Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Скачать 41.92 Kb.
НазваниеНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Дата конвертации14.02.2016
Размер41.92 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.smida.gov.ua/docs/postanovi/44/873cd1e.rtf
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №873-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів


м. Київ 20 червня 2012 року


Я, т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2012 року №63 – Грищенко Ірина Сергіївна, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу – Керімова Раміла Ракіфовича та керівника юридичної особи – Гусєва Дмитра Сергійовича, у відношенні ТОВ «Факторинг Фінанс» (код ЄДРПОУ 36125262, адреса: вул. Саксаганського, 120, поверх, гнп №2, м. Київ, 01033, тел. (044) 498-37-89, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО: 320702, р/р 2650230127283),


ВСТАНОВИЛА:


відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 07.06.2012 року №888-ЦД-1-Е при перевірці регулярної квартальної інформації від 23.04.12 вх. № 502/зв факт порушення ТОВ «Факторинг Фінанс» вимог ст. 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.3, глави 3, розділу 4 “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПРФ від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за № 97/13364 (далі - Положення), а саме: нерозміщення ТОВ «Факторинг Фінанс» регулярної квартальної інформації за І квартал 2012 року на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua (термін розміщення регулярної квартальної інформації за І квартал 2012 року до 25.04.12).

  • Відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Відповідно до п. 1 глави 1 розділу ІV Положення №1591 - емітенти зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію (далі - квартальна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

Відповідно до п. 3 розділу І Положення №1591 - емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку у такій послідовності Інформацію шляхом:

  • розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії) або в її інформаційному ресурсі, поновлюваному у режимі реального часу (далі - стрічка новин);

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);

  • подання до Комісії.

Відповідно до п. 3 глави 3 розділу ІV Положення №1591 - особи, зазначені у підпунктах 3.1, 3.4 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ «Факторинг Фінанс» листом від 15.06.2012 року №637 (вх. №4310 від 18.06.2012 року) надано письмові пояснення.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ «Факторинг Фінанс» було розміщено регулярну квартальну інформацію за І квартал 2012 року на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua (дата розміщення – 15.06.2012 року), що свідчить про нерозміщення ТОВ «Факторинг Фінанс» квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів в термін, визначений чинним законодавством, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1.6. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),


ПОСТАНОВИЛА:


1. За нерозміщення інформації загальнодоступній інформаційній базі даних в термін, визначений чинним законодавством, накласти на ТОВ «Факторинг Фінанс» штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.

2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.


Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії Грищенко І.С.

Похожие:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconТе­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ные ком­пь­ю­тер­ные се­ти: эво­лю­ция и ос­нов­ные прин­ци­пы по­строе­ния
Сеть, -и. При­спо­соб­ле­ние, из­де­лие из за­кре­п­лен­ных на рав­ных про­ме­жут­ках, пе­ре­кре­щи­ваю­щих­ся ни­тей, ве- ре­вок,...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconТі­с­но по­в’я­за­ний з емо­цій­но-­пі­з­на­валь­ни­ми та пси­хо­ло­гі­ч­ни­ми яко­с­тя­ми осо­би­с­то­с­ті І про­яв­ля­є­ть­ся на­сам­пе­ред у спіл­ку­ван­ні
У ба­га­то­пла­но­во­му про­це­сі спіл­ку­ван­ня ви­о­к­ре­м­лю­ють най­го­ло­в­ні­ші фун­к­ції: ко­му­ні­ка­ти­в­ну, ін­терак­ти­в­ну...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconПро затвердження звіту про результати виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21. 12. 2007 р. №2076-v (зі змінами)
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про результати виконання Програми розвитку...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconКодекс етики б-ря
Миколаєві відбувся українсько-шведський семінар “Партнерство заради дитини”, на який були запрошені й представники Херсонщини. Мова...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів icon1 формирование фондового рынка в казахстане
Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconИзвещение Фонд "Институт Фондового Рынка и Управления"
К/с 30101810400000000225 в Московском банке Сбербанка России г. Москва бик 044525225
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconМинистерство
...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №87 3-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів iconПояснительная записка Сборник содержит программы к линии учебников по курсу всеобщей истории для 5-9 классов. Про­граммы соотносятся с учебниками: > С. В. Колпаков, Н. А. Селунская «Всеобщая исто­рия. История Древнего мира. 5 класс»
Сборник содержит программы к линии учебников по курсу всеобщей истории для 5—9 классов. Про­граммы соотносятся с учебниками
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница