«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
Скачать 392.99 Kb.
Название«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
страница4/5
Дата конвертации13.02.2016
Размер392.99 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/XB/Abdurazova.HimEsp.doc
1   2   3   4   5

А) У. Крукс пен Д.И. Менделев


Б) Томсон мен Рентген

В) Я.В Писаржевски,Я.И Михайленко

4. Тотығу – тотықсыздану реакцияларын теңестірудің неше тәсілі бар

А) 3 Б)2 В)4

5. Әр түрлі атомдардың, иондардың, малекулалардың арасында электрон ауысуының нәтижесінде жүретін тотығу – тотықсыздану реакциясы

А) малекула ішіндегі т-т-с

Б) өзіндік т-т-с

В) атом аралық және малекула аралық


6.Бір ғана атомның түрінің тотығып, әрі тотықсыздануы

А) малекула ішіндегі т-т-с

Б) өзіндік т-т-с

В) атом аралық және малекула аралық

7. Техника мен лабараториялық жұмыстарда жиі қолданылатын аса маңызды тотықсыздандырғыштың қатарына қандай элемент жатады

А) көміртек пен оттек

Б) литимен магни

В) көміртек пен күкірт

8. Органикалық заттарды өндіруде , қандай элемент қолданылады

А) фтор, бром, хлор

Б) темір,мырыш, алюмини, қалайы

В) көміртек, су, оттек

9. Na 2 S2O3 – қандай істерде қажет

А) кәсіби

Б) лабараториялық

В) бояу ісінде

10. Тотықтырғыш ретінде күшті бейметал

А) F2, Cl2, Br2, I2, O 2 ,O3.

Б) NO3, SO4 , ClO4

В) FeO3, Cr2 O, CrO


11. Металургия және химия өнер кәсібінің басты тотықтырғышын ата

А) натри

Б) оттек

В) силитцум

12. Сутек пероксиді неде қажет

А) ауыл шаруашылығында

Б) медецинада дизенфекцияда

В) лабараториялық жұмыста

13. Ең күшті тотықтырғыш

А) сутек

Б) оттек

В) азон

14. Cl +5 +4e= Cl+ реакцияның оң терістілігін анықта

А) оң

Б) теріс

В) белгісіз

15. Атом электронын берсе қандай зарядқа айналады

А) оң Б) теріс

16. Атом электронын қосып алса қандай заря дқа айналады

А) оң Б) теріс

17. Оттек бойынша валенттіліктің кемуін сутек бойынша валенттіліктің өсуі

А) тотықсыздану

Б) кері тотықсыздану

В) тотықтырғыш

18. Тотығу- тотықсыздану қандай жылдамдықпен жүреді

А) сатылы

Б) әр түрлі, баяу

В) жылдам

19. Ең күшті тотықсыздандырғышты ата

А) сілтілік метал, оның ішінде франци

Б) оттек

В) оксид

20.Тотығу – тотықсыздану реакциясын пайдаланып, химия өнер кәсібінде қандай заттар алынады

А) көптеген ауыл шаруашылы ғына керекті заттар

Б) таза метал, амиак, сілті қышқылы

В) медицинаға керекті заттар


Есептер

 1. Металдардың кернеу қатары қалай құрылады? Мына ерітінділермен әрекеттескенде, мырыш пластикансының массасы өсе ме, кеми ме немесе өзгеріссіз қалады ма? а) CuSО4 ә) MgSО4; Рb(NО3)2; неліктен?

 2. Сутек электродының потенциалы неге тең? а) рН=10; б) рН=3 тең болғанда?

 3. Егер де осы ерітіндіден мыспен 4,32г күміс ығыстырылғанда, ерітіндіде күміс нитратының қандай массасы бар?

 4. Мыс сульфатының ерітіндісінен 8,12г мысты ығыстыру үшін, құрамында 10% қоспа бар техникалық темірдің қандай массасы қажет?

 5. 200мл 0,1м СuSО4 ерітіндісіне, темір пластика 8,12г салмағымен, батырылған. Ерітіндіден барлық мысты ығыстырғаннан соң, пластиканың массасы қандай болады?

 6. Сутек электродының потенциалы (мВ) мына мәндерге тең болатын, ерітінділердің рН есептеңдер: а) -201; б)-431; в) -183; г) -413мВ.Глоссарий

Ерітінділер

 1. Ерітінділер

 2. Сольваттар

 3. Гидраттар

 4. Еру жылуы

 5. Гидраттану энергиясы

 6. Кристалдық тор энергиясы

 7. Қанық ерітінді

 8. Қанықпаған ерітінді

 9. Концентрлі ерітінді

 10. Сұйытылған ерітінді

 11. Концентрация

 12. Проценттік концентрация

 13. Молярлық концентрация

 14. Нормальдық концентрация

 15. Молялдық концентрация

 16. Титр


Есептер

 1. 1л-де 0,01н сірке қышқылының ерітіндісінде, оның 6,26 1021 молекула және иондары бар. Осы ерітіндідегі сірке қышқылының изотондық коэффициентін(і) және диссоциациялану дәрежесін анықтаңдар. (1,04; 1,04)

 2. 0,1н НСІ ерітіндісінде (α=0,92), 0,01н НСІ ерітіндісінен (α=0,98) сутек иондарының концентрациясы неше есе көп? (9,4 есе)

 3. Оствальдтың сұйылу заңы дегеніміз не?

 4. Дебай-Гюккель ережесі

 5. Құрамында 500г суда 0,925г СаСІ бар сулы ерітіндіде, кальций хлоридінің активтілік концентрациясын есептеңдер.

 6. 0,2м тұз қышқылының ерітіндісінің изотондық коэффициенті және диссоциациялану дәрежесі неге тең? Егер осы ерітіндіде оның 2,19 1023 молекуласы және иондары болсаЕсептер


  1. Екі литрінде 8,0г NаОн бар сулы ерітіндідегі натрий гидроксидінің мольдік концентрациясын есептеңдер.

  2. Егер қышқылдың концентрациясы 3 моль/л болса, 200мл сулы ерітіндіде ортафосфор қышқылының қанша грамы болады?

  3. Тығыздығы 1,18г/см3 24 процентті ерітіндідегі натрий хлоридінің мольдік концентрациясын анықтаңдар.

  4. Тұздың концентрациясы 2 моль/л болатын 400мл ерітінді дайындау үшін массасы қандай калий нитратын алу керектігін есептеңдер.

  5. 1,5моль/л концентрациялы 3,1л ерітіндіде қанша килограмм алюминий сульфаты болады?

  6. 200С-та тығыздығы 1,18г/см3 болатын ерітіндідегі азот қышқылының мольдік концентрациясын анықтаңдар.

  7. Егер хлорсутектің масса бойынша мөлшері 20 процент болса, тұз қышқылының мольдік концентрациясы қандай?

  8. 2л мыс сульфатының концентрациясы 0,1 моль/л сулы ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм тотяйын қажет болады?

  9. Көміртек () оксидімен қанықтыру арқылы ас содасының бір мольдік (1М) ерітіндісін алу үшін натрий корбанатының мольдік концентрациясы шамамен қандай болу керек?

  10. Сірке қышқылының концентрациясы 0,5моль/л 1л сулы ерітіндісін дайындау үшін тығыздығы 1,01 г/см3 сірке қышқылы ерітіндісінің қандай көлемі қажет болады?Тест сұрақтары


1. FS2+11O22Fe2 O3 +8 SO2 теңдеуі бойынша 64 грамм SO2 алу үшін неше моль Fe S2 қажет.

а) 0,4

ә) 0,5

б) 3,2


2. Массасы 11г темір сульфиді толық еруі үшін 20%-дық тұз қышқылының неше грамм ерітіндісі қажет.

а) 2,28

ә) 4,56

б) 45,6


3. 5,6г темірге тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілетін тұздың массасын есептеңдер.

а) 12,7г Fe CL2

ә)22,8 Fe CL2

б)12,8 Fe CL2


4. Мыспен концентрленген күкірт қышқылын қыздырып әрекеттестіргенде қандай заттар түзіледі.

а) Cu SO4+H2

ә) CuO+ H2 SO4

б) Cu SO4+H2O+SO2


5. Қышқылдық қатарды көрсет.

а) MgO; Na2O; CuO

ә) CO2; P2O5 SO3

б) AL2 O3 ZnO


6. Темір (ІІ) сульфидін көрсет.

а) FeS

ә) Fe2 CL

б)Fe CL


7. Қалыпты жағдайда 44,8л көмірқышқыл газын алу үшін кальций карбанатының қандай массасы қажет.

 1. 200г

 2. 150г

 3. 100г

8. Мына тұздардың қайсысының ерітіндісінің ортасы негіздік.

 1. Na2SiO3

 2. Na2Cl

 3. Na2SO4


9. Қай карбидтің сумен әрекеттесу нәтижесінде метан бөлінеді.

 1. CaC2

 2. Ba C2

 3. H 3C 3


10. Соданың ерітіндісі мына заттардың қайсысымен әрекеттескенде тұнба түзіледі?

 1. NH2Cl

 2. Ba Cl2

 3. NaCl


11. Мына қосылыстардың қайсысында кальций көп.

 1. CaO

 2. Ca3(PO4)2

 3. CaCl2


12. Егер белгісіз ІІ валентті металдың 3,6г судан 3,36 л (қ. ж) сутекті ығыстырып шығарса, ол қай металл болғаны

 1. Mg

 2. Ca

 3. Cr


13. Көлемі 500 л судың кермектілігін жою үшін 0,53 г сода қажет болады. Осы судың 1 л қанша гидокарбонат бар?

 1. 0,81 г/л

 2. 1,62 г/л

 3. 3,24 г/л14. Мына реакция нәтижесінде қандай зат түзіледі.

Al(OH)Cl2+ 2NaOH→.

 1. Al(OH)3

 2. AlCl3

 3. NaAlO2


15. Жер қыртысында ең көп таралған металл

 1. Fe

 2. Ti

 3. Al


16. Қандай қатарда тек металдар орналасқан

 1. K, Zn, Fe;

 2. Si, Ca, Bi;

 3. Al; C; Cr


17. 49 % -дық 200 грамм күкірт қышқылын мырышпен әрекеттескен, қалыпты жағдайда түзілген сутегінің көлемі қандай?

 1. 2,24 л

 2. 4,48 л

 3. 22,4 л


18. Құрамында 22 сутек отамы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамында неше көміртегі отамы болады.

 1. 10

 2. 11

 3. 12


19. Кермек судың 200 л 44,4 г CaCl2 бар. Осы судың 1 литрінде қанша қальций бар.

 1. 0,16 г/л

 2. 0,24 г/л

 3. 0,08 г/л


20. Массасы 500 г 30 % - дық мысалы сульфатының ерітіндісіне жетерліктей мөлшерде мырыш ұнтағын

 1. 60 г

 2. 50 г

 3. 40 0г


21. Қайсы қосылыста оттегінің тотығу дәрежесі бірге тең?

 1. Na2O

 2. K NO3

 3. H2O2


22. Күкірт бос күйінде қандай тұрақты молекула түзеді

 1. S4

 2. S6

 3. S8


23. Азот атомының электрондық конфигурациясы қандай?

 1. N

 2. N:

 3. N;


24. Азот қышқылы қай затпен реакцияға түспейді?

 1. Cu

 2. Pt

 3. Fe25. Азот қандай қосылыста теріс тотығу дәрежесін көрсетеді.

 1. N2O

 2. NO2

 3. Na3N


26. Ауада көмірсутегі (CnHm) толық жанғанда не түзіледі?

 1. CO және H2

 2. CO2 және H2

 3. CO2 және H2O


27. Қандай зат құрғақ мұз деп аталады.

 1. H2O

 2. CO2

 3. Қатты CO2

28. Уақытша кермектілікті қалай жоюға болады?

 1. Қайнату

 2. Сұйылу

 3. Буландыру

29. Сөндірілген ізбестің формуласын көрсетіңіз?

 1. Ca CO3

 2. Ca (HCO3)2

 3. Ca (OH)2


30. Жер қыртысында ең көп тараған метал?

 1. Fe

 2. Ti

 3. Al


31. Электротехникада қыздыру лампаларын жасау үшін қандай металдан жасалған сым пайдаланылады.

 1. Al

 2. Mo

 3. W


32. 4Al+3O2↔2Al2O3 реакциясы бойынша 1 моль алюмениден неше моль алюмений оксиді түзіледі.

 1. 2

 2. 4

 3. 0,5


33. Ең оңай балқитын метал?

 1. Ca

 2. Na

 3. Hg


34. Сумен қандай метал реакцияға түспейді?

 1. Ca

 2. Ba

 3. Ni


35. Концентрленген HNO3 – пен қандай метал әрекеттеспейді.

 1. Cu

 2. Ag

 3. CrЕсептер

  1. 200С-де тығыздығы 1,149г/см3 болатын тұз қышқылында массасы бойынша 30,0 проценттік хлорсутек бар. Осындай қышқылдың 1л-де неше грамм хлорсутек болады?

  2. 200С-де тығыздығы 1,831г/см3-қа тең 94 проценттік 1көлем күкірт қышқылын 5 көлем сумен алмастырғанда алынған қышқыл ерітіндісінің массалық үлесі қандай?

  3. 200С-де тығыздығы 1,310г/см3 болатын құрамында 50 проценттік азот қышқылы бар 1л азот қышқылына 690мл су қосады. Осыдан алынған қышқыл ерітіндісінің массалық үлесі қандай?

  4. 200С-де тығыздығы 1,39г/см3 болатын күкірт қышқылының 100г ерітіндісінде неше моль күкірт қышқылы болады. Осы ерітіндінің 300грамын толық нейтралдау үшін неше грамм натрий гидроксиді кетеді?

  5. 200С-де тығыздықтары 1,348г/см3 және 1,779 г/см3-қа тең күкірт қышқылынан сол температурада тығыздығы 1,553г/см3 болатын 440г қышқыл ерітіндісін дайындау керек. Бастапқы қышқылдардың әрқайсысынан қандай масса қажет болады?

  6. 600г 55 проценттік ерітінді дайындау үшін қанша мөлшерде 87 проценттік күкірт қышқылы ерітіндісі және неше грамм су қажет?

  7. 200С-де тығыздығы 1,219г/см3 болатын 1л 20 проценттік натрий гидроксиді ерітіндісін дайындау керек. Бұл үшін құрамында 98 проценттік натрий гидроксиді бар сілтіден неше грамм алу керек?Глоссарий

Сұйытылған бейэлектролит ерітінділер

 1. Осмос

 2. Осмостық қысым

 3. Вант-Гофф заңы

 4. Рауль заңы 1

 5. Рауль заңы 2

 6. Еріген зат

 7. Еріткіш

 8. Криоскопиялық константасы

 9. Эбулоскопиялық константасыЕсептер

 1. Еріткіштің криоскопиялық және эбулиоскопиялық константалары деген не? 125г бензолда заттың 0,0125 молі еріген ерітіндінің қату температурасы 0,512 0С-ға төмендейтінін біле отырып, бензолдың криоскопиялық константасын есептеңдер. (Жауабы: 5,12)

 2. 00С-да, құрамында 1л ерітіндіде 18,4г гицирин С3Н8О3 бар ерітіндінің осмостық қысымы неге тең екенін есептеңдер. (Жауабы: 4,54 105Па)

 3. Сулы ерітінді, құрамында 155,18г 5,18г еріген заты бар, -1,390С қатады. Судың криоскопиялық константасы 1,86. Еріген заттың молекулалық массасын анықтаңдар. (46 м.а.б.)

 4. 270С-да 400мл ерітіндінің құрамында 2г еріген зат бар. Ерітіндінің осмостық қысымы 1,216 105Па. Еріген заттың молекулалық массасын анықтаңдар. (102,5 г/моль)

 5. Эбулиоскопиялық константасы 2,12-ге тең 400г эфирде 15г хлоформды еріткенде, ерітіндінің қайнау температурасы 0,6650С жоғарлаған. Хлороформның молекулалық массасын анықтаңдар. (119,5 м.а.б.)


Глоссарий

 1. Ерігіштік көбейтіндісі

 2. Ерігіштік

 3. Аз еритін электролиттер

 4. Ерімейтін электролиттер

 5. Еритін электролиттер

 6. Екі ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 7. Үш ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 8. Төрт ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 9. Бес ионды электролиттердің жалпы формуласы. Мысал келтір.

 10. Тұз эффектісіГлосарий

 1. Тұздар гидролизі

 2. Гидролиздену дәрежесі

 3. Диссоциациялану дәрежесі

 4. Сутектік көрсеткіш

 5. Гидроксилдік көрсеткіш

 6. Судың диссоциациялануыТест сұрақтары


1. NH4 Cl гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды

2. Na2 CO3 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды

3. FeCl2 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды

4. Са (СН3 СОО)2 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды

5. NH4 У гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды

6. NH4 NO3 гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтрал

С) негізді

Д) әлсіз қышқылды

Е) күшті қышқылды

7. NH4 CH3 COO гидролизге ұшырағандағы орта

А) қышқылды

Б) нейтралға жақын

С) негізді

Д) күшті қышқылды

Е) күшті негізді

8. 0,0001 м NaOH ерітіндісінің рН шамасын есептеңіз

А) 3

Б) 4

С) 2

Д) 10

Е) 12


9. 0,01м КОН ерітіндісінің рН шамасы

А) 3

Б) 4

С) 12

Д) 10

Е) 2


10. 0,1м КОН ерітіндісінің рН шамасы

А) 13

Б) 4

С) 9

Д) 1

Е) 2

177. 0,1м NaOH ерітіндісінің рН шамасы

А) 13

Б) 8

С) 1

Д) 10

Е) 2


11. 0,1 М НCl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1

Б) 2

С) 3

Д) 4

Е) 6


12. 0,01М НСl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1

Б) 2

С) 3

Д) 4

Е) 6


13. 0,001М НСl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1

Б) 2

С) 3

Д) 4

Е) 6


14. 0,0001М НСl ерітіндісінің рН шамасы

А) 1

Б) 2

С) 3

Д) 4

Е) 6


Коллоквиум


1. Электролиз дегеніміз не?

2. Анодтық процестер

3. Катодтық процестер

4. Электролиз тотығу-тотықсыздану процесі. Бұл реакцияда қайсысы тотықтырғыш, қайсысы тотықсыздандырғыш болып табылады?

5. Қандай металдарды электролизбен алады және неліктен? Мысалдар келтіріңдер

6. Электролиздің сызбанұсқасын құрыңдар:

а) күміс хлоридінің балқымасы;

ә) мыс сульфатының ерітіндісі;

б) калий фторидінің балқымасы;

в) натрий сульфидінің ерітіндісі;

7. Металл бұйымды «күмістеу» қажет. Мұны қалай істеуге болады? Процестің сызбанұсқасын құрыңдар.

8. Құрамында алюминий оксиді бар кеннен алюминийді электролиздеп алады. Бұл процестің теңдеуін құрыңдар. Құрамында 20 процент алюминий оксиді бар 8кг алюминий кенінен қанша алюминий алуға болатынынесептеңдер.

9. Мырыш сульфатының электролизі кезіндекатодта 13г металл бөлінген. Егер өнімнің шығымы 85 процентті құраса, анодта қанша газ және қандай көлемде бөлінеді?
1   2   3   4   5

Похожие:

«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 4-курс студенттеріне 8-семестрде «Химия тарихы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2-кредит (90-сағат) берілген....
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 3-курс студенттеріне 6-семестрде «Зат құрылысы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (90-сағат) берілген....
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-география» кафедрасы
«Химия» мамандығының 2-курс студенттеріне 4-семестрде «Мамандыққа кіріспе» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 1-кредит (45-сағат)...
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия география» кафедрасы
«Химия» мамандығының 3-курс студенттеріне 5 -семестрде «Полимер материалдары» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2-кредит (90-сағат)...
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Химия және биология»факультеті «Химия және география» кафедрасы
Оқу бағдарлама «Сырдария» университетінің ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітілген
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Сырдария»университеті Химия-биология факультеті «Химия-география» кафедрасы
...
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ”
Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Химиялық синтез пәні бойынша 05 01 12 «Химия»
Жалпы мәліметтер
«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы icon«Химия және биология» факультеті «Химия және Биология» кафедрасы. “ Адам және жануарлар физиологиясы ”
Бұлшық ет жиырылуының энегергиялық және биохимиялық өзгерістерінің негізгі этаптары
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница