Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі
НазваниеКурсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі
страница3/11
Дата конвертации14.02.2016
Размер1.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://repository.kaznmu.kz/13086/1/менеджмент-делопроизв.-2013.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СӨЖ-ді ұйымдастыру түрі

Өздік жұмыс – оқу танымдық әрекеттің ерекше түрі. Оны орындау барысында оқытушы тек кеңес беруші, бағыттаушы қызмет атқарады. Өзіндік жұмыс студенттің өз біліміне деген жауапкершілігін арттырып, оны өз білімінің траекториясын анықтауға және қолданатын білім әдістерін таңдауға баулиды. Сөйтіп оның еркін әрекет жасау дағдысын қалыптастырады.

Оқу үрдісіндегі СӨЖ-дің мазмұны мынадай талаптарға сай болу қажет:

 • тапсырма мазмұны тіл үйренушінің ерекшеліктерін ескере отырып жасалуы керек;

 • бұған дейін қамтылған білімге сай құрылу керек,

 • берілген тапсырма түсінікті, мазмұны қызығушылық танытатындай болу керек;

 • тапсырма мазмұны мен орындау тәртібі бірте-бірте күрделене берілуі керек;


2.9 Студенттердің білім және дағдыларын бағалау әдістері:
Сабақтың тақырыптары

Құзіреттілікті бағалау әдістері

Білім

Дағды

Коммуникатив-тік компетенция

Құқық-тық компе-тенция

Өзін-өзі дамыту

1

Стиль және оның түрлері (публицистикалық стиль, ауызекі сөйлеу тілі стилі, ресми іс қағаздар стилі, көркем стиль, ғылыми стиль)

жағдайлық тапсырмалар беру

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

2

Іс қағаздары және олардың түрлері

жағдайлық тапсырмалар беру

мәтінмен жұмыс түрлері сөздікпен жұмыс

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Газет-журнал-дардағы материалдар-мен жұмыс жасау

3

Ақпараттық анықтамалық – құжаттар. Анықтама, жұмыс істейтіндігі туралы, мәлімет

Мәтін тақырыбын-дағы негізгі идеяны табу;мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу

Ауызша, жазбашажұмыстар

4

Қызметтік хаттар, жолдаухат, құттықтау хат, қолхат, талап ету хат т.б.

Қызығушы-лық таныт-қан тақырып бойынша қарапайым мәтіндегі нақты ақпараттар-ды оқу және түсіну

Мәтінмен жұмыс,

жаттығу жұмыста-рын орындау т.б.

Салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Дыбысталуы нақты жүйеленген радио және телебағдарламалардағы мәліметтерді білу

5

Хабарландыру, ақпарат беру туралы

Күнделікті өмірдегі фактіге құрылған мәліметтер мен оны түсіндіруге қажетті әрекеттерге қысқаша баяндама жасау.

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

6

Хаттама.


Монолог түрінде әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби оқу саласында жағдаяттар-ды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмалары-мен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарлама-ларды білу,

оқуматериалдарыменжұмысжасау.

7

Азаматтық қатынастар жөніндегі құжаттар.

Аралық бақылау.

Тақырыптар мен тақы-рыпшалар аясындағы нақты жағ-дайларды немесе таныс зат-тар/обьек-тілерді сипаттау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлері

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау

8

Еңбек шарты, ұжымдық еңбек шарты.

Монолог түрінде әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби оқу саласында жағдаяттар-ды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау

жаттығу жұмыс-тарын орындау т.б.

талдау, жинақтау, тест тапсырма-ларымен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс

9

Өтініш, өкімдер т.б.

баяндау

мәтінмен жұмыс түрлері

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Күрделітапсырмалар-мен жұмыс

10

Кадрлар жөніндегі жеке іс парағы. Сауалнама.

әңгімелесу

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау, тест тапсырмаларымен жұмыс т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

11

Мінездеме, түйіндеме, өмірбаян.

сұхбат

мәтінмен жұмыс түрлері

қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

12

Бұйрық түрлері.

Сұрақ-жауап

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлері

салыстыру, баяндау, сұхбат, полилог, диалог
Дыбысталуы нақты жүйе-ленген радио және теле-бағдарлама-лардағы мәліметтерді білу

13

Жұмысқа орналасуда қажетті құжаттар.

Қызығушы-лық таныт-қан тақырып бойынша қарапайым мәтіндегі нақты ақпараттар-ды оқу және түсіну

термино-логиялық, түсіндір-мелі сөздікпен жұмыс

тест тапсыр-маларымен жұмыс, медици-налық термин-дерді дұрыс қолдану т.б.
кітапхана, компьютерлік класс т.б. оқу материалдарымен жұмыс жасау.

14

Санитарлық – эпидемиоло-гиялық салауаттылық

Тақырыптар мен тақы-рыпшалар аясындағы нақты жағ-дайларды немесе таныс зат-тар/обьек-тілерді сипаттау

Ауызша, жазбаша жұмыстар

мәтінмен жұмыс түрлері

талдау, жинақтау, тест тапсырма-ларымен жұмыс, медициналық терминдерді дұрыс қолдану т.б.
Газет-журнал-дардағы материалдар-мен жұмыс жасау


15

Стационардан шықан адамның статистикалық картасы.

Аралық бақылау

Жаттығу жұмыстары,

ауызша, жазбаша жұмыстарМәтінмен жұмыс түрлері.

Ауызша, жазбаша жұмыстар


Қарым-қатынас, дискуссия, түсіндіру, талдау, жинақтау.Ауызша, жазбаша жұмыстар

Күрделі тапсырмалар-мен жұмыс


Қорытынды бақылау:

1. Когнитивті - білім компетенциясы (тақырыптық материалды білу) – 100 балл

2. Операционалды – дағды компетенциясын білу – 100 балл

3. Коммуникативті компетенцияны қолдану – 100 балл

4. Құқықтық компетенция – 100 балл

5. Өзін – өзі дамыту – 100 балл


Ағымдық бақылау t- құзыреттілік қалыпты деңгейлік бағасы

t=(Z+N+K+P+S)/n

n-барлық құзыреттілік бойынша саны

Z: z1 + z2+... zn – білімді бағалау

N: n1+ n2+... nn – дағдыны бағалау

K: k1+ k2+... kn – коммуникативті құзыреттілікті бағалау

P: p1+p2+...pnқұқықтық құзыреттілікті бағалау

S: s1+s2+...sn – СӨЖ бағалау


Әрбір құзыреттілік 100 балмен бағаланады.

Бағалау формасы, әрбір құзыреттілік бойынша тапсырма саны жұмыс бағдарламасында (п 2.9 білімдерін және оқыту дағдыларын бағалау әдістері) және Силлабус (п 2.10 білімін бағалау ережесі және критериі).


Аралық бақылау r-коллоквиум

Пән саясаты саны және өткізу түрі бойынша анықталады.


Рейтингіге жіберу

Рейтингіге жіберу студенттің қорытынды бағасы 60% кем болмау керек,

0.6 формуласымен анықталады.

 – ағымдық бақылау

 – бірінші рейтинг

 – екінші рейтинг

Қорытынды бақылау

Қорытынды бақылау: Емтихан 2 кезеңнен тұрады. 1) тестілеу 2) ауызша (билет бойынша). - 1 кезеңдегі емтихан балы

 - 2 кезеңдегі емтихан балы

Қорытынды баға

Қорытынды баға – рейтингіге жіберу және қорытынды бақылауды қосумен анықталады.

І R*0.6+E*0.4

I – қорытынды баға

R – рейтингіге жіберу бағасы

Е – пән бойынша емтиханның қорытынды бағасы

Қорытынды рейтингі – рейтингіге жіберу 60% және қорытынды бақылау бағасы 40% тұрады.


 • Ағымдық бақылау: тәжірибелік сабақтың уақытында іске асырылады.

 • Аралық бақылау: әр семестр сайын оқу тақырыптарын игеру деңгейін анықтау мақсатында

іске асырылады. Оқу жылында 4 аралық бақылау тапсырады.

 • Қорытынды бақылау - емтихан (ауызша және тест әдісі).


Қорытынды бақылау, аралық бақылау және кеңес беру уақыты.

 1. Кеңес беру уақыты, оқу бөлімінің кестесімен сәйкес өтіледі.

 2. Аралық бақылау уақыты: 7-14 аптада.

 3. Қорытынды бақылау уақыты – семестрдің соңында ОҮБжЖБ-ң сабақ кестесі бойынша.


Тәжірибелік сабақты бағалау критериі

Әріптік жүйе бойынша

Цифрлік эквиваленті

%

Бағалау критериі

А

4.0

95-100

Оқу бағдарламасы бойынша барлық тақырыптарды толық меңгеру. Компетенциялар бойынша игеру. Грамматикалық заңдылықтарды, дыбыс жүйесін, сөз жүйесін т.б. толық біліп, қолдана алу. Сұрақтарға логикалық түрде дұрыс жауап беру. Жұмыстарды жауапкершілікпен орындап, тапсырмаларды жоғарғы деңгейде дайындау. Сөздік қоры мол, шығармашылық, ғылыми қабілеті жоғары болу.

А-

3.67

90-94

Тақырыпты толық меңгеру. Лексиканы қолдану арқылы ойын толық жеткізу. Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Керекті ақпаратты табу. Жауап беруінде мағыналық және грамматикалық қателердің болмауы. Сабақ барысында әр түрлі қызығушылықпен көзге түсу.

В+

3.33

85-89

Оқу бағдарламасын толық білу. Берілген сұрақтарға сенімді, жауап беру. Сабақ барысында берілген тапсырмаларды орындай білу. Айтылған сөздердің қателерін тауып, өз бетімен жұмыс істеу.

В

3.0

80-84

Сабақ барысында берілген сұрақтарға жауап бере білу. Сөйлемді дұрыс құрастыра білу. Тапсырмалардағы берілген қателерді тауып, олармен жұмыс жасау. Шығармашылық жұмыстарды толық орындау.

В-

2.67

75-79

Оқу бағдарламасын толық біле тұра, тапсырмаларды толық, түсінікті түрде орындамауы. Жауап беруінде грамматикалық, лексикалық қателердің болуы.

С+

2.33

70-74

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Лексиканы толық қолдана білмеуі. Ойын толық жеткізе алмауы. Сөздердің дұрыс айтылмауы. Қойған сұрақтарға дұрыс жауап бере алмауы.

С

2.0

65-69

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Коммуникативтік дағдыларды қолдана алмауы. Сабаққа деген қызығушылығы толық болмауы.

С-

1.67

60-64

Оқу бағдарламасын меңгере алмауы. Логикалық, лингвистикалық қателердің көп болуы.

D+

1.33

55-59

Оқу бағдарламасын толық білмеуі. Тақырып бойынша сөйлей алмауы. Жіберген қателерін дамыта алмауы.

D

1.0

50-54

Тәжірибелік сабақтарға деген белсенділігі мүлдем төмен. Коммуникативтік дағдыларды толық меңгермеуі.

F

0

0-49

Білім, дағды, коммуникативтік, өзін-өзі дамыту компетенциялары бойынша тақырыптарды толық білмеуі, игермеуі. Шығармашылық қабілеті жоқ, ынтасы төмен.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconКурсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі
Жоғары оқу орнының атауы: С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconКурсы Оқу сағатының көлемі
Маќсаты: студенттерді жалпы нозологияның негізгі түсініктерімен, аурудың маңызы туралы қазіргі көзқарастармен және аурулардың алдын...
Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconКурсы Оқу сағатының көлемі
Маќсаты: Сыртқы ортаның әсерінен, аурудың ағымы мен ауырлығы айқындалатын организмнің ауыру немесе ауырмауы шешілетін, организмнің...
Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconОқу сағатының көлемі 90/2

Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі icon5В110300 «Фармация» мамандығы үшін (оқу түрі) Оқу сағатының көлемі (кредиттер*) 90 с. (2 кредит) II курс
Кафедра меңгерушісі: Ахметова Сауле Балтабаевна – м.ғ. к., доцент, микробиология және иммунология кафедрасының меңгерушісі, педагогикалық...
Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconПән коды: 5В 130100 Мамандық: жалпы медицина Сабақ уақытының көлемі 135 Курс 5 оқу семестрі IX

Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconОқу сағаттың көлемі: 162 Курс және оқу семестрі
...
Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі icon5В110300 «Фармация» мамандығы үшін Оқу сағатының көлемі 90 (2 кредит) курс
Кафедра меңгерушісі: Миндубаева Фарида Анваровна, медицина ғылымдарының докторы, профессор, педагогикалық жұмыс стажы- 39 жыл
Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconКурсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013

Курсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі iconКурсы және оқу семестрі: 3 курс, 6 сместр Семей 2014

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница