Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
НазваниеСәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
страница1/10
Дата конвертации14.02.2016
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://zhkh.kz/upload/files/2012/09/7.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйстваЖЕКЕ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРДЕ ОТЫНДЫ ТҰТЫНУ НОРМАТИВТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХРесми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі


Агентство Республики Казахстан по делам строительства

жилищно-коммунального хозяйстваАстана 2011


Алғы сөз


ӘЗІРЛЕГЕН:

«Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы

ұсынған:

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Ғылыми-техникалық саясат және нормалау департаменті

ҚАБЫЛДАНҒАН

ЖӘНЕ ІСКЕ

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ:

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 29.12.2010 ж. № 606 бұйрығымен

01.05.2011ж. бастап енгзілді.

орнына:

Алғаш рет енгізілген.Предисловие


РАЗРАБОТАНЫ:

Акционерным обществом «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Департаментом научно-технической политики и нормирования Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ПРИНЯТЫ И

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ:

Приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010 г. № 606

с 01.05.2011г.

ВЗАМЕН:

Введены впервые.

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы Уәкілетті органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства.

Мазмұны


1

Қолданылу саласы

2

2

Нормативті сілтемелер

2

3

Терминдер мен анықтамалар

2

4

Отынды тұтыну нормативтерін тағайындау және анықтау шарттары

4

5

Отынды тұтыну нормативтерін белгілеу әдістері

7

6

Аналог әдісін және сараптамалық әдісті қолдана отырып, жеке тұрғын үйлерде отынды тұтыну нормативтерін анықтау

8

7

Есептік әдісті қолдана отырып, жеке тұрғын үйлерде отынды тұтыну нормативтерін анықтау

9

8

Жеке тұрғын үйлерде отынды тұтыну нормативтерін есептеу әдісі

10
ҚосымшаларА. ҚР климаттық аумақтарын от жағу маусымының ұзақтығына қарай топтастыру

19
Б. Ғимараттардың жылу техникалық сипаттамалары

21
Тұрғын үйді жылытуға жұмсалатын жылу энергиясы шығынының орташа үлестік мәніВ. Тұрғын үй ғимараттарының жайларындағы нормативті температура

22
Г. Шартты отынды табиғи отынға қайта есептеу коэффициенті

23
Д. Отынның әртүрлі маркалары мен түрлерінің сипаттамалары. Жану жылуы мен калориялық баламалардың орташа мәндері

24
Е. Шартты отын мен түрлі маркалардағы, республика аймақтарында пайдаланылатын тас көмірдің аймақтар бойынша жайдың 1 шаршы метріне шаққандағы қажеттіліктерін есептеу, кг/жылына

26
Библиография

29
Содержание


1

Область применения

30

2

Нормативные ссылки

30

3

Термины и определения

30

4

Назначение и условия определения нормативов потребления топлива

32

5

Методы установления нормативов потребления топлива

35

6

Определение нормативов потребления топлива в индивидуальных жилых домах с применением метода аналогов и экспертного метода

36

7

Определение нормативов потребления топлива в индивидуальных жилых домах с применением расчетного метода

37

8

Методика расчета нормативов потребления топлива индивидуальных жилых домах

38
ПриложенияА. Группировка климатических зон РК по продолжительности отопительного периода

46
Б. Теплотехнические характеристики зданий

Значение среднего удельного расхода тепловой энергии на отопление жилого дома

48
В. Нормативная температура воздуха в помещениях жилых зданий

49
Г. Коэффициенты пересчета условного топлива в натуральное

50
Д. Характеристики различных видов и марок топлива. Усредненные значения теплоты сгорания и калорийных эквивалентов

51
Е. Расчет потребности в условном топливе и в различных марках, используемого в регионах республики каменного угля для отопления жилья по регионам в расчете на 1 кв.м. жилья, кг/год

53
Библиография

56ЖЕКЕ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРДЕ ОТЫНДЫ ТҰТЫНУ

НОРМАТИВТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОПЛИВА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ
Еңгізілген күні2011.05.01


1 Қолдану саласы


Осы Әдістемелік ұсыныстар Қазақстан Республикасының 16.04.1997 жылғы №94 «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 16 шілдесіндегі № 242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңына сәйкес әзірленген және отын-энергетикалық ресурстарды ұтымды жоспарлауы, бөлуі және тиімді пайдалануы мақсатында жеке тұрғын үйлерде халықтың отынды тұтыну нормативтерін дайындауға, сондай-ақ олардың негізделген үнемдеу режимін жүзеге асыруға арналған. Жеке тұрғын үйлерде тұратын халықтың отынды коммуналды-тұрмыстық қажеттіліктеріне тұтыну нормативтері бойынша ұсыныстар Қазақстан Республикасында жылуды тұтынушылардың ең көп таралған аймағына және жылу қолданатын жабдықтардың түрлеріне қатысты әзірленген.


2 Нормативті сілтемелер


Осы әдістемені пайдалану үшін келесі сілтеме нормативті құжаттары қажет:

ҚР ҚНжәнеЕ 2.04-01-2001 «Құрылыс климатологиясы»;

ҚР ҚН 2.04-21-2004 «Азаматтық ғимараттардың энерготұтынуы және жылулық қорғанысы».


ЕСКЕРТУ Осы Нормаларды пайдалану барысында сілтеме стандарттарының және классификаторлардың жарамдылығын жыл сайын басылып шығарылатын сол жылғы күйіне қарағандағы «Стандарттау бойынша нормативті құжаттар көрсеткіші» ақпараттық көрсеткіші және сол жылы басылып шығарылған сәйкес ай сайын басылатын ақпараттық көрсеткіш бойынша тексеріп отырған жөн. Сілтеме құжат ауыстырылған (өзгертілген) жағдайда осы Нормаларды пайдалану барысында ауыстырылған (өзгертілген) құжатты пайдалану қажет.


3 Терминдер мен анықтамалар


Осы Әдістемелік нұсқауларда келесідей терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

Уәкілетті органдар – республикалық және жергілікті бюджеттердің жүзеге асырылуын бақылайтын және сәйкес бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы мемлекеттік органдар;

Тұтынушы – жылу энергиясын тұрмыстық мақсаттарда пайдаланылатын жеке тұлға.

Жеке тұрғын үй – жеке (отбасылық) тұрақтауға арналған, усадьба учаскесінде орналасқан және шаруашылық және басқадай құрылыстармен және жасыл желектерімен бірге иесінің жекеменшігіндегі үй.

Отынды тұтыну нормативі – уәкілетті органдармен бекітілетін, қабылданған технологияға сәйкес белгіленген режимдерді сақтай отырып пайдаланылатын дұрыс жұмыс жасайтын жабдықтар мен құрылғылармен жеке тұрғын үйде тұрғын жайларда тиісті температуралық режимді қамтамасыз ететін тұрғын жайлардың жалпы алаңының 1 шаршы метрін жылытуға отынды (газды, электр энергиясын, қатты және сұйық отынды) тұтынудың қажетті минимальды айлық (орташа айлық) көлемін сипаттаушы көрсеткіштер.

Жылыту нормативі – жеке тұрғын үйді жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету, тамақ әзірлеуге қажетті жылу энергиясының тұрғын алаңының 1 шаршы метріне үлесті шығыны. Жылыту нормативі газ, электр энергиясы, қатты және сұйық отын үшін анықталады.

Отын – біркелкі температурада тұтана алатын және жоғары жылу шығарғыш қасиеттерге ие жанғыш материалдардың алуан түрі.

Шартты отын – техникалық-экономикалық есептеулер барысында пайдалану мақсатымен қабылданған және нормативтермен және стандарттармен реттелетін бірлік, түрлі отын түрлерінің жылулық құндылығын салыстыру мақсатында пайдаланылады.

Калориялық эквивалент – жылу шығару қасиеттері бойынша отынның салмағын немесе көлемін өлшеу бірлігіне балама болып табылатын және шартты отын мөлшерін анықтайтын ауыспалы коэффициент.

Жылу энергиясын септеу аспабы – техникалық шарттар негізінде тұрғын үйде немесе жылу көзінде орнатылған техникалық тұрғыдан жарамды жылытуға, суды ысытуға және тамақ әзірлеуге жұмсалған жылу энергиясының шығынын есептеу аспабы, көрсетулерінің негізінде жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелері осы жылу көзіне жалғанған тұрғын үйдің, бір топ тұрғын үйдің, бір топ жұмыс абоненттерінің жылу энергиясын тұтынуы анықталады;

Жеке тұрғын үйдің конструктивті және техникалық параметрлері – отынды тұтыну көлеміне (санына) әсер ететін көрсеткіштер (қабырға, шатыр материалдары, қабаттылығы мен тұрғын үйдің басқа сипаттамалары).

Жабдықталу деңгейі – үй ішіндегі инженерлік коммуникациялардың және жылыту, тамақ әзірлеу және суды ысыту үшін қолданылатын, жеке тұрғын үй жабдықтары.

Климаттық шарттар – отынды тұтынуға әсер ететін жылыту кезеңінде сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы, жылытуды жобалау мақсатындағы сыртқы ауаның есептік минимальды температурасы, жел жылдамдығы және басқа да климаттық параметрлер.

Пайдалы әсер коэффициенті (п.ә.к.) – жылыту құрылғысының пайдалы жұмыстың жұмсалған энергияға қатысымен анықталатын энергетикалық тиімділігінің сандық сипаттамасы.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconҚазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconСәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconСәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер Қазақстан республикасының ҚҰрылыс нормалары
...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconСәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы icon“Есіл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Есіл ауданы әкімдігінің 2005 жылдың 29 желтоқсанындағы №а-12/314 қаулысын негізге ала отырып бөлуіне байланысты “Қала құрылысы, құрылыс,...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconСәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер Қазақстан республикасының ҚҰрылыс нормалары
Тау-кен жұмыстары өҢдірілетін аймақтардағы гидротехникалық Ғимараттардың жобалануы, ҚҰрылысы және пайдаланылуы
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconСәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды және инжинирингтік көрсетілетін
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды және инжинирингтік...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconҚазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігімен
...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconСтроительные нормы Республики Казахстан
...
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы iconҚазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница