Бюллетень новых поступлений литературы
Скачать 107.16 Kb.
НазваниеБюллетень новых поступлений литературы
Дата конвертации14.02.2016
Размер107.16 Kb.
ТипБюллетень
источникhttp://neu.edu.kz/sites/default/files/pages/files/byulleten_novyh_postupleniy_literatury_za_iyun
Бюллетень новых поступлений литературы за июнь 2015 года


World economy


1. 65.5

B16

Baimuratov U. Harmony of economy and society: The Paradigm of «D+3D», Laws, and Problems / U. Baimuratov. - America : Xlibris, 2014. - 350 p.

Экземпляры: всего:10 - ФИ(10)

Бизнес и предпринимательства


2. 65.290.6(5Каз)

С50

Смагулов А. Лизинговый рынок Казахстана в условиях модернизации национальной экономики : монография / А. Смагулов, Ж. Адилбек. - Алматы : Елтаным, 2014. - 420 с. - (МВА)

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Аннотация: В монографии освещается современное состояние, проблемы и перспективы развития лизинга в Казахстане с учетом мирового опыта и ускоренной модернизации национальной экономики.

Физика


3. 22.365

О-75

Особенности разделения углеводородных изотермических газовых смесей при конвективной диффузии : научное издание / Д. У. Кульжанов [и др.] ; ред. В. Н. Косов. - Алматы : MV-Print, 2014. - 144 с.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: В книге рассматривается проблема определения коэффициентов разделения в режиме конвективной диффузии, приводятся инженерные устройства разделения углеводородных газовых смесей, решаются вопросы управления селективным разделением компонентов смеси.

Финансы


4. 65.262.101(5Каз)-983

К 64

Кондрашов И.Н. Совершенствование системы управления экономической безопасностью коммерческих банков РК : дис. ... доктора философии (PhD): 6D050700 "Менеджмент" / И. Н. Кондрашов. - Алматы, 2014. - 166 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)


5. 65.263(5Каз)

Н 90

Нурмагамбетова А.З. Совершенствование финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации национальных программ : дис. ... доктора философии (PhD): 6D050900 "Финансы" / А. З. Нурмагамбетова. - Алматы, 2014. - 143 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Экономика


6. 65.20(5Каз)-561

С 95

Сыдыков Н.А. Инвестиционный проект в современном тренде индустриально-инвестиционного развития РК : дис. ... доктора философии (PhD): 6D050600 "Экономика" / Н. А. Сыдыков ; Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева. - Алматы, 2014. - 146 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)


7. 65.20(5Каз)-984

Ш 58

Шильдибеков Е.Ж. Разработка модели управления конкурентоспособностью Казахстана через проекты : дис. ... доктора философии (PhD): 6D051800 "Управление проектами" / Е. Ж. Шильдибеков. - Алматы, 2014. - 101 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Экономика здравоохранения


8. 65.495(5Каз)

Р 27

Рахимбекова А.Е. Конкурентоспособность медицинских организаций в Республике Казахстан: теория, оценка уровня и направления повышения : дис. ... доктора философии (PhD): 6D050600 "Экономика" / А. Е. Рахимбекова. - Алматы, 2015. - 179 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Экономика организации


9. 65.291.34(5Каз)

К14

Казыбаева А.М. Управление брендингом в системе маркетинга: теория, методология и практика : дис. ... доктора философии (PhD): 6D051100 "Маркетинг" / А. М. Казыбаева. - Алматы, 2015. - 148 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Экономика предприятия


10. 65.292.34(5Каз)

Д38

Джондельбаева А.С. Повышение инвестиционной привлекательности акционерного общества: оценка и оптимизация капитала : дис. ... доктора философии (PhD): 6D050900 "Финансы" / А. С. Джондельбаева. - Алматы, 2014. - 132 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)


Экономика сельского хозяйства


11. 65.32(5Қаз)983.1

Р27

Рахимжанова Г.М. Продовольственная безопасность Казахстана и приоритеты ее обеспечения : дис. ... доктора философии (PhD): 6D050600 "Экономика" / Г. М. Рахимжанова. - Алматы, 2015. - 162 с.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)


Ғылыми кітапханаға 2015 жылы маусым айында келіп түскен

қазақ тіліндегі жаңа кітаптар тізімі


Ауыл шаруашылық экономикасы


1. 65.325.151(5Қаз)

Ж24

Жамкеева М.К. Қазақстан Республикасының астық өнімдеріне тарифтік және баға саясатын жетілдірудің экономикалық аспектілері : дис. ... философия докторы (PhD): 6D050600 "Экономика" / М. К. Жамкеева. - Алматы, 2014. - 135 б.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Бизнес және кәсіпкерлік


2. 65.290(5Қаз)

С37

Серіков Р.С. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік; теориялық мәселелері, тенденциялары және даму перспективалары : дис. ... философия докторы (PhD): 6D050600 "Экономика" / Р. С. Серіков. - Алматы, 2014. - 148 б.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Жер туралы ғылымдар


3. 26.22я7

Г43

Гидрометрия : оқулық / Т. Ы. Нарбаев [және т.б.] ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 392 б.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Аннотация: Оқулықта судың деңгейін, терендігін, жылдамдығын, өтімін өлшеу құралдары және есептеу тәсілдері келтірілген.

Жылжымайтын мүлік экономикасы


4. 65.22(5Қаз)я7

С13

Сагинова Б.К. Жылжымайтын мүлік экономикасы : оқулық / Б. К. Сагинова, А. Е. Бименова ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 220 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:70 - ХР(70)

Аннотация: Оқулықта Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік нарығының дамуы жағдайындағы жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау әдістері, қаржыландыру механизмдері, жетілдіру жолдары заң және заңнамалар, ғалымдардың еңбектерін талдау негізінде қарастырылған.

Мәдениет


5. 71.1я7

Д64

Досмурзин Е.Д. Мәдениеттану : лекциялар курсы / Е. Д. Досмурзин. - Алматы, 2011. - 272 б.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

Аннотация: Бұл кітапта Отандық әдебиетінде мәдениеттің негізгі түрлері, тарихы және теориялық жоспарлар бойынша қалыптастырылып, қазақ тілінде екінші рет беріледі.

Сақтандыру


6. 65.272(5Қаз)

Н89

Нүркенова М.Ж. Халыққа мемлекеттік әлеуметтік көмек жүйесін жетілдірудің экономикалық аспектілері : дис. ... доктора философии (PhD): 6D050600 "Экономика" / М. Ж. Нүркенова. - Алматы, 2014. - 141 б.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Тарих


7. 63.3(5Қаз)я7

Д42

Динашева Л. Түркі мемлекеттерінің тарихы : оқулық / Л. Динашева, А. Пала ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 348 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Аннотация: Оқулық Түркі мемлекеттерінің тарихы бойынша ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі материалдар қамтиды. Мұнда түркі халықтарының мемлекеттік құрылысы, шаруашылығы, әскери жорықтары, діни наным-сенімдері мен мәдениеті, түркілердің адамзат өркениетіне қосқан үлесі жан-жақты баяндалады.


8. 63.3(0)я7

Ж81

Жұмабаева Ж.К. Дүниежүзілік тарих тарихнамасы (ежелгі замандардан ХХ ғ. дейін) : оқулық. І бөлім / Ж. К. Жұмабаева ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 408 б.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Оқулықта тарихи ой,тарихи білімдер мен тарих ғылымының даму тарихы дүниежүзілік тарихнаманы қалыптастырылған европалық және орыс тарихнамасы мысалында қарастырылады.

Техникалық ғылымдар


9. 32.85я7

Б45

Бёрд Дж. Электр және электроника негіздері мен технологиясы : оқулық. 2-бөлім / Дж. Берд ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 524 б.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Кітапта электртехниканың теориялық және қолданбалы мәселелері қарастырылған. Электр мен магнит өрістері және олардың тізбектері туралы мәліметтер берілген. Электр өлшеу құралдары мен электр машиналарының құрылымдары және жұмыс істеу принциптері баяндалған. Электрониканың негіздері келтірілген; операциялық күшейткіштер жайы қарастырылған.


10. 32.813я7

Р24

Рассел С. Жасанды интеллект: жаңашыл әдіс : оқулық. 2-бөлім / С. Рассел, П. Норвиг ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 428 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Оқулық математикалық логика және ықтималдықтар теориясы сияқты жасанды интеллектің теориялық негіздері тұрғысынан жоғары деңгейде қабылдау, талқылау, үйрену түсініктерінің мазмұнын ашады.

Физика


11. 22.314я7

Л54

Линдсей С.М. Наноғылымға кіріспе : оқулық. 2-бөлім / С. М. Линдсей ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 340 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Аннотация: Кітапта әртүрлі сала оқырмандарына кванттық механика, статистикалық механика мен химиялық кинетика жайында егжей- тегжейлі мәліметтер келтірілген.Сонымен қатар наноқұрылымдарды жасау мен өздігінен құрастырылу туралы кең ақпарат қамтылған.


12. 22.38я7

М21

Мартин Б. Ядорлық физика және элементар бөлшектер физикасы : оқулық. 2-бөлім / Б. Мартин ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 376 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Ұлыбритания және АҚШ ғалымдары жазған физика ғылымының қазіргі замандағы іргелі оқулығында математикалық формулалар қолданылып, алынған теңдеулердің физкалық мағыналары түсіндірілген.

Ұйымның экономикасы


13. 65.291.21я7

Г74

Грант Р.М. Заманауи стратегиялық талдау : оқулық. 1-том / Р. М. Грант ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 272 б. - (МВА)

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

Аннотация: Оқулықта стратегиялық менеджмент, корпоративті стратегия ұғымдары жайында баяндап, бәсекелік артықшылық ұғымына терең талдау жасалады, сондай-ақ әр түрлі салалардағы бизнес-стратегияларды қарастырады.


14. 65.291.372(5Қаз)

Д38

Джолдыбаева С.Е. Кәсіпорын қызметін әртараптандырудың ұйымдастырушылық -экономикалық аспектілері : дис. ... философия докторы (PhD): 6D050600 "Экономика" / С. Е. Джолдыбаева. - Алматы, 2015. - 111 б.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)


15. 65.291.823.2(5Қаз)

К15

Калияскарова Э.А. Өнім сапасын маркетингтік басқару: факторлары және жетілдіру бағыттары (ШҚО ет өңдеуші кәсіпорындарының материалдары негізінде) : дис. ... философия докторы (РhD): 6D051100 "Маркетинг" / Э. А. Калияскарова ; Т. Рысқұлов атындағы жаңа экономикалық университет. - Алматы, 2014. - 123 б.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)


Әлеуметтану


16. 60.50я7

Б80

Брайман А. Әлеуметтік зерттеу әдістері : оқулық. 1-том / А. Брайман ; ҚР Білім және Ғылым мин-гі. - Алматы, 2014. - 584 б.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

Аннотация: Бұл оқулық -әлеуметтік зерттеулер жайлы жалпы теориялық мағлұматтар жинағы. Әлеуметтік зерттеудің негізгі тәсілдері қамтылған.

Өнеркәсіп экономикасы


17. 65.305.14(5Қаз)

И48

Имашев А.Б. Қазақстандағы баламалы энергия көздерін дамытудың экономикалық аспектілері : дис. ... философия докторы (PhD): 6D050600 "Экономика" / А. Б. Имашев . - Алматы, 2015. - 173 б.

Экземпляры: всего:1 - ЗПИ(1)

Похожие:

Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 15 май-июнь 2001г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения о всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по июнь...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 53 март апрель 2008 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с марта...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 12 ноябрь-декабрь 2000 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с ноября...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 6 Ноябрь декабрь 1999 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с ноября...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 42 май июнь 2006 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 52 январь февраль 2008 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с января...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 13 январь-февраль 2001 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с января...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 59 март апрель 2009 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с марта...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень новых поступлений Вып. 48 май июнь 2007 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по...
Бюллетень новых поступлений литературы iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница