Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Скачать 181.51 Kb.
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации14.02.2016
Размер181.51 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/71a025a0-a3b9-11e4-bd4b-f6d299da70eeУМКД 01.doc

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-31.1.68/01-2014

ПОӘК

«Статистика» пәнінің оқытушыға арналған

11.09.2014 жылғы

№1 басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Статистика пәні бойынша

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының

1 курс магистранттарына арналған


ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА

АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей 2014


Алғы сөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған: педагогикалық психология кафедрасының доценті, псх.ғ.к.

30.08.2014 ж. ___________ Турсунгожинова Г.С.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама № 1 «03» 09. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама № 1 «05» 09. 2014 ж.


Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.

Хаттама № 1 «11» 09. 2014 ж.


ОӘК төрағасы________________ с.ғ.д., профессор Искакова Г.К.


4  АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


Мазмұны: 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

 5. Білім алушылардың өздік жұмысының тақырыптары

 6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

 7. Әдебиеттер1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Статистика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 6М010300 -«Педагогика және психология» мамандығы магистранттарына арналған. Курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы магистранттардың білуге және істеуге тиіс білімдерімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Статистика» пәнінен оқу-әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының 6.08.067-2010, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы «08» тамыз №349 бұйрығымен бекітілген, ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты;

- 6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-РГКП-СГУ-5-2012 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

«Статистика» атты курс ерекше курстарға жатады. Оның ерекшелігін, бір жағынан, күрделілігі, екінші жағынан, зор маңыздылығы себептейді. Күрделілігі деген ұғымға оның көптеген ғылымдарға сүйеніп, көптеген ғылымдарда пайдаланатын ұғымдарды қолданатынын жатқызамыз. Мысалы, қарастырылатын пән психология, жоғары математика, статистика, кибернетика сияқты білім салаларынан зерттеу әдістерін, құралдарын, негізгі түсініктерін қолданады. Екінші жағынан, жоғарыда айтып кеткендей, бұл курстың болашақ психолог-маманға маңызы да зор, өйткені қандай болмасын психологиялық зерттеуді өткізу үшін, қандай болмасын болжау немесе заңдылықты дәлелдеу үшін, кез келген психологиялық механизм мен үрдістің барысын тексеру және тіркеу үшін зерттеуші математикалық қортыу әдістерін қолданады. Тек қана математикалық қорыту қолданған зерттеу дәлелді, нақты және ақиқатты болып саналады

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Курстың мақсаты болашақ мамандардың психология ғылым саласын оқып-зерттеуге бағытталған жоғары білімнен кейінгі негіздерін қалыптастыруды әрі қарай жалғастыру.


3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

 • Психология ғылымының категориялық құрылымын ашу;

 • Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;

 • Психологиялық білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту

3.4. Оқытудың нәтижесі:

Курстың соңында магистрант мыналарды білуі керек:

 • деректердің түрлерін және оларды бейнелеу тәсілдерін;

 • өлшеу шкалаларын;

 • таңдама тәсілді;

 • таңдаманың репрезентативтілігін;

 • таңдаманың сандық сипаттамаларын;

 • бас жиынтық параметрлерін;

 • сенім ықтималдығы мен мәнділік деңгейін;

 • сенім аралығын;

 • орта мәннің стандарттық қатесін;

 • критерий қуаттылығын;

 • бірінші және екінші текті қателіктерді;

 • қалыпты таралу заңының қасиеттерін;

 • Стьюденттің t-критерийлері;

 • жорамалдарды тексерудің параметрлік емес критерийлерін;

 • келісім критерийлерін;

 • бірфакторлы дисперсиялық талдауды;

 • регрессиялық талдауды;

 • корреляциялық тәуелділікті;

 • Пирсон корреляциясының коэффициентін, Спирменнің рангілік корреляция коэффициентін

Игеру керек:

 • «Статистика» пәнінің негізгі бағыттары мен принциптерін;

 • «Статистика» пәнінің ерекшеліктерін оқып, үйренуді;

 • «Статистика» пәнінің ғылыми-теориялық негізі;

 • «Статистика» пәнінің ерекшеліктерін бағалау жолдары мен тәсілдерін.

Меңгеру керек:

 • эпидемиологиялық талдаудың негізгі критерийлерін, эпидемиологиялық көрсеткіштерді;

 • медициналық-биологиялық эксперимент кезеңдерін, оны жоспарлауды;

 • компьютерлік статистикалық бағдарламалар: қолданбалы бағдарламалар пакеті SPSS, Statistica, SAS.

Қолдана білу керек:

 • «Статистика» пәнінің негізгі әдіс-тәсілдерін қолдана білу;

 • «Статистика» пәні бойынша меңгерген білімін кәсіби іс-әрекет практикасында өздігінен қолдана білу

Түсіну керек:

 • «Статистика» пәнінің саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулерді;

 • «Статистика» пәнінің негіздерінің негізгі түсініктерін, категорияларын, механизмдерін;

 • «Статистика» пәнінің даму және қалыптасуы тарихын

Істей алуы керек:

 • деректерді өңдеудің статистикалық әдістерін қолдануды;

 • биостатистикадағы өлшеулердің шынайылығын бағалауды, айырмашылықтардың статистикалық мәнділігін анықтауды;

 • таралудың статистикалық қатарларын анықтау және олардың теориялық таралу заңдарына сәйкестігін бағалауды;

 • олардың дәлдігі мен сенімділігін бағалауды;

 • статистикалық қатардың сандық сипаттамаларын есептеуді;

 • қалыпты таралу заңы шарттарының орындалуын тексеруді;

 • деректерді графиктік түрде кескіндеуді;

 • бас орта үшін сенім аралығын табуды;

 • бірфакторлық дисперсиялық талдау әдістерін қолдануды;

 • сызықтық регрессия теңдеуін анықтауды;

 • регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеруді;

 • корреляцияның таңдама коэффициентін есептеуді;

 • корреляция коэффициенті маңыздылық жорамалын тексеруді;

 • SPSS, Statisticа, SAS қолданбалы бағдарламалар пакетімен жұмыс істеуді

 • қорытынды кесте даярлауды: іс-әрекет саны, орташа, стандартты қателіктер, орташа қателіктері;

 • алынған нәтижелеріне интерпретация беруді

Иемдену керек:

 • SAS, SPSS, Statistica қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеуді;

 • Стьюденттің, Фишердің, Пирсонның t–критерийімен жұмыс істеуді;

 • Негізгі статистикалық критерийлермен жұмыс істеуге.

3.5 Курстың пререквизиттері: педагогика, педагогикадағы ақапараттық технологиялар, әлеуметтану.

3.6 Курстың постреквизиттері: «Статистика» пәнін оқығаннан кейін бұл курстың қазіргі кезде білім беру үрдісінде магистранттардың ғылыми зерттеулерден алынған материалдарды математикалық-статистикалық өңдеуден өткізе алу сияқты қолданбалы сұрақтармен танысуы керек. Мұны мына пәндерді оқыту барысында жүзеге асыруға болады: әлеуметтік психология, басқару психологиясы, ұйымдастырушылық психология, тұлғааралық қақтығыстар психологиясы.

3.7. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

саны


ЛС

(сағ.)

СПС

(сағ)

МӨЖО

(сағ)

МӨЖ

(сағ)

Барлығы

Қорытынды бақылау түрі

1

2

3

15

30

23

67

135

Емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1. Кіріспе

Тақырып 1. Статистикалық ғылымның пәні және міндеттері

Статистика туралы жалпы түсінік және оның даму кезеңдері Статистика пәні және оны зерттеу объектісі. Статистикалық әдістер және оны зерттеу кезеңдері

1

Тақырып 2. Статистикалық бақылау Статистикалық бақылаудың сипаты мен мәні. Статистикалық бақылаудың бағдарламалық-әдістемелік және ұйымдық мәселелері. Статистикалық бақылау түрлері. Статистикалық бақылаудың қателіктері

1

Модуль 2. Статистиканың жалпы теориялары

Тақырып 3. Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтастыру Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау. Статистикалық топтастыру туралы түсінік. Топтастыру түрлері. Қарапайым және күрделі топтастыру

1

Тақырып 4. Статистикалық кестелер Статистикалық кесте және оның элементтері. Кестелердің түрлері. Статистикалық кестені безендірудің негізгі ережелері

1

Тақырып 5. Статистикалық таратпалы қатарлар Атрибутты және Вариациялық таратпалы қатарлар. Дискретті және интервалды таратпалы қатар. Статистикалық мәліметтердің графикалық көрінісі

1

Тақырып 6. Статистикалық мәліметтердің графикалық көрінісі Графиктің негізгі элементтері. Графиктің негізгі түрлері. Статистикалық карталар: картограмма және картодиаграмма. Статистикалық графиктерді безендірудің негізгі ережелері

1

Модуль 3. Статистикалық көрсеткіштер
Тақырып 7. Статистикалық көрсеткіштер. Көрсеткіш түрлері Статитискада қолданылатын көрсеткіштер квалификаиясы, түрлері және типтері. Абсолютті және қатыстық және орташа шамалар туралы түсінік. Динамиканың қатысты шамасы

1

Тақырып 8. Статистикада орташа шамалардың мәні Орташа шаманың мәні мен маңызы және қолданылуы шарттары. Арифметикалық, гармониялық (үйлесімділік), геометриялық орташа шамалар. Арифметикалық орташа шама

2

Тақырып 9. Статистикалық көрсеткіштер және бөлу талдауы. Вариация көрсеткіштері және олардың қасиеттері. Вариация көрсеткіштері туралы жалпы түсінік. Вариация көрсеткіштерін есептеу тәсілдері. Дисперсияның математикалық қасиеттері. Эмперикалық корреляциялық қатынас

1

Тақырып 10. Ішінара статистикалық бақылау Ішінара бақылау әдісі туралы түсінік және оның теориялық негіздері

1

Тақырып 11. Регрессиялық талдау. Сызықты регрессияның параметрлерін ең кіші квадраттар әдісі бойынша бағалау. Сызықтық регрессияның таңдама теңдеуін құру. Регрессия теңдеуінің параметрлері маңыздылығы жөніндегі жорамалды тексеру.

1

Модуль 4. Өзгерменің көрсеткіштері
Тақырып 12. Корреляциялық талдау. Сызықты корреляция. Пирсонның корреляцияслық коэффициентi. Параметрлер арасындағы байланыстың күші және сипаты.

1

Тақырып 13. Бас жиынтық параметрлерін бағалау. Статистикалық жорамалдарды тексеру. Бас жиынтықтың параметрлерін нүктелік және интервалдық бағалау. Сенім аралықтарын табу. Қалыпты таралған жиынтықтардың параметрлері жөніндегі жорамалдарды тексеру.

1

Тақырып 14. Кездейсоқ шаманың типтері. Дискретті кездейсоқ шаманың таралуының сандық сипаттамалары. Кездейсоқ шамалардың үлестірілім заны. Кездейсоқ шамалардың үлестірілу қатарының графикалық кескіндеу тәсілдері

1

Барлығы

15

Тәжірибелік (семинар) сабақтар
1 Тәжірибелік. Статистикалық ғылымның пәні және міндеттері

1. Статистика туралы жалпы түсінік және оның даму кезеңдері

2. Статистика пәні және оны зерттеу объектісі.

3. Статистикалық әдістер және оны зерттеу кезеңдері

2

2 Тәжірибелік. Статистикалық бақылау

1. Статистикалық бақылаудың сипаты мен мәні.

2. Статистикалық бақылаудың бағдарламалық-әдістемелік және ұйымдық мәселелері.

3. Статистикалық бақылау түрлері.

4. Статистикалық бақылаудың қателіктері

2

3 Тәжірибелік. Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтастыру

1. Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау.

2. Статистикалық топтастыру туралы түсінік.

3. Топтастыру түрлері. Қарапайым және күрделі топтастыру

2

4 Тәжірибелік. Статистикалық кестелер

1. Статистикалық кесте және оның элементтері.

2. Кестелердің түрлері.

3. Статистикалық кестені безендірудің негізгі ережелері

3

5 Тәжірибелік. Статистикалық таратпалы қатарлар

1. Атрибутты және Вариациялық таратпалы қатарлар.

2. Дискретті және интервалды таратпалы қатар.

3. Статистикалық мәліметтердің графикалық көрінісі

2

6 Тәжірибелік. Статистикалық мәліметтердің графикалық көрінісі

1. Графиктің негізгі элементтері. Графиктің негізгі түрлері.

2. Статистикалық карталар: картограмма және картодиаграмма.

3. Статистикалық графиктерді безендірудің негізгі ережелері

2

7 Тәжірибелік. Статистикалық көрсеткіштер. Көрсеткіш түрлері

1. Статитискада қолданылатын көрсеткіштер квалификаиясы, түрлері және типтері.

2. Абсолютті және қатыстық және орташа шамалар туралы түсінік.

3. Динамиканың қатысты шамасы

2

8 Тәжірибелік. Статистикада орташа шамалардың мәні

1. Орташа шаманың мәні мен маңызы және қолданылуы шарттары.

2. Арифметикалық, гармониялық (үйлесімділік), геометриялық орташа шамалар.

3. Арифметикалық орташа шама

2

9 Тәжірибелік. Статистикалық көрсеткіштер және бөлу талдауы. Вариация көрсеткіштері және олардың қасиеттері. 1. Вариация көрсеткіштері туралы жалпы түсінік.

2. Вариация көрсеткіштерін есептеу тәсілдері.

3. Дисперсияның математикалық қасиеттері.

4. Эмперикалық корреляциялық қатынас

2

10 Тәжірибелік. Ішінара статистикалық бақылау

1. Ішінара статистикалық бақылау мәні

2. Ішінара бақылау әдісі туралы түсінік және оның теориялық негіздері

2

11 Тәжірибелік. Регрессиялық талдау

1. Сызықты регрессияның параметрлерін ең кіші квадраттар әдісі бойынша бағалау.

2. Сызықтық регрессияның таңдама теңдеуін құру.

3. Регрессия теңдеуінің параметрлері маңыздылығы жөніндегі жорамалды тексеру.

2

12 Тәжірибелік. Корреляциялық талдау

1. Сызықты корреляция.

2. Пирсонның корреляцияслық коэффициентi.

3. Параметрлер арасындағы байланыстың күші және сипаты.

3

13 Тәжірибелік. Бас жиынтық параметрлерін бағалау. Статистикалық жорамалдарды тексеру

1. Бас жиынтықтың параметрлерін нүктелік және интервалдық бағалау.

2. Сенім аралықтарын табу.

3. Қалыпты таралған жиынтықтардың параметрлері жөніндегі жорамалдарды тексеру.

2

14 Тәжірибелік. Кездейсоқ шаманың типтері.

1. Дискретті кездейсоқ шаманың таралуының сандық сипаттамалары.

2. Кездейсоқ шамалардың үлестірілім заны.

3. Кездейсоқ шамалардың үлестірілу қатарының графикалық кескіндеу тәсілдері

2

Барлығы

30


5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Статистика пәні және әдістері

5.2 Статистикалық бақылау

5.3 Статистикалық топтау және кестелер

5.4 Нақты (абсолютті) және қатысты (относительные) шамалар

5.5 Орташа шамалардың мәні және мағынасы. Құрылымдық орташалар: мода және медиана

5.6 Өзгерменің көрсеткіштері және оларды есептеу тәсілдері. Шашырандының математикалық қасиеттері және олардың қолданылуы

5.7 Іріктеудің түрлері

5.8 Индекстер

5.9 Өзара тәуелділік байланысын зерттеудегі корреляциялық-регрессиялық әдісі

5.10 Кездейсоқ шамалардың үлестірілу қатарының графикалық кескіндеу тәсілдері.

5.11 Қарапайым арифметикалық орта және өлшенген арифметикалық орта

5.12 Вариациялық қатардың түрлері.


6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 3
Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың атаулары.

Әдебиет саны

Магистранттардың

саны

%-дық

көрсеткіші

1

Гинзбург А.И. Статистика. - СПб: Питер, 2003

2

4

10

2

Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие для вузов / М.Р. Ефимова и др. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 368 с.

1

4

9

3.

Иода Е.В., Герасимов Б.И. Статистика: Учебное пособие. - Тамбов: ТГТУ, 2004.

1

4

9

4.

Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: учебно-методическое пособие. – М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2007. – 200 с. 

1

4

9

5

Переяслова И.Г., Колбачева Е.Б. Основы статистики. Серия <Учебники, учебные пособия>. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 320 с.


6.

Статистика: учебник / И.И. Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2008. - 566 с.

1

4

9

7.

Статистика: Учебно-методические материалы / Степанов В.Г. -М.: МИЭМП, 2005.


8.

Статистика: Курс лекций/ Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. к.э.н. В.Г. Ионина. - Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 1996.- 310с.


9.

Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р.А. Шмойлова и др.; под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 41

1

4

9


7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Гинзбург А.И. Статистика. - СПб: Питер, 2003

7.1.2 Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие для вузов / М.Р. Ефимова и др. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 368 с.

7.1.3 Иода Е.В., Герасимов Б.И. Статистика: Учебное пособие. - Тамбов: ТГТУ, 2004

7.1.4 Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: учебно-методическое пособие. – М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2007. – 200 с. 

7.1.5 Переяслова И.Г., Колбачева Е.Б. Основы статистики. Серия <Учебники, учебные пособия>. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 320 с.

7.1.6 Статистика: учебник / И.И. Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2008. - 566 с.

7.1.7 Статистика: Учебно-методические материалы / Степанов В.Г. -М.: МИЭМП, 2005.

7.1.8 Статистика: Курс лекций/ Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. к.э.н. В.Г. Ионина. - Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 1996.- 310с.

7.1.9 Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие для вузов / Р.А. Шмойлова и др.; под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 41

7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 Сборник задач по общей теории статистики. Учебное пособие./Под ред. Серга Л.К. - М.: Информационно-издательский дом <Филин>, 1999. - 362 с.

7.2.2 Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник. - М.: Издательство "Дело и сервис", 2000. - 464 с.

7.2.3 Статистический словарь. М.: Финстатинформ, 1996.

7.2.4 Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник. М., 2000.

7.2.5 Социально-экономическая статистика: Учебник / Под ред. Б.И. Башкатова. М., 2002


Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2015 ж. 29 қазанында...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2003 ж. 23 маусымдағы (№8 хаттама)...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының
Республикасы Білімжәне ғылым министрлігі Білім және ғылымсаласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница