"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, "Бизнестің жол картасы 2020" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар
Название"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, "Бизнестің жол картасы 2020" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар
страница29/30
Дата конвертации14.02.2016
Размер3.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://stepnogorsk.gov.kz/public/files/2015/11/10/101115_163218_biznes-ghol-kartasy-2020.doc
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Конкурстық өтінімдерді қарау
      22. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі (Конкурстық комиссияның жұмыс органы) Кәсіпкердің құжаттарын алғаннан кейін:
      1) құжаттардың толықтығын тексереді;
      2) күн тәртібінің мәселелерін қалыптастырады, Конкурстық комиссия отырысы өткізілетін күнін, уақытын және орнын айқындайды, бұл туралы Конкурстық комиссияның барлық мүшелерін хабардар етеді.
      23. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі барлық құжаттар мен ақпаратты алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Кәсіпкердің материалдарын Конкурстық комиссияның қарауына шығарады.
      24. Конкурс айына кемінде бір рет өткізіледі.
      25. Кәсіпкер өзінің бизнес-жобасын Конкурстық комиссияның отырысында таныстырады.
      26. Конкурстық комиссия Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес Конкурс өткізген кезде мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) конкурстық іріктеуге ұсынылған қатысушылардың бизнес-жобаларын қарайды;
      2) Гранттар беру туралы немесе оларды беруден бас тарту туралы ұсынымдар береді.
      Кәсіпкерлерді іріктеу кезінде Конкурстық комиссия мүшелерінің дербес дауыс беруі жөніндегі ақпарат жария етілмейді.
      Конкурстық комиссияның ұсынылған конкурстық құжаттама бойынша салалық құзыреті бар мемлекеттік уәкілетті органдардың қорытындыларын Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі арқылы алуға құқығы бар.
      Өтінімдерді зерделеу кезінде Конкурстық комиссия Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін - Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) арқылы тиісті мемлекеттік уәкілетті органдардан, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардан өтінімде көрсетілген мәліметтердің шындыққа сәйкестігі туралы ақпарат сұратуға құқылы.
      27. Конкурстық өтінімдерді зерделеу кезінде Конкурстық комиссия Кәсіпкерлердің бизнес-жобасын бағалаудың мынадай критерийлері негізінде ұсынымдар береді:
      1) бизнес идеялардың жаңашылдығы (мүгедектер үшін қолданылмайды);
      2) бизнес-жобаның бәсекеге қабілеттілігі (нарықтық қажеттілікті пысықтау - маркетингтік талдау);
      3) бизнес-жобаның енгізуге әзірлігі (өндірісті ұйымдастыру мәселесінің пысықталуы, жобаны орналастыру үшін үй-жайдың болуы, өткізу нарығы, өндірісті іске қосу үшін жобаның әзірлік деңгейі).
      28. Кәсіпкерге грант беру/бермеу туралы ұсынымдар Конкурстық комиссияның соңы отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей Конкурстық комиссияның хаттамасымен ресімделіп, грант беру/бермеу мүмкіндігінің себептері көрсетіледі.
      Конкурстық комиссияның хаттамасында эр жоба бойынша қысқаша түйіндеме қамтылуға тиіс.
      29. Хаттамаға Конкурстық комиссия мүшелері, хатшы қол қояды және оны Конкурстық комиссияның төрағасы бекітеді.
      30. Өткізілген конкурс нәтижелері бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 1 (бір) жұмыс күні ішінде Конкурстық комиссияның хаттамасын ӨҮК қарауына жібереді.
      ӨҮК жобаларды тиісті қаржы жылында субсидиялау үшін бюджет қаражаты болған жағдайда ғана қарайды.
      31. Қажет болған жағдайда ӨҮК мүшелері әрбір жоба бойынша материалдарды қарау үшін алуы мүмкін.
      Өткізілетін отырыс шеңберінде ӨҮК мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
      1) Кәсіпкердің жобасы мен ұсынылған құжаттарды талқылау;
      2) грант қаражатын беру/бермеу туралы Конкурстық комиссия ұсынымдарын қарау.
      3) талқылау нәтижелері бойынша Кәсіпкерлердің бизнес-жобаларын іріктеуді жүргізеді және грант беру мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол ӨҮК отырысы өткізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хаттамамен ресімделеді. Бұл ретте бизнес-жобалардан бас тартылған жағдайда, хаттамада міндетті түрде себебі көрсетілуге тиіс.
      32. ӨҮК хаттамасы ресімделген кезден бастап Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі:
      1) Кәсіпкерге ӨҮК шешімі туралы хабарлама;
      2) мақұлданған/бас тартылған бизнес-жобалар бойынша ӨҮК хаттамасынан үзінді көшірмені Конкурстық комиссия мүшелеріне және Кәсіпкермен грант беру жөнінде шарт жасасу бойынша дайындық іс- шараларын өткізу үшін Қаржы агенттігіне, сондай-ақ мәлімет үшін Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне жібереді.
Грант беру тетігі
      33. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ӨҮК шешімі оң болған жағдайда оның хаттамасы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Қаржы агенттігімен және Кәсіпкермен Грант беру туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) қол қояды.
      34. Мемлекеттік гранттарды мемлекет Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі арқылы мемлекеттік гранттар алуға Кәсіпкерлер берген өтінімдерді іріктеу жөнінде өткізілетін конкурстардың қорытындылары бойынша береді.
      35. Шарт жасасқаннан кейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі Кәсіпкердің ағымдағы банктік шотына ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.
      36. Грант қаражаты Кәсіпкердің ағымдағы шотына транш негізінде аударылатын болады.
      37. Бірінші траншты алу үшін Кәсіпкер грант қаражатының сұралатын көлемі мен жоспарланған нысаналы пайдаланылуы туралы ақпарат беруі қажет.
      38. Гранттың нысаналы мақсаты осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының шарттары мен критерийлеріне сәйкес келген жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі транштың сұралып отырған сомасын Кәсіпкердің ағымдағы шотына аударады.
      39. Кәсіпкер Грантты нысаналы масаты бойынша пайдалануға және Шарт талаптарын орындауға міндетті.
4. Бағдарлама мониторингі
      40. Мониторинг функцияларын жүзеге асыру үшін Қаржы агенттігі Кәсіпкерден барлық қажетті, оның ішінде, коммерциялық және банктік құпияларды қамтитын құжаттар мен ақпаратты сұратуға, Жобаның іске асырылып жатқан орнына барып іске асырылуына мониторинг жүргізуге құқылы.
      41. Бағдарламаны іске асыру мониторингін Қаржы агенттігі жүзеге асырады, оның функцияларына:
      1) гранттың нысаналы пайдаланылуының;
      2) Кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды Грант алған күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде орындау жөніндегі қызметінің;
      3) Кәсіпкерлердің шарт талаптарын орындауының мониторингі жатады.
      42. Мониторинг шеңберінде Қаржы агенттігі:
      1) Грант алушылардың тізілімін жүргізеді;
      2) кәсіпкерлер алған қаражаттың нысаналы пайдаланылуына мониторинг жүргізеді және Жұмыс органы мен Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды іске асыруы туралы есеп береді.
      43. Қаржы агенттігі Кәсіпкердің Грант қаражатын мақсатсыз пайдаланғанын анықтаған жағдайда, Қаржы агенттігі Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін, Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісін және ӨҮК-ті жазбаша хабардар етеді.
      Қаржы агенттігі ұсынған ақпарат негізінде ӨҮК Кәсіпкермен шартты бұзу туралы шешім қабылдауы мүмкін, содан кейін өз шешімі туралы Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін, Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі мен Қаржы агенттігін хабардар етеді.
      44. ӨҮК Кәсіпкермен шартты бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған грант қаражатын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қайтарып алу жөніндегі іс-шараларды жүргізеді.
Мемлекеттік гранттар беру


қағидаларына     


1-қосымша       


Конкурс өткізу туралы

хабарландыру


      Конкурсты ұйымдастырушы: ______________________________________

      Орналасқан жері: ________________________; пошталық мекенжайы:


_______________________________________; электрондық пошта мекенжайы:


_______________________;


      байланыс телефоны __________________


      Конкурс нысанасы: ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге, ісін


жаңа бастаған кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан


асқан адамдарға «Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен


дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде (өз бизнесін құруға)


мемлекеттік гранттар беру.


      Конкурс нысаны: ашық конкурс.


      Конкурсқа қатысу үшін өтінім берілетін жер:


____________________________


      Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін


үміткерлер көрсетілген мекенжайға өзі, пошта арқылы немесе өзінің


өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша конкурстық өтінім мен


толық құжаттама пакетін береді.


      Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 20 ___ ж. «____» _______


бастап 20 ___ ж. «____» __________ аралығында, жұмыс күндері сағат


_______________ 10-нан 17-ге дейін (жергілікті уақытпен)


      Өтінімдерді беру басталатын күні мен уақыты: 20 ___ ж. «____»


_______ сағат 10 (жергілікті уақытпен)


      Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен уақыты: 20 ___ ж. «____»


сағат 13 (жергілікті уақытпен)


      Көрсетілген мерзім өткеннен кейін түскен өтінімдер


қабылданбайды. Осы хабарландырумен және конкурстық құжаттамамен


www.dkb2020.kz сайтында танысуға болады.
Мемлекеттік гранттар беру


қағидаларына       


2-қосымша         


Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа

бастаған кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйелдерге,


мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға «Бизнестің жол


қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай


бағдарламасы шеңберінде (өз бизнесін құруға) мемлекеттік


гранттар беру үшін конкурстық іріктеуге қатысуға


ӨТІНІМ


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


      (бұдан әрі - Кәсіпкер)


      (заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы; дара


кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, паспортты деректері)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


      (заңды тұлғаның орналасқан жері, пошталық мекенжайы; дара


кәсіпкердің тұратын жері)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


      (қала (аудан) коды көрсетілген байланыс телефонының нөмірі,


электрондық пошта мекенжайы) (банктік деректемелер)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


      (банктік деректемелер)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


      (салық салу жүйесін көрсету)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


      (қызметтің бейінді бағыттарын көрсету)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


      (экономика саласын көрсету)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


(өтінім берілген кездегі жалдамалы қызметкерлер санын көрсету)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


(ұйым басшысы (Т.А.Ә, лауазымы, байланыс телефоны))


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________(жобаның жауапты орындаушысы (Т.А.Ә, лауазымы, байланыс телефоны))


      ісін жаңа бастаған жеке кәсіпкерлік субъектілеріне (өз бизнесін құруға) мемлекеттік грант беру үшін конкурстық іріктеуге қатысатыны туралы мәлімдейді.

      Кәсіпкер конкурс шарттарымен танысты және Қағидаларға сәйкес тиісті құжаттарды ұсынады.


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Похожие:

\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы 2020»
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру»
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру»
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне субсидия беру»
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік...
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру

\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар iconГүлден Жамбылова
Бүгінде мемлекетіміз жастар мәселесіне баса назар аударып отыр. Қай саланы қарасақ та, айбыны асып, күш-жігері тасыған жалынды жандар...
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы Бағдарламаның паспорты
Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан...
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының
Аймақтық үйлестіру кеңесінде мақұлданып, оның ішінде 173 жоба бойынша 11,5 млрд теңге көлемінде несиеге субсидиялау келісім шарты...
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар icon«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы Бағдарламаның паспорты Бағдарламаның атауы
Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан...
\"Бизнестің жол картасы-2020\" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, \"Бизнестің жол картасы 2020\" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар iconҚазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесін және бағалы қағаздар нарығын дамыту жөніндегі жол картасы
«Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесін және бағалы қағаздар нарығын дамыту жөніндегі жол картасы» бағдарламасын...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница