Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
НазваниеҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
страница4/4
Дата конвертации13.02.2016
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Obshaya medicina/2 kurs/Filosofia/Kaz/Sillabus/Sillabus.doc
1   2   3   4Қорытынды бақылау уақыты: академиялық күнтізбеге сәйкес.


Білім алушының өзіндік жұмыс тақырыбының жоспары:Тақырып атаулары


Өткізілу түрі

Ұзақ

тығы

Құзыреттілік

1 КРЕДИТ

1

Биоэтика және эвтаназия мәселелері

Тақырып өз бетінше игеру, әдебиетпен жұмыс, реферат немесе Power Point презентациясын дайындау

7

1,4,5

2

Адам денсаулығының философиясы. Денсаулық медицинасының қазіргі кездегі мәселелері. Салаутты өмір салты – түсінігі және мәселесі

Тақырып өз бетінше игеру, әдебиетпен жұмыс, реферат немесе Power Point презентациясын дайындау

8

1,4,5
Барлығы:
15 сағат
2 Кредит

3

Дәрігердің адамгершіліктік – этикалық тәрбиесі

Тақырып өз бетінше игеру, әдебиетпен жұмыс, реферат немесе Power Point презентациясын дайындау

8

1,4,5

4

Білімнің және тәрбиенің философиялық аспектілері

Тақырып өз бетінше игеру, әдебиетпен жұмыс, реферат немесе Power Point презентациясын дайындау

7

1,4,5
Барлығы:
15 сағат
3 КРЕДИТ

5

Жаhандану жағдайындағы мәдени өзіндік ерекшелігін сақтау мәселесі. Ғаламдық мәселелер философиясы. Медицинаның ғаламдық мәселелері

Тақырып өз бетінше игеру, әдебиетпен жұмыс, реферат немесе Power Point презентациясын дайындау

7

1,4,5

6

Эстетика және медицина. Ауруды емдеудегі өнердің рөлі

Тақырып өз бетінше игеру, әдебиетпен жұмыс, реферат немесе Power Point презентациясын дайындау

8

1,4,5
Барлығы:
15 сағатБарлығы:
45 сағат • Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру және орындау кестесі:Тақырыптар №

1

2

3

4

5

6

Апта

3

6

9

13

15

18


Ескерту: СӨЖ бойынша тапсырмалар пән бойынша сабақ беретін оқытушыға тапсырмада анықталған уақыттан кеш емес тапсырылады (мысалы, егер № 1 тапсырмада өзіндік жұмыс жазылмаса, онда СӨЖ-қа үшінші аптаға қойылмайды). БАӨЖ бойынша барлық тапсырмалар оқытушының электрондық поштасына жіберіледі. • Әдебиет:


Негізгі:

 1. Алтаев Ж.А. Қылым тарихы мен философиясы: оқулық / Ж.Алтаев, Т.Х.Ғабитов. – Алматы, 2011. – 468 б.

 2. Кішібеков Д. Философия: оқулық / Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. - Алматы: Қарасай, 2010. - 360 б.

 3. Мырзалы С. Философия: оқулық / С. Мырзалы. - Алматы: Бастау, 2008. - 644 б.

 4. Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы / Ә.Нысанбаев, Т.Әбжанов. – Алматы: Эверо, 2009. – 272 б.


Қосымша:

 1. Алтаев Ж. Философия және мәдениеттану: оқу құралы / Ж.Алтаев. – 3-ші бас.толық. – Алматы: Эверо, 2014. – 272 б.

 2. Ермеков Қ. Ғылымның тарихы мен философиясы / Қ.Ермеков. – Алматы: Эверо, 2014. – 464 б.

 3. Нұрмаханова Н.Ж. "Философия" пәнінен таңдамалы дәрістер : оқу құралы / Н. Ж. Нұрмаханова, Н. А. Мейрамова ; КГМУ. - Қарағанды, 2009. - 96 б.

 4. Раев Д. Қазақ шешендігі философиясы: оқу құралы / Д. Раев. - Алматы: Қарасай, 2011. - 264 б.Оқу және оқыту әдістері:


Дәріс – кіріспе, шолу, мәселелі.

Практикалық сабақ – баяндама презентациясы, сабақтың жеке сұрақтарын тереңірек игеру, ұғымдармен жұмыс, тесттік тапсырмалар шешу, видеосюжеттер көру және сол бойынша хабарламаларды талдау, жұппен жұмыс, TBL (Team-Based Learning) – топтық-бағдарланған оқыту әдісі, шағын топпен жұмыс, үлестірме материалдармен жұмыс, пікірталас, оқытушы рөліндегі студент, іскерлік ойын элементтері, оқу конференциясы.

Оқытушы жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы – сабақтың жеке сұрақтарын тереңірек игеру, ұғымдармен жұмыс, жағдайаттық және мәселелі тапсырмаларды шешу, эссе жазу, оқулықтар және үлестірме материалдармен жұмыс, сөзжұмбақ құрастыру, видеосюжеттер көру және сол бойынша тапсырмаларды орындау, жазбаша жұмыстарды орындау, қосымша материалдармен және электрондық қорлармен жұмыс, конспект дайындау, кейс құрау.

Студенттердің өзіндік жұмысы – әдебиетпен жұмыс, Ғаламторда жұмыс, презентация немесе баяндама дайындау.


Білімдер және дағдыларды бағалау әдістері:


Ағымдық бақылау – индивидуалды, фронтальді, ауызша және жазбаша сұрау, тақырып жоспарына сәйкес тестілік тапсырмалар шешу, жағдаяттық есептер шешу.

Аралық бақылау – жазбаша жұмыс немесе ауызша сұрау.

Қорытынды бақылау –тестілеу түріндегі емтихан.


Білім бағасының ережесі және критериі: әрбір деңгейдегі білімді бағалау ережесі және критериі (ағымдық, аралық, қорытынды бақылау), барлық сабақтар түрлерін бағалау ережесі (аудиториялық, БАӨЖ, БАОЖӨЖ*).


Баға шкаласы**

Таңбалау жүйесі бойынша бағалау

Бағаның сандық баламасы

Бағаның пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4.0

95-100

Өте жақсы

A-

3.67

90-94

B+

3.33

85-89

Жақсы

B

3.0

80-84

B-

2.67

75-79

C+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2.0

65-69

C-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


Білім бағасының критериі**

Егер студент бағдарлама материалын толық игерсе және ешқандай қате жібермесе, бақылау және лабораторлы жұмыстарды дұрыс және уақытылы орындап, олар бойынша қорытынды бақылау тапсырса, орындау кезіңде айырықша ойлаумен көрінсе, уақытылы және ешбір қатесіз коллоквиум мен үй жұмысын тапсырса, ғылыми зерттеу жұмысымен айналысса, пәнді оқу кезіңде өз бетінмен қосымша ғылыми әдебиеттерді қолданса, бағдарлама материалын өз бетінше жүйелендіре алған жағдайда «өте жақсы» бағасы қойылады.

Егер студент бағдарлама материалын 75% төмен емес игерсе және де жауап беру кезіңде қатаң қателер жібермесе, уақытында бақылау және лабораторлы жұмыстарды орындап, оларды ешқандай түзетусіз тапсырса, коллоквиум мен үй жұмысын уақытылы және дұрыс, еш түзетусіз тапсырса, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданса, ғылыми зерттеу жұмысымен айналысса, принципиальды қателерді жіберіп, өзі түзеткен жағдайда, оқытушы көмегімен бағдарлама материалын жүйелендіре алса «жақсы» бағасы қойылады.

Егер студент бағдарлама материалын 50% төмен игерсе, бақылак және лабораторлы жұмыстарды, үй жұмысын орындағанда оқытушы көмегін талап етсе, коллоквиум тапсырғанда принципиальды емес қателер жіберсе, зерттеу жұмысында белсеңділік көрсетпесе, тек қана оқытушы нұсқаған әдебиеттермен шектелсе, бағдарлама материалын үлкен қиындықпен жүйелендірсе «қанағаттанарлық» бағасы қойылады.

Егер студент бағдарламамен қарастырылған негізгі материалды жартысынан аз игерсе, жауап бергенде принципиальды қате жіберсе, аралық, ағымды және қорытынды бақылау формаларымен қарастырылған жеке тапсырмаларды орындамаса, бағдарламамен қарастырылған негізгі әдебиетті толығымен игермесе «қанағатсыз» бағасы қойылады.

* Ескерту: Кредиттік оқу жүйесі үшін.

**Ескерту: «ҚР білім беру жүйесі. Жоғарғы оқу орындарында білімді бақылау және бағалау» ҚР МЖМБС негізінде құрастырылған.
 • Пән бойынша интегралды бағаны толтыру және рейтингті есептеу әдісі: ағымдық жылға ҚММУ бекіткен рейтинг жүйесіне сәйкес толтырылады. «Білім алушылардың үлгерімдерін бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы ережелер». ҚММУ, 2014 ж.1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылып бекітілді
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылып бекітілді
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130200 – «Стоматология» мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
...
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус «Құқық негіздері» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде “Мейірбике ісі” 5В110100 мамандығы үшін құрастырылған
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус “Жалпы медицина ” 5В130100 мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» етn 1110 жұмыс бағдарламасының негізінде...
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус «Медико-профилактикалық іс» 5В110400 мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» етn 1110 жұмыс бағдарламасының...
Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница