Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
НазваниеБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
страница1/4
Наименование издания
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.58 Mb.
ТипБюллетень
источникhttp://old.ablaikhan.kz/ru/about/strukturnoe_podrazdelenie/library/BNP 3k.2013..doc
  1   2   3   4
Уважаемые читатели!

«Бюллетень новых поступлений литературы»

за третий квартал 2013 года


Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года.

Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде.
Шифр

Автор

Наименование издания

32 Компьютерные системы и сети32.81


Баймаханова, Ж.К.

Ақпараттық қатысымдық технология арқылы бейінді мектептің экономикалық бағытындағы оқушыларда мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру: магистрлік диссертация; 6М011900 / Ж.К. Баймаханова; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 106 б.: a-ил.32.973.202


Мұханова, Ш.С.

Мәдениетаралық қатысымның жазбаша түріне үйретуде студенттердің ізденушілік-ақпараттық біліктілігін қалыптастыру: магистрлік диссертация; 6М011900-Шетел тілі:екі шетел тілі / Ш.С. Мұханова; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 101 б.32.81


Үсенов, Е.Н.

Заманауи ақпарат технологиялары және аударма: магистрлік диссертация; 6М020700 / Е.Н. Үсенов; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 117 б.

  1. История63.5


Бегеналиева, Д.А.

Система ритуалов в английской и казахской культуре и языковые формы их выражения: магистерская диссертация; 6М021000 / Д.А. Бегеналиева; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 84 с.63.3(5Қаз)


Бегманов, Қ.

Мұстафа Шоқай жолымен: тарихи-деректі, танымдық сапарнама / Қасымхан Бегманов.- Алматы: СОРАБА қоғамдық қоры, 2013.- 496 б.63.3(0)


Есназаров, Т.М.

Информационная война Китая и США :сравнительный анализ: магистерская диссертация; 6М020900 / Т.М. Есназаров; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 85 с.63.3(5Каз)я72

История Казахстана:Учебно-методическое пособие: учебно-методическое пособие / отв. ред.А.З.Смағұлова.- Астана: Национальный центр тестирования, 2013.- 112 с.- (Национальный центр тестирования).63.3(5Қаз)


Көлбаев, Т.

Өшпес даңқ :Қазақтың 100-ші және 101-ші ұлттық атқыштар бригадалары: тарихи-деректі басылым / Тілеу Көлбаев.- Алматы: Азия - Арна, 2013.- 480 б.63.5(5Каз)

Қазақ қолжазбалары. 10 томдық басылым. Т.7. Софы Аллаяр. Сәбәт-ул әжизни (әлсіздердің тірегі): Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары (б.д.д.Х ғ.бастап-ХХ ғ.дейін).- Алматы: Ел-шежіре, 2013.- 408 б.- (Мәдени мұра).63.3(5Каз)я72

Қазақстан тарихы: Оқу-әдістемелік құрал: оқу-әдістемелік құрал / жауапты ред.А.З.Смағұлова.- Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2013.- 98 б.- (Ұлттық тестілеу орталығы).63.3(5Каз)


Мажитов, С.Ф.

Историческая наука Казахстана : современное состояние и тенденции развития: научное издание / Саттар Фазылович Мажитов.- Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей Казахстана, 2013.- 328 с.: табл., фото.63.5(5Кит)


Сайкенева, Д.К.

Семантический анализ погребальной обрядности этнических групп Китая ( на примере южных народов мяо,яо,и,чжуан ): магистерская диссертация; 6М020900 / Д.К. Сайкенева; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 97 с.63.3(5Каз)6-8

Славный сын земли казахской / сост. Карибжанов Х.С.- Астана: Фолиант, 2013.- 392 с.63.3(5Қаз)


Тұрсын, Х.

Алаш һәм Түркістан: монография / Хазретәлі Тұрсын.- Алматы: Ел-шежіре, 2013.- 400 б.

65 Экономика65.01я73

Әлеуметтік ғылымдар,экономика және бизнес мамандықтар тобының оқу жетістіктерін сырттай бағалау пәндері бойынша тест жинағы: тестер жинағы.- Астана: ҰТО, 2013.- 186 б.65я73

Сборник тестов по дисциплинам внешней оценки учебных достижений группы специальностей социальные науки экономика и бизнес: сборник тестов.- Астана: Национальный центр тестирования, 2013.- 190 с.65.428


Шұқыжанова, А.Н.

Беларусь,Қазақстан және Ресей мемлекеттерінің кеден одағы: интеграциясы және кіруші мемлекеттердің егемендігі мәселесі: магистрлік диссертация; 6М050500 / А.Н. Шұқыжанова; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 97 б.

66  Внешняя политика. Международные отношения66.4


Nurkenova, Z.

Border policy and national sovereignty of Shanghai Cooperation Organization member states: магистерская диссертация; 6М050500-Regional studies / Zhanara Nurkenova; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 85 с.66.4(0)


Адилбаев, А.А.

Сотрудничество Республики Казахстан с восточно-европейскими странами в системе Международных отношений на примере Польши и Болгарии: магистерская диссертация; 6М020200 / А.А. Адилбаев; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 160 с.66.2(5Каз)


Алиханова, И.М.

Метафора в дискурсе политических выборов: магистерская диссертация; 6М021000 / И.М. Алиханова; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 87 с.66.4(5Инд)


Байменов, Б.Т.

Центральная Азия в политике Индии : проблемы и перспективы: магистерская диссертация; 6М020900-Востоковедение / Б.Т. Байменов; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 85 с.66.4


Бариев, Д.М.

Посткеңестік кеңістік елдеріндегі аймақтық (Ресей,Грузия және Қырғызстан ) қарама-қайшылықтары : тарихы, болашағы мен қазіргі кездегі мәселелері: магистрлік диссертация; 6М050500-Аймақтану / Д.М. Бариев; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 87 б.66.4


Бердалина, А.С.

Основные аспекты толерантности в дипломатических отношениях: магистерская диссертация; 6М020200-Международное отношения / А.С. Бердалина; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 113 с.

66.4(07)


Булебаев, С.Ж.

Халықаралық қатынастардағы және әлемдік саясаттағы қауіпсіздік факторы: магистрлік диссертация; 6М020200 / С.Ж. Булебаев; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 108 б.66.4


Джон, Х.И.

Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Южной Кореи :проблемы и перспективы: магистерская диссертация; 6М020200-международное отношения / Хэ Иль Джон; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 96 с.66.4(0)


Ем, М.

Проблема трансграничных рек в Республике Казахстан в контексте международных отношений: магистерская диссертация; 6М020200-международное отношения / М. Ем; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 93 с.66.4


Есеркеева, А.Е.

Антитеррористическое сотрудничество в странах Центрально-Азиатского региона в условиях глобализации: магистерская диссертация; 6М020200-Международное отношения / А.Е. Есеркеева; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 100 с.66.5(5Кит)


Жакенов, Р.С.

Идеология китайского превосходства как часть национальной политики маоистов: магистерская диссертация; 6М020900-Востоковедение / Р.С. Жакенов; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 86 с.66.49


Задақызы, Ж.

Халықаралық гуманитарлық-мәдени ынтымақтастық аясындағы Жапония мен Қазақстанның білім беру жүйесін салыстырмалы талдау: магистрлік диссертация; 6М020900 / Жадыра Задақызы; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 98 б.66.4(0)


Кайманова, Д.Е.

Новые приоритеты внешней политики Республики Казахстан в контексте Таможенного Союза": магистерская диссертация; 6М050500-Регионоведение / Д.Е. Кайманова; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 88 с.66.4


Какимов, Б.Ғ.

Халықаралық қатынастар кеңістігіндегі Қазақстан мен Жапония білім жүйелері мен білім стандарттарын салыстырмалы саралау: магистрлік диссертация; 6М020200-Халықаралық қатынастар / Б.Ғ. Какимов; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 159 б.66.3(5Каз)


Касымбеков, М.

Исторический выбор: издание социально-важных литературы / Махмуд Касымбеков.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 326 с.66.4


Курпебаева, Г.К.

Халықаралық қатынастар саласындағы саяси лидерлік мәселесі: магистрлік диссертация / Г.К. Курпебаева; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 117 б.66.49


Қалықова, А.М.

Қазақ және қытай тілдеріндегі дипломатиялық терминдердің жасалу жолдары: магистрлік диссертация; 6М021000-Шетел филологиясы / А.М. Қалықова; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 128 б.66.4


Литвинчук, О.А.

Деловой этикет и социальное общение в Китае:на примере Казахстанско-китайских компаний: магистерская диссертация; 6М020900-Востоковедение / О.А. Литвинчук; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 86 с.

66.4


Макашева, Ж.С.

Внешние связи Золотой Орды в странах Восточной Европы: магистерская диссертация; 6М020200-Международные отношения / Ж.С. Макашева; Каз. ун-т междунар. отношений и мировых языков им. Абылай хана.- Алматы, 2013.- 99 с.66.4


Мұқашова, Э.А.

Аймақтық қақтығыстардың бұқаралық ақпарат құралдарында көрініс табу ерекшеліктері: магистрлік диссертация; 6М050500-Аймақтану / Э.А. Мұқашова; Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті.- Алматы, 2013.- 90 б.
  1   2   3   4

Похожие:

Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 2 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде. Печатный вариант представлен в отделе информационных...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 4 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 1 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде. Печатный вариант представлен в отделе информационных...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень новых поступлений Вып. 48 май июнь 2007 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень новых поступлений Вып. 13 январь-февраль 2001 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с января...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень новых поступлений Вып. 6 Ноябрь декабрь 1999 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с ноября...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень новых поступлений Вып. 53 март апрель 2008 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с марта...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень новых поступлений Вып. 52 январь февраль 2008 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с января...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень новых поступлений Вып. 42 май июнь 2006 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по...
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений» iconБюллетень новых поступлений Вып. 59 март апрель 2009 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с марта...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница