Перечень примерных тем магистерских диссертаций
Скачать 143.01 Kb.
НазваниеПеречень примерных тем магистерских диссертаций
Дата конвертации14.02.2016
Размер143.01 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.atu.kz/files/mag/6М050900 Финансы.doc
«Бухгалтерлік есеп және қаржы» кафедрасы бойынша

2015 - 2016 оқу жылына

МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» на 2015 - 2016 учебный год

Тақырып атауы


Ғылыми жетекші

(аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі)


6М050900 «Қаржы»

6М050900 «Финансы»


1

Кәсіпорынның шаруашылық өызметінің қаржы-экономикалық талдауы

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

2

Қаржы менеджменті: кәсіпорында айналым қаражатын басқару сұрақтары

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

3

Меншікті капиталды тиімді пайдалануды талдау және жетілдіру жолдары

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

4

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау және төлемқабілеттілігін болжау

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

5

Кәсіпорында қаржылық жоспарлау, тәуекелдер және қаржылық бақылау

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

6

Шаруашылық субъектінің активтері мен міндеттермелерін басқарушылық талдау

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

7

Іскерлік белсенділікті талдау кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жасау механизмі ретінде

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

8

Кәсіпорында қаржылық ресурстар мен капитал қозғалысын басқару

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

9

Кәсіпорындардың несиелік қарым-қатынастары: нысандары, қағидалары, несиелік және төлемдік тәртіпті нығайту шаралары

Сакибаева К.С., к.э.н.

10

Қазақстанның банк секторының қаржылық тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

11

Мемлекеттік қарызды басқару жүйесі: шетелдік және қазақстандық тәжірибе

Сакибаева К.С., к.э.н.

12

Қазақстан қор нарығы: инфрақұрылым мәселелері және дамуы

Жангуттина Г.О., к.э.н.

13

Кеден одағы: ҚР-нда қалыптастыру мәселелері

Жангуттина Г.О., к.э.н.

14

Қазақстан Республикасындағы сақтандыру компанияларының дамуы: жағдайы және болашағы

Жангуттина Г.О., к.э.н.

15

Банктің меншікті капиталы, оның құрылымы және қалыптасуы

Сакибаева К.С., к.э.н.

16

Банкаралық несие нарығы, оны ұйымдастыру және қызмет ету ерекшелігі

Жангуттина Г.О., к.э.н.

17

Қазақстандағы банк қызметін қаржылық қадағалау және реттеу

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

18

Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесінің даму болашағы

Сакибаева К.С., к.э.н.

19

Қазақстандағы кіші және орта бизнесті несиелендіру: мәселелері және жетілдіру жолдары

Жангуттина Г.О., к.э.н.

20

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктердің өтімділігі мен төлемқабілеттілігі

Сакибаева К.С., к.э.н.

21

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктің несие қоржынын басқару

Сакибаева К.С., к.э.н.

22

Коммерциялық банктің активтерін басқару

Жангуттина Г.О., к.э.н.

23

Коммерциялық банктің депозит саясаты: талдауы және жетілдіру жолдары

Султангалиева Л.С., к.э.н.

24

Қазақстанда халықты несиелендіруді жетілдірудің заманауи тенденциялары

Султангалиева Л.С., к.э.н.

25

Қазақстандағы электрондық банк қызметтері: жағдайы және болашағы

Султангалиева Л.С., к.э.н.

26

Қазіргі кезеңдегі корпорациялардың инвестициялық қызметінің қаржылық аспектілері

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

27

Қаржы дағдарысы жағдайында кәсіпорынның қаржысын басқару

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

28

Кәсіпорынның ақша ағымдарын басқару: талдау және тиімділігін жетілдіру жолдары

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

29

Фирманың бағалы қағаздар қоржынын басқарудың заманауи әдістері

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

30

Мемлекеттік қарызды басқару жүйесі: шетелдік және қазақстандық тәжірибе

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

31

Коммерциялық банктің несиелік тәуекелін басқару

Жангуттина Г.О., к.э.н.

32

Бюджет саясаты: жүргізу кезеңдері және қазіргі кездегі тенденциялары

Султангалиева Л.С., к.э.н.

33

Жергілікті бюджеттердің кірістері мен шығыстарын экономикалық талдау

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

34

ҚР салық жүйесі және оны жетілдіру перспективалары

Султангалиева Л.С., к.э.н.

35

Салықтық бақылау мемлекеттің фискалды саясатының құралы ретінде

Жангуттина Г.О., к.э.н.

36

Кедендік төлемдер және олардың мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін реттеудегі ролі

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

37

Кәсіпорынның ақша капиталы: талдау, жоспарлау, оңтайландыру

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

38


Компанияның қаржы ресурстарын құрастыру, үлестіру және тиімді пайдалану механизмдері

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

39

Шетел инвестициялары: оларды тарту мәселелері және ҚР экономикасында тиімді қолдану

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

40

Нарық жағдайында кәсіпорынның дағдарысқа қарсы қаржы менеджменті

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

41

Ислам банкі: ҚР-дағы ерекшеліктері және даму болашағы

Султангалиева Л.С., к.э.н.

42

ҚР валюта нарығы мен валюта операцияларын жетілдіру жолдары

Сакибаева К.С., к.э.н.

43

Инвестициялық жобаларды талдау және тиімділігін бағалау

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

44

Банктік тәуекелдер: талдау және басқару

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

45

Коммерциялық банктің валюталық тәуекелін басқару

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

46

Коммерциялық банктің өтімділік тәуекелін басқару әдістері

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

47

Банк қызметіндегі стратегиялық менеджментті қолдану ерекшеліктері

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

48

Қазақстан өңірлерінің инвестициялық әлеуеті, қалыптасу ерекшеліктері

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

49

Халықаралық валюта қоры, оның Қазақстанның инвестициялық қызметін дамытудағы ролі

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

50

Өңірлік экономикалық одақтар: жағдайы мен болашағы

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

51

Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

52

Финансовый менеджмент: вопросы управления оборотными средствами на предприятии

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

53

Анализ эффективности использования и пути совершенстования собственного капитала компании

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

54

Оценка финансовой устойчивости и прогнозирование платежеспособности предприятия

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

55

Финансовое планирование, риски и финансовый контроль на предприятии

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

56

Управленческий анализ активов и обязательств хозяйствующего субъекта

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

57

Анализ деловой активности как механизм выработки финансовой стратегии предприятия.

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

58

Управление движением финансовых ресурсов и капитала на предприятии

Даулетбаков Б.Д., проф., д.э.н.

59

Кредитные взаимоотношения предприятий: формы, принципы, мероприятия по укреплению кредитной и платежной дисциплины

Сакибаева К.С., к.э.н.

60

Обеспечение финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора Казахстана

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

61

Система управления государственным долгом: международная и казахстанская практика

Сакибаева К.С., к.э.н.

62

Фондовый рынок Казахстана: проблемы и развитие инфраструктуры

Жангуттина Г.О., к.э.н.

63

Таможенный союз: проблемы становления в РК

Жангуттина Г.О., к.э.н.

64

Развитие страховых компаний в Республике Казахстан: состояние и перспективы

Жангуттина Г.О., к.э.н.

65

Собственный капитал банка, его структура и формирование

Сакибаева К.С., к.э.н.

66

Межбанковский кредитный рынок, особенности его организации и функционирования

Жангуттина Г.О., к.э.н.

67

Финансовый надзор и регулирование банковской деятельности в Казахстане

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

68

Перспективы развития платежной системы в Республике Казахстан

Сакибаева К.С., к.э.н.

69

Кредитование малого и среднего бизнеса в Казахстане: проблемы и пути совершенстования

Жангуттина Г.О., к.э.н.

70

Ликвидность и платежеспособность банков второго уровня Республики Казахстан.

Сакибаева К.С., к.э.н.

71

Управление кредитным портфелем банка второго уровня Республики Казахстан

Сакибаева К.С., к.э.н.

72

Управление активами коммерческого банка

Жангуттина Г.О., к.э.н.

73

Депозитная политика коммерческого банка: анализ и пути совершенстования

Султангалиева Л.С., к.э.н.

74

Современные тенденции развития кредитования населения в Казахстане


Султангалиева Л.С., к.э.н.

75

Электронные банковские услуги в Казахстане: состояние и перспективы


Султангалиева Л.С., к.э.н.

76

Финансовые аспекты инвестиционной деятельности корпораций на современном этапе

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

77

Управление финансами предприятий в условиях финансового кризиса.

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

78

Управление денежными потоками предпрития: анализ и пути повышения эффективности

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

79

Современные методы управления портфелем ценных бумаг фирмы.

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

80

Система управления государственным долгом: международная и казахстанская практика

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

81

Управление кредитным риском коммерческого банка

Жангуттина Г.О., к.э.н.

82

Бюджетная политика: этапы проведения и современные тенденции

Султангалиева Л.С., к.э.н.

83

Экономический анализ доходов и расходов местных бюджетов

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

84

Налоговая система РК и перспективы ее развития

Султангалиева Л.С., к.э.н.

85

Налоговый контроль как инструмент фискальной политики государства

Жангуттина Г.О., к.э.н.

86

Таможенные платежи и их роль в регулировании внешнеэкономической деятельности государства

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

87

Денежный капитал предприятия: анализ, планирование, оптимизация

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

88

Механизмы формирования, распределения и эффективного использования финансовых ресурсов компании

Калдыбаев Е.К., проф., к.э.н.

89

Иностранные инвестиции: проблемы их привлечения и эффективного использования в экономике РК

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

90

Антикризисный финансовый менеджмент предприятия в условиях рынка

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

91

Исламский банк: особенности и перспективы развития в РК

Султангалиева Л.С., к.э.н.

92

Пути развития валютного рынка и валютных операций в РК

Сакибаева К.С., к.э.н.

93

Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

94

Банковские риски: анализ и управление

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

95

Управление валютным риском коммерческого банка

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

96

Методы управления риском ликвидности коммерческого банка

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

97

Особенности использования стратегического менеджмента в деятельности банка

Туменбаева О.Ш., доктор PhD

98

Инвестиционный потенциал регионов Казахстана, особенности формирования

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

99

Международный валютный фонд, его роль в развитии инвестиционной деятельности в Казахстане

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.

100

Региональные экономические союзы: состояние и перспективы

Кулахмедова Г.Т., к.э.н.


Кафедра меңгерушісі ________________ Султангалиева Л.С.


Похожие:

Перечень примерных тем магистерских диссертаций icon19. 05. 2012 №10 заседания ученого совета факультета прикладной политологии Национального исследовательского университета
Обсуждение результатов защит выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов и магистерских диссертаций
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconТематика магистерских диссертаций на 2008-2009 учебный год: по специальности 6N0101- дошкольное обучение и воспитание
Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың адамгершілік құндылықтарын халық-ауыз әдебиеті негізінде дамыту
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconТематика магистерских диссертаций на 2008-2009 учебный год: по специальности 6N0101- дошкольное обучение и воспитание
Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың адамгершілік құндылықтарын халық-ауыз әдебиеті негізінде дамыту
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconМетодические рекомендации по подготовке, оформлению и защите курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций часть 2 для студентов очной и заочной форм
Для студентов очной и заочной форм обучения факультета Международных экономических отношений и менеджмента
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconМетодические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 25 перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 25
Преподаватель: к ю н доцент кафедры административного и финансового права Прошунин М. М
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconПеречень тем рефератов по курсу «реальное инвестирование»

Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconПримерный перечень тем рефератов по курсу «Основы информационных технологий»
Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния организации
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconПримерный перечень тем рефератов
Круг задач, решаемых психологами в различных сферах матери­альной и духовной жизни общества. Отрасли психологии
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconПериодические издания тел/факс: (495) 694-43-56 геологоразведка и сырьевая база / exploration and raw materials base
Журнал по решению вак министерства образования и науки РФ включен в “Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых...
Перечень примерных тем магистерских диссертаций iconТемы курсовых работ по информационным системам. Перечень тем выполняемых курсовых работ
Разработка информационной системы подбора, найма и сопровождения трудовых ресурсов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница