Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)
НазваниеҚазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)
страница7/19
Дата конвертации14.02.2016
Размер1.86 Mb.
ТипКодекс
источникhttp://aktobe.stat.gov.kz/ru/download/636c2539ad825671c44a3e6c5a2f8564/Инвестиционная деятельнос
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19Соңы Окончание

2009*

2010

2009 жылға, пайызбен

в % к 2009г.
жазылған материалдарды басып шығару және жаңғырту

11

7

65,1

печать и воспроизведение

записанных материалов

кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

33

24

70,3

производство кокса и продуктов

нефтепереработки

химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

451

912

194,2

производство продуктов

химической промышленности

резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

351

973

266,7

производство резиновых и

пластмассовых изделий

өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру

1 973

1 994

97,1

производство прочей не

металлической минеральной

продукции

металлургия өнеркәсібі

1 784

15 868

8,5 есе

металлургическая промышленность

машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын жасау

30

139

4,4 есе

производство готовых

металлических изделий, кроме

машин и оборудования

компьютерлер, электрондық және

оптикалық бұйымдарды жасау

3

540

221,3 есе

производство компьютеров,

электронной и оптической

продукции

электр жабдықтарын жасау

6

1

8,8

производство электрического

оборудования

басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды жасау

-

71

-

производство машин и

оборудования, не включенных в

другие категории

өзге де көлік құралдарын жасау

-

1

-

производство прочих

транспортных средств

жиһаз жасау

33

3

8,8

производство мебели

машиналар мен жабдықтарды жөндеу

және орнату

185

147

75,9

ремонт и установка машин и

оборудования

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

12 511

12 095

92,9

Электроснабжение, подача газа,

пара и воздушное кондиционирование

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және

таратылуын бақылау

10 332

8 936

83,1

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

соның ішінде:


в том числе:

суды жинау, өңдеу және бөлу

7 626

4 718

59,4

сбор, обработка и распределение

воды

кәріз жүйесі

1 751

3 142

172,4

канализационная система

қалдықтарды жинау, өңдеу және жою;

қалдықтарды кәдеге жарату

916

901

94,5

сбор, обработка и удаление

отходов; утилизация отходов

топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

39

175

4,4 есе

рекультивация и прочие услуги в

области удаления отходов


* 2009 жылдан бастап деректер 2008 жылғы ВСТ 01 2 ред. ЭҚЖЖ жіктеуішіне сәйкес келтірілген.

С 2009 года данные представлены в соответствии с классификатором ОКЭД 2008 года ВСТ 01 ред. 2.

2.10 Тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар

Инвестиции в жилищное строительство

млн. теңге млн. тенге
2006

2007

2008

2009

2010

Ақтөбе облысы

17 165

22 311

16 738

14 888

19 307

Ақтөбе қ.ә.

16 013

20 601

13 356

10 674

14 716

Алға

45

65

194

196

267

Әйтеке би

207

93

100

131

153

Байғанин

43

28

99

191

139

Қарғалы

27

46

115

188

137

Қобда

27

52

89

253

107

Мәртөк

67

108

188

294

278

Мұғалжар

237

562

922

1 120

654

Ойыл

32

41

92

91

89

Темір

142

158

201

290

317

Хромтау

191

393

610

606

1 679

Шалқар

87

117

579

550

456

Ырғыз

47

47

193

304

3152.11 2010 жылғы табиғатты қорғау қызметінің түрлері бойынша қоршаған ортаны қорғауға бағытталған

инвестициялар

Инвестиции на охрану окружающей среды по видам природоохранной деятельности за 2010 год

млн.теңге млн.тенге

 

Негізгі капиталға салынған инвестициялар

соның ішінде келесілер есебінен қаржыландырылатындары

 

республикалық бюджет

жергілікті бюджет

жеке қаражаты

шетел қаражаты

қарыз қаражаты

Инвестиции в основной капитал

в том числе финансируемые за счет средств

республиканского бюджета

местного бюджета

собственных средств

иностранных инвестиций

заемных средств

Қоршаған ортаны
қорғауға салынған
инвестициялар


21 951

-

-

21 917

34

1

Инвестиции в охрану окружающей среды

соның ішінде:в том числе:

атмосфералық ауаны қорғауға және климат
өзгерісі мәселелеріне

21 495

-

-

21 461

34

0

на охрану атмосферного воздуха и проблемы изменения климата

ақаба суларды тазалауға

18

-

-

18

-

-

на очистку сточных вод

калдықтармен айналысуға

34

-

-

34

-

0

на обращение с отходами

топырақты жерасты және жерүсті суларды қорғау мен оңалтуға

292

-

-

292

-

-

на защиту и реабилитацию почвы, подземных и поверхностных вод

радиациялық қауіпісіздікке

0

-

-

0

-

-

на радиационную безопасность

ғылыми-зерттеу жұмыстарына

10

-

-

10

-

-

на научно-исследовательс

кие работы

табиғатты қорғау қызметінің басқа бағыттарына

101

-

-

101

-

-

на другие направления природоохранной деятельности

2.12 2010 жылғы құрылысқа салынған инвестициялар

Инвестиции в строительство за 2010 год

млн.теңге млн.тенге

 

Құрылысқа салынған инвестициялар

соның ішінде

құрылыс-монтаж жұмыстары

ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу жұмыстары

объект құрылысына байланысты машиналар, жабдықтар, құрал – саймандар, мүкәммал

объект құрылысына байланысты өзге де шығындар

Инвестиции в строительство

в том числе

строительно-монтажные работы

работы по капитальному ремонту зданий и сооружений

машины, оборудование, инструмент, инвентарь, связанные со строительством объекта

прочие затраты, связанные со строительством объекта

Ақтөбе облысы

189 216

111 052

16 746

42 435

18 983

Ақтөбе қ.ә.

58 389

41 857

4 737

4 342

7 453

Алға

3 555

2 399

338

793

25

Әйтеке би

1 624

892

480

246

6

Байғанин

15 073

4 730

1 709

7 756

878

Қарғалы

1 466

1 250

134

79

3

Қобда

4 490

4 399

76

13

2

Мәртөк

2 383

1 669

2

709

3

Мұғалжар

51 702

20 544

3 602

25 690

1 866

Ойыл

939

863

44

24

8

Темір

7 334

1 822

2 562

892

2 058

Хромтау

22 208

12 553

1 883

1 581

6 191

Шалқар

4 995

3 027

1 179

304

485

Ырғыз

15 058

15 047

-

6

5


2.13 Ғимараттар мен имараттарды салу және күрделі жөндеу жұмыстарына салынған инвестициялар Инвестиции в работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений

млн. теңге млн. тенге
2006

2007

2008

2009

2010

Ақтөбе облысы

81 126

101 531

108 467

110 149

127 798

Ақтөбе қ.ә.

69 539

71304

44 028

44 059

46 593

Алға

446

457

1 711

1 888

2 736

Әйтеке би

277

203

2 740

1 411

1 371

Байғанин

218

417

1 453

700

6 438

Қарғалы

99

268

871

867

1 385

Қобда

143

257

1 097

1 249

4 476

Мәртөк

215

281

1 368

3 048

1 672

Мұғалжар

802

11827

16 040

6 628

24 147

Ойыл

249

193

4 060

524

907

Темір

403

1687

4 166

10 637

4 384

Хромтау

8 037

13354

21 298

23 904

14 436

Шалқар

553

1186

6 676

8 836

4 206

Ырғыз

145

97

2 959

6 398

15 047

2.14 Машиналар, жабдықтар, құралдар, мүкәммалдарға салынған инвестициялар

Инвестиции в машины, оборудование, инструмент, инвентарь

млн. теңге млн. тенге
2006

2007

2008

2009

2010

Ақтөбе облысы

44 349

51 478

95 661

81 019

81 714

Ақтөбе қ.ә.

30 099

39 440

21421

23 090

25 054

Алға

109

343

408

586

937

Әйтеке би

351

11

5876

485

700

Байғанин

26

444

765

3 969

8 155

Қарғалы

124

175

2212

1 026

265

Қобда

72

1

347

157

45

Мәртөк

227

317

367

391

1 735

Мұғалжар

331

5 783

25601

26 964

36 466

Ойыл

6

42

40

58

153

Темір

8

396

5294

4 411

1 146

Хромтау

12 925

3 765

13011

17 992

6 151

Шалқар

64

731

20249

1 442

898

Ырғыз

7

30

70

448

9

2.15 Өзге де күрделі жұмыстар мен шығындарға салынған инвестициялар

Инвестиции в прочие капитальные работы и затраты

млн. теңге млн. тенге
2006

2007

2008

2009

2010

Ақтөбе облысы

61 615

72 167

83 084

121 355

154 984

Ақтөбе қ.ә.

60 319

44 450

4 149

1 846

13 797

Алға

2

17

292

298

746

Әйтеке би

604

30

3 296

380

275

Байғанин

21

1 081

21 136

41 714

46 260

Қарғалы

13

25

74

117

47

Қобда

46

6

69

32

66

Мәртөк

8

7

109

138

1 220

Мұғалжар

44

18 542

41 142

41 313

55 426

Ойыл

1

9

20

372

44

Темір

8

5 467

10 330

28 572

27 655

Хромтау

219

2 448

1 491

4 029

8 880

Шалқар

328

42

941

2 416

498

Ырғыз

2

43

35

128

68
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Похожие:

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconАқтөбе облысы халқының тұрмыс деңгейі Уровень жизни населения Актюбинской области
Республикасының «Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статақпараттардың өзінің...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconСу кодексіне
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы етеді
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Ағыбаев, А. Н. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне түсіндірме: жалпы және ерекше бөлімдер / Арықбай Нүсіпәліұлы Ағыбаев....
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconҚазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі
Жалпы ережелер (1 135 баптар) 1-тарау. Қазақстан Республикасының Азаматтық (1 4 баптар)
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) icon«6М030100 Құқықтану» мамандығы бойынша оқуға түсушілерге арналған кешенді емтиханның
Оқуға түсушілерге арналған кешенді емтихан бағдарламасы төрт пәннің жиынтығынан тұрады: «Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»;...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Статистикалық бюллетенінде берілетін деректер Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне бұдан әрі Бюджет
Республикасы Қаржы министрлігінің Статистикалық бюллетенінде берілетін деректер Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (бұдан...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconОсы ұжымдық келісім-шарт Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Кәсіподақ
Бірінші тараптан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі «С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті»...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconҚазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Азаматтық қорғау туралы» Заң жобасымен «азаматтық қорғау саласындағы құзыретті орган» деген ұғым енгізіледі, жоғары көрсетілген...
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) icon«Азаматтық құқық (ерекше бөлім)»

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) iconСақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының
Сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделедi және Қазақстан Республикасының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница