«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже
Скачать 323.33 Kb.
Название«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже
страница2/3
Дата конвертации14.02.2016
Размер323.33 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kazpost.kz/uploads/content/files/Казверсия Положения СД, 240914(1).doc
1   2   3
8. Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізу және шешімдерін ресімдеу тәртібі

     1. Директорлар кеңесінің мәжілістері ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік ұстанымдарын ескере отырып жүргізіледі.

     2. Директорлар кеңесінің мәжілістері жоспарлы және кезектен тыс болуы мүмкін. Директорлар кеңесінің жоспарлы мәжілістері Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма төрағасының, Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарына сәйкес жасақталған Директорлар кеңесі жұмысының жыл сайынғы жоспары негізінде жылына кем дегенде 6 (алты) рет өткізіледі.

     3. Директорлар кеңесінің төрағасы жыл сайынғы жұмыс жоспарын дайындауға бақылауды жүзеге асырады.

     4. Директорлар кеңесінің жоспарлы мәжілістерін Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі жұмысының жыл сайынғы жоспарына сәйкес шақырады, кезектен тыс мәжілістер Директорлар кеңесінің немесе басқарманың бастамасы бойынша, не болмаса:

      1. Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесін;

      2. Ішкі аудит қызметін;

      3. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

      4. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылады.

     5. Директорлар кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақыру туралы бастамашының талабы Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қарауына бастамашының қолы қойылған жазбаша түрде, Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылған күн тәртібінен тұратын хабарлама арқылы және өзге де қажетті ақпарат төмендегілер арқылы енгізіледі:

      1. осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген кез-келген тәсілмен хабарламаның түпнұсқасын соңынан жіберу арқылы электронды поштамен, не болмаса факсимильді байланыс арқылы;

      2. пошта жөнелтімімен;

      3. Директорлар кеңесі төрағасының немесе Корпоративтік хатшының қолын қойдыруға табыстау арқылы жіберу.

Егер талап ету факсимильді байланыс арқылы жіберілсе, Қоғам алған факсимильді кіріс хабарламада көрсетілген күн осындай талап етудің берілген күні болып табылады.

Егер талап ету пошта жөнелтілімі арқылы жіберілсе, пошта жөнелтілімін алған күнді растайтын күнтізбелік мөрқалып бедерінде көрсетілген күн осындай талап етудің берілген күні болып табылады.

Егер талап ету хатпен немесе өзге де тіркелетін пошта жөнелтілімі арқылы жіберілсе, пошта жөнелтілімі қолхатпен адресатқа табыс етілген күн осындай талап етудің берілген күні болып табылады.

     1. Директорлар кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақыру туралы талап ұсынылған күн пошта мөрқалыбы немесе Директорлар кеңесі төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға табысталған күн бойынша анықталады.

     2. Директорлар кеңесінің төрағасы тек келесі жағдайларды қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісін шақырудан бас тартуға құқығы жоқ:

      1. мәжілісті шақыру туралы талап Ережеге сәйкес келмеген;

      2. талап етуді ұсынған тұлға Директорлар кеңесі мәжілісін шақыру құқығына ие болмаған;

3) егер ұсынылған күн тәртібі Директорлар кеңесінің құзырына жатпаған жағдайларда.

     1. Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақыру туралы ұсынылған талап етуді қарастыруға және талап етілген күннен бастап 10 (он) күн ішінде Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті.

     2. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап етуді Директорлар кеңесінің төрағасы қанағаттандырған жағдайда төраға мәжілісті өткізу нысанын белгілеуге құқылы.

     3. Директорлар кеңесінің төрағасы кезектен тыс мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы мәжілісті шақыру туралы талаппен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы. Бұл ретте, Қоғамда хат-хабарларды тіркеуге жауапты құрылымдық бөлімшедегі бастамашының жазбаша өтініші тіркелген күн шақыру туралы талап ұсынылған күн болып табылады.

     4. Кезектен тыс мәжіліс Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Қоғам төрағасына мәжілісті шақыру туралы талап ету түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей шақырылуы мүмкін.

     5. Директорлар кеңесінің мәжілісі оны шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі.

     6. Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің кезектен тыс және жоспарлы мәжілісі өтетін күн, орны және уақыты мен нысаны туралы жазбаша хабарламаны мәжілістің күн тәртібін, мәжілісті шақыруға бастамашыны көрсету (егер Директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақыруға бастамашылық етпесе) және шешім қабылдауға қажетті материалдарды қоса беру арқылы Корпоративтік хатшы мәжіліс өткізілетін күнге дейін кем дегенде 10 (он) жұмыс күні бұрын Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне қол қоюға береді немесе пошта арқылы немесе факсимильді, не электронды байланыс арқылы жібереді. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мәжілісіне арналған материалдар көрсетілген мерзімнен кешіктірілсе қабылдамайды. Қоғамның коммерциялық құпиядан, сонымен қатар мемлекеттік құпияға жататын ақпараттан тұратын материалдарын факсимильді немесе электронды байланыс арқылы жіберуге болмайды.

Хабарлама жіберілген күн факсимильді шығыс немесе электронды хабарлама, пошта мөрқалыбы немесе хабарлама табысталған күн бойынша анықталады.

     1. Директорлар кеңесінің мәжілісіне арналған материалдар Директорлар кеңесінің негізделген шешімдерді қабылдауға қажетті күн тәртібіндегі мәселелері бойынша барлық ақпараттардан, оның ішінде, қажет болған жағдайда Қоғам үшін оның экономикалық (қаржылық) маңыздылығын, сонымен қатар шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда мүмкін болатын пайданы (шығынды) ашып көрсетілген әрбір мәселенің қысқаша сипаттамасынан тұруы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесіне Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелерді қарастыру барысында шешім қабылдау үшін қосымша ақпараттар мен материалдар қажет болған жағдайда Корпоративтік хатшы Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің, Басқарманың және Ішкі аудит қызметінің оларды ұсынуына қарай шаралар қабылдайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдауға Директорлар кеңесінің мүшелеріне мүмкіндік беретін көлемдегі ақпаратты Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынуға жауапкершілік тартады.

     1. Директорлар кеңесінің мәжілісіне материалдарды дайындауды Басқарма келесі талаптарды сақтау арқылы жүзеге асырады:

1) Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары мен күн тәртібіндегі мәселелердің әрқайсысы бойынша түсіндірме жазбаны және Директорлар кеңесінің қарауына шығаратын мәселелер бойынша басқа да қосалқы материалдарды осы мәселеге бастамашылық еткен құрылымдық бөлімше дайындайды;

 1. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын материалдардың әр парағына Қоғамның бастамашылық ететін құрылымдық бөлімшесінің орындаушысы өзінің аты- жөнін жазуы тиіс;

 2. Директорлар кеңесінің жобалары мен түсіндірме жазбалар мәселені қарастыруға бастамашылық ететін құрылымдық бөлімшенің, құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі құрылымдық бөлімшенің, мүдделі құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен, басқарушы директормен, сонымен қатар осы мәселе құзырына жататын Басқарма мүшелерімен келісілуі тиіс;

 3. келісу рәсімдері аяқталғаннан кейін материалдар Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің мәжілісі өткізілген күнге дейін 15 (он бес) жұмыс күні бұрын ұсынылады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды тиісті түрде дайындауды, оның ішінде материалдарды дайындау рәсімдерінің сақталуын, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен, Ішкі аудит қызметімен, құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және жұмыскерлерімен алдын ала талқылауды (алдын ала талқылауды ұйымдастыруды) қамтамасыз етеді. Корпоративтік хатшы ескертулер мен ұсыныстар беру құқығымен, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ұсынылған материалдар пакетінің толықтығын тексеруге құқылы.

Корпоративтік хатшының ескертулері мен ұсыныстарын алғаннан кейін материалдар толықтырылып, соңғы келісілген нұсқасы Корпоративтік хатшыға беріледі.

 1. Корпоративтік хатшы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша келісілген материалдармен бірге және Басқарма төрағасының қол қоюына ұсынылған күн тәртібін көрсету арқылы Директорлар кеңесі төрағасының атына мәжілісті өткізу нысаны бойынша ұсыныс пен хатты дайындап, оларды Қоғамның Басқарма төрағасының қарастыруына ұсынады;

 2. келісімін берген жағдайда Қоғамның Басқарма төрағасы шешімдер жобасына қол қояды және Директорлар кеңесі төрағасының атына жазылған хатқа, сонымен қатар бастамашылық еткен мәселелер бойынша түсіндірме жазбаларға қол қояды, сонан кейін барлық материалдар белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі төрағасының мекенжайына жіберіледі.

  1. Корпоративтік хатшы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды Директорлар кеңесінің мүшелеріне уақтылы ұсынуды және мәжіліске шақырылған тұлғаларды хабардар етуді қамтамасыз етеді.

  2. Егер Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне Басқарма мүшелерін сайлау туралы мәселе енгізілсе, осы мәселе бойынша материалдарда тиісті лауазымға үміткердің жазбаша келісімі, оның түйіндемесі, сонымен қатар Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитетінің хаттамасы ұсынылады. Үміткер жазбаша келісімі болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысады және тиісті лауазымды атқаруға ауызша түрде келісім береді.

  3. Күн тәртібі бойынша материалдарды түпкілікті дайындауды және жіберуді, Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысушылардың қатысуы мен оларды тіркеуді, мәжіліс залын даярлауды, жазу құралдарымен қамтамасыз етуді және басқа да ұйымдастыру іс- шараларын Корпоративтік хатшы Қоғамның ақпараттық технология мен әкімшілік- шаруашылық қызметіне жауапты құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп қамтамасыз етеді.

  4. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде жартысын құрайды және Директорлар кеңесінің келмеген мүшелерін есепке ала отырып, анықталуы мүмкін (күн тәртібі бойынша олардың жазбаша хабарламасы (пікірі) болған жағдайда).

  5. Директорлар кеңесінің мәжілісінде дауыс беру кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

  6. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының дауысы немесе Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

  7. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшесі қатысуы мүмкін өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

  8. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруге, сонымен қатар кез келген өзге тұлғасына дауыс беруге тыйым салынады.

  9. Директорлар кеңесінің шешімі Қоғам Жарғысымен және (немесе) Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, сырттай дауыс беруге немесе мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

  10. Жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады.

  11. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу ашық немесе сырттай дауыс беру нысандарында нақты дауыс беру нысанын таңдауды негіздеу арқылы қарастырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанындағы мәжілістер саны азаюы тиіс.

  12. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі мәжілістерінің екі нысаны да үйлесуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директордың (50%-дан аспайтын) Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмаған жағдайына қатысты. Бұл ретте мәжіліске қатыспаған Директор техникалық байланыс құралдарын пайдалану арқылы қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуы мүмкін және өз пікірін жазбаша түрде ұсынуы тиіс.

  13. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу нысаны туралы шешімді Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мәжілісі бастамашысының және Корпоративтік хатшының ұсынысы бойынша қабылдайды.

  14. Директорлар кеңесі мәжілісінің ашық нысаны Қоғам қызметінің аса маңызды, стратегиялық мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау және мәселелерді қарастыру кезінде тиімдірек, мақсатқа лайықты.

  15. Ашық нысан мәжіліске Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы арқылы іске асырылады. Осылайша мәжіліске қатысқан тұлға мәжіліске қатысқан болып саналады және Жарғыға сәйкес дауыс беруге құқылы.

  16. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарламасы (пікірі) пошта арқылы тапсырысты хатпен, шабарманмен Директорлар кеңесінің төрағасына жіберілуі, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілі арқылы немесе Корпоративтік хатшының өз қолына табысталуы мүмкін.

  17. Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындысын есептеуде ескеріледі және мәжіліс хаттамасына тігіледі.

  18. Жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің мәжілісі өткізілгенге дейін ұсынылуы тиіс.

  19. Егер бұрын жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі мәжіліске қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша хабарламасы есепке алынбайды.

  20. Қоғам Жарғысының 76-тармағының 1), 5), 6), 8) -14), 16) -18), 20), 22) - 27),

36) тармақшаларымен белгіленген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға болмайды.

  1. Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібін Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі жұмысының жал сайынғы жоспары негізінде Директорлар кеңесі немесе Басқарма төрағасының бастамасы бойынша, не болмаса Ереженің 31-тармағында көрсетілген органның талабымен (ұсынысымен, хабарламасымен) жасақталады.

  2. Бекітілген күн тәртібі мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

  1. Директорлар кеңесінің ашық мәжілісінің күн тәртібі Директорлар кеңесінің ашық мәжілісі жазбаша хабарламаларды (пікірлерді) пайдалану арқылы өткен жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мәжіліске қатысқан мүшелерінің бірауыздан шешім қабылдауы арқылы өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.

  2. Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және соған байланысты шешім қабылдауға құқығы жоқ.

  3. Сырттай дауыс беру бірыңғай нысанда дауыс беру үшін бюллетендерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне Корпоративтік хатшының қолын қойып тарату арқылы, не болмаса тапсырысты хатпен пошта, факсимильді немесе электронды байланыспен тарату арқылы жүзеге асырылады.

Факсимильді немесе электронды байланыс арқылы материалдарды алған Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньді толтырып, оның түпнұсқасын тапсырысты хатпен бір мезгілде жіберу арқылы Қоғамға факсимильді немесе электронды байланыс арқылы толтырылған бюллетеньдерді жібереді. Корпоративтік хатшы бюллетеньдерді өз қолын қойып, дұрыс және бірыңғай дайындалғанын куәландырады.

  1. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень төмендегілерден тұруы тиіс:

   1. Қоғамның атауы мен орналасқан жері;

   2. Директорлар кеңесінде қол қойылған бюллетень ұсынылған күн;

   3. сырттай дауыс берудің күн тәртібі;

   4. дауысқа салынатын мәселелер және соған байланысты дауыс беру нұсқалары;

   5. күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпараттар (материалдар);

   6. "қолдайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары;

   7. өзге мәліметтер.

  2. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

  3. Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыс болып саналады. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесіне ықпал етпейтін, сырттай дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын тұжырымдау және құжаттар бойынша ескертулері (ұсыныстары, толықтырулары) болған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі Корпоративтік хатшыға бюллетеньдерді тапсыру мерзімі аяқталғанға дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің қалған мүшелеріне оның пікірімен таныстыру үшін жіберу және Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі келіскен жағдайда ұсынылған түзетулер есебімен хаттаманы ресімдеу мақсатында Корпоративтік хатшыны ескертулер (ұсыныстар, толықтырулар) туралы хабардар етуге міндетті.

  4. Директорлар кеңесі мүшесінің бюллетеньді ұсынған күні пошта мөрқалыбы және Корпоративтік хатшыға табыс етілген күн бойынша анықталады.

  5. Корпоративтік хатшы бюллетеньдер түпкілікті ұсынылған күні телефон, факсимильді немесе электронды байланыс арқылы, не болмаса өзге тәсілмен Директорлар кеңесінің мүшелерінен олардың Қоғамға бюллетеньдерді жібергені туралы ақпаратты сұрайды.

  6. Егер белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдер осы Ереженің 46-тармағында көрсетілген дауыстар саны болған жағдайда шешім қабылдау үшін кворумды құраса, онда сырттай дауыс беру туралы шешім қабылданған болып саналады.

  7. Сырттай дауыс беру шешімі бюллетеньдер түпкілікті берілген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде ресімделеді және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшы қол қояды.

Шешімде көрсетіледі:

   1. Қоғамның атауы мен орналасқан жері;

   2. сырттай мәжіліс өткізу туралы шешімді жазбаша ресімдейтін күн мен орын;

   3. Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;

   4. мәжілісті шақыруды жүзеге асыратын тұлға (орган);

   5. сырттай дауыс берудің күн тәртібі;

   6. шешім қабылдау үшін кворумның барлығы/жоқтығы туралы жазба;

   7. күн тәртібіндегі әрбір мәселе мен қабылданған шешімдер бойынша дауыс беру қорытындысы;

   8. өзге мәліметтер.

  1. Ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ол Директорлар кеңесі мүшелеріне қол қоюға табысталуы немесе тапсырысты хатпен пошта арқылы жіберілуі тиіс (негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдер көшірмесін қоса беру арқылы). Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі шешімінің қысқа мерзімде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жеткізілуі үшін қажетті шараларды қабылдайды.

  2. Ашық мәжілісте қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері барлық мәселелерді талқылау тиісті түрде көрсетілетін Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасымен ресімделеді. Ашық мәжілістің хаттамасына төрағалық етуші мен Корпоративтік хатшы мәжіліс өткеннен кейін 3 (үш) күн ішінде қол қояды және дауыс беру нәтижелерін енгізеді. Қоғам Директорлар кеңесінің ірі мәмілелерді, жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді мақұлдау; акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу; заңды тұлғаларды құру сияқты маңызды шешімдерді қабылдауын көрсететін стенограмманы жүргізе және сақтай алады.

  3. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын Корпоративтік хатшы жүргізіп, ресімдейді. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамаларына уақтылы қол қойылуын қамтамасыз етеді.

  4. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша «қалыс қалған» жағдайда Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасында осындай дауыс берудің тиісті себептері көрсетіледі.

  5. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасында тиісті жазба жүргізіледі.

  6. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы келесі ақпараттардан тұрады:

   1. Қоғамның толық атауы мен орналасқан жері;

   2. Директорлар кеңесі мәжілісінің өтетін күні, уақыты және орны;

   3. дауыс беру нысаны туралы жазба;

   4. Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысатын тұлғалар туралы мәлімет;

   5. мәжіліске қатыспаған, бірақ өздерінің жазбаша пікірлерін ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәлімет;

   6. мәжілістің күн тәртібі;

   7. күн тәртібіндегі мәселелер бойынша пікірталастар барысы мен айтылатын сөздердің негізгі тезистері;

   8. дауысқа салынған мәселелер және соған байланысты дауыс беру қорытындылары;

   9. қабылданған шешімдер;

   10. Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірін ұсыну арқылы дауыс беруі туралы жазба;

   11. мүдделілігі бар мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс бермегені туралы жазба;

   12. Директорлар кеңесінің шешімдері жөнінде өзге мәліметтер.

  7. Сырттай дауыс беру шешімдерінің және ашық мәжіліс хаттамасының дұрыс жасалуына жауапкершілікті Директорлар кеңесінің мүшесі мен Корпоративтік хатшы тартады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің хаттамаларын, шешімдерін жіберуді қамтамасыз етеді.

  8. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру шешімдері мен ашық мәжіліс хаттамалары Корпоративтік хатшыда жабылатын шкафтарда сақталады және белгіленген тәртіпте Қоғам мұрағатына тапсырылады.

1   2   3

Похожие:

«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже
Директорлар кеңесімен, «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) басқармасымен, Қоғамның еншілес/тәуелді ұйымдарымен...
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon3. Акционерлік қоғамының мемлекеттік қайта тіркелуі туралы мәліметтер: Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 2004 жылғы 21 қазандағы №216-1945-АҚ. 4
Республикасы кәсіподақ Федерация Кеңесі атқару комитетінің 1989 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен Павлодар облыстық туризм және экскурсия...
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2010 жылғы 8 маусымдағы
ЖӨніндегі қазақстан компаниясы акционерлік қОҒамының корпоративтік хатшысы туралы
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже iconСамұрық Энерго АҚ Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасы 2013 жылғы 25
Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі «ҚР») заңнамасына сәйкес жасалынған, «Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компания»...
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Акционерлік қоғамының толық және қысқартылған атауы: «Астана Сити Палас» акционерлік қоғамы
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Қазтеміртранс» Акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару саясаты астана, 2009
«Қазтемітранс» Акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқарудың осы Саясаты (бұдан әрі Саясат) «Қазтеміртранс» Акционерлік қоғамының...
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon«бекітілді» «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы «12»
«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы «12» қыркүйектегі №10/08 хаттамасының шешімімен, 2009 жылғы «5» ақпандағы №02/09,...
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon«самұРЫҚ-энерго» АҚ директорлар кеңесінің тағайындаулар бойынша комитеті туралы ереже
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар бойынша комитеті (бұдан әрі Қоғам) туралы бұл ереже Қазақстан Республикасының...
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже
Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібін және функцияларын,...
«Қазпочта» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
Ереже) Қазақстан Республикасының Азаматтық, Еңбек кодекстеріне, «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница