2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама
Скачать 83.64 Kb.
Название2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама
Дата конвертации13.02.2016
Размер83.64 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.enu.kz/downloads/ekologia-dkz.doc


2013-2014 оқужылына 6D060800 - Экология мамандығы бойынша Рh.D докторантураға түсуге арналған

БАҒДАРЛАМА

 1. 1.Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы – мемлекеттің экологиялық саясатының мақсаты.

 2. 2. Жалпы мемлекеттік табиғи ортаның ластану деңгейін бақылау және қадағалау қызметінің кеңістіктік және мерзімдік құрылымы; бақылаудың нәтижелілігі мен пәрменділігін арттыру тәсілдері; экологиялық мониторинг – биосфера мониторингі жүйесінің геофизикалық мониторинг қоса жүргізілетін тармағы, интегралдық көрсеткіштерді, жалпылама сипаттамаларды өлшеу; климаттық мониторинг –геофизикалық мониторингтің құрамдас бөлігі.

 3. 3. Ботаниканың бөлімдері. Өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің ерекешеліктері.

 4. ҚР тұрақты дамуына бағытталған қоршаған ортаны қорғаудың Ұлттық іс-қимылдарының жоспары (1998), ҚР Тұрақты дамуы жөніндегі кеңес (2004).

 5. Қашықтан зондтаудың әдістері мен технологиясы, жерді зондтаудың ғарыштық жүйесі.

 6. Өсiмдiктердiң морфологиялық ұйымдастыру деңгейлерiнiң ерекшелiктерi.

 7. Экологиялық білім берудің жалпы қағидалары, ұғымдары, мақсаттары, міндеттері, ұстанымдары, бағыттары.

 8. Жер серіктерінен төменірек биіктіктерден бақылаудың авиациялық құралдары, ғарыштан келген мағлұматтарды қабылдап, өңдейтін жер бетінде орлаласқан жүйелер; оптикалық-электрондық және скандаушы жүйелердің көмегімен зондтау, аэрозольдерді зондтау. Ландшафттық-индикаторлық әдіс, дешифрлаушы белгілер, ғылыми-зерттеушілік сынақ алаңдары.

 9. Төменгi және жоғарғы сатыдағы өсiмдiктердiң айырмашылығы, ерекшелiктерi.

 10. 1.Экологиялық білім модельдері. Экологиялық тәрбие, мәдениет, мораль және салт– сана. 2. Жердегі суретке түсіру-тест-полигон әдісі, стационарлық бақылау әдістері; деректерді өңдеу әдістері және оларды бір жүйеге келтіру. Қоршаған ортаның сапасын бағалау критерийлері.

 11. Систематиканық биологиялық ғылымдар жүйесiндегi орны, маңызы.

 12. 1.Дүниетаным ұғымы және дүниетаным типтері. Экологиялық дүниетаным. Ресми және ресми емес экологиялық тәрбие және экологиялық білім.

 13. 2. ҚР жалпы мемлекеттік табиғи ортаның күйін қадағалау қызметі жүйесінің тармақтары: ластау көздерінің мониторингі; атмосфералық ауаның ластануының мониторингі; құрлықтағы су көздерінің мониторингі; Қазақстанның атмосфераның шекаралар арқылы ағып өтетін өзендердің ластануына жол бермеу жөніндегі халықаралық конвенцияларға қатысуы; теңіздердің, топырақтың ластануының мониторингі, фондық мониторинг; табиғи-техникалық жүйелердің мониторингі, “ыс-тық нүктелер” және адамдардың “күйзелістік топтары” ұғымы; полютанттардың адамдардың денсаулығына әсеріне мониторинг жүргізу; ауыл-шаруашылық, мелиоративтік және су шаруашылығымен байланыста ТТГЖ (ПТГС) мониторингі.

 14. 3. Жануарлар дүниесінің алуантүрлілігі

 15. 1.Экологиялық білімнің мазмұны, экологиялық білім беру жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде оны іске асырудың жолдары мен құралдары.

 16. 2. Экологиялық құқық – адамның және қоғамның табиғатпен өзара әсерлесуі жөніндегі білімдердің жиынтығы.

 17. 3. Таксономиялық әр алуандылықтың жануарлар әлемi жүйесiндегi иерархиялық қатарлары, морфо-физиологиялық таксондардың ұйымдастыру деңгейi.

 18. Қазақстан Республикасында үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін құрудың методологиялық қырлары және концептуалдық ұстанымдары

 19. Экологиялық құқық нысандары. Экологиялық құқық ұстанымдары және Қазақстан Республикасының Конституциясындағы азаматтардың міндеттері.

 20. Жануарлар патшалығындағы барлық таксондардық, класстар мен типтер iшiндегi туыстық байланыстар және систематика, олардың географиялық таралуы.

 21. Экожүйелер мен геожүйелерге тән ерекшелік – олардың бүтіндігі, қоршаған ортамен қарым-қатынастарда біртұтас болуы.

 22. Қазақстан Республикасындағы табиғатты қорғау жөніндегі заңдар, заңгершілік актілер, кодекстер. “Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау туралы заңы” (1997 ж.).

 23. Жануарлар экологиясы: әр түрлi топтардың өмiр сүру көрiнiстерi және қоршаған ортамен байланыстары.

 24. Біртұтас жүйенің қасиеттері. Элементар эко- және геожүйелер – модельдеу нысандары

 25. Жер қойнауын, су ресурстарын, орман қорларын, атмосфералық ауаны, жануарлар әлемін, дендрологиялық саябақтар мен ботаникалық бақтарды құқықтық қорғаудың негіздері.

 26. Жануарлардың ұйымдасуындағы адаптивтiк ерекшелiктер.

 27. Эко- және геожүйелердің өзара бағыныштылық (иерархиялық), ұйымдасқандық, территориалдылық принципі.

 28. 2. Мемлекеттік қорықтардың, ұлттық табиғи саябақтардың, қорықшалардың құқықтық режимі.

 29. Жануарлардың практикалық маңызы (медициналық, шаруашылық, биоценоз компонентi).

 30. Модельдердің қысқаша сипаттамалары. Эко- және геожүйелерді модельдеудегі шектеулер.

 31. Экологиялық құқық нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік.

 32. Жануарлар әлемiн қорғау және пайдалану

 33. Математикалық модельдердің түрлері және модельдеудің кейбір тәсілдері.

 34. Халықаралық экологиялық құқық және оның Қазақстанда қолданылуы

 35. Микроорганизмдердің алуантүрлілігі.

 36. Экологиялық нормалау туралы түсiнiк. Санитарлық-гигиеналық және экожүйелiк нормалау

 37. Менеджмент пен маркетингтегі экологиялық құқық

 38. Микроб формаларының алуан-түрлілігі, клеткалы емес организмдер (вирустар), олардың құрылымы және метаболизмі, табиғаттағы таралуы.

 39. Токсикалық әсерге организмдердің жауап реакциясы. Зиянды заттарды классификациялаудың принциптерi.

 40. Табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу институттары. Экологиялық менеджмент ұғымы

 41. Микроорганизмдердің тіршілік ету орталары. Тіршілік етуінің экстремальды жағдайлары.

 42. Азық-түлiк пен тұрмыстық бұйымдардың сапасын нормалау. Химиялық, физикалық және биологиялық ластанудың ерекшелiктерi және олардың әсерлерiн нормалау.

 43. Әкімшілік органдарында, өнеркәсіп мекемесінде және фирмада табиғатты пайдалануды ұйымдастыру

 44. Микроорганизмдер және табиғаттағы негізгі элементтердің айналымы

 45. Экожүйеге түсетін экологиялық қысымды нормалау. Қазақстан Республикасында табиғатты пайдалануды нормалау.

 46. Экологиялық менеджменттің негізгі салалары

 47. Микроорганизмдердің экожүйелердегі деструктивті және жинақтаушы ролі.

 48. Санитарлық-қорғаныштық нормативтер: санитарлық және санитарлық- қорғаныштық аймақтар. Экологиялық нормативтер: экологиялық-гигиеналық және экологиялық-қорғаныштар (ГОСТ), аулау, атып алу, шабу нормативтері.

 49. Шаруашылық іс-әрекетті экологиялық жағынан сүйемелдеу. Экологиялық құқық бұзушылықтар және олар үшін жауапкершілік түрлері.

 50. Биосфера және оның табиғат пен қоғам тіршілігіндегі ролі.

 51. Өндірістік-шаруашылық нормативтер: технологиялық, қала құрылысына қатысты, рекреациялық және т.б. нормативтер

 52. Экологиялық маркетинг ұғымы. Экологиялық маркетинг саласындағы іс-әрекеттердің негізгі түрлері.

 53. Адам және табиғат. Қоғам мен табиғи ортаның әсерлесу формалары

 54. Қоршаған орта сапасының нормативтерін негіздеу принциптері мен әдістері. Атмосфералық ауаның сапасын бақылау

 55. Экологиялық нарық. Экологиялық тауарлар.

 56. Антропосфера және техносфера. Табиғат ресурстары және оларды қорғау проблемасы. Табиғатты ұтымды пайдалану.

 57. Жұмыс жүргізу аймағы. Тұрғын үйлер және көпшілік орындар.

 58. Ландшафт – экологиялық бизнес нысаны. Ландшафттың литогендік, гидроклиматогендік, жер топырақтық және биотикалық орталары саласындағы экологиялық маркетинг.

 59. Қоршаған ортаның ластануы. Жер халқы және оның табиғатқа әсері. Адамзаттың проблемалары: халық санының өсуі, энергетикалық және шикізат ресурстарының сарқылуы

 60. Су объектілерін пайдалану. Балық шаруашылығына және тұрмыстық-шаруашылық мақсаттарға арналған сулардың сапа критерийлері.

 61. Халықтың тіршілігін қамтамасыз ету саласындағы экологиялық маркетинг. Экологиялық менеджмент пен маркетингтің заңгершілік, нормативтік-құқықтық негіздері.

 62. ТД көрсеткіштері (индикаторлары). ТД ұлттық және халықаралық институттары.

 63. Экологиялық сараптама және оның түрлері. Қазақстан Республикасында экологиялық сараптаманың нормативтік-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілуі.

 64. ҚР “Экологиялық сараптама турады заңы” (1997 ж.). Қазақстанда экологиялық бизнес-тің дамуының келешегі. Табиғатты заңдық тұрғыдан қорғаудың міндеттері

 65. Қоғамның тұрақты дамуы тұжырымдамасы және халықаралық ынтымақтастық.

 66. Экологиялық сараптама объектілері және субъектілері. Табиғатты пайдаланушы мекемелерді лицензиялау ережелері, экологиялық аудит, экологиялық қамсыздандыру, табиғатты кешенді пайдалану келісмшарттарын жасау

 67. Өсiмдiк әлемiнiң әр алуандылығы.

 68. Қоғам мен табиғаттың өзара әсерлесу принциптері және заңдылықтары. Табиғи ортаның қорғаныш механизмдері және оның тұрақтылығын қамтамасыз етуші факторлар.

 69. Қоршаған ортаға көрсетілетін әсерді бағалау (ҚОӘБ – ОВОС). ҚОӘБ –және экологиялық сараптама жүргізудегі халықаралық тәжірибе.

 70. Өсiмдiктер жамылғысының экологиялық маңызы.

 71. Өнеркәсіптік экологияның мәселелері мен мiндеттерi. Өндірістер мен өндірістік кешендердің қызметіне табиғат жағдайларының әсер етуі.

 72. Экологиялық мониторинг ұйымдастыруға қатысты көзқарастар мен ұстанымдар, экологиялық мониторингтің отандық екі тұжырымдамасы (концепциясы), ғаламдық мониторинг жүйсінің бағыттары, экологиялық мониторинг және экологиялық қауіп-қатер, аймақтық және ғаламдық экологиялық мониторингтің ұстанымдары мен мақсаттары; мониторингтің түрлері, қоршаған ортаның күйін бақылау жүйесін ұйымдастырудағы жүйелілік ұстанымы.

 73. 2.Өсімдіктердің биосферадағы және адам өміріндегі маңызы.

 74. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы – мемлекеттің экологиялық саясатының мақсаты.


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Бигалиев А.Б., Халилов М.Ф., Шарипова М.А. Жалпы экология негіздері Алматы, «Қазақ университеті», 2007.

 2. Бозшатаева, Оспанова Экология-Алматы, 1995

 3. Бродский Экологияның қысқаша курсы –Алматы,1996

 4. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия, Учебник. — М.: Логос, 2000.

 5. Барышников И.И., Лойт А.О., Савченко М.Д. Экологическая токсикология. П.1.2 изд. Иркутский университет 1991г.

 6. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. Москва, Высшая школа, 1998 г.

 7. Кревс И.Ф. Исследования в области токсикологии. Вып.5.Л., 1998

 8. Орлов А.С., Безуглова О.С. Биогеохимия. Учебник для вузов. — Ростов на Дону, Феникс, 2000.

 9. Вернадский В.И. Труды по биогеохимии биохимии почв. Москва, Наука,1992г.

 10. Панин М.С. Формы соединений тяжелых металлов в почвах средней полосы Восточного Казахстана (фоновый уровень). Семипалатинский ГУ, Семей, 1999г.

 11. Василенко В.Н., Назаров И.М., Фридман М.Д. «мониторинг загрязнения снежного покрова». Л.: Гидрометеоиздат, 1985, 182 с.

 12. Израэль Ю.А. «Экология, климат и влияние возможных его изменений на сельское хозяйство страны». М., Высшая школа, 1987.

 13. Рыспеков Т.Р. «Мониторинг природной среды». Алматы, 2003, 156 с.

 14. Чигаркин А.В. Региональная геоэкология Казахстана. Алматы, 2000, 224 с.

 15. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды Казахстана. Алматы, Гылым, 1996, 296с.

 16. Востокова Е.А. Картографическое обеспечение космического мониторинга экологических условий//Научно-прак. Конф. Ландшафтно-экологические основы природопользования и природоустройства. Целиноград: 1991. С. 14-18.

 17. Кабата-Пендиас А., Пендиас X. Микроэлементы в почвах и растениях. М., 1989.

 18. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М.: Мысль,1972.

 19. Экономические проблемы природопользования под ред. К. Гофмана. - М., 1985.

 20. Папенов К.В. Экономика и природопользование. Учебное пособие. - М., 1997.

 21. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. Учебник. 1997.

 22. Экономика природопользования 1 Под ред. Т.С. Хачатурова. Учебник. - М., 1991.

 23. Ревазов М.А., Лобанов Н.Я. и др. Экономика природопользования. - М., 1992.

 24. Реймерс Н.Ф. Природопользование (пер. с англ.). Словарь справочник. - М.: Мысль, 1990.

 25. Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования: Учебник – Алматы: Экономик, С, 2003. – 593 с.

 26. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. - М., 2001.

 27. Каргажанов 3.К., Баймырзаев К.М. Экономический механизм природопользования. - Алматы, 2000.) 5. Каргажанов 3.К.,

 28. Упушев Е.М. Экология, природопользование, экономика. Алматы: «Гылым», 2002. 328

 29. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек-экономика-биота-среда, М., «ЮНИТИ», 2007.

 30. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии. С.-П., 1996.

 31. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. М.,Наука, 1994

 32. Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Москаленко А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МирТ», 2007.

 33. Концепция экологического образования Республики Казахстан. Астана, 2002.

 34. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан. Астана, 2002.

 35. Мамыров Н.К., Топкопий М.С., Храпунов В.В. Экологическое состояние г.Алматы, Алматы, 2000.

 36. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. А-Ата, 1991.

 37. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В. Экологические основы природопользования. М., «Форум», 2007.

 38. Шилов И.А. Экология. М., Высшая школа, 2000.

 39. Чернова Н.М. , и др. Экология.М.,1988.

 40. Экологический терминологический словарь, Алматы, 2000.

 41. Экологический кодекс РК, Астана, 2007 г.

 42. Национальный план по охране окружающей среды и др. проблемы по этому вопросу можно взять с Интернет – сайта по адресу http:// w w w neaps d.kz.Похожие:

2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама icon2013-2014 оқужылына 6М060800 Экология мамандығына түсуге арналған бағдарлама
Биогеохимия ғылымының дүниеге келуінің тарихи және методологиялық алғышарттары, Жер туралы ғылымдар жүйесін қалыптастырудағы В. И....
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама iconБағдарлама мазмұны і-бөлім. Отан тарихының өзекті мәселелерін теориялық-әдіснамалық тұрғыда қарастыру
Тарих мамандығы бойынша PhD докторантураға түсуге арналған емтиханының мақсаты – үміткердің кәсіби білімінің тереңдігін және дербес...
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама iconБекітемін ожәне ӘЖ бойынша проректор
...
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама icon6D080100 – Агрономия мамандығы бойынша докторантураға түсуге арналған емтиханның қысқаша бағдарламасы суармалы егіншілік
Топырақ құнарлылығын жоғарылатудағы «төгінді» сулардың орны және оларды ауылшаруашылық дақылдарын суаруға пайдалану
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама icon6M020100- «философия» мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6D060500 – Ядролық физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы...
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама icon«6N0503-психология» мамандығы бойынша 2009 жылы магистратураға түсуге арналған сұрақтары. Жалпы психология бойынша сұрақтар
«6N0503-психология» мамандығы бойынша 2009 жылы магистратураға түсуге арналған сұрақтары
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама icon«кәсіби қазақ тілі» пәнінен экология мамандығы бойынша орыс тобының студенттеріне арналған студенттерге арналған пән бойынша
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы
2013-2014 оқужылына 6D060800 Экология мамандығы бойынша Рh. D докторантураға түсуге арналған бағдарлама icon«6N0610 Гидрометеорология» мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтихан сұрақтары

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница