Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Скачать 139.55 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Дата конвертации13.02.2016
Размер139.55 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/62480.doc

Әдістемелік нұсқау


Нысан

ПМУ ҰС 7.18.2/05
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігіС. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биология және экология кафедрасы


Барлық мамандықтың студенттеріне арналған


Экология және тұрақты даму пәні бойынша

ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
ПавлодарӘдістемелік нұсқаудың бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС 7.18.1/05

«БЕКІТЕМІН»

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің деканы

_______________ Қ.Қ. Ахметов

“____”_____________200_ж.

Құрастырушы: б.ғ.к., доцент Оспанова А.К. _________Биология және экология кафедрасы
Студенттің пәнді оқытуға арналған әдістемелік нұсқаулары

Экология және тұрақты даму пәні бойынша

Барлық мамандықтың студенттеріне арналған
Кафедра мәжілісінде ұсынылды «___» _______200_ж. , № __ хаттамасы


Кафедра меңгерушісі _____________ Ж.М. Исимбеков


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды


“___” ______ 200_ж., № ___ хаттамасы


ОӘК төрайымы ______________ Ұ.Д. Буркитбаева
Тақырып 1. Кіріспе. Экологияның ғылым саласы ретіндегі анықтамасы. Экологияның мақсаты, міндеттері және зерттеу әдістері. Экологиялық білімдердің қалыптасуы мен дамуының қысқаша тарихы. Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, глобалдық экология. Экологияның өзге ғылым салаларымен өзара байланыстылығы. Экологияның практикалық міндеттерді шешудегі рөлі.

Тақырып 2. Жалпы экология негіздері. Биологиялық жүйелердің ұйымдастырылу деңгейлері. Организм және оның тіршілік ету жағдайлары. Экологиялық факторлар және олардың классификациясы. Антропогендік фактордың .серінің өзіндік ерекшеліктері.

Тақырып 3. Популяциялық экология-демэкология. Популяциялар экологиясы –демэкология. Популяцияның статикалық сипаттамалары: популяцияның саны (тығыздығы) және биомассасы, жастық және жыныстық құрамы. Организмдердің кеңістікте орналасу, орналасудың негізгі типтері: кездейсоқ, біркелкі, топтасып орналасу.

Тақырып 4. Қауымдастық экологиясы-синэкология. Қауымдастықтар экологиясы - синэкология. Экожүйедегі түраралық байланыстардың негізгі формалары (нейтрализм, комменсализм, протокооперация, мутуализм, жыртқыштық, паразитизм). Түр аралық бәсекелестік – қауымдастықтың түрлік құрылымын сақтаушы негізгі механизмдердің бірі.

Тақырып 5. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсініктер. Экожүйедегі энергия ағыны және химиялық элементтердің айналымы. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамалары. Линдеманның энергия тасымалының 1% және 10% ережелері. Биоценоздың трофикалық құрылымы (продуценттер, консументтер, редуценттер). Қоректік тізбектер және трофикалық деңгейлер, қоректік торлар. Экологиялық пирамидалар (сандар, биомасса, энергия пирамидасы). Экожүйелердің өнімділігі (бастапқы және туындаушы өнім).

Тақырып 6. Биосфера және оның ресурстары. Биосфера және оның тұрақтылығы Биосфера тұжырымдамасының қалыптасуы. В.И.Вернадский биосфера және ноосфера туралы ілімі. Тірі зат тұжырымдамасы. Тірі заттың ғаламдық рөлінің анықталуы. Антропогендік әрекетті қуатты геологиялық және геохимиялық факторлар ретінде мойындау тұжырымдамасы. Адамның экожүйедегі орны.

Тақырып 9. Тұрақты даму тұжырымдамасы. “Тұрақты даму” ұғымының пайда болу тарихы: Рим клубы, Медоуз және Форестер еңбектері (Өсу шектері, 1972). БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі бірінші конференциясының Декларациясы (Стокгольм, 1972). Соғыстар және лаңкестік: экологиялық зардаптары. әскери-өнеркәсіптік кешен және тіршілік ету ортасы. Табиғатты қорғау және тұрақты даму Қоршаған ортаны қорғаудың принциптері мен әдістері. Ерекше қорғалатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі.

Тақырып 10. Қоршаған ортаға түсетін антропогендік салмақтың өркениет түрлерінің олардың даму сатыларына байланысты жіктелуі. Адамзат қоғамының қалыптасуы мен дамуындағы табиғаттың ролі. Табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынас тарихы: негізгі кезеңдері (биогендік, аграрлық, өнеркәсіптік, ақпараттық), өзгешеліктері және сабақтары. Экологиялық білім мен экологиялық сауаттылықтың адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі рөлі. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті экологиялық проблемалары Қазақстан Республикасының табиғи ортасын тұрақсыздандыру процестері, себептері мен салдарлары.

Тақырып 11. Ауыл шаруашылығы мен өнерк.сіптің қарқынды дамуына байланысты пайда болған экологиялық проблемалар. Қоршаған ортаның физикалық, химиялық, биологиялық ластануы және олардың экологиялық-генетикалық зардаптары. Экологиялық мониторинг, ұйымдастырылу принциптері. Химиялық, физикалық, биологиялық мониторинг. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдары. Қазақстан Республикасындағы халыққа экологиялық білім және экологиялық тәрбие беру. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету: Тұрақты даму тұжырымдамасы.

Әдебиеттер (3,4,5,6,7,8,9,10)

Тәжірибе сабақтарының тапсырмалары

1 Тақырып Адам қоғамының қалыптасып дамуында табиғаттың ролі. Табиғи қорлар және табиғатты тиімді пайдалану.Қоршаған ортаның ластану себептері, оның әлеуметтік-экономикалық және экологиялық салдары.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның ауылшаруашылығындағы іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Қазақстан Республикасына ғалымдардың қосқан үлесі.

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1.Акимова Т.А., Хаскин В. В. Экология : Учебник для вузов. –М , 1998 ,2000

2. Картошов А. Г., Введение в экологию / А.Г., Картошов,- Томск, 1998


2 Тақырып Қоршаған ортаны әр түрлі мемлекеттерге қорғау және халықаралық қызметтік байланыстың маңызы. Өндірістің дамуы және қоршаған ортаға түсетін әсер. Табиғи жер ресурстарының сипаттамасы: литосфера, атмосфера, гидросфера және оларды өндіріс үшін пайдалану.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның ауылшаруашылығындағы іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: Экологиялық факторларға байланысты заңдылықтарды жазып,ауызша дайындалу

Бақылау сұрақтары:

1. Табиғи жер ресурстарының сипаттамасы: литосфера, атмосфера, гидросфера және оларды өндіріс үшін пайдалану.

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1.Коробкин В. И. Экология : учебное пособие для вузов / В. И. Коробкин Л. в. Передельский. – Изд. 8-ое. – Ростов н/ Д: Феникс, 2005.- 575 с.

2.Новиков Ю. В. Экология окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. – м., 1998.


3 Тақырып Орман, ағаш қорлары. Орманның экономикалық ресурстары. Су ресурстары. Атмосфера және оның ластануы.Жер қоймасы әртүрлі мемлекеттерде қазба байлықтар қоры. Табиғатты пайдалануда болжау және басқару, қоршаған орта туралы заңдар.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның ауылшаруашылығындағы іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: Осы ұғымдардың ережелерін білу

Бақылау сұрақтары:

1.Табиғатты пайдалануда болжау және басқару, қоршаған орта туралы заңдар.

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды : Словарь- справочник. –М., 1992

2.Степановских А. С. Прикладная экология : Охрана окружающей среды: учебник для студ. Вузов по эколог. Спец . / А. С. Степановских. М.: ЮНИТИ, 2005.- 751.


4 Тақырып Табиғатты қорғау және тиімді пайдаланудың экономикалық стимулы. Урбанизация және оның табиғи қорларға әсері.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның ауылшаруашылығындағы іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: Биосфера ұғымын жалпы білу, дәптерге жазу

Бақылау сұрақтары:

1.Урбанизация және оның табиғи қорларға әсері.

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1.Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охрне окружающей среды : Учеб. пособие. – М., 2003.

2.Шилов И. А. Экология: учебник для студ. Биолог. И мед. Спец. Вузов / И. А. Шилов.- М.: Высшая школа, 2003


5 Тақырып Ғылыми-техникалық прогресс және қоршаған ортаның ластануы. Табиғи ортаның жағдайын бақылау және мониторинг. Қоршаған ортаның ластанудың генетикалық салдары. Қазақстанның экологиялық мәселелері. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және тұрақты даму.Тұрақты қоғам моделі, оның қасиеттері мен орындалу принциптері.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның ауылшаруашылығындағы іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: Ресурстың түрлерін ажыратып дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1. Қоршаған ортаның ластанудың генетикалық салдары

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1.Акимова Т.А., Хаскин В. В. Экология : Учебник для вузов. –М , 1998 ,2000

2. Картошов А. Г., Введение в экологию / А.Г., Картошов,- Томск, 1998


6 Тақырып Әскери-өндірістік кешен және тіршілік ортасы. Халықаралық антиядролық қозғалыс. Экологиялық мәселелерді шешуде мемлекеттік емес ұйымдардың ролі.Демографиялық дағдарыс және оның салдары. В.И. Вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі.Экологиялық мониторинг. Экологиялық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдардың маңызы. Топырақ ресурстары және оларды қорғау.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның ауылшаруашылығындағы іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: Дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.В.И. Вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі.

2.Экологиялық мониторинг.

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1.Основы экологии: СД / Нуркеев С. С., Мусина У. Ш.- Алматы : Респ. Науч.-метод. Центр информатизация образования.

2.Демешева Г. А., Барманбекова Г. С. Экология Казахстана ее состояние и проблемы: Библиогр.указ.-Алматы, 1996.


7 Тақырып Ластаушы заттардың трансшекаралық ауыстырылуы туралы түсінік. Әлемдік мұхиттың экологиялық мәселелері. ҚР жануарлар әлемі және оны қорғау. ҚР өсімдіктер әлемі және оны қорғау. Шөлдену мәселелері және күресу жолдары. Жер климатының өзгеруінің себептері мен зардаптары. Жердің озон қабатының жұқаруының себептері мен зардаптары.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның ауылшаруашылығындағы іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: Дәптерге жазып дайындалып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Шөлдену мәселелері және күресу жолдары.

2.Жердің озон қабатының жұқаруының себептері мен зардаптары.

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1.Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охрне окружающей среды : Учеб. пособие. – М., 2003.

2.Шилов И. А. Экология: учебник для студ. Биолог. И мед. Спец. Вузов / И. А. Шилов.- М.: Высшая школа, 2003


8 Тақырып Қышқыл жаңбарлардың себептері мен зардаптары. Биологиялық әртүрлілікті сақтау: қазіргі жағдайы және бағыттары. Табиғи ортаның сапасы мен халықтың денсаулығы. Солтүстік Каспийдің қазіргі экологиялық жағдайы.

Жұмыстың мақсаты: барлық мамандықтардың студенттерін экологиядағы қоршаған ортаны қорғауға жауапты екендерін айту;

биосфераның зат алмасудағы негізгі заңдылықтарымен таныстырып, адамның іс әрекеттерімен таныстыру;

қоғамның биосферамен байланысын, практикалық негізгі мәселелерін шешуде нақты білім беру;

Қажетті материалдар: кестелер, оқу құралдары

Тапсырмалар: Дәптерге жазып дайындалып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Биоалуантүрлілік дегеніміз не, жалпы сипаттамасы.

2.Қышқылдық жауын-шашындардың себептері.

Өткізу түрі: сұрау, талдау, жеке жұмыс

Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: Үй жұмысы бойынша ауызша сұрау. Талдау.

Әдебиеттер:

1.Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охрне окружающей среды : Учеб. пособие. – М., 2003.

2.Шилов И. А. Экология: учебник для студ. Биолог. И мед. Спец. Вузов / И. А. Шилов.- М.: Высшая школа, 2003


Өздік сабқтардың тапсырмалары


1 Тақырып Арал дағдарысы: себептері мен салдары.

Пәннің мақсаты: Аралды қалай сақтап қалу шараларын ұсыну,ондағы болып жатқан қазіргі жағдай.

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Аралда бүгінгі күнде не істеліп жатыр?

2.Аралдың ертеңі.

Әдебиеттер:

1.Акимова Т.А., Хаскин В. В. Экология : Учебник для вузов. –М , 1998 ,2000

2. Картошов А. Г., Введение в экологию / А.Г., Картошов,- Томск, 1998


2 Тақырып Семей полигонына қарасты территориялардың қазіргі экологиялық жағдайы.

Пәннің мақсаты: Полигон жабылғаннан кейінгі жүргізіліп жатқан жұмыстарбілу.

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Басқа полигондар туралы не білесің ?

2.семей полигонының зардаптары қандай ?

Әдебиеттер:

1.Коробкин В. И. Экология : учебное пособие для вузов / В. И. Коробкин Л. в. Передельский. – Изд. 8-ое. – Ростов н/ Д: Феникс, 2005.- 575 с.

2.Новиков Ю. В. Экология окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. – м., 1998.


3 Тақырып Балқаш көлінің қазіргі экологиялық жағдайы.

Пәннің мақсаты: Балқаш көлінің жағдайын жақсарту жолдары.

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Балқаш көлінің бүгіні мен ертеңі

Әдебиеттер:

1. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды : Словарь- справочник. –М., 1992

2.Степановских А. С. Прикладная экология : Охрана окружающей среды: учебник для студ. Вузов по эколог. Спец . / А. С. Степановских. М.: ЮНИТИ, 2005.- 751.


4 Тақырып Қызыл кітап: мақсаты мен міндеттері.

Пәннің мақсаты: Сиреп бара жатқан түрлерді жинастыру.

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Қызыл кітапқа жазылған өсімдіктердің түрлері.

2. Қызыл кітапқа жазылған жануарлардың түрлері.

Әдебиеттер:

1.Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охрне окружающей среды : Учеб. пособие. – М., 2003.

2.Шилов И. А. Экология: учебник для студ. Биолог. И мед. Спец. Вузов / И. А. Шилов.- М.: Высшая школа, 2003


5 Тақырып Қорықты территорияларда табиғатты қорғаудың бір түрі

Пәннің мақсаты: Қорықтар арқылы түрлерді сақтап қалу.

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Қазақстандағы қорықтардың саны қанша ?

Әдебиеттер:

1.Акимова Т.А., Хаскин В. В. Экология : Учебник для вузов. –М , 1998 ,2000

2. Картошов А. Г., Введение в экологию / А.Г., Картошов,- Томск, 1998


6 Тақырып Оңтүстік, Солтүстік, Батыс, Шығыс, Орталық Қазақстандағы экологиялық проблемалары.

Пәннің мақсаты: Қазақстанның әрбір жеріне жеке тоқталып, сипаттама беру.

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Экологиялық мәселелерге байланысты аймақтаға бөлу.

Әдебиеттер:

1.Основы экологии: СД / Нуркеев С. С., Мусина У. Ш.- Алматы : Респ. Науч.-метод. Центр информатизация образования.

2.Демешева Г. А., Барманбекова Г. С. Экология Казахстана ее состояние и проблемы: Библиогр.указ.-Алматы, 1996.


7 Тақырып Табиғи қорлар.

Пәннің мақсаты: Табиғи қорлардың жіктелуі.

Тапсырмалар: дәптерге жазып келу

Бақылау сұрақтары:

1.Сарқылатын қорлар

2. Сарқылмайтын қорлар

Әдебиеттер:

1.Федорова А. И., Никольская А. Н. Практикум по экологии и охрне окружающей среды : Учеб. пособие. – М., 2003.

2.Шилов И. А. Экология: учебник для студ. Биолог. И мед. Спец. Вузов / И. А. Шилов.- М.: Высшая школа, 2003

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі курстық
Кіріспе
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconДиссертация 2009 жылы
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама «25» 11. 2009 ж. №4 хаттама бекітілген пән бағдарламасы негізінде әзірленген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама бұйрығымен бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама 2009ж 24. 08. №4 хаттама бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасы ғылым ЖӘне білім министірлігі
Мамандықтарына арналған шығыс тілі (ТҮрік) ПӘні бойынша магистратурағА Қабылдау емтихандарының бағдарламасы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі
Редакциялық кеңес: Құлажанов Т.Қ., Мұхаметқалиев Т. М., Оспанов А. Б., Нурахметов Б. К., Абинова Г. Д., Құрманалиев М.Қ., Абдрахимов...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница