыбыс, фонема/ сингармемо/ және әріп. Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық құрамы және қазақ алфавиті

4. Қазақ тілінің дауысты дыбыстары, құрамы, жүйеленуі және акустико-артикуляциялық сипаттамасы.

5. Дауыссыз дыбыстар, құрамы, жіктелімі, фонетикалық сипаттамасы.

6. Сингармонизм және қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары.

7. Дауысты, дауыссыз дыбыстардың айтылуы мен әріп болып жазылуындағы түрлі өзгерістер.

Әдебиет:

1. Қазақ грамматикасы 2002ж.

2. С. Мырзабеков Қазақ тілі фонетикасы, 1993 ж.

3. С. Мырзабеков Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 1999 ж.

4. Строй казахского языка . Фонетика. А., 1981 ж. 8-38 бб.

5. А.Байтұрсынов. Тіл тағылымы. 1992 ж. 372-378 бб.

6. Ж.А. Аралбаев. Вокализм казахского языка. А., 1970 ж.

7. Б. Қалиев Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы. А., 1984.

8. Б.Талақбаев Қазақ тіліндегі салдыр шұғыл дауыссыздар. 1978 ж.

9. М.А.Черкасский Тюркский вокализм и сингармонизм. М., 1965 ж.

ОЖСӨЖмазмұны :

а/ Өткен тақырып бойынша студенттердің білімін сұрақ қою арқылы анықтау

ә/ Әліпбидегі дыбыстардың құрамы

б/ дыбыстардың жасалым нүктелері. /Әдебиеттер: жоғарғыдағылар/.

СӨЖ мазмұны:

а/ Үндесім дауыстылардың фонологиялық сипатына реферат;

ә/ дыбыстар тіркесі түрлеріне бақылау тапсырмалары.


Апта 2

Кредиттік сағат саны-2.

Дәріс

Тақырып: Қазақ тілінің буын типологиясы

Дәрістің мазмұны:

1. Буын жүйесі туралы анықтама.

2. Қ.Жұбанов және қазақ тілінің буын типологиясы.

3. Буын жігі, буын түрлері.

4. Буын және тасымал мәселелер.

5. Қазақ тілінің буын жүйесінің зерттелуі.

Әдебиеттер:

1. Қазақ грамматикасы . А.,2002. 93-98 бб..

2. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А.,1993

3. Строй казахского языка А., 58-68 бб..

4. І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев Қазіргі қазақ тілі Лек.Фон.

5. Р.Сыздық. Сөз сазы . А., 1983 ж.

6. Уәлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. А., 1991.

7. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Ташкент. 1991. Стр.240.

8. Жұбанов Қ. Қазақ тілі бойынша зерттеулер . 1966.

9. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А. Салқынбай, Е.Абақын. «Сөздік-Словарь» 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны:

а/ Өткен тақырып бойынша білімдерін сұрақ қою арқылы анықтау;

ә/ бунақ құрамын анықтау; б/ дыбыс жылысудың кейбір ерекшелігі

СӨЖ мазмұны :

а/ Тасымалдаудың негізгі белгілеріне топшама;

ә/ буын жүйесінің зерттелуіне реферат;

б/ буынға бөлудің шарттарына бақылау жұмыстары.

Семинар

Тақырып: Қазақ тілінің буын типологиясы

Дәрістің мазмұны:

1. Буын жүйесі туралы анықтама.

2. Қ.Жұбанов және қазақ тілінің буын типологиясы.

3. Буын жігі, буын түрлері.

4. Буын және тасымал мәселелер.

5. Қазақ тілінің буын жүйесінің зерттелуі.

Әдебиеттер:

1. Қазақ грамматикасы . А.,2002. 93-98 бб..

2. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А.,1993

3. Строй казахского языка А., 58-68 бб..

4. І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев Қазіргі қазақ тілі Лек.Фон.

5. Р.Сыздық. Сөз сазы . А., 1983 ж.

6. Уәлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. А., 1991.

7. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Ташкент. 1991. Стр.240.

8. Жұбанов Қ. Қазақ тілі бойынша зерттеулер . 1966.

9. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А. Салқынбай, Е.Абақын. «Сөздік-Словарь» 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны:

а/ Өткен тақырып бойынша білімдерін сұрақ қою арқылы анықтау;

ә/ бунақ құрамын анықтау; б/ дыбыс жылысудың кейбір ерекшелігі

СӨЖ мазмұны :

а/ Тасымалдаудың негізгі белгілеріне топшама;

ә/ буын жүйесінің зерттелуіне реферат;

б/ буынға бөлудің шарттарына бақылау жұмыстары.


Апта 3

Кредиттік сағат саны – 2.

Дыбыстар классификациясы /Практикалық талдау-жаттығу жұмыстар/

Сабақтың мазмұны:

Фонологиялық талдау мен фонетикалық талдаудың үлгілері:

Әдебиеттер:

1. Қазақ грамматикасы . А., 2002 .93-98 бб..

2. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993.

3· Строй казахского языка. А.,1981.58-68 бб..

4. Джунусбеков А. Гласные казахского языка. А., 1979.

ОЖСӨЖ мазмұны:

а/ Жалаң дауысты дыбыстардың жасалым, естілім, айтылым белгілері;

ә/ Құранды дауысты дыбыстардың жасалу жолдары; /Әдебиеттер:жоғарғыдағылар/.

СӨЖ мазмұны:

а/ Ә,ү,ұ,о,ө -дыбыстарының сөз соңында келу ерекшелігіне байланысты баяндама;

ә/ жуан еріндік үндесім дауыссыздарына он бес қанатты сөз.

Дыбыстар классификациясы /Практикалық талдау-жаттығу жұмыстар/

Сабақтың мазмұны:

Фонологиялық талдау мен фонетикалық талдаудың үлгілері:

Әдебиеттер:

1. Қазақ грамматикасы . А., 2002 .93-98 бб..

2. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993.

3· Строй казахского языка. А.,1981.58-68 бб..

4. Джунусбеков А. Гласные казахского языка. А., 1979.

ОЖСӨЖ мазмұны:

а/ Жалаң дауысты дыбыстардың жасалым, естілім, айтылым белгілері;

ә/ Құранды дауысты дыбыстардың жасалу жолдары; /Әдебиеттер:жоғарғыдағылар/.

СӨЖ мазмұны:

а/ Ә,ү,ұ,о,ө -дыбыстарының сөз соңында келу ерекшелігіне байланысты баяндама;

ә/ жуан еріндік үндесім дауыссыздарына он бес қанатты сөз.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconҚазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» (жеделдетілген), 5В 012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі...
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
...
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
ПОӘК«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және соғыстан кейінгі қазақ әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconФилология факультеті студенттерінің ожсб консультациялары мен сынама тестілеу кестесі
В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В019100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon«050117» Қазақ тілі мен әдебиеті (жеделдетілген) және «050112» Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтары бойынша

050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconМазмұны
В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconБекітемін Білім және ғылым вице-министрі
В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарына арналған
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconҚазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Тілдің анықтамасы және оның мәні. Тілдің шығуы мен қалыптасуы. Тілдің тарихы мен даму заңдылықтары
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 050121 «Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті»
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 050121 «Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарының 2 курс студенттеріне...
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconМамандығына арналған «синтаксистік стилистика» пәнінің
В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница