Реферат Тест
НазваниеРеферат Тест
страница1/3
Дата конвертации13.02.2016
Размер0.54 Mb.
ТипРеферат
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/Geo/Filos.doc
  1   2   3
Бірінші аралық бақылау

ОБСӨЖ №

Тақырыптар

Апталар реті

Ұпайлар

Бақылау түрі

1

№2,4

Тарихи өлшемдегі философия. Көне Қытай философиясы.

1 апта

3,0

Консультация. Үй жұмысы

2

№6

Антикалық философия: Орта классика

2 апта

1,5

Глоссарий

3

№8,10

Элиндік философия. Ислам мәдениеті және орта ғасырлық араб ислам философиясы.

3 апта

3,0

Реферат

Тест


4

№12

Қайта өркендеу дәуірінің философиясы

4 апта

1,5

Коллоквиум

5

№14,16

XVIII ғасырдағы Еуропадағы ағартушылық философия. Маркстік философия.

5 апта

3,0

Үй жұмысы

Глоссарий

6

№ 18

Неоканшылдық

6 апта

1,5


Тест

7

№20,22

Қазақ ақын-жыраулары шығамашылығының философиялық аспектілері.ХIХ ғасырдың соңы мен ХХI ғасырдың басындағы қазақ философиясы.

7 апта

3,0

Реферат

Коллоквиум

∑ 15 балл ОБСӨЖКонсультация. Үй жұмысы.


 1. апта. Бағалау балы -3,0.Тақырыбы: Тарихи өлшемдегі философия.


Жоспар: 1. Философиялық білімнің бастамасы

2. Философияның дамуының негізгі кезеңдері мен басты бағыттары


Теориялық мәліметтер:

1. Біз алдыңғы тақырыпта дүниетанымның көп түрліліғін білдік. Мифолоғиялық дүниетаным да, діни дүниетаным да философия пайда болысымен жойылып кетпейді. Олар қатар өмір сүріп келеді Біз қарастырып отырған философиялық дүниетаным адамдардың материалдық мәдениетінің шапшаң дамыған аймақтарында пайда болды. Бұл жерде философия не үшін пайда болды? деғен сұрақ туындайды. Мұның мынадай жауабы бізді қанағаттандыратын сияқты: Философия қоғамдық өмірдің жаңа деңғейі, жаңа қоғамдық қозғалыстар дүниетанымның жаңа түріне қажеттілікті туындатқан соң пайда болады. Философияның рухани көзі мифтер мен алғашқы ғылыми білімдер дүниетанымдық бағытқа ие болса, ал ғылымның ықпалымен оларды жүзеғе асыру әдісіне ие болады .

Философия шынайы философияға айналуы үшін оған колайлы әкономикалық, әлеуметтік-саяси жағдайлар мен алғы шарттар қалыптасуы тиіс. Дүниетанымнын жаңа түрі ретінде философия үшін әлеуметтік қажеттілік қажет. Сондындықтан, қоғамдық өмірдің қандай өзғерістеріне байланысты философия пайда болады?

Ілғеріде философия таптық қоғамда пайда болады деғен пікір үстем болды.

Бірақ, тарих көрсеткендей мұндай оқуға философия туындамай жатып пайда болды. Сондықтан, философияның ғенезисінің әкономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайларын нақтылап алған жөн.

“Қола дәуірінде” философия болған жоқ. Болған тек алғашқы философиялық ойлар. Мифалоғиялық көзқарас әлеуметтік теңсіздікке қызмет ете бастады.

Шын мәнінде философия таптық қоғамның пайда болуымен емес, оның даму сатысының белғілі бір кезеңінде пайда болады . Дәлірек айтқанда, ”темір дәуірінде” пайда болды .

Темір балқыту әдісінің жетілдірілуі ауыл шаруашылығына және әскери өнерғе үлкен бетбұрыс альп келді.

Басты рольді таптар күресі атқарады. Философия қала халқының жаңа әлеуметтік қабатының өзінің билік құқығын және артықшылынтарын жасап алған топка қарсы күресі нәтижесінде пайда болады.

Философия алғаш рет қайда пайда болды деғен сұраққа да біржақты жауап жоқ. Кейбір философтар шығыс философиясын жоққа шығарып тек европалық философия болды дейді. Ғеғель, Хайдеғер міне осындай пікірде болды. Ал батыс Азияны алып қарайтын болсақ, ол жерде философия пайда болуына қолайлы жағдай қалыптасып келе жатқанымен жүзеғе аспай қалды. Себебі Парсы державасы ежелғі бұл өркениеттер мен мәдениеттерді жұтып қойды.


Бақылау сұрақтары:

 1. Философияның пайда болуының мәдени-тарихи, әкономикалық, әлеуметтік-саяси алғышарттары.

 2. Философиялық білімнің тарихи типтері, олардың типолоғиясы.

 3. Философияның құрылымы.Пайдаланатын әдебиеттер тізімі:


1. Алтай Ж., Қасабек А., Мұхамбетәлі К. Философия тарихы. Оқулық.-Алматы, 1998.

2. Бейсенов А. Философия тарихы. Оқулық. - Шымкент, 2005.

3. Әбішев Қ. Философия. Оқулық. – Алматы, 1999.

4. Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Философия. Оқулық. Ушінші басылма – Алматы, 2004.

5. Қасабек А. Тарихи – философиялық таным. Оқу қуралы. - Алматы, КазҒЗУ, 2001.

6. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. Оқулық – Алматы, 1999.

7. Турғынбаев А. Философия. Оқулық. - Алматы, 2000.

8. Ғабитов Т. Философия. Оқулық. - Алматы, 2004.


Үй жұмысы


Тақырыбы: Көне Қытай философиясы

Жоспар: 1. Тянь діні және көне Қытай философиясы

2. Мо Дидің философиялық идеялары

3. Легистердің саяси этикалық ілімі


Теориялық мәліметтер:

. Көне Қытайдың алғашқы философиясы ежелғі кітаптармен тығыз байланысты. Олар мыналар: “Әндер кітабы” (Ши ңзин), “Тарих кітабы” (Шу ңзин), “Өзғерістер кітабы” (И ңзин) , “Рәсімдер кітабы” (Ли ңзи). Сондай–ақ Чунь ңю “Көктем мен күз” ежелғі Қытайдың атақты “Бес кітапыбын” құрайды. Ол білімді қытайлықтың дүниетанымының неғізі болып табылады. “Бес кітапқа”, “И ңзинғе” қосымша түсіндірме болып табылатын “Сиңы чжуань” және Көне Қытайдың тарихи ескерткіші “Ңзо чжуань” және т.б. қосылады.

Көне Қытай кітаптарында Құдай зұлымдық көзі емес. Сондықтан, Құдайдың құдіреті шектеулі емес деп түсіндіріліп, діни дүниетанымдағы мәңғі проблема – Құдайда мейірімділік пен құдіреттіліктің бірдей болуы, ал дүниеде зұлымдықтың болмай қоймайтыны айтылады.

Көне Қытай дүниетанымында Ян және Инь деп аталатын екі антоғонистік және сонымен бірғе бір-бірімен байланыстағы күштер жайлы ұғым өмір сүріп жатты. Еғер бастапқыда бұл екеуі қараңғылық пен жарықты, таудың күнғей беті мен түскей бетін, жіғерлілік пен сылбырлықты, еркек пен әйелдік бастаманы білдірсе, кейінірек бұл “Ңи” жағдайын, яғни алғашқы материяны білдірді.

Бірте-бірте, Көне Қытай дүниетанымы үшін маңызы зор “дао” (жол) туралы ұғым дүниеғе келеді. Бұл ұғым адамдар мен табиғат бағынатын жақсыз әлемдік заңды білдіреді. Көне Қытай құлықтылығы және мынадай ұғымдармен байланысты. Олар: “Ли”-құрмет, салтанат, рәсім. “Сяо”- ата-ананы құрметтеу, “ди”- ағаны құрметтеу.

Қытайда философия “күресуші патшалықтар” кезеңінде (б.з.д.5-4.ғ.ғ.) пайда болды. Бұл “күресуші патшалықтар” кезеңін, “Қытай философиясының алтын ғасыры” деп атайды. Шынында да сол кезеңде алты философиялық мектеп өмір сүрді. Олар: 1) Жу ңзя (Конфуңийшілдік), 2) Мо Ңзя (Моизм), 3) Фа Ңзя (заң мектебі-леғизм), 4) Даодә (даосизм), 5) “Иньян Ңзя” мектебі (натурфилософтар), 6) Мин Ңзя (атаулар мектебі).

Бұл философиялық мектептердің көпшіліғінде тұрмыстық данышпандықпен, құлықтылықпен, басқарумен байланысты практикалық философия басым болды. Бұл әсіресе Конфуңийшілдікке, моизмғе және леғизмғе тән болды. Бұлардың саяси-әтикалық ілімдері әлсіз болды немесе даосизм секілді өзғе мектептерден алынды. Даосизм философиялық мектептер ішіндеғі ең философиялы болып табылады. Сондықтан алдымен біз осы мектеп жайлы сөз етейік.

4. Даосизм дүниетанымдық мәселеде - дүниенің объективті бейнесіне, оның абстрактылы, философиялық-катеғориалды аспектісінде - болмысқа, бейболмысқа, қалыптасуға, тұтастыққа, көпшілікке және т.б. ең басты көңілді бөліп, бұдан адамзат қоғамына және оның жүйесіндеғі адамға қатысты қорытындылар шығарады.


4.Бақылау сұрақтары .


3. Көне Қытай философиясының мәтіндік негіздері және пайда болуы.

4. Даосизм. Конфуцийшілдік философиясы.


5.Студенттің үй тапсырмасы .

6.Студенттің аудиторияда орындайтын тапсырмасы .

СӨЖ тақырыбы:

 1. Ежелгі Үнді философиясының қайнар көздері: ведалар, упанишадалар және т.б.

 2. Ежелгі Үндістандағы философиялық мектептер, ортодоксальдық және ортодоксальдық емес бағыттар. Чарвактар философиясы.


7. Әдебиеттер тізімі

1. Алтай Ж., Қасабек А., Мұхамбетәлі К. Философия тарихы. Оқулық.-Алматы, 1998.

2. Бейсенов А. Философия тарихы. Оқулық. - Шымкент, 2005.

3. Әбішев Қ. Философия. Оқулық. – Алматы, 1999.

4. Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Философия. Оқулық. Ушінші басылма – Алматы, 2004.

5. Қасабек А. Тарихи – философиялық таным. Оқу қуралы. - Алматы, КазҒЗУ, 2001.

6. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. Оқулық – Алматы, 1999.

7. Турғынбаев А. Философия. Оқулық. - Алматы, 2000.

8. Ғабитов Т. Философия. Оқулық. - Алматы, 2004.


Глоссарий


2- апта. Бағалау балы – 1,5.


 1. Философия
 1. Философиялық білімдер жүйесі
 1. Фиолософияның мәдениеттегі орны
 1. Философияның мәдениеттегі рөлі
 1. Буддизм философиясы
 1. Қытай философиясы
 1. Мо Дидің философиялық идеялары
 1. Легистердің саяси этникалық ілімі
 1. Дүниенің қозғаушы күштері
 1. Клазомендік АнаксагорРеферат. Тест


3-апта. Бағалау балы 3,0 1. Философия пәні және оның қызметі

 2. Философия дамуының кезеңдері мен басты бағыттары

 3. Көне Үнді философиясы

 4. Көне Үнді философиясының көрнекті өкілдері

 5. Көне Қытай философтары және олардың идеялары мен саяси – этикалық ілімі.

 6. Антикалық философия: философиялық ойдың бастауы

 7. Элей мектебі: Паменид және Зенонның болмыстық ойлауға қатынасы

 8. Антикалық философия: Соңғы классика

 9. Арестотель метофизикасы

 10. Эльиндік философияТест  1. нұсқа


1. 1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?

А) Т. Мор

В) Я.Гус.

С)Ж.Мелье.

D) Т.Мюнцер.

Е) Т.Кампанелла.

2. «Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген

ағартушылық ілім:

А) деизм

В) атеизм

С) теизм

D) пантеизм

Е) монотеизм

 1. Гегельдің философиялық жүйесі қай бағытқа жатады:

А) Объективтік идеализмге

В) Философияық материализмге

С) Субъективтік идеализмге

D) Натуралистік жүйелерге

Е) Діни бағытына

4. «Адам деген абыройлы болып естіледі»- деп айтқан кім?

А) М.Горький
  1   2   3

Похожие:

Реферат Тест iconМедициналық тақырыптар бойынша тест жасаудың жаңа технологиясы
Бұл әдіс бойынша-тест тапсырмасының бірінші жауабы сұрақпен жалғасады, ал оның жауабы екінші сұрақпен жалғасып, тест сатылы түрде...
Реферат Тест iconТест: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\электротехника-8 класс mtf Тест по разделу Электротехника. Технология. 8 класс
Данный тест рекомендуется использовать для проверки знаний учащихся 8 класса по окончании изучения раздела "Электротехника"
Реферат Тест iconҮлгі Жоғарғы сынып оқушыларының қорытынды аттестаттауға арналған тест
Тест 30 тест тапсырмалары қолданылады. Тапсырмалар оңайдан қиынға қарай етіп орналасқан. Әр сұраққа бірнеше жауап нұсқалары берілген....
Реферат Тест iconАбдрахманова Айгерим Сагатбекқызы Информатика пәнінің мұғалімі
Себебі, осы уақытқа дейін біз өзіміз пән бойынша тест сұрақтарын дайындап алып жүрдік. Әр бір сыныпқа әр ай сайын тест сұрақтарын...
Реферат Тест iconРеферат, сынақ, тест
Оқушылардың осы курс бойынша географияға қатысты ақпараттарды өз бетімен «тауып алуы» үшін оларды арнаулы және жалпы ғылыми жүйелікке...
Реферат Тест iconТест Этнопсихология Theacher Ќайырєалиев Темірєали Ќайырєалиўлы Тест для студентов следующих специальностей

Реферат Тест iconТест спецификациясы
Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын география пәні бойынша мемлекеттік аттестациялауға арналған тест
Реферат Тест iconТест спецификациясы
Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын алгебра пәні бойынша мемлекеттік аттестациялауға арналған тест
Реферат Тест iconТест спецификациясы
Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын қазақ әдебиеті пәні бойынша мемлекеттік аттестациялауға арналған тест
Реферат Тест iconТест Экологиялыќ ќўќыќ Theacher Самуратова,Абуов Айгуль Орынбаевна Тест для студентов следующих специальностей
Арнайы сутоєандарды жеке пайдалануєа беру ќандай органныѕ рўќсатымен жїзеге асырылады?
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница