Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Скачать 70.12 Kb.
НазваниеҚазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Дата конвертации06.02.2016
Размер70.12 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznpu.kz/docs/0121kaz.doc
6N0121 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы магистранттарына арналған

арнайы пәндер бойынша қабылдау емтихандарының

СҰРАҚТАРЫ


 1. Тіл ғылымы туралы түсінік

 2. Тілдің анықтамасы және оның мәні. Тілдің шығуы мен қалыптасуы. Тілдің тарихы мен даму заңдылықтары

 3. Тілдің жүйелік сипаты, таңбалық табиғаты.

 4. Тілдердің классификациясы.

 5. Тіл білімінің тарихы. Бөліну кезеңдері

 6. Тіл біліміндегі бағыттар мен мектептер. XX ғасыр тіл білімі және структурализм

 7. Қазақ және орыс тілдерінің фонетикасы мен фонологиясы. Дыбыс туралы жалпы түсінік

 8. Дауысты дыбыстар (Вокализмдер). Дауыссыз дыбыстар (Консонантизмдар). Қазақ және орыс тілдеріндегі дауысты және дауыссыз дыбыстардың өзіндік ерекшеліктері.

 9. Буын (силлабизм) және оның түрлері. Қазақ және орыс тілдеріндегі буынның өзіндік ерекшеліктері.

 10. Дауыс ырғағы (интонация) және оның түрлері. Қазақ және орыс тілдеріндегі дауыс ырғағының өзіндік ерекшеліктері.

 11. Екпін (акцентуация) және оның түрлері. Қазақ және орыс тілдеріндегі екпіннің өзіндік ерекшеліктері.

 12. Қазақ және орыс тілдері графикасы мен орфографиясының мәселелері.

 13. Қазақ және орыс тілдері лексикологиясы, түрлері, салалары. Семасиология. Сөз және мағына

 14. Қазақ және орыс тілдеріндегі лексикалық омонимдер, олардың көп мағыналы сөздерден айырмашылығы. Екі тілдегі лексикалық антонимдер

 15. Қазақ және орыс тілдеріндегі фразеология, оның зерттеу нысаны, мақсаты

 16. Қазақ және орыс тілдеріндегі лексикографияның қалыптасуы мен зерттелу тарихына шолу

 17. Қазақ және орыс тілдеріндегі сөзжасамдық тәсілдер. Сөз таптарының сөзжасамы

 18. Қазақ және орыс тілдерінің грамматикасы және оның салалары. Негізгі грамматикалық ұғымдар

 19. Қазақ және орыс тілдеріндегі сөз таптары жайлы түсінік.

 20. Зат есімнің құрылымы. Қазақ және орыс тілдеріндегі зат есімнің лексика-семантикалық сипаты.

 21. Сын есім. Қазақ және орыс тілдеріндегі сын есімнің лексика-семантикалық сипаты

 22. Сан есімнің синтаксистік қызметі. Сан есімнің құрылымы. Сан есімнің мағыналық топтары. Қазақ және орыс тілдеріндегі сан есімнің лексика-семантикалық сипаты.

 23. Есімдіктің синтаксистік қызметі. Есімдіктің құрылымы. Есімдіктің мағыналық топтары. Қазақ және орыс тілдеріндегі есімдіктің есімнің лексика-семантикалық сипаты.

 24. Етістіктің лексика-грамматикалық және грамматикалық категориялары. Қазақ және орыс тілдеріндегі етістіктің лексика-семантикалық сипаты.

 25. Үстеудің мағыналық түрлері. Үстеудің сөйлемдегі қызметі. Қазақ және орыс тілдеріндегі үстеудің лексика-семантикалық сипаты.

 26. Еліктеу сөздердің мағыналық түрлері. Еліктеу сөздердің фонетикалық-морфологиялық сипаты. Қазақ және орыс тілдеріндегі еліктеу сөздердің лексика-семантикалық сипаты.

 27. Шылаулардың мағыналық түрлері, олардың өздеріне тән грамматикалық қызметі.

 28. Қазақ және орыс тілдеріндегі шылаулардың лексика-семантикалық сипаты.

 29. Одағайдың лексика-грамматикалық сипаты. Одағайлардың мағынасына қарай бөлінулері. Қазақ және орыс тілдеріндегі одағайлардың лексика-семантикалық сипаты.

 30. Қазақ және орыс тілдеріндегі сөз тіркесінің зерттелу жайы. Сөз тіркесінің табиғаты және оған тән белгілер. Сөз тіркесінің түрлері. Сөз тіркестерін топтастыру принциптері туралы.

 31. Қазақ және орыс тілдеріндегі сөздердің байланысу тәсілдері мен формалары

 32. Қазақ және орыс тілдеріндегі сөйлем мүшесі туралы түсінік

 33. Қазақ және орыс тілдеріндегі сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

 34. Қазақ және орыс тілдеріндегі сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

 35. Қазақ және орыс тілдеріндегі айтылу мақсатына қарай сөйлемдердің хабарлы, сұраулы, бұйрықты болып бөлінуі. Хабарлы сөйлем туралы түсінік. Сұраулы сөйлем туралы түсінік. Бұйрықты сөйлем туралы түсінік. Лепті сөйлем туралы түсінік.

 36. Қазақ және орыс тілдеріндегі жай сөйлемнің құрылымдық типтері

 37. Қазақ және орыс тілдеріндегі құрмалас сөйлемнің жалпы сипаттамасы. Оның қалыптасу, даму жолдарынан мәлімет. 36) Тыныс белгілері туралы жалпы түсінік. Тыныс белгілерінің қалыптасуы мен даму жолдары. Хабарлы, сұраулы сөйлемдерге байланысты қойылатын тыныс белгілері.

 38. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері.

 39. Қазақ тілі әртүрлі орта білім беретін оқу орындарындағы

 40. оқу пәні ретінде

 41. Қазақ тілінің қазіргі мектеп курсының мақсаты, мазмұны мен құрылымы

 42. Қазақ тілін оқытудың негізгі қағидалары, әдістері мен тәсілдері

 43. Қазақ тілін оқыту құралдары

 44. Қазақ тілінің қазіргі заман талабына сай өткізілуі, сабақ түрлері

 45. Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі сабақтарының түрлері

 46. Лингвистиканың негізгі бөлімдерін меңгерту әдістемесі

 47. Орфографияның әдістемесі

 48. Тыныс белгілерінің әдістемесі

 49. Қазақ тіліне оқыту процесінде оқушылардың тілін дамыту

 50. Орта мектепте қазақ тілін тереңдете оқыту

 51. Әлем халықтарының сөз өнері мұралары туралы жалпы түсінік.

 52. Дүниежүзі халықтарының фольклоры мен әдебиеті мұраларындағы: өзара үндестіктері мен айырмашылықтары.

 53. Фольклор мұралары мен әдебиет шығармаларының көркемөнерінің салаларымен байланысы.

 54. Орта мектептердегі әртүрлі деңгейдегі сыныптарда фольклор мұраларын оқытудың ғылыми-әдістемелік мәселелері.

 55. Фольклорды тегі мен жанрына жіктеу, тарихи зерттеу принциптері.

 56. Әлем халықтары мен қазақ фольклоры мұраларының ұқсастықтары.

 57. Әлем халықтарының әдебиеті тарихындағы дәстүр жалғастығы. Классикалық әдеби шығармалардың мазмұны мен пішіні туралы түсінік.

 58. Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні туралы түсінік.

 59. Көркем шығарманың тақырыбы.

 60. Көркем шығарманың идеясы.

 61. Көркем бейне, оған қойылатын талаптар.

 62. Көркем бейненің жасалуында қолданылатын негізгі суреттеу тәсілдері.

 63. Көркем шығарманың композициясы мен сюжеті.

 64. Композицияның сюжеттен тыс элементтері: пролог, эпилог.

 65. Көркем шығарманың тілі.

 66. Орта мектепте әдебиет теориясының қисындарын көркем шығармалар мәтіндерін талдауда қолдану әдістемесі

 67. Әлемдік сөз өнері тарихындағы түркі тілді халықтарға ортақ әдебиет (ҮІ-ХУ ғғ.).

 68. Түркі тілді халықтарға ортақ әдебиеттің көп ғасырлық тарихындағы үш кезеңі.

 69. ҮІ-ІХғғ. Көне түркі әдебиеті ескерткіштері: «Күлтегін», «Тоныкөк», «Қорқыт ата кітабы», «Оғыз наме», Әл-Фарабидің әдеби мұралары.

 70. Х-ХПғғ.әдебиет мұралары.(М.Қашқари, Жүсіп Баласағұн, ахмет Иүгінеки, Қожа Ахмет Иасауи, Сүлеймен Бақырғани, т.б. шығармалары.

 71. ХШ-ХІУғғ. Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет мұралары. «Рабғузи қиссалары, «Кодекс Куманикус», «Мұхаббат наме», «Хұсрау Шырын», «Гүлистан бит-түрки», «Жүсіп-Зылиха», «Түрік шежіресі», «Шежірелер жинағы, «Бабыр-наме», т.б. шығармалар.

 72. Қазақ тілінде оқытпайтын түркі тілді халықтар балалары оқитын мектептердегі әдебиет пәнін оқыту әдістемесі.

 73. Қазақ хандығы мемлекетінің қалыптасуы мен дамуындағы жыраулар поэзиясының тарихи-әлеуметтік, шығармашылық қызметі. Жырау мен жыршы.

 74. Жыраулар поэзиясының өзіндік қалыптасу кезеңіндегі жыраулар мұралары.

 75. ХУ-ХУПғғ. жыраулар (Қазтуған, Асан Қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа).

 76. ХУШ ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі ақын-жыраулар мұралары. (Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Көтеш, Шал).

 77. Қазақ хандығы дәуірі әдебиетінің ұлттық әдеби үдерістегі маңызы.

 78. Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет шығармаларын оқытудың ғылыми-әдістемелік мәселелері.

 79. ХІХ ғасырдағы әлем әдебиетінің дамуындағы көркемдік әдістер мен бағыттар.

 80. ХІХғ. қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы романтизм, реализм көркемдік әдістерінің көріністері.

 81. Дәстүрлі әдебиет өкілдерінің мұрасы, жанрлары (ХІХғ.)

 82. ХІХ ғасыр дәстүрлі әдебиетіндегі лирикалық-дидактикалық өлеңдер мен эпикалық шығармалар.

 83. ХІХ ғасыр әдебиетіндегі зар заман ақындары поэзиясы.

 84. ХІХ ғасыр әдебиетіндегі ақындар айтыстары

 85. ХІХ ғасырдағы жаңа реалистік жазба әдебиет жанрлары: лирикалық, сатиралық өлеңдер, поэмалар, прозалық туындылар.

 86. Абайдың лирикалық өлеңдері

 87. Абайдың поэмалары.

 88. Абайдың көркем аудармалары

 89. Абай қарасөздерінің жанрлық түрлері, тілі, стилі.

 90. Абайтану ғылымының қалыптасу, даму тарихы.

 91. Хакім Абайдың ақындық айналасы, мектебі.

 92. Шетел әдебиеттерінің классикалық дәстүрінің қазақ әдебиетіне көркемдік ықпалы.

 93. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті туындыларын қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі әдістемелік мәселелері.

 94. Әлем әдебиетінің даму тарихында ХХ ғасыр басындағы жаңа жанрлардың, көркемдік әдістердің ықпалы.

 95. Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі ХХ ғасыр басындағы сыншыл реализм шығармаларын оқытудың әдістемелік мәселелері.

 96. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері

 97. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі драматургия жанры қалыптасуындағы алғашқы қадамдар

 98. ХХ ғасыр басындағы әдеби сын, аударма үрдісінің, көсемсөз жанрының пайда болуы, дамуы.

 99. ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық бағыттағы ақындар

 100. ХХ ғасыр басындағы ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар.

 101. 1916 жылғы ұлттық-азаттық қозғалысына байланысты туған әдебиет.

 102. ХХ ғасыр басындағы әдебиеттегі роман жанры шығармаларының поэтикалық ерекшеліктері.

 103. ХХ ғасыр басындағы әдебиеттегі романтизм, сыншыл реализм көркемдік әдістері көріністері.

 104. ХХ ғасырдың 20-80 жылдарындағы жалпы кеңестік әдебиеттегі социалистік реализм көркемдік әдісінің ұстанымы.

 105. Кеңестік кезеңдегі қазақ әдебиеті шығармаларын қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде жаңаша оқытудың әдістемелік мәселелері.

 106. Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиеті. 1917-1940 жылдардағы қазақ әдебиеті

 107. Қазақ әдебиетіндегі А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов негізін салған прогресшіл бағыт. Шығармалары.

 108. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі қазақ әдебиеті (1941-1945). Ж.Жабаевтың,

 109. Ә.Тәжібаевтың, Қ.Аманжоловтың, Ә.Сәрсенбаевтың шығармалары.

 110. 1946-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті. М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, А.Шамкенов, Ә.Ахметов, І.Мәмбетов, Т.Бердияров т.б. шығармалары.

 111. 61.1960-1990 жылдардағы әдебиет. М.Ғабдуллин, Б.Момышұлы, Т.Ахтанов, Қ.Қайсенов, Ә.Нұршайықов, М.Мағауин, Д.Исабеков, Ә.Кекілбаев шығармаларындағы жанрлық, стильдік ізденістер.

 112. 20ғ. 90-жылдардағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері. (Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті).

 113. Қазақстан Республикасындағы «Мәдени мұра» бағдарламасы және оның қазақ әдебиетін дамытудағы ықпалы.

 114. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі жылдарындағы жаңа әдебиет шығармаларын қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде оқытудың әдістемесі.

 115. Қазақстан халықтары (орыс, ұйғыр, татар, түрік, неміс т.б.) фольклоры мен әдебиеті шығармаларын қазақ әдебиеті мен сабақтастыра оқыту мәселелері.

Похожие:

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті icon050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
«Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», 050205 «Филология: қазақ тілі» мамандықтары...
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті iconҚазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» (жеделдетілген), 5В 012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі...
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
...
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
ПОӘК«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және соғыстан кейінгі қазақ әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті iconФилология факультеті студенттерінің ожсб консультациялары мен сынама тестілеу кестесі
В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В019100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті iconМазмұны
В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті iconБекітемін Білім және ғылым вице-министрі
В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарына арналған
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті icon«050117» Қазақ тілі мен әдебиеті (жеделдетілген) және «050112» Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтары бойынша

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті iconМамандығына арналған «синтаксистік стилистика» пәнінің
В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті icon«6D012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша
Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница