Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы
Скачать 345.93 Kb.
НазваниеБиология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы
страница1/2
Дата конвертации13.02.2016
Размер345.93 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/112276.doc
  1   2

Студенттерге арналған пән бағдарламасы

ПМУ 7.18.2/02Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биология және экология кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


050608 - Экология мамандығы студенттерге арналған

«қала экологиясы» пәні бойынша


Павлодар


Студенттерге арналған пән бағдарламасы бекіту парағы


ПМУ ҰСН 7.18.2/02


Бекітемін

Химиялық технологиялар

және жаратылыстану

факультетінің деканы

________К.К.Ахметов

20__ж. «____»______


Құрастырған: аға оқытушы Жумадилов Б.З. _______________


Биология және экология кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


«қала экологиясы» пәні бойынша


050608 - Экология мамандығы студенттерге арналған


050608-Экология мамандығының студенттері үшін жалпы орташа білім базасы бойынша күндізгі оқу формасы


Жұмыс бағдарламасы Мемлекттік жалпыға міндетті мамандық стандарты _________________________________және типтік бағдарлама негізінде

әзірленген (стандарт шифрі)

__________________________________________________________________

(типтік бағдарламаның толық атауы,күні және бекітетін ұйымның атауы)


Кафедра отырысында ұсынылған 20___ж. «_____» ________ №____ хаттамасы

Кафедра меңгерушісі ________________________ Жумадина Ш.М.

Химиялық технологиялар және харатылыстану факультетінің оқу әдістемелік кеңесінің құпталғані «___» _________ 20___ж. №__ хаттама


ОӘК торайымы _______________ Р.Ж.Нургожин «___» __ 20___ ж.


Оқытушы тулары мәліметтер:

Химиялық технологиялар және

жаратылыстану факультеті

Биология және экология кафедрасы

Аға оқытушысы Жумадилов Б.З.

Тел. (8-7182) 67 45 71

Қабылдау сағаттары 14-18с. №341 ауд.


Пән туралы мәліметтер: пән 6 семестрде оқытылады, оқытылу мерзімі 15 апта. Пәннің жалпы енбек аукымдылығы 180 сағат, оның ішінде 60 сағат аудиторияда жұргізіледі және 120 студенттердін өздік жұмыстарына берілген. САбақ түрі бойынша аудиторияда өткізілетен уақыт кұнтізбелік жоспарда бериілген.


Пәннің мақсаты мен міндеттері


Пәнді оқытудың мақсаты: жердің тірі қабаты топырақ, табиғаттың денесі, қасиеттері түзілуі, эволюциялық дамуы туралы күрделі білімнің негізін қалыптастыру; топырақтың түзілу процестерін, оның жер бетіне пайда болуын, топырақтың түзілуіне экологиялық факторлардың әсерлері, биосфераның тұрақтылығын сақтауда және адамның шаруашылық іс- әрекеттерінде және табиғаттағы топырақтың маңызын түсіндіру.


Пәнді оқытудың міндеті - студенттерді әр түрлі табиғат аймақтарында қалыптасқан топырақ түрлерін анықтау жолдарын игеруге машықтандыру, топырақтың физикалық, химиялық қасиеттерін, құрамын зерттеу әдістерін үйрету.Топырақтың биосфераның тұрақтылығына әсерінің экологиялық маңызымен таныстыру.Топырақтың экологиялық қызметін сақтап және оны арттыру жолдарымен таныстыру.


Студент білу керек:


- биосферадағы және адам өміріндегі маңызын;

- топырақтың құрылымы мен қасиеттерің, биологиялық алуантүрлілікті сақтаудағы маңызын;

- жер қабатындағы топырақтың аймақтық тарлуының зандылықтарын және табиғи аймақтармен байланысын;

- топырақтану ғылымының даму тарихын;

- топырақ түзілу процесін, топырақтың қасиеттерін және экологиялық факторлардын әсерін;

-топырақтың құнарлылығы категорияларын, элементтерін, сонымен катар топырақты игеру кезіндегіөзгерістерін.


Студент істей білуі тиісті:

-топырақтардың морфологиялық белгілерін сипаттап, Қазақстанның негізгі топырақ типтерін анықтауды;

-топырақтың физикалық, химиялық және гранулометрлік құрамын, ылғалдылығын анықтау әдістерін;

-топырақты зерттеу барысында алынған деректерді жүйелеп талдай білуге;

-топырақты тиімді пайдалану әдістерін қолданып және ұсына білуге тиісті;

- теориялық және практикалық дағдыларды, топырақтың профилин сипаттап, топырақтың түрін анықтап және картаға салу, экологиялық әдістермен топырақ диагностикасын аныктау және зерттеу; лабораториялық талдау жұмыстарын жасауда.Микроорганизмдердің биосферада таралу заңдылықтарын, микробиоценоздардың сапалық және сандық сипаттамаларын, қоректік тізбектегі микроорганизмдердің орнын және табиғаттағы заттар айналымындағы мәнін, олардың бір-бірімен және жоғары дәрежедегі ағзалармен қарым-қатынасын, сонымен қатар, қолданбалы экологияда микроорганизмдерді қолданудың жолын зерттеу.

Перереквизиттері: Экология, Биология, Химия.


Пәннің тақырыптық Ф СО ПГУ 7.18.2/07

жоспары


Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспары
Пәннің тақырыптарыны аты

Сағат саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

қала экология пәнінің мақсаты мен міндеттері.

1

1

1

3

2

Топырақ түзілуіне әсер етуші экологиялық факторлар.

1

1
3

3

Топырақ түзілу нұсқасы

1

1

1

3

4

Топырақтың минералдық және химиялық құрамы

2

1

1

3

5

Топырақтың органикалық бөлігі

2

1

1

3

6

Топырақтың сіңіру қабілеті.

2

1

1

3

7

Топырақ ертіндісі.

2
1

3

8

Топырақтыњ физикалық қасиеттері.

2
1

3

9

Топырақтың ылғалдылық қасиеттері

2

1

1

4

10

Топырақтың ауа және жылу режимдері

2

1

1

4

11

Топырақтың құнарлылығы

2

1

1

4

12

Жер бетінде топырақтардың таралуның заңдылықтары.

2

1

1

4

13

ТМД аумағындағы арктика, тундра, тайгалы-орман аймақтары топырақтары

2

1
4

14

ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы орманды-дала және дала аймақтары топырақтары

2

1

1

4

15

Қазақстанның қуан дала, шөлейт және шөл аймақтары топырақтары

2

1

1

4

16

Кебір және сортаң топырақтар. Таулы өлке және өзен жайылмасы топырақтары

2

1

1

4

17

Топырақты қорғау

2
1

4
Барлығы

30

15

15

60Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәрістік сабақтардың мазмұны
Тақырыбы

Мазмұны

1

Топырақ экологиясы пәнінің мақсаты мен міндеттері.

Топырақ экологиясы пәні, мақсаты мен міндеттері. Топырақтанудың экологиямен байланысы. Топырақ туралы түсінік.

Топырақтың биосферадағы алатын орыны мен маңызы. Экологиялық маңызы. Топырақтанудың даму тарихы.

2

Топырақ түзілуіне әсер етуші экологиялық факторлар.

Экологиялық факторлардың топырақтың қасиеттеріне әсері. Климаттың, аналық тау жынысың, жер бедерінің, уақыттың әсері. Биологиялық фактор әсері. Антропогендік әсердің топыраққа ықпалы.

3

Топырақ түзілу нұсқасы

Үгілу және оның түрлері. Биологиялық, геологиялық, биогеохимиялық зат айналымдары. Топырақ түзілу нұсқасы мен кезендері. Топырақтың морфологиялық белгілері.

4

Топырақтың минералдық және химиялық құрамы

Аналық тау жыныстары және топырақ минералдары. Бастапқы және туынды минералдардың топыраққа әсері. Топырақтың гранулометриялық құрамы. Топырақтың химиялық құрамы.

5

Топырақтың органикалық бөлігі

Топырақтағы органикалық заттар көздері. Топырақтың қарашіріндісі және оның экологиялық маңызы. Қарашіріндінің құрамы және түзілуі. Оның мөлшерін реттеу жолдары.

6

Топырақтың сіңіру қабілеті.

Топырақ коллоидтары, құрамы мен қасиеттері. Сіңіру қасиетінің түрлері және экологиялық маңызы. Топырақтағы алмаса сіңген катиондар құрамы.


7

Топырақ ертіндісі.

Топырақ ертіндісі құрамы, концентрациясы және қасиеттері, реакциясы. Топырақтағы тотығу-тотықсыздану процестері.

8

Топырақтың физикалық қасиеттері.

Топырақ құрылымы және оның экологиялық маңызы. Құрылымның қалыптасуы жағдайлары. Топырақтың физикалық қасиеттері.

9

Топырақтың ылғалдылық қасиеттері

Топырақ ылғалы категориялары, формалары және түрлері. Ылғалдылық қасиеттері. Тұрақты ылғалдылық көрсеткіштері. Топырақтың су режимі түрлері және оны реттеу.

10

Топырақтың ауа және жылу режимдері

Топырақ ауасы, құрамы, өзгерісі. Ауа қасиеттерімен режимі. Жылу қасиеттері. Ауа және жылу режимдерінің экологиялық маңызы.

11

Топырақтың құнарлылығы

Топырақтың құнарлылығы – оның басты қасиеті. Құнарлылық түрлері. Құнарлылық факторлары және жағдайлары. Құнарлықты өндіру. Құнарлықтың өзгеруі.

12

Жер бетінде топырақтардың таралуның зањдылықтары.

Топырақтардың таралу заңдылыќтары. Топырақтарды классификациялау. Таксономиялық бірліктер. Топырақ жамылғысы құрылымы.

13

ТМД аумағындағы арктика, тундра, тайгалы-орман аймақтары топырақтары

Арктика мен тундра топырақтары. Күлгін, шымды-күлгін, шымды топырақтар. Олардың түзілу жағдайлары. Орманның сүр топырағы.

14

ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы орманды-дала және дала аймақтары топырақтары

Қара топырақ және оның генезисі. Классификациясы. Морфологиялық белгілері. Физикалық, химиялық қасиеттері.

15

Қазақстанның қуан дала, шөлейт және шөл аймақтары топырақтары

Қуаң дала және шөлейт аймағының қара- қоңыр топырағы. Генезисі, қасиеттері. Классификациясы. Шөл топырақтары.

16

Кебір және сортаң топырақтар. Таулы өлке және өзен жайылмасы топырақтары

Кебір, сортаң, ылғалды сортаң топырақтар. Олардың түзілуі, қасиеттері. Таулы өлке топырақтары, олардың қасиеттері және пайдалану жолдары. Өзен жайылмасы топырақтары, қасиеттері және пайдалану жолдары

17

Топырақты қорғау

Топырақтың эрозияға шалдығуы. Эрозияға байкалатын аумақтар. Топырақты қорғау жолдары. Қазақстанның топырақ қоры және оның экологиялық мәсерлері.


Зертханалық сабақтардың мазмұны
Тақырыбы

Мазмұны

Әдебиет

1

Топырақтану пәнінің мақсаты мен міндеттері.

Топырақ – ерекше табиғи дене

[1], [2], [5], [6]


2

Топырақ түзілу нұсқасы

Топырақтың морфологиялық белгілері:

-құрылысы, қалыңдығы, түсі;

-құрылымы, тығыздылығы, жаңа-жарандылармен кіріспелер

[1], [3], [5], [6]


3

Топырақтың минералдық және химиялық құрамы

Топырақтың гранулометрлік құрамын анықтау

Топырақтың органикалық бөлігі.

Қарашірінді қышқылдарының қасиеттерін зерттеу

[1], [2], [3], [4], [7]


4

Топырақтың органикалық бөлігі

Топырақтың органикалық бөлігі. Қарашірінді қышқылдарының қасиеттерін зерттеу.

[1], [2], [3], [4], [7]


5

Топырақтың сіңіру қабілеті.

Топырақтың сіңіру қасиеті, түрлерін анықтау.

[1], [2], [3], [4], [7]


6

ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы орманды-дала және дала аймақтары топырақтары

Қара топырақ генезисі, классификациясы.Кәдімгі және оңтүстік қара топырақтардың морфологиялық белгілерін сипаттау.Қара-қоңыр топырақтың морфологиялық белгілерін сипаттау,классификациясы

[1], [2], [3], [4], [7]


7

Қазақстанның қуан дала, шөлейт және шөл аймақтары топырақтары

Кебір топырақтың морфологиялық белгілерін сипаттау.

Өзен жайылмасы топырақтарының морфологиялық белгілерін сипаттау.

[1], [2], [3], [4], [7]Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырыбы

Мазмұны

Әдебиет

1

Топырақтың физикалық қасиеттері.

Топырақ құрылымы және оның экологиялық маңызы. Құрылымның қалыптасуы жағдайлары. Топырақтың физикалық қасиеттері.

[1], [2], [5], [6]


2

Топырақтың ылғалдылық қасиеттері

Топырақ ылғалы категориялары, формалары және түрлері. Ылғалдылық қасиеттері. Тұрақты ылғалдылық көрсеткіштері. Топырақтың су режимі түрлері және оны реттеу.

[1], [3], [5], [6]


3

Топырақтың ауа және жылу режимдері

Топырақ ауасы, құрамы, өзгерісі. Ауа қасиеттерімен режимі. Жылу қасиеттері. Ауа және жылу режимдерінің экологиялық маңызы.

[1], [2], [3], [4], [7]


4

Топырақтың құнарлылығы

Топырақтың құнарлылығы – оның басты қасиеті. Құнарлылық түрлері. Құнарлылық факторлары және жағдайлары. Құнарлықты өндіру. Құнарлықтың өзгеруі.

[1], [2], [3], [4], [7]


5

Жер бетінде топырақтардың таралуның заңдылықтары.

Топырақтардың таралу заңдылықтары. Топырақтарды классификациялау. Таксономиялық бірліктер. Топырақ жамылғысы құрылымы.

[1], [2], [3], [4], [7]


6

ТМД аумағындағы арктика, тундра, тайгалы-орман аймақтары топырақтары

Арктика мен тундра топырақтары. Күлгін, шымды-күлгін, шымды топырақтар. Олардың түзілу жағдайлары. Орманның сүр топырағы.

[1], [2], [3], [4], [7]


7

Кебір және сортаң топырақтар. Таулы өлке және өзен жайылмасы топырақтары

Кебір, сортаң, ылғалды сортаң топырақтар. Олардың түзілуі, қасиеттері. Таулы өлке топырақтары, олардың қасиеттері және пайдалану жолдары. Өзен жайылмасы топырақтары, қасиеттері және пайдалану жолдары

[1], [2], [3], [4], [7]


8

Топырақты қорғау

Топырақтың эрозияға шалдығуы. Эрозияға байкалатын аумақтар. Топырақты қорғау жолдары. Қазақстанның топырақ қоры және оның экологиялық мәсерлері.

[1], [2], [3], [4], [7]Студенттердің өзіндік жұмыс мазмұны


р/с

Тақырып

Мазмұны

Сағ.

саны

Текс.

Түрі

1.

Топырақ экологиясы пәнінің мақсаты мен міндеттері.

Топырақ экологиясы пәні, мақсаты мен міндеттері. Топырақтанудың экологиямен байланысы. Топырақ туралы түсінік.

Топырақтың биосферадағы алатын орыны мен маңызы. Экологиялық маңызы. Топырақтанудың даму тарихы.

3Ауыз

ша

жауап

беру

2.

Топырақ түзілуіне әсер етуші экологиялық факторлар.

Экологиялық факторлардың топырақтың қасиеттеріне әсері. Климаттың, аналық тау жынысың, жер бедерінің, уақыттың әсері. Биологиялық фактор әсері. Антропогендік әсердің топыраққа ықпалы.

3Ауыз

ша

жауап

беру

3.

Топырақ түзілу нұсқасы

Үгілу және оның түрлері. Биологиялық, геологиялық, биогеохимиялық зат айналымдары. Топырақ түзілу нұсқасы мен кезендері. Топырақтың морфологиялық белгілері.

3Тестке жауап

Беру

4.

Топырақтың минералдық және химиялық құрамы

Аналық тау жыныстары және топырақ минералдары. Бастапқы және туынды минералдардың топыраққа әсері. Топырақтың гранулометриялық құрамы. Топырақтың химиялық құрамы.

3Ауыз

ша жауап

Беру

5.

Топырақтың органикалық бөлігі

Топырақтағы органикалық заттар көздері. Топырақтың қарашіріндісі және оның экологиялық маңызы. Қарашіріндінің құрамы және түзілуі. Оның мөлшерін реттеу жолдары.

3

Тестке

жауап

беру


6.

Топырақтың сіңіру қабілеті.

Топырақ коллоидтары, құрамы мен қасиеттері. Сіңіру қасиетінің түрлері және экологиялық маңызы. Топырақтағы алмаса сіңген катиондар құрамы.


3


Ауыз

ша жауап беру

7.

Топырақ ертіндісі.

Топырақ ертіндісі құрамы, концентрациясы және қасиеттері, реакциясы. Топырақтағы тотығу-тотықсыздану процестері.

3

Тестке

жауап

беру


8.

Топырақтың физикалық қасиеттері.

Топырақ құрылымы және оның экологиялық маңызы. Құрылымның қалыптасуы жағдайлары. Топырақтың физикалық қасиеттері.

3

Тесті

леу

және

ауызша

жауап

9.

Топырақтың ылғалдылық қасиеттері

Топырақ ылғалы категориялары, формалары және түрлері. Ылғалдылық қасиеттері. Тұрақты ылғалдылық көрсеткіштері. Топырақтың су режимі түрлері және оны реттеу.

4

Ауыз

ша

жауап

беру

10.

Топырақтың ауа және жылу режимдері

Топырақ ауасы, құрамы, өзгерісі. Ауа қасиеттерімен режимі. Жылу қасиеттері. Ауа және жылу режимдерінің экологиялық маңызы.

4

Ауыз

ша

жауап

беру

11.

Топырақтың құнарлылығы

Топырақтың құнарлылығы – оның басты қасиеті. Құнарлылық түрлері. Құнарлылық факторлары және жағдайлары. Құнарлықты өндіру. Құнарлықтың өзгеруі.

4

Тестке

жауап

беру


12.

Жер бетінде топырақтардың таралуның заңдылыќтары.

Топырақтардың таралу заңдылықтары. Топырақтарды классификациялау. Таксономиялық бірліктер. Топырақ жамылғысы құрылымы.

4

Тестке

жауап

беру


13.

ТМД аумағындағы арктика, тундра, тайгалы-орман аймақтары топырақтары

Арктика мен тундра топырақтары. Күлгін, шымды-күлгін, шымды топырақтар. Олардың түзілу жағдайлары. Орманның сүр топырағы.

4

Ауыз

ша

жауап

беру

14.

ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы орманды-дала және дала аймақтары топырақтары

Қара топырақ және оның генезисі. Классификациясы. Морфологиялық белгілері. Физикалық, химиялық қасиеттері.

4

Ауыз

ша

жауап

беру

15.

Қазақстанның қуан дала, шөлейт және шөл аймақтары топырақтары

Қуаң дала және шөлейт аймағының қара- қоңыр топырағы. Генезисі, қасиеттері. Классификациясы. Шөл топырақтары.


4

Ауыз

ша

жауап

беру

16.

Кебір және сортаң топырақтар. Таулы өлке және өзен жайылмасы топырақтары

Кебір, сортаң, ылғалды сортаң топырақтар. Олардың түзілуі, қасиеттері. Таулы өлке топырақтары, олардың қасиеттері және пайдалану жолдары. Өзен жайылмасы топырақтары, қасиеттері және пайдалану жолдары

4

Тестке

жауап

беру


17.

Топырақты қорғау

Топырақтың эрозияға шалдығуы. Эрозияға байкалатын аумақтар. Топырақты қорғау жолдары. Қазақстанның топырақ қоры және оның экологиялық мәсерлері.

4

Тестке

жауап

беру
Барлығы

60


  1   2

Похожие:

Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы icon5В060800- «Экология» мамандығына арналған студенттерге арналған пән бағдарламасы семей
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доцент м а м.ғ. к Қабышева Жанар Кобегеновна 02. 09. 2013ж
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы icon5В060800 – Экология,5В060700 Биология мамандығының студенттеріне арналған
Күндізгі оқу түрінің 5В060700 Биология, 5В060800 Экология мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу түрінің 5В060800 Экология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу түрінің 5В060700 Биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу түрінің 5В060700 Биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу түрінің 5В060700 Биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы iconПән бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу түрінің 5В060700 Биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы iconКурс – 3
Курс бағдарламасы 050608 – «Экология» мамандығы бойынша элективтік пәндер бойынша «Адам экологиясы» пәнінен жасалған жұмыс бағдарламасы...
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы icon«кәсіби қазақ тілі» пәнінен экология мамандығы бойынша орыс тобының студенттеріне арналған студенттерге арналған пән бойынша
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы
Биология және экология кафедрасы студенттерге арналған пән бағдарламасы iconСтуденттерге арналған пән бағдарламасы Пән – Өндірісті ұйымдастыру

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница