5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
Скачать 249.43 Kb.
Название5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
Дата конвертации14.02.2016
Размер249.43 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/130817.doc


Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Менеджмент кафедрасы


5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
«Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКIТЕМIН

Қаржы-экономика

факультетінің деканы

__________ Т.Я.Эрназаров

2011ж. __________ «___»


Құрастырушылар: э.ғ.к., доцент А. А. Нұрғалиева __________

Менеджмент кафедрасы


5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге арналған

«Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2012ж. «__» _________ № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Г.Р. Байтаева 2012ж. «____»__________


Қаржы – экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2012ж. «__» ___________ № __ хаттама


ОӘК төрағасы ___________ А.Б. Темиргалиева 2012ж. «____»______________


КЕЛІСІЛДІ

Психология және педагогика кафедрасының

меңгерушісі __________ п.ғ.д., проф. Бурдина Е.И. «____»___________2012ж.. 1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Нұрғалиева Айнаш Амангелдіқызы – Менеджмент кафедрасының доценті (дәріс, тәжрибелік сабақтар, СӨЖ)

Кеңес беру кестеге сәйкес (ауд. 524) қабылданады. тел. 67-36-56 (1121)


2. Пән туралы мәліметтер

Атауы: «Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару» әлеуметтік ортаны басқару жайлы, оның міндеттері мен мазмұнын әлеуметтік жұмысты басқару Сабақ өткізу орны – кестеге сай жүргізіледі. Пән бойынша бақылау нысаны – емтихан.


3. Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

тәжрибе

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

3

3

18

12

117
К.Ж

4


6
емтихан


4. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Осы пәнді оқуда негізгі мақсаты әлеуметтік ортаны басқару жайлы, оның міндеттері мен мазмұнын әлеуметтік жұмысты басқару әдістерін; әлеуметтік қыз-меткерлердің ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру.

Әлеуметтік организміндегі экономикалық байланыстарды, олардың нарық экономикасындағы өзгерістерді, экономикалы және т.б. әлеуметтік құқықтары шектелген қабаттарды әлеуметтік қорғау жайлы білім беру.

 • әлеуметтік жұмыста болжау мен жоспарлаудың теориялық принциптерін іске асыра білу іскерлігін қалыптастыруға ыќпал ету;

әлеуметтік жұмыс мамандарында жоспарлау мәдениетін қалыптастыру


5. Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге әлеуметтік жұмыс экономикасының құрамды бөліктерін және оның қазіргі деңгейде ұйымдастыру принциптерін меңгеруді көмек көрсету.

Пәннің міндеттері:

 • қоғамның әлеуметтік организміндегі экономикалық байланыстарды, олардың нарық экономикасындағы өзгерістерді, экономикалы және т.б. әлеуметтік құқықтары шектелген қабаттарды әлеуметтік қорғау жайлы білім беру;

 • нарық қатынастарының әлеуметтік сфераға тигізетін ықпалы жайлы білім беру

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздерін;

 • тұрғындарды әлеуметтік қорғау және оның мемлекеттік саясаттағы орнын;

 • әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандырудың ұйымдастыру экономикалық негіздерін;

 • тұрғындардың экономикалық дифференциясын;

 • қаржыландырудың негізгі көздерін және түрлерін;

 • салық салу - әлеуметтік сферадағы қаржыландырудың маңызды құралын;

 • әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызметін;

 • жалпы профильдік және мамандырылған әлеуметтік қызметтің экономикасын;

 • әлеуметтік жұмыстар әсерлігі сұрақтарын;

 • дамыған елдердің азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • мекен жайлық әлеуметтік көмек түрлерін;

 • жұмысыздық түрлерін;

 • зейнеткерлік қорлардың қалыптасы жағдайын;

 • өмір дәрежесінің сандық және сапалық көрсеткішін;

 • халықты әлеуметтік қорғаудың қаржыландыру көздерін;

 • ҚР салық кодексінің негізгі қағидаларын;

 • әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерліктің типтерін;

 • әлеуметтік көмек көрсету мекемесіндегі экономикалық іс-әрекетін;

 • азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің құрылымын;

 • әлеуметтік сақтандыру жүйесін; зейнетақы жүйесін; ауруларды сақтандыру жүйесін; ұлтық зейнетақы жүйесін


6. Пререквизиттер

Пәнді оқу үшін келесі пәндерді білу керек:

  • «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері»;

  • «Әлеметтік саясат»;

  • «Әлеуметтану»;

  • «Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен тарихы»;

  • «Жалпы және әлеуметтік педагогика»;

  • «Жалпы және әлеуметтік психология»;

  • «Жастармен әлеуметтік жұмыс»;

  • «Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг»


7. Постреквизиттер

Пәнді оқғаннан кейін әртүрлі меншіктегі әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушылық-экономикалық негіздеріне толық икемделеді, және одан әрі келесі пәндерді қарастырады «Кәсіпорын экономикасы», «Әлеуметтік жұмыстағы нарық қызметі», «Әлеуметтік жұмыстағы кәсіпкерлік қызметінің негіздері», «Персоналды басқару», «Әлеуметтік жұмысты қорғау».


8. Пәннің тақырыптық жоспары

№ п/п

Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

студ

инд

СӨЖ

1

Кіріспе. Басқару ойдың даму тарихы

1

9

2

Әлеуметтік басқарудың әлеуметтік мәні, принциптері және функциялары

1

1


9

3

Ұйымда басқару қызметінің ерекшеліктері

1

9

4

Әлеуметтік жұмысты басқару мағынасы мен мазмұны

1

1


9

5

Әлеуметтік жұмыста басқарудың ұйымдастыру құрылымы

1

1


9

6

Әлеуметтік жұмыста билік жүргізу

1

1


8

7

Басқару әдістері

1

8

8

Әлеуметтік қызмет басқарудың институтционалдық негізі ретінде

1

1


8

9

Персоналды басқару

1

8

10

Персоналды басқарудағы бастықтың рөлі

1

1


8

11

Жанжалды басқару

0.5

8

12

Әлеуметтік сала мекемелерінде құжаттармен жұмысты ұйымдастыру

0.5

8

13

Басқару мәдениеті әлеуметтік жұмыстың тиімділігі шартты ретінде

0.5

8

14

Басқару қызметінің ақпараттық қамтамасыз ету

0.5

8
БАРЛЫҒЫ :

12

6


117


9. Пәннің қысқаша сипаттамасы

Осы пәнді оқуда негізгі мақсаты әлеуметтік ортаны басқару жайлы, оның міндеттері мен мазмұнын әлеуметтік жұмысты басқару әдістерін; әлеуметтік қыз-меткерлердің ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыру. Әлеуметтік жобалаудың, оның табиғатының және мәніні сұрақтарын, әлеуметтік жаңашылдықтың табиғатын, әлеуметтік жобалаудың формаларын, әлеуметтік жобалаудың кезеңдерін, әдістерін, технологияларын, әлеуметтік жобаларын, олардың сипаттамасын, әлеуметтік жобалаудың бағыттарын анықтау.


10. Курстың компоненттері


Тақырып 1 Басқару ойдың даму тарихы

Алғашқы қоғам қатырының жағдайында бірге еңбекті ұйымдару және реттеу формалары. Адам қоғамының арығарай дамуы кезеңдерінде басқаратын қарым-қатынастың түрлерін және формаларын күрделендіру. Ф.У.Тейлор - әлеуметтік басқару ғылымының негізін қалаушысы. А.Файоль, М.Вебер, Э.Мэйо, олардың басқару теориясына даму үлесі. Ең жаңа басқаратын концепциялардың мінездемесі.


Тақырып 2 Әлеуметтік басқарудың әлеуметтік мәні, принциптері және функциялары

Әлеуметтік басқару түсінік ретінде. Әлеуметтік ұйымның қызмет етуіне әлеуметтік жұмысты басқару керек шарты ретінде. «Ұйымдастыру» термині және оны әлеуметтік басқаруда қолдану. Әлеуметтік саланың ұйымдастыру құрылымы. Басқару қызметінің нормативті-құқықтық қамтамасыз етуі. Басқару принциптері. Басқару функциялары. Жалпы және нақты функциялары. Әлеуметтік басқарудың негізгі бағыттары.


Тақырып 3 Ұйымда басқару қызметінің ерекшеліктері

Ұйым түсінік ретінде. Формальды және формальды емес ұйымдар. Формальды ұйымның белгілері. Әлеуметтік ұйым. Әлеуметтік ұйымдардың түрлері. Ұйымдарда басқару. Ұйымды басқарудың сыртқы ортамен байланысы.


Тақырып 4 Әлеуметтік жұмысты басқару мағынасы мен мазмұны

Әлеуметтік жұмысты басқару әлеметтік басқарудың бір түрі ретінде. «Әлеуметтік жұмысты басқару» терминінің көп мағыналылығы. Әлеуметтік жұмысты кәсіби басқаруды мағынасы. Басқару процесінің негізгі элементтері (хабар, мақсат және міндеттері, шешімдер, атқару жүйесі, кадрлар, ресурстар, уақыт, бақылау). Әлеуметтік жұмысты басқару функциялары. Әлеуметтік жұмысты басқарудың мазмұны: әлеуметтік жұмыста әлеуметтік аурулардың алдын алу; жеке тұлғаны өзін-өзі іске асыруды қолдау; отбасы – ұй-қауымдастық аймақтың негізгі; әлеуметтік жұмыс маманының интегративтілігі, әлеуметтік қызметкерлердің кәсіптік бағдар беру және т.б. Әлеуметтік жұмыстың кәсіптік басқарудың мәні.


Тақырып 5 Әлеуметтік жұмыста басқарудың ұйымдастыру құрылымы

Құрылым және ұйымдастыру құрылым түсінік ретінде. Ұйым жүйе ретінде. Ұйымдастыру құрылымның түрлері. Ұйым мүшелерінің өзара іс-қимыс жасау. Қызмет көрсету құрылымы; әлеуметтік қорғау мекемелердің бөлімдерінің құрылымы; басқару аппаратының құрылымы. Басқару ұйымдастыру құрылымының түрлері. Әлеуметтік қорғау жергілікті мекемелерінің ұйымдастыру құрылымы және функциялары; отбасы және балаларға әлеуметтік қолдау көрсету орталықтары, қарттарға, жалғыз бастыларға, мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары, балалар үйі және т.б.

Тақырып 6 Әлеуметтік жұмыста билік жүргізу

Билік жүргізу түсінік ретінде. Билік жүргізу және басқару. Әкімшілік ету қызмет атқару өкімет органдарының, басқару функцияларының жүзеге асыру бойынша лауазымды тұлғалар ретінде. Ұйымдық - әкімшілік әсері. Билік жүргізудің тиімділігі ретінде субъективтік және объективтік факторды рөлі. Әлеуметтік жұмыста билік жүргізу ерекшеліктері. Әкімшілік ету формалдық, бюрократтық басқару, командно - әкімшілік жүйемен туындау ретінде. Басқару нарық механизмдеріне аусу шарттарында осыны жеңу.


Тақырып 7 Басқару әдістері

«Басқару әдістері» түсінігі. Басқару әдістерінің классификациясы. Ұйымдастыру-әкімшілік әдістері, олардың сипаттамасы. Ұйымдастыру-әкімшілік әдістерді пайдалану ерекшеліктері. Мекемені ұйымдастыру әдістері (нормативтік-функционалдық әдістері; мақсаттылық әдісі; хабар беру-технологиялық әдісі; блоктық әдісі). Бар мекеменің толық, оны бөлімдерін қайта ұйымдастыру әдістері.


Тақырып 8 Әлеуметтік қызмет басқарудың институтционалдық негізі ретінде

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесінде әлеуметтік қызмет көрсету. Әлеуметтік қызмет көрсетудің институционалдық көрсеткіштері. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесі. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау мекемесі. Зейнетақымен қамтамасыз ету қызметі; әлеуметтік қызмет көрсету; стационарлық арнайы қызмет көрсету. Тұрғындарға медициналық-әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық қызмет көрсету; балалық арнайы медициналық, мектептік, мектепке дейінгі мекемелер; отбасын, балаларды, әйелдерді, жастарды қолдау. Әлеуметтік мекемелерді құрылымы, мақсаттары және міндеттері, ұйымдастыру және мазмұны, регламент, әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерін басқару. Әлеуметтік қызметтердің жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен және ынталы қоғамдық біріктірулермен әрекеттестігі.


Тақырып 9 Персоналды басқару

Персоналды басқару процесінің сипаттамасы. Персоналмен жұмыс істеуінде басқарушылық мақсаты, міндеттері, функциялары. Басқарушылық стратегиясын таңдау. Персоналды басқару жүйесі. Персоналды басқару технологиясы; басқарушылық процестің кезеңдері. Персоналды басқару принциптері. Персоналмен жұмыс істеу әдісі. Кадрлық саясат.


Тақырып 10 Персоналды басқарудағы бастықтың рөлі

Лидер болу. Басқару стильдері және лидер болу теориялары. Басқарушының қызметінде лидер болудың рөлі. Ұйымдағы бастықтың рөлі. Еңбекті ғылыми басқару принциптері. Басқарушының ойы және шешім қабылдау. Бастық және оның уақыты. Өкілеттіктті делегат етіп жіберу. Бастық басқаратын қызметінің хабары. Бастық қызмет және қызметтен тыс қызметі аралық өзара байланыс. Команданы қалыптастыру және ұжымның мотивациясы. Бастыққа баға беру тиімді критерийлар. Персонал қызметін бағалау.


Тақырып 11 Жанжалды басқару

Меңгеру өзектілігі көрінуші дау-жанжалды қарсы әрекеттерге басқаратын әсер іскерліктері. Әлеуметтік жанжал әлеуметтік әрекеттестіктердің түрі реінде. Жеке адам аралық даулармен басқару принциптері. Жанжалды басқару технологиясы. Жалжалсыз қатынасының ережесі. Психологиялық тіл табысу. Феномен есептің маңызы.


Тақырып 12 Әлеуметтік сала мекемелерінде құжаттармен жұмысты ұйымдастыру

Басқару құжаттарды дайындау. Іскерлік қарым-қатынастың сипаттамасы. Ұйымдастыру-құқықтық құжаттар. Билік жүргізу құжаттары. Хабарлық – бақылау және есеп құжаттары. Жазбалы үндестерді қарастыру тәртібі.

Құжаттармен жұмысты ұйымдастыру. Құжаттарды орындалуын бақылау, есептеу. Іскерлік қарым-қатынастың құжаттарын қалыптастыру технологиясы. Конфеденционалдық құжаттар. Ағымдағы құжаттарды сақтау. Архивтік сақтауға құжаттарды дайындау.


Тақырып 13 Басқару мәдениеті әлеуметтік жұмыстың тиімділігі шартты ретінде

Басқару мәдениетінің түсінігі. Басқару мәдениеттің түрлері, олардың симаттамасы. Мәдениеттің дегейін өлшеу әдістері: нормативтік, салыстырмалы, констуктивтік-сынау. Осы әдістерді пайдалану тәжірибесі.

Әлеуметтік жұмыстың тиімділігі түсінігі ретінде. Тиімділікті бағалау әдістері. Әлеуметтік мониторинг менеджменттің функциясы ретінде.


Тақырып 14 Басқару қызметінің ақпараттық қамтамасыз ету

Хабарлау, оны басқаратын қызметтің қолдану контекстінде түсіндіру. Басқаруда пайдаланатын ақпаратқа талаптар. Басқарушылық ақпараттық жүйе. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау органдарында, әлеуметтік қызмет ету және әлеуметтік көмек көрсету мекемелерінде және ұйымдарында ақпараттық технологияларды пайдалану тәжірибесі.


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


Тақырып 2 Әлеуметтік басқарудың әлеуметтік мәні, принциптері және функциялары

Әлеуметтік басқарудың жалпы және нақты функцияларын топтастыру және меңгеру.


Тақырып 4 Әлеуметтік жұмысты басқару мағынасы мен мазмұны

Әлеуметтік ұйымның ішкі және сыртқы ортасын сипаттау.


Тақырып 5 Әлеуметтік жұмыста басқарудың ұйымдастыру құрылымы

2-ші тақырыптың есебін пайдаланып, әлеуметтік жұмыста басқарудың ұйымдастыру құрылым; қызметтірдің және бөлімдерінің функцияларын қалыптастыру.


Тақырып 8 Әлеуметтік қызмет басқарудың институтционалдық негізі ретінде

Әлеуметтік ұйымда басқару әдістеріне кесте түрде ситаттама беру.


Тақырып 9 Персоналды басқару

Персоналды басқару процесін сызба нұсқа немесе кесте түрде сипаттау.


Тақырып 10 Персоналды басқарудағы бастықтың рөлі

Нақты жағдайында басқару шешімін қабылдау процесін сипаттау.


Тақырып 12 Әлеуметтік сала мекемелерінде құжаттармен жұмысты ұйымдастыру

Жанжалды басқару принциптерін және технологиясын сызба нұсқа немесе кесте түрде сипаттау.


Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді:

 • дәріс сабақтарына дайындалуы;

 • тәжірибелік сабақтарға дайындалуы;

 • курстың тақыраптарын өздігінен меңгеруі;

 • консультация (ОСӨЖ)


СӨЖ көлемі сағатпен кестелерде көрсетілді

СӨЖ+СОӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Сағаттқа шаққандағы көлемі

сырттай

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

20

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалу

Жұмыс дәптері, кесте-лерді, формулаларды дайындау

Сабаққа қатысу

40

3


Курстың жеке тақырыптарын

өздігінен меңгеру

Конспект

Конспекті қарау

47

4


Межелгі бақылауға

дайындалу
МБ1, МБ2

10
Барлығы

117Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


Тақырып 1 Басқару ойдың даму тарихы

Алғашқы қоғам қатырының жағдайында бірге еңбекті ұйымдару және реттеу формалары.


Тақырып 2 Әлеуметтік басқарудың әлеуметтік мәні, принциптері және функциялары

Әлеуметтік басқару түсінік ретінде. Әлеуметтік ұйымның қызмет етуіне әлеуметтік жұмысты басқару керек шарты ретінде. «Ұйымдастыру» термині және оны әлеуметтік басқаруда қолдану.


Тақырып 3 Ұйымда басқару қызметінің ерекшеліктері

Ұйым түсінік ретінде. Формальды және формальды емес ұйымдар. Формальды ұйымның белгілері.


Тақырып 4 Әлеуметтік жұмысты басқару мағынасы мен мазмұны

Әлеуметтік жұмысты басқару әлеметтік басқарудың бір түрі ретінде. «Әлеуметтік жұмысты басқару» терминінің көп мағыналылығы. Әлеуметтік жұмысты кәсіби басқаруды мағынасы.


Тақырып 5 Әлеуметтік жұмыста басқарудың ұйымдастыру құрылымы

Құрылым және ұйымдастыру құрылым түсінік ретінде. Ұйым жүйе ретінде. Ұйымдастыру құрылымның түрлері.


Тақырып 6 Әлеуметтік жұмыста билік жүргізу

Билік жүргізу түсінік ретінде. Билік жүргізу және басқару. Әкімшілік ету қызмет атқару өкімет органдарының, басқару функцияларының жүзеге асыру бойынша лауазымды тұлғалар ретінде.


Тақырып 7 Басқару әдістері

«Басқару әдістері» түсінігі. Басқару әдістерінің классификациясы. Ұйымдастыру-әкімшілік әдістері, олардың сипаттамасы. Ұйымдастыру-әкімшілік әдістерді пайдалану ерекшеліктері.


Тақырып 8 Әлеуметтік қызмет басқарудың институтционалдық негізі ретінде

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесінде әлеуметтік қызмет көрсету. Әлеуметтік қызмет көрсетудің институционалдық көрсеткіштері. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесі.


Тақырып 9 Персоналды басқару

Персоналды басқару процесінің сипаттамасы. Персоналмен жұмыс істеуінде басқарушылық мақсаты, міндеттері, функциялары. Басқарушылық стратегиясын таңдау.


Тақырып 10 Персоналды басқарудағы бастықтың рөлі

Лидер болу. Басқару стильдері және лидер болу теориялары. Басқарушының қызметінде лидер болудың рөлі. Ұйымдағы бастықтың рөлі. Еңбекті ғылыми басқару принциптері.


Тақырып 11 Жанжалды басқару

Меңгеру өзектілігі көрінуші дау-жанжалды қарсы әрекеттерге басқаратын әсер іскерліктері.


Тақырып 12 Әлеуметтік сала мекемелерінде құжаттармен жұмысты ұйымдастыру

Басқару құжаттарды дайындау. Іскерлік қарым-қатынастың сипаттамасы. Ұйымдастыру-құқықтық құжаттар.


Тақырып 13 Басқару мәдениеті әлеуметтік жұмыстың тиімділігі шартты ретінде

Басқару мәдениетінің түсінігі. Басқару мәдениеттің түрлері, олардың симаттамасы. Мәдениеттің дегейін өлшеу әдістері: нормативтік, салыстырмалы, констуктивтік-сынау.


Тақырып 14 Басқару қызметінің ақпараттық қамтамасыз ету

Хабарлау, оны басқаратын қызметтің қолдану контекстінде түсіндіру. Басқаруда пайдаланатын ақпаратқа талаптар.


Курстың саясаты

Студент дәріс, тәжірибелік сабақтарана қатысуға, курстың жеке сұрақтарын өздігінен меңгеруге міндетті: уақытында тәжірибелік тапсырмаларды орындау, студенттік ғылыми конференцияларына қатысу. Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарындың талқылағанда және топтың жұмысында белсенді болу, топтастар-дың оқытуына жәрдем беру керек. Сабақтан кейін студенттен дәріс конспектің көрсетуді сұрау оқытушыда құқығы бар. Сабақ үстінде тәртіп ережелерді бұзған-да студент осы жоспарланған бақылау түрінен баллдардан айырылады немесе ау-диториядан қуып шығарылады, бұл университеттің ішкі тәртібін бұзушылық ре-тінде саналады студентті максималды жазалау түрінде университеттен шығарады.

Келесі штрафтық санкциялар қойылады:

 • себепсіз дәріс, тәжірибелік сабақтарды босатқан үшін –осы бақылау тү-ріне қойылған, рейтингтің максималды балл қойылады;

 • тәжірибелік тапсырмалар, өздігінен меңгеруге курстың сұрақтары уақы-тында тапсырылмаса – осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды балл 50% қойылады.

Қорытынды формасы – емтихан, жазбаша түрде сұрақтар бойынша өткізіледі. Емтиханда көшіреге болмайды.


Пән бойынша рейтингті санау әдісі


Қортынды бақылау (арадағы аттестацияны бақылау)

5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша «Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару» пәні бойынша қорытынды бақылауға кіреді: ағымдағы үлгерім және емтихан. Ағымдағы үлгерімді бақылауға ағымдағы және аралық бақылау кіреді.


Қорытынды бақылаудың басым бөлігі кестеде көрсетілген.


Бақылау бойынша басым бөліктерге бөлу
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Басым бөлігі

1

Емтихан

Ағымдағы үлгерімді

емтихан.

0,6

0,4


Межелгі бақылауды бағалау 100 балмен есептеледі. Межелгі бақылауды бағалау (МБ) 100 балмен есептеледі. Межелік бақылауға ағымдағы үлгеру қорытындысына байланысты балдары бар студенттер жіберіледі. Ағымдағы үлгеру және межелік бақылау қорытындысы бойынша анықталады (Р1 және Р2) пәні бойынша:


Р1(2)+ АУ1(2)*0,7+ МБ 1(2)*0,3


Рейтинг қойылмайды, егер студент МБ өтпеді немесе МБ 50 баллдан төмен болса.

Рейтингті бағалауға рұқсат студентке (РР) семестрге анықталады:


РР = (Р1+Р2) /2


Сабақты оқыту емтиханмен аяқталады.

Емтиханға кіру үшін қажет:

- барлық жұмыс бағдарлама бойынша берілген тапсырманы орындау;

- 50 баллдан төмен болмау керек

Емтихан 100 балмен есептелінеді.

Қорытынды баға мына формула бойынша есептелінеді:


Қ = РР * 0,6 + Е * 0,4,


мұнда РР – рұқсат рейтингке;

Е – емтихандық сандық эквивалент.


Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)

Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан, тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан жиналады.


Әдебиеттер тізімі


Негізгі

 1. Есенбаева Г.А., Какенов К.С. стандарттау, метрология және сертификациясы. – Караганда, 2008

 2. Мухтаров К. Қазақстан халқының әл-ауқатының деңгейіне баға беру үшін халықаралық әлеуметтік стандарттар // Евразия бірлестігі: жалпы, саясат, мәдениет. – 2007. №2

 3. Мирзалиев М.Н. Әлеуметтік стандарттар негізінде жергілікті бюджеттің жағдайы – 2009. №12

 4. Нұрғалиева А.А. «Ауылдық аудандарда әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың экономикалық механизмі» / монография. Павлодар, Кереку баспасы 2011. – 178б.

 5. Ұлттық экономика: оқулық/А. В. Сидорович, Ә. Ә. Әбішевтің жалпы ред.-Алматы: Экономика, 2010.-528 б.


Қосымша

 1. Салина Р.М. Білім сапасын бақылау стандарты // Қазақстанның жоғары мектебі. – 2009. №3

 2. Сансызбаева Х. Халлықты әлеуметтік қорғау жүйесінің басқармасына жаңа ықпалы. // Саясат. 2007. №5

 3. Әлеуметтік жұмыс. / Курбатова В.И. – Ростов-на-Дону., 2008

 4. Ауыл ( село ) дамуының мониторингі, 2011 жылдың қаңтар маусымы 2011 ж/"Павлодар обл. статистика есептеу орталығы" ЕМК.-Павлодар, 2011.-130 б.-Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.

 5. Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы:(қысқаша стат. Анықта малық)/Павлодар обл. Статистика департаменті.-Павлодар. N 5:2011 жылдың қаңтар - мамыры 2011 ж.-2011.-103 б.

 6. 2010 жылғы Павлодар облысының тұтыну нарығындағы инфляция және баға туралы /Павлодар обл. статистика департаменті.-Павлодар,2011.-16 б.Похожие:

5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған icon050905, 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттеріне арналған
В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған icon5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік сақтандыру ұйымдастыру экономикалық негіздері
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Ожб негізінде 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының окб негізіндегі күндізгі нысанның студенттеріне арналған
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған icon050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған «Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару»
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған icon5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттеріне арналған
Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған icon050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік сақтандыру ұйымдастыру экономикалық негіздері
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
...
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі
Оқу жұмыс бағдарламасы оқу жоспары және 5В090500 – әлеуметтік жұмыс мамандығының элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген,...
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған iconЛекция 30 сағат
В050900 – Әлеуметтік жұмыс мамандығының күндізгі нысан бойынша оқитын студенттеріне арналған
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған icon2011 – 2012 жылға арналған 050207 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне пәннің жұмыс бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар парағы Елтану
Аударма ісі мамандығының жұмыс бағдарламасы аударма теориясы мен практикасы кафедрасының мәжілісінде өзгеріссіз қарастырылған және...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница