Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары
Скачать 80.26 Kb.
НазваниеАррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары
Дата конвертации13.02.2016
Размер80.26 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://wksu.kz/images/M_images/2015/magistratura/6M011200_himiya_kz.doc
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті


Факультеті Жаратылыстану-география

Кафедрасы Химия

Мамандығы Химия 6M011200

Пәні Химия


БЛОК 1.


 1. Химияның негізгі заңдары.

 2. Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары.

 3. Д.И. Менделеевтің ерітінділер туралы ұғымдары. Ерітінді концентрацияларын өрнектеу.

 4. Сәулеленудің корпускулалық – толқындық дуализмі. Атом спектрлері. Квант сандары, олардың физикалық мәні.

 5. Валентті байланыс әдісі. Молекулярлы орбиталь әдісі. Химиялық байланыс түрлері, олардың қасиетері.

 6. Химиялық байланыс жылдамдығы Әрекеттесуші массалар заңы.. Реакция жылдамдығының константасы. Активтену энергиясы.

 7. Қышқылдар. Жіктелуі, алынау, қасиеттері және қолданылуы.

 8. Атом-молекулалық ілімнің негізгі қағидалары. Жай және күрделі заттар. Негізгі түсініктер. Авогадро заңы.

 9. Сұйытылған ерітінділердің қасиеттері. Осмос қысымы. Вант-Гофф заңы.

 10. Электролиз. Фарадей заңы. Ток бойынша шығым.

 11. Бейорганикалық қосылыстар классификациясы. Бинарлы қосылыстар.

 12. Кешенді қосылыстар. Құрылымы, номенклатурасы, жіктелуі және тұрақтылығы.

 13. Газ заңдары. Идеалды және шынайы газдар. Идеалды газдың күй теңдігі.

 14. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және элементтер жүйесі..

 15. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар. Химиялық тепе –теңдік. Химиялық тепе-теңдік константасы. Ле-Шателье принципі.

 16. Коваленттік байланыс. Коваленттік байланыс түрлері және түзілу механизмі.

 17. Иондық байланыс.

 18. Оқшауланған атомдардың қасиеттері. Атомдардың топтар және периодтар бойынша қасиеттерінің өзгеруі.

 19. Атомдық орбитальдардың толтырылуының 3 принципі. Атом Электрондық формулалар.

 20. Азот және оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 21. Сілтілік жер металдарымжәне оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 22. Галогендердің жалпы сипаттамалары. Қасиеттері, алынуы, қолданылуы.

 23. Көміртек және оның бейорганикалық қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы. Көміртектің аллотропиялық түр өзгерісі.

 24. Титан, цирконий,гафний және олардың қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 25. Темір және оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.. Шойын, болат өндірісі.

 26. Алюминий және оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 27. Сутек және оның қосылыстары. Сутек изотоптары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 28. Германий, сынап, қорғасын және оның қосылыстары.. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 29. Күкірт және оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 30. Фосфор және оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 31. Сілтілік металдар және олардың қосылыстары.. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 32. Бериллий, магний және олардың қосылыстары.. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 33. Қорғасын, кадмий, мырыш және олардың қолданылуы. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 34. Су. Сутек пероксиді. Молекула құрылысы, алынуы, қасиеттері және қолданылуы..

 35. Оттегі. Озон, Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 36. Галий,индий,талий және олардың қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 37. Бор және оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 38. Кремний және оның қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 39. Мыс, күміс, алтын және олардың қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.

 40. Марганец, технеций, рений және олардың қосылыстары. Қасиеттері, алынуы және қолданылуы.


БЛОК 2.


 1. Алкандар. Изомериясы, номенклатурасы, алынуы, қасиеттері. Орынбасу реакцияларының механизмі.

 2. Атом құрылысы және көміртек атомының валенттік күйі. Гибридтену. Заттың электронды құрылысының оның қасиетімен байланысы.

 3. Органикалық қосылыстардағы ковалентті байланыс. Индуктивті эффект және мезомерлі эффект.

 4. Органикалық реакциялардың және органикалық қосылыстардың классификациясы.

 5. Алкендер. Изомериясы, номенклатурасы, алу әдістері және қасиеттері. Зайцев ережесі. Морковников ережесі. Хараш эффектісі. Ае және АR реакция механизмі.

 6. Алкиндер. Изомериясы, номенклатурасы, алыну әдістері және қасиеттері. Ае, АN және S реакция механизмдері.

 7. Диен көмірсутектері. Изомериясы, номенклатурасы, қасиеттері және алынуы. 1,3-бутадиен синтезі. Ае, АN, АR реакция механизмі. Каучук.

 8. Галогеналкандар. Алынуы. Химиялық қасиеттері. SN1, SN2 орын басу, Е1, Е2 айрылу реакция механизмі. Гриньяр реактиві.

 9. Спирттер. Изомериясы, номенклатурасы, алынуы және қасиеттері.

 10. Біратомдар спирттер. Химиялық қасиеттері. Спирттердің дегидратациясы. SN1, SN2, Е1, Е2 реакция механизмі.

 11. Альдегидтер мен кетондар. Изомериясы, номенклатурасы, алынуы, қасиеттері. Карбонилді тобының құрылысы. АN реакция механизмі.

 12. Карбон қышқылдары. Карбоксилді топтың электронды құрылысы. Алынуы, химиялық қасиеттері. Карбоксил топтарының құрылысы.

 13. Карбон қышқылдарының туындылары. Алынуы. Қасиеттері. SN реакцияларындағы ацилирленген белсенділік.

 14. Оксиқышқылдар. Алынуы, қасиеттері, оптикалық изомериясы.

 15. Фенолдар. Алынуы, қасиеттері, қолданылуы.

 16. Полиароматты көмірсутектер. Нафталин. Антрацен. Алынуы. Қосылу, орынбасу, тотығу реакциялары. Диен синтезі.

 17. Галогенарилдер. Ядроға және жанындағы тізбекке галогендеу. SN1, SN2, SN (Е-А), Аr, SЕ, SR механизмдері.

 18. Ароматты нитро- және аминоқосылыстар. Алынуы, қасиеттері. Анилин, нитробензол, электрондық құрылысы оның химиялық қасиетімен байланысы.

 19. Ароматты көмірсутектер. Ароматтық ережесі. Бензолдың құрылысы мен қасиеттері. Бензол сақинасындағы орынбасушылардың индукционды және мезомерлі эффектілері.

 20. Моносахаридтер. Құрылымдық формулалары. Тізбекті және циклді формалардың алынуы, қолданылуы және қасиеттері.

 21. Дисахаридтер. Құрылысы, қасиеттері және қолданылуы.

 22. Полисахаридтер. Құрылысы, қасиеттері, алынуы мен қолданылуы.

 23. Көпатомды фенолдар. Изомериясы, алынуы, химиялық қасиеті және қолданылуы.

 24. Бензол сақинасындағы электрофильді орынбасу реакциясы үшін бағытталу ережесі. 1 және 2 – ші текті орынбасарлар. Реакция механизмі.

 25. Ароматты азо- және диазоқосылыстар. Диазотоптың құрылысы.. Диазоттану реакция механизмі. Мәні мен қолданылуы.

 26. Альдегидтер, кетондар және бензол қатарының қышқылдары. Алынуы, қасиеттері және қолданылуы.

 27. Бес мүшелі гетероциклді қосылыстар. Электрондық құрылысы, алынуы, қасиеттері және қолданылуы.

 28. Алты мүшелі гетероциклді қосылыстар. Электрондық құрылысы, алынуы, қасиеттері және қолданылуы.

 29. Конденсирленбеген бензол сақинасы бар көп атомды ароматты қосылыстар. Дифенил және фенилметандар. Құрылысы, алынуы және қасиеттері.

 30. Полимерлердің негізгі түсініктері. Полимерлердің құрылысы мен қасиеттері.

 31. Полимерлердің номенклатурасы, жіктелуі.

 32. Полимерлерді синтездеу әдістері. Полимерлену, оның түрлері және механизмдері. Полимерлену термодинамикасы және кинетикасы.

 33. Радикалдық полимерлену.

 34. Иондық полимерлену.

 35. Аниондық полимерлену.

 36. Поликонденсациялау.

 37. Полимерлерді химиялық түрленуінің ерекшеліктері. Полимерлердің химиялық түрлендірулердің ерекшеліктері полимер тізбегіндегі звенолардың реакциялары және макромолекулалық реакциялар.

 38. Полимерлердің агрегаттық және фазалық жағдайлары және ерекшеліктері. Полимерлерді зерттеудің әдістері.

 39. Полимерлерді өңдеу әдістері, Классификациясы.

 40. Полимерлер ерітіндісі және полимер ерітіндісінің еру ерекшеліктері.


БЛОК 3.


 1. Әрекеттесуші массалар заңы. Күшті және әлсіз электролиттер. Диссоциация дәрежесі және константасы.

 2. Әрекеттесуші массалар заңын су диссоциация процесінде қолдану.

 3. Күшті, әлсіз қышқыл және негіз ерітінділердің рН-ы.

 4. Буферлі ерітінділер және олардың әрекеттену механизмі. Буферлі ерітіндінің рН-ын есептеу.

 5. Әрекеттесуші массалар заңын гетерогенді процестер үшін қолдану.

 6. Протолитикалық тепе-теңдік. Қышқыл және негіздердің протолиттік теориясының негізі. Қосарланған қышқылдар мен негіздер.

 7. Әрекеттесуші массалар заңын гидролиз процесіне қолдану. Гидролиз түрлері. Гидролизденетін тұз ерітінділерінің рН-ын есептеу.

 8. Аналитикалық химиядағы тотығу-тотықсыздану реакциялары.. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағыты және толық жүруі. Нернст теңдеуі.

 9. Кешенді қосылыс ерітінділеріндегі тепе-теңдігі. Тұрақтылық және тұрақсыздық константалары.

 10. Анализ әдістерінің метрологиялық сипаттамалары. Өлшеудің нақтылығы мен бірлестігі.

 11. Сандық және кездейсоқ қателікті бағалау. Өлшеудің соңғы нәтижесін жазу.

 12. Анализдің гравиметриялық әдісі.

 13. Анализдің титрометриялық әдісі.

 14. Қышқыл-негіздік титрлеудің негіздері.

 15. Комплексонометрлік титрлеу әдісі.

 16. Тотығу-тотықсыздану титрлеу.

 17. Тұндырып титрлеу.

 18. Қисық титрлеу. Мәнісі мен қолданылуы. Әртүрлі типті титрлеудің қисық титрін тұрғызу. Күшті қышқыл мен күшті негіз қисық титрлеу. Қисық титрлеуде қолданылатын индикаторды таңдау.

 19. Химиялық термодинамика. Термодинамикалық күй және оның параметрлері. бағыты мен шектелуі. Термодинамикалық күй түрлері.

 20. Термодинамиканың бірінші бастамасы, энтальпия түсінігі. Изохоралық, изотермиялық, изобаралық процестер.

 21. Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия. Өздігінен және өздігінен емес процестер.

 22. Термохимия. Химиялық прцестердің жылу эффектісі. Гесс заңы және нәтижелері.

 23. Жылу сыйымдылық және оның түрлері., олар арасындағы байланыс. Кирхгоф теңдігі.

 24. Термодинамикалық потенциалдар және әртүрлі процестер үшін олардың өзгерісін есептеу.

 25. Химиялық кинетика. Жай және күрделі реакциялар. Жабық жүйелердегі 1, 2, 3 – ретті реакциялардың кинетикалық теңдіктері.

 26. Химиялық кинетиканың жылдамдығына әсер етуші факторлар. Кинетикалық қисықтар. Химиялық реакцияның жылдамдығын анықтау әдістері.

 27. Гетерогенді тепе-теңдік. Фазалар, құрамдас заттар. Гиббстің фазалар ережесі.

 28. Судың күй диаграммасы. Үшіншілік және кретикалық нүктелер.

 29. Электродтық процестер. Гальваникалық элемент және жіктелуі. ЭҚК.

 30. Химиялық тепе-теңдік параметрі. Химиялық тепе-теңдік араластыру әдістері. Ле-Шателье принципі, олардың әртүрлі процесстерде қолданылуы.

 31. Күрделі реакциялардың классификациясы. Лимиттеуші саты. Тізбекті реакциялардың механизмі. Вант-Гофф ережесі және теңдігі.

 32. Активтену энергиясы. Белсенді соқтығысу теориясы. Энергетикалық кедергі. Аррениус теңдігі.

 33. Фотохимиялық реакциялар және олардың заңдары. Жарықтың затпен әрекеттесу бағыттары. Кванттық шығымы.

 34. Катализ және оның түрлері. Катализатор түсінігі және оларды сипаттайтын қасиеттері.

 35. Гомогенді және гетерогенді катализ. Гетерогенді катализдің сатылары және олардың ерекшеліктері. Катализатордың улануы және регенерациясы.

 36. Дисперсті жүйелер түсінігі және оның жіктелуі. Ерекше механикалық қоспалары.

 37. Лиофобты коллоиды коагуляциясы және оларды алудың әдістері. Коллоидты мицелла құрылысы.

 38. Коллоидты жүйе және оның классификациясы. Коллоидты ерітінді алынуы, тазартуы және олардың оптикалық қасиеті.

 39. Физикалық және химиялық процестер үшін ΔН, ΔS және ΔG есептеу әдістері.

 40. Реакция фазасын өзгерткен жағдайдағы газды фазадаға гомогенді реакциялардың жылдамдықтарының өзгеруін есептеу.Химия кафедрасының отырысында бекітілді

«10» сәуір 2015ж. № 8 хаттама

Кафедра меңгерушісінің м.а. _______________________Акатьев Н.В.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

«22» сәуір 2015 ж. № 8 хаттама

Факультеттің ОӘК төрайымы ________________ Жароева А.Г.

Похожие:

Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconПрограммалауда қазіргі қолданылып жүрген технологиялар. Объектіге бағдарланған программалаудың негізгі қағидалары Әдістемелік нұсқаулар
Программалауда қазіргі қолданылып жүрген технологиялар. Объектіге бағдарланған программалаудың негізгі қағидалары
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconРеферат Тақырыбы: Макроэкономика теориясының негізгі мәселелері
Микроэкономика теориясының макроэкономикадағы рөлі және макорэкономикалық үлгілер
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02
Мақсаты: Қиял. Сөйлеу мақсаты мен міндеттері, негізгі қағидалары мен категориялары туралы түсіснікті оқып білу. Қиял. Сөйлеудің негізгі...
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconХалықаралық бала асырап алу бойынша Гаага Конвенциясының негізгі ережелері мен қағидалары
Конвенцияға сай орындалатын Келісім беретін мемлекеттерде бала асырап алуды қолдайтынын қамтамасыз ету
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconПрограммалау технологиясы
Ақпарат теориясының негізгі міндеттері. Ақпарат теориясының терминалогиясы. Ақпараттық жүйе түсінігі
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconЖаңа тақырыптың теориялық материалдарын беру
Молекула мөлшері, молекула қозғалысы, зат мөлшері, зат массасы ұғымдарын қалыптастыру. Мкт негізгі қағидалары тұжырымдаушы туралы...
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconМедициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу қағидалары
Осы Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) мүгедектікті және еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін...
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconА. М. Бутлеров теориясының негізгі қағидалары: > Органикалық қосылыстардың молекуласын құрайтын атомдар белгілі бір реттілікпен байланысады, бір бірімен байланысуға бір немесе бірнеше валенттілік жұмсалады
Органикалық қосылыстардың молекуласын құрайтын атомдар белгілі бір реттілікпен байланысады, бір бірімен байланысуға бір немесе бірнеше...
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconСынақ мерзімінен өтудің қағидалары мен шарттарын
Осы Сынақ мерзімінен өтудің қағидалары мен шарттары және тәлімгерлерді белгілеудің тәртібі «Қазақстан Республикасының мемлекеттік...
Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары. Күшті электролиттер тоериясының негізгі қағидалары iconЭлектролиттік диссоциациалану және электролиттердің Қасиеттері (10 сағ.)
Сабақтың мақсаты: «электролиттер» және «бейэлектролиттер» ұғымын қалыптастыру, ерітінділердің электр өткізгіштігі заттың кристалдық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница