1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т
Скачать 269.47 Kb.
Название1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т
Дата конвертации14.02.2016
Размер269.47 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/bad81510-579b-11e4-bf6e-f6d299da70eeкомпоз. каз 1,2 изо и ч.rtf

Қайнар″ (Семей) университеті


Сапа формасы


Пәннің жұмыс бағдарламасы (студенттер, магистранттар үшін) (syllabus)

F16-08

02. Рев. Ревизияның еңгізу күні 23.09.2010г.

беті -


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЙНАР″ (СЕМЕЙ) УНИВЕРСИТЕТІ

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

(студенттер үшін) (Syllabus)


Композиция пәні бойынша

5В 010700- «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы үшін

Оқу нысаны күндізгі

Барлық кредит 1

Курс _1_

Семестр _1,2_

Дәріс ___ сағат

Тәжірибелік__ сағат

Зертханалық ___ сағат

Аралық бақылау саны (АБ) __

СОӨЖ (МОӨЖ) (дәрісханалық) ___ сағат

СӨЖ (МӨЖ) ___ сағат

Емтихан ___ семестр___

Барлық дәрісханалық ___ сағат

Барлық дәрісханадан тыс ___ сағат

Жалпы_______


Семей, 2010


Студент үшін силлабус _______________________________________________

____________________________________________________________________

бекітілген_____________ пәні бойынша типтік бағдарламасымен және _________________________ бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған.


1 Жалпы мәлімет

1.1. Пәннің атауы және коды: Композиция

1.2. Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г.Т.

1.3. Байланыс ақпараты: кафедраға келу ережесі сабақ кестесіне сәйкес , жұмыс телефоны 522914 , ішкі тел. 29 e-m il – mmm@mail.ru. Сабақ өткізетін орын: «Қайнар» университеті,Интернационал көшесі, 51, №2 ғимарат, 523, 529 дәрісхана.


1. 4. Кредиттік сағат саны: _2__

1. 5. Күні ______2010-2011 оқу жылы __1,2___семестр


2. Курсқа қысқаша түсінік


3. Дәріс сабақтарының тақырыптары

-----------------------------------------

4. Семинар сабақтарының тақырыптары

-----------------------------------

5. Зертханалық жұмыстар тақырыбы

-------------------------------

6. Студенттердің (магистранттардың) оқытушымен жүргізетін өздік жұмыстарының кестесі
Сабақтың тақырыбы

СОӨЖ (МОӨЖ) - на тапсырма

Сабақтың мақсаты және мазмұны

Ұсыныла

тын әдебиеттер (беттері)

Бақы

лау ныса

ны

Тап

сыру уақыты

Ең жоғар

ғы ұпай

Р/с
Бейтарап фонда пішіні мен түсі қарапайым заттардан құралған натюрморт (гризайль)


Екі заттан құралған ашық фонда орналасқан этюд (акварель)


Тұсқыл фонда екі заттан құралған натюрморттың этюді


Түстері ұқсас, бірақ әртүрлі қаныққан түсті заттардан натюрморт.


Жасыл фонда қызыл реңді екі-үш заттардан құрылған этюд (Қарама-қарсы қойылымда басқа түс болуы мүмкін, мысалы көк және қызғылт сары, күлгін және сары)


Қызыл фонда жасыл реңді 2-3 заттардан этюд (қарама-қарсы түстер қоылымжа басқа болуы мүмкін, мысалы көк және қызғылт сары, күлгін және сары)


Түсі бойыншша қарама-қарсы заттардан натюрморт (акварель)


Көкөністермен натюрморт (акварель)


Жылы реңдері басым қарама-қарсы түстерге натюрморт (акварель)


Суық реңдегі басым қарама-қарсы түстерге натюрморт (акварель)


Суық түспен өңденген 2-3 заттан этюд


Жылы түспен өңденген 2-3 заттан этюд (акаврель)


Түсті фонда заттрдан натюрморт (акварель).


Ашық бейтарап фонда қаныққан түсті заттардан этюд (акварель)
7. Студенттердің (магистранттардың) өздері жүргізетін жұмыстар кестесі.
Сабақтың тақырыбы

СӨЖ (МӨЖ) - на тапсырма

Сабақтың мақсаты және мазмұны

Ұсыныла

тын әдебиеттер (беттері)

Бақы

лау ныса

ны

Тап

сыру уақыты

Ең жоғар

ғы ұпай

Р/с
Бейтарап фонда түсі және пішіні қарапайым заттардан құралған натюрморт.


Екі заттан құралған ашық фондағы натюрморттың этюды.


Тұсқыл фонда екі заттан этюд. (акварель).


Түстері жақын екі затан натюрморт (акварель).


Екі-үш заттардан этюд.


Жемістер мен көкқністерден этюд.


Қарапайым тұрмыстық заттардан натюрморт (акварель).


Жылы реңдері басым натюрморт (акаврель).


Суық реңдері басым натюрморт (акварель).


Тұрмыстық заттардан этюд.


Түсті фонда ақ заттардан натюрморт (акварель).


Ашық фонда қара заттардан натюрморт (акварель).


Жануар және құстардың түсті нобайы (хайуанаттар бағында, көшеде, қала шетінде және т.с.с. Акварель.


Барлығы:

8. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

 1. «Сборник» № 45 живопись» Алматы 1994г. Республиканский издательский кабинет. Программы для университетов и педагогических институтов (Проект). Составители Н.А. Стариченко, А.Ж.Накисбеков. 100с.

 2. Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства.-: «Знание» Серия Искусство,1973-47с.

 3. Алпатов А.Д.Композиция в живописи. Исторический очерк.-М.: Искусство, 1940.-132с.

 4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.-М.: Наука.-1974.-392с.

 5. Беда Г.В.Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2-е изд.-М.: Просвещение, 1981.

 6. Беда Г.В.Живопись и ее изобразительные средства.-М.: Просвещение, 1977.-187с.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Волков Н.Н. Композиция в живописи.-М.: Искуство, 1977.-263с.

 2. Волков Н.Н.Восприятие картины. 2-е изд., доп.М.: Просвещение, 1976.-32с.

 3. Выготский В.С. Психология искусства. 2-е изд., доп.- М.: Искусство, 1968.-576с.

 4. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986.-158с.

 5. Кардовский Д.Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма.-М.: Академия

художествСССР, 1960.

 1. Кибрик Е.А.. Об искусстве и художниках. М.: АХ СССР, 1961.-311с.

 2. Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства.- М.: Знание, 1978.-110с.

 3. Мейлах Б.С.Взаимодействие искусств и задачи художественного творчества //Вопросы

литературы. 1964.-№3.С.3-16.

 1. Непомнящий В.М. Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы в станковой

картине.: М. Просвещение, 1978.-119с.


9. Баға жөнінде ақпарат


Ағымдағы бақылау


Ағымдағы бақылау нысандары зертханалық, тәжірибелік (семинарлық) және бақылау жұмыстары, семестрлік немесе үй тапсырмасы, коллоквиумдар, типтік есептер, пікір таластар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-стадтар, рефераттар, эсселер және басқалар болып табылады. Барлық ағымдағы бақылау нысандарының тапсыру мерзімі пән силлабустарында көрсетілген оқу үрдісінің күнтізбелік кестесімен анықталады. Барлық ағымдағы бақылау нысандарының саны пәннің жұмыс бағдарламасында жүргізілетін пәннің мазмұны мен оның көлеміне байланысты.


Аралық бақылау


Пән бойынша оқу жүктемесінің жалпы көлемі және мазмұнына байланысты жұмыс бағдарламасы немесе пән силлабусымен анықталатын оның модульдерге (бөлімдер,блоктар және юниттар) бөлінуі оқитындардың оқитын пәндері бойынша аралық білімді бағалау үшін аралық бақылау-тексеру шаралары жүргізілуі қажет. Аралық бақылау шараларының саны екіден кем болмау керек, аралық бақылауды өткізудің мерзімі пән бойынша оқу үрдісінде көрсетіледі. Аралық бақылау тестілеу немесе жазбаша түрде жүргізіледі.


Қорытынды бақылау


Қорытынды бақылау сессия уақытында емтихан түрінде, тек кейбір жағдайда ғана курстық жұмыс немесе жоба түрінде жүргізіледі.

Емтихан оқитындардың алған теориялық және практикалық білімдері деңгейін бағалау үшін оқудың сапасын тексеру нысаны болып табылады. Емтихандар мамандықтардың жұмыс оқу жоспарына сәйкес емтихан билеттері бойынша ауызша, жазбаша бақылау жұмыстары немесе тестілеу түрінде жүргізіледі.

Бақылаудың барлық түрлері бойынша қажетті материалдар дайындау оқытушы жұмысының ажырамайтын бөлігі болып табылады, олай болса оған қосымша кредиттер бөлінбейді.


Оқитындардың білімін бақылаудың балдық-рейтингілік жүйесінің технологиясы


Ағымдағы (Ағ.б) бақылаудың әрбір түрі балмен (%) бағаланады. Әрбір ағымдағы бақылаудың жоғары пайыздық мазмұны 100 %-ға сәйкес. Оқитындардың білімін өлшеу құралдарын пайдалана отырып, оқу пәнін жүргізетін оқытушы ағымдағы бақылаудың барлық түрлері бойынша журналға оқитындардың үлгерімін қояды. Ағымдағы бақылау

кезіндегі оқитындардың білімін өлшеу құралдары 1-4 кестелерде анықталған. Ағымдағы бақылаудың барлық түрлерін тапсыру мерзімі пән силлабустарында көрсетілген оқу үрдісінің күнтізбелік кестесімен анықталады.


Кесте 1


Зертханалық немесе тәжірибелік (семинар) жұмыстарын орындауды өлшеу құралдары
Жұмыстың орындалу сапасы

Бағалау мөлшері

1

Орындалмаған

Сабаққа себепсіз келмей қалу

0 %

2

Орындау және оқитындардың белсенділігі

0-50 %

3

Жұмыстарды дайындау

0-20 %

4

Анықтамаларды, техникалық әдебиеттерді, пәннің оқу-әдістемелік кешендерін, дәріс конспектілерін пайдалана білу

0-5 %

5

Техникалық құралдарды пайдалана білу

0-5 %

6

Жұмысты қорғау

0-20 %
Барлығы:

0-100 %


Кесте 2

СӨЖ (рефераттар, үй тапсырмасы, типтік есептер, эссе және басқа)

бақылау түрлерін орындауды өлшеу құралдары
Жұмыстың орындалу сапасы

Бағалау

мөлшері

1

Орындалмаған

0 %

2

Орындалған

0-50 %

3

Материалдың өзбетімен жүйелілігі

0-10 %

4

Қажетті мөлшерде және уақытында орындалуы

0-5 %

5

Қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдалану

0-5 %

6

Орындалған тапсырманың бірегейлігі

0-10 %

7

СӨЖ қорғау

0-20 %
Барлығы:

0-100 %


Кесте 3

Курстық жұмыстарды және жобаны орындауды өлшеу құралдары
Жұмыстың орындалу сапасы

Бағалау мөлшері

1

Орындалмаған

0 %

2

Орындалған

0-50 %

3

Материалдың өзбетімен жүйелілігі

0-10 %

4

Қажетті мөлшерде және уақытында орындалуы

0-5 %

5

Қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдалану

0-5 %

6

Орындалған тапсырманың бірегейлігі

0-10 %

7

Жобаны (жұмысты) қорғау

0-20 %Бақылауды өткізу технологиясы және аралық бақылауды бағалау


Аралық (Ар.б) бақылаудың санын силлабустағы пәндер анықтайды және пайызбен бағаланады. Әрбір аралық бақылаудың жоғары пайыздық мазмұны 100 %-ға сәйкес.

Лектор оқитындардың білімін өлшем құралдарын пайдалана отырып, аралық бақылаудың бағаларын сабақ үлгерімі журналына қояды. Оқитындардың аралық бақылауының білімін өлшеу құралдары 4-кестеде анықталған.

Кесте 4
Жұмыстың орындалу сапасы

Бағалау мөлшері

1

Орындалмаған

Аралық бақылауға себепсіз қатыспау

0 %

2

Оқу материалын меңгеру сапасы (оқытушы дайындаған баға мөлшері)

0-100 %


Рейтингі өткізу және анықтау технологиясы


Оқитындардың рейтингісінің бағасы ағымдағы және аралық бақылау бағаларынан құралады. Рейтингіні есептеу бір академиялық аралықта екі рет жүргізіледі. Бірінші рейтингіні () есептеуді оқытушылар 7-аптада жүргізеді, оған ағымдағы үлгерімнің және бірінші аралық бақылаудың бағаларын енгізеді, мына формула бойынша анықтайды:мұнда – бірінші рейтинг, – бірінші аралық бақылау, – ағымдағы бақылау, n – бірінші рейтингінің ағымдағы бақылаудың саны.

Екінші рейтингін () есептеуді оқытушылар 14-аптада жүргізеді, оған ағымдағы үлгерімнің және екінші аралық бақылаудың бағаларын енгізеді, мына формула бойынша анықтайды:мұнда – екінші рейтинг, – екінші аралық бақылау, – ағымдағы бақылау, m – екінші рейтингінің ағымдағы бақылаудың саны.

Лектор немесе оқытушы жұмыс оқу жоспарында дәріс болмаған жағдайда, 7 және14 апталардың соңында тіркеушінің Офисіне пәннің рейтингілік ведомосін әкелуге міндетті. Рейтингілік ведомостің негізінде тіркеуші Офис қызметі емтихан ведомосін береді. Ағымдағы үлгерімнің үлесі (ағымдағы және аралық бақылау) студенттің қорытынды бағасында 60 % -ын құрайды, сондықтан оқитындардың пән бойынша семестрлік бағасы мына формуламен анықталады:Оқитынның семестрлік бағасы 30 % немесе одан артық болса, емтиханға жіберілген болып саналады.

Қорытынды бақылауды (емтиханды) өткізу және бағалау технологиясы


Қорытынды бақылаудың жоғары пайыздық мазмұны 100 %-ға сәйкес. Емтихан алушыға оқитынның емтиханға жіберілгені туралы белгімен семестрлік балдары көрсетілген ведомос беріледі. Емтихан алушы қорытынды бақылаудың білім өлшеуі құралдарын пайдалана отырып, қорытынды бақылаудың бағасын емтихан ведомосіне қояды.

Оқитындардың қорытынды бақылауының әр түрлі нысандарына білім өлшеу құралдары 5-7 кестелерде анықталған.

Кесте 5


Қорытынды бақылаудың ауызша сұрау бойынша (билет бойынша емтихан, билетте 3 сұрақ) білім өлшеуі құралдары
Жұмыстың орындалу сапасы

Бағалау мөлшері

1

Орындалмаған

Емтиханға себепсіз келмеу

0 %

2

Әрбір сұрақ бойынша білімін бағалау

0-30 %

3

Қосымша сұрақтарды бағалау

0-10 %
Барлығы:

0-100 %


Кесте 6

Қорытынды бақылаудың жазбаша түріне (билет бойынша емтихан, билетте 3 сұрақ)

білім өлшеуі құралдары
Жұмыстың орындалу сапасы

Бағалау мөлшері

1

Орындалмаған

Емтиханға себепсіз келмеу

0 %

2

Әрбір сұраққа жауаптың толықтығын бағалау

0-30 %

3

Жауаптарға дайындығы

0-10 %
Барлығы:

0-100%

Әрбір жауапқа балдар пайызбен қойылады, қосымша сұрақтың белгіленуі және бланкіде бағалануы керек.

Кесте 7

Тестілеу түріндегі қорытынды бақылауды өлшеу құралдары
Жұмыстың орындалу сапасы

Бағалау

мөлшері

1

Орындалмаған

Емтиханға себепсіз келмеу

0 %
Барлығы:

0-100%


Қорытынды бақылаудың үлесі пән бойынша білім қорытынды бағасының 40 %-ын құрайды, сондықтан пән бойынша қорытынды баға (Қ) былай анықталады:

Қ=С+Е * 0,4%

Қорытынды баға емтиханда 50 % алған жағдайда ғана анықталады.

Пән бойынша білімді бағалау шкаласы


Әріптік жүйе бойынша баға

Ұпай

%-дың мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз


10. Курс саясаты

 1. Сабаққа кешікпеу.

 2. Сабақ үстінде сөйлеспеу, сағыз шайнамау.

 3. Сабақ босатпау, ауырған жағдайда анықтама әкелу.

 4. Босатқан сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру.

 5. Ұялы телефонды өшіру.

 6. Тапсырма орындалмаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

 7. Үй тапсырмасын уақытында және ынталы орындау.

 8. Оқу үрдісіне белсенді қатысу.

 9. Ұқыпты және міндетті болу.

 10. Оқытушыларға және курстастарына шыдамды, ашық және тілектес болу.11. Бақылау нысаны бойынша сұрақтар және тақырыптар тізімі


Өзін-өзі бақылауға тестілік тапсырмалар

…………………………………………………………………………………….

Курс бойынша емтихан сұрақтары

………………………………………………………………

Похожие:

1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т icon5В050900 «Қаржы» мамандықтары
Самиева Гүлмира Толеуғалиқызы, аға оқытушы, Темиргалиева Айгүл Сержанқызы, аға оқытушы, Омарбаева С. Т аға оқытушы «Менеджмент және...
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т icon«бекітемін»
...
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т icon«бекітемін»
...
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т iconҚұрастырушы: аға оқытушы Байділдаева Г. Б., аға оқытушы Каршигина З. Б. Металлургия кафедрасы

1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т iconДжумабаева Ш. Б., э.ғ. м., аға оқытушы, Төлеуұлы А., э.ғ. м., аға оқытушы
Природный потенциал Казахстана предоставляет большие возможности для развития экотуризма, так как обладает большим разнообразием,...
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т icon1 Оқытушы жайында мәлімет: д п. н., профессор Амиргазин К. Ж
Академиялық кескіндеме – реңдік көре білуді дамытуға көмектеседі, декоративті қолөнерде, дизайнда, композицияда көркемдік –мәнерліке...
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т iconЖҰмыс бағдарламасы
...
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Психология және педагогика кафедрасының аға оқытушы Жунусова Айгүл Райымбекқызы, а-149 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны...
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т iconБекітемін
Мұғалім туралы мәлімет: Сабақты беретін мұғалім – Аманбаева Адирахман Абдиханович, аға оқытушы
1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т iconЛекциялар 32
Мұғалім туралы мәлімет: Сабақты беретін мұғалім Аманбаева Адирахман Абдиханович, аға оқытушы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница