Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
НазваниеДүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
страница2/51
Б С Алматы
Дата конвертации13.02.2016
Размер3.75 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Орта_ғасырлар_тарихы.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

2 кредит сағат

6 дәріс

Тақырып: Орта ғасырлық қалалардың пайда болуы және дамуы.

Дәрістің мазмұны: Батыс Европадағы өндіргіш күштердің дамуы. Қолөнердің ауыл шаруашылығынан бөлінуі. Қалалардың пайда болу себептері. Тауар – ақша қатнастарының дамуы. Рента коммутациясы.

Әдебиет: 1. И.С.В. \ Под ред. З.В. Удальцовой и И.С. Карпова. М., 1991. Т. 1.

2. Городская жизь в средневековой Европе. М., 1987.

3. В.В. Стоклецкая – Теремкови. Основные проблемы истории средневекового города. Х – ХҮ в.в. М 1960.

4. Средневековая Европа глазами современников и историков. \ Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М. 1995. Ч. 2.

Техникалық оқу құралдары: карта «Развитие ремесла и торговли, рост городов Европы (ХІ - ХІҮ в.в.).

ОЖСӨЖ мазмұны: Рыцарьлар туралы баяндама жасау.

СӨЖ мазмұны: мэр, бургомистр, ратуша сөздеріне анықтама беру.


3 кредит сағат

3 практикалық сабақ

Тақырып: «Егіншілік заңы» бойынша Византия қауымы.

Практикалық сабақ мазмұны:

1. Дерекке сипаттама .

2. «Егіншілік заңы» мәліметтері шаруашылық жүйесі туралы.

3. Византия қауымындағы меншік формалары.

4. ҮІІ – Х ғ.ғ. Византия деревнясындағы мүліктік және әлеуметтік жіктеліс.

Әдебиет: 1. История Византии. \ Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1967. Т. 1,2.

2.Удальцова З.В. Италия и Византия. в ҮІ в. М 1959.

3. Қожабергенова Х.И. Орта ғасырлар тарихы. Оқу құралы. Орал 2004. б. 25 – 39.

4. Средневековая Европа глазами современников и историков. \ Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М. 1995 Ч. 2, 1.

5. Советская Византиновведение за 50 лет. Удальцова З..В. М., 1969.

6. Всемирная история. М 1957. Т. 3.

ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдау арқылы ІХ – ХІ ғ.ғ. Батыс Европа елдерінің біреуіне сипаттама жасау. Шағын баяндама.

СӨЖ мазмұны: реферат дайындау.


4 апта

1 кредит сағат

7 дәріс

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Франция.

Дәрістің мазмұны: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Францияның экономикалық дамуы. Аграрлық қатынастар және Француз шаруаларының жағдайы. Францияның саяси орталықтануының негізгі кезеңдері, себептері. Сословиелік монархия және оның мәні.

Әдебиет:

1. История Франции. М., 1972. Т. 1.

2. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (Ү – ХҮ в.в.) М., 1967.

3. М. Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.

4. Средневековая Европа. М., 1993.

5. История ср. в. \ Под ред. Сказкина С.Д. М. 1977. Т. 1.

Техникалық оқу құралдары: карта « Англия и Франция в ХІ – начале ХІҮ века».

ОЖСӨЖ мазмұны: Крест жорықтары.

СӨЖ мазмұны: Орталықтандырылған мемлекет, Бас штаттар – сөздікке түсіру.


2 кредит сағат

8 дәріс

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Англия.

Дәрістің мазмұны: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Англияның әлеуметтік – экономикалық және саяси дамуы. Ағылшын феодализмінің ерекшелігі. Парламент, оның құрылымы мен таптық мәні. Сословиелік монорхияның қалыптасуының ерекшеліктері.

Әдебиет:

1. Крестиан Л.Е. История, география и культура Англии. М., 1989.

2. Авдеева К.Д. Внутренняя колонизация и развитие феодолизма в Англии. в ХІ – ХІІІ в.в. Л 1973.

3. Барг М.А. исследования по истории английского феодализма в ХІ – ХІІІ в.в. М., 1972.

4. Косминский Е.А. Исследования по аграрной истории Англии ХІІІ в. М – Л., 1947.

5. История средних веков.\ Под ред. З.В. Удальцовой и И.С. Карпова. М., 1991 Т 1.

Техникалық оқу құралдары: карта « Англия и Франция в ХІ – начале ХІҮ века».

ОЖСӨЖ мазмұны: «Жүз жылдық» соғыс. Соғыстың негізгі кезеңдері, себептері, барысы, қорытындысы.

СӨЖ мазмұны: картамен жұмыс жасау.


3 кредит сағат

4 практикалық сабақ

Тақырып: Франк мемлекетінде феодалдық қатынастардың дамуы.

Практикалық сабақ мазмұны:

 1. Тарихи деректерге сипаттама.

 2. Жерге феодалдық меншіктің қалыптасуы.

 3. Шаруалардың жерге меншік құқығынан айырылуы және тәуелсіздікке тартылуы.

 4. Каролингтер дәуіріндегі шаруа мәселесіндегі саясат және оның нәтижелері.

Әдебиет:

1. Неусыхин А.Н. Возникновение зависимого крестиянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе. ҮІ – ҮІІІ в.в. М., 1956.

2. Неусыхин А.Н. Проблемы европейского феодализма. М., 1974.

3. Орта ғасырлар тарихы. А. 1976. Т. 1.

4. Қожабергенова Х.И. Орта ғасырлар тарихы. Оқу құралы. Орал 2004. б. 34 – 40.

5. Хрестоматия по истории средних веков.\ Под ред. С.Д. Сказкина М., 1961. Т. 1.

ОЖСӨЖ мазмұны: Англиядағы «Қорқынышты сот кітабы» және «Еріктіліктің ұлы хартиясы» деректеріне анализ жасау.

СӨЖ мазмұны: сөздікті толтыру.


5 апта

9 дәріс

1 кредит сағат

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Батыс Европадағы аграрлық қатынастардың эвалюциясы.

Дәрістің мазмұны: Аграрлық қатынастар эвалюциясының алғы шарттары мен себептері. Феодалдық жер рентасы ұғымы.

Феодалдық жер рентасы эвалюциясының алғы шарттары мен себептері, оның нәтижелері.

Әдебиет: 1. Бессмертный Ф.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной европе среднеековая. М., 1960.

2. Грацианский Н.П. Из социально – экономической истории Западной европе Средневековая. М., 1960.

3. Сказкин С.Д. Очерки по истории Западной европы. Крестьянство в средние века. М., 1968.

4. Орта ғасырлар тарихы. А. 1976. Т. 1.

ОЖСӨЖ мазмұны: Монографияға аннотация жазу.

СӨЖ мазмұны: рента, эволюция сөздеріне түсінік беру.


2 кредит сағат

10 дәріс

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Германия.

Дәрістің мазмұны: Германияның аграрлық дамуының ерекшеліктері. Германияның саяси дамуы. Габсбургтер династиясының билігі.

Әдебиет:

1. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (Ү – ХҮ в.в.) М., 1967.

2. Майер В.Е. Деревня и город Германии в ХҮ – ХҮІ в.в. Л., 1979.

3. Сапрыкин Ю. М. История средних веков М., 1971.

4. Орта ғасырлар тарихы. А. 1976. Т. 2.

5. Смирин М.М. К истроии раннего капитализма в германских землях. М., 1969.

Техникалық оқу құралдары: карта «Развитие ремесла и торговли в Европе в ХІҮ в.»

ОЖСӨЖ мазмұны: Орта ғасырлық шіркеу және оның дамуы. – баяндама.

СӨЖ мазмұны: булла, кантон, курфюрст сөздеріне анықтама беру.


3 кредит сағат

5 практикалық сабақ

Тақырып: Каролинг дәуіріндегі феодалдық вотчина.

Практикалық сабақ мазмұны:

1. Деректерге сипаттама.

2. Поместье шаруашылығы.

3. Тәуелді шаруа категориялары

4. Үлестік жүйе және феодалдық рента.

5. Поместьені басқару жүйесі.

Әдебиет:

1. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т. М 1985 – 1986. Т 1 – 2.

2. Сказкин С.Д. Очерки по истории западно-европейского крестьянства в средние века. М., 1968.

3. Қожабергенова Х.И. Орта ғасырлар тарихы. Оқу құралы. Орал 2004. б.40 – 48.

4. Энгельс Ф. Франкский период. Соч. Т. 19.

5. Грацианский Н.П. Из социально – экономической истории западной европейского средневековья. М. 1960.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тәуелді шаруалар категорияларының айырмашылықтарын анықтау.

СӨЖ мазмұны: реферат дайындау.


6 апта

1 кредит сағат

11 дәріс

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Италия.

Дәрістің мазмұны: Италияның әлеуметтік – экономикалық және саяси даму ерекшеліктері; қала коммуналарының құрылуы мен олардың қала – мемлекеттерге айналуы. Деревнядағы тауар – ақша қатынастрының енуі мен шаруалар жағдайы.

Әдебиет: Котельникова Л.А. Италянское крестиянство и город в ХІ – ХІҮ в.в. по материалом Средней Северной Италии. М., 1957.

2. Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии ХІҮ – начала ХҮ в. М – Л., 1958.

3. Сапрыкин Ю.М. История средних веков. М., 1971.

4. История средних веков Удальцовой и И.С. Карпова. М., 1991 Т. 2.

Техникалық оқу құралдары: карта «Развитие ремесла и торговли в Европе в ХІҮ в.»

ОЖСӨЖ мазмұны: Италиядағы Чомпи көтерілісі. Талдау.

СӨЖ мазмұны: Реферат дайындау.


2 кредит сағат

12 дәріс

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Чехия.

Дәрістің мазмұны: Чехияның әлеуметтік – экономикалық және саяси дамуы. Феодалдық қатынастар. Ірі жер иеленушіліктің өсуі. Неміс отарлауы, оның салдарлары. Әлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі.

Әдебиет:

1. Гутнова Е.В. Историография. История средних веков М., 1983.

2. История средних веков\ Удальцова З.В. и Карпов С.П. М 1991.

3. Практикум по История средних веков Абрамсон М.Л. М., 1981.

4. Всемирная история. М 1992 – 1993. Т. 3.

Техникалық оқу құралдары: карта «Чехия в ХІІІ – ХҮ в.в..»

ОЖСӨЖ мазмұны: Ян Гус және оның ілімі. Гуситтер қозғалысы. Жоспар құру, талдау.

СӨЖ мазмұны: Картамен жұмыс жасау.


3 кредит сағат

6 практикалық сабақ

Тақырып: ХІІІ – ХҮ ғ.ғ. Орта ғасырлық қолөнер цехтары.

Практикалық сабақ мазмұны:

 1. Қолөнер цехтарының бірігуінің себептері.

 2. Цехтық иерархия. Шәкірттер мен шебер көмекшілерінің жағдайы.

 3. Цехтық өндірісті шектеу және оның мақсаты.

 4. Цехтық өндірістің ыдырауы. Шебер көмекшілері мен шеберлер күресі.

Әдебиет:

1. Сванидзе А.А. Деревенские ремесла в средневековой Европе. М., 1985.

2. Стоклицкая – Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города Х – ХҮ веков. М., 1960.

3. Средневековая Европа глазами современников и историков. \ Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М., 1995.

4. Қожабергенова Х.И. Орта ғасырлар тарихы. Оқу құралы. Орал 2004. б. 49 – 52.

5. Орта ғасырлар тарихы. А. 1976. Т. 2.

6. Сванидзе А.А. Ремесло и ремесленники Средневековой Швеции (ХІҮ – ХҮ в.в.) М., 1967.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырыпқа қатысты деректерді талдау, анализ жасау.

СӨЖ мазмұны: Реферат дайындау.


7 апта

1 кредит сағат

13 дәріс

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Италия мен Португалия.

Дәрістің мазмұны: Арабтар шапқыншылығының салдары Реконкиста оның негізгі кезеңдері, оның нәтижелері. Кастилия мен Арагонның және біріккен испан корольдығының құрылуы. Португалияның әлеуметтік – экономикалық дамуы.

Әдебиет:

1. Кудрявцев А.Е. Испания в средние века. Л., 1937.

2. Корсунский А.Р. История Испании в ІХ – ХІ в.в. М., 1976.

3. История средних веков \ Под ред З.В.Удальцовой и И.С. Карпова. М., 1991 Т. 2.

4. Социально – политическое развитие стран Пиренейского полуострова при феодализме. М., 1985.

5. Средневековая Европа глазами современников и историков. \ Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М 1995

СӨЖ мазмұны: Реконкиста, кортес сөздеріне түсінік.


2 кредит сағат

14 дәріс

Тақырып: Ерте өрлеу және Италиядағы гуманизм.

Дәрістің мазмұны: Тарихнамадағы өркендеу мен гуманизм мәселесі. Гуманисттік идеологияның туындауының алғы шарттары мен себептері.

Әдебиет:

1. Барагина Л.М. Итальянский гуманизм (Этические учения ХІҮ – ХҮ в.в.) М., 1977.

2. Руковский М.А. Итальянское Возрождение. Л. 1961. Т 1,2.

3. Рутенбрг В.И. Европа и Италия накануне нового времени. (очерки) . Л., 1974.

4. Орта ғасырлар тарихы. А. 1979. Т. 2.

ОЖСӨЖ мазмұны: Реферат қорғау

СӨЖ мазмұны: Өрлеу, гуманизм сөздеріне түсінік беру.


3 кредит сағат

7 практикалық сабақ

Тақырып: ХІІІ – ХҮ ғ.ғ. Француз шаруаларының жағдайы және Жакерия.

Практикалық сабақ мазмұны:

 1. Деректерге сипаттама.

 2. Сервтердің жағдайы.

 3. Сераждан босату және қанаудың жаңа түрлері.

 4. Шаруалар қозғалысы.

Әдебиет: 1. Сказкин С.Д. Очерки по истории Западно-европейского крестиянства в средние века. М., 1968.

2. Грацианский М.П. Французская деревня ХІІІ – ХІҮ в.в. и Жакерия. М – Л., 1935.

3. Семенов В.Ф. «Жакерия». Л., 1958.

4. Орта ғасырлар тарихы. А. 1976. Т. 1,2.

5. Хрестоматия по истории средних веков \ Под ред С.Д.Сказкина. М., 1967. Т.1.

ОЖСӨЖ мазмұны: Аралық бақылау. Тест.

8 апта

1 кредит сағат

15 дәріс

Тақырып: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Европадағы халықаралық қатынастар.

Дәрістің мазмұны: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Батыс Европадағы халықаралық қатынастардың дамуы және оның сипаты. Халықаралық байланыстың өріс алуы. Шығыстың батысқа ықпалы. ХІҮ – ХҮ ғ.ғ. халықаралық аренадағы күштердің ара салмағының өзгеруі.

Техникалық оқу құралдары: карта

Әдебиет:

1. История дипломатии. М. 1963. Т. 1.

2. Средневековая Европа глазами современников и историков. \ Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М 1995. Ч. 2 – 4.

3. Орта ғасырлар тарихы. А. 1979. Т. 2.

4. Сказкин С.Д. Международные отношения в Европе в конце 15 – перв. пол. ХҮІ в.

5. Мишина Л.Е. Становление современной цивилизации. М., 1997.

ОЖСӨЖ мазмұны: ХІ – ХҮ ғ.ғ. Түрік жаулауы және Батыс Европа мемлекеттерінің қарсы саясаты. – талдау.

СӨЖ мазмұны: Оксфорд сөздігімен танысу.


2 кредит сағат

16 дәрс

Тақырып: Капиталдың алғашқы қорлану процесі.

Дәрістің сабақ мазмұны: Өндіргіш күштердің дамуы мен капиталистік қатынастардың туындауы. Капиталдың алғашқы қорлану процесі.

Әдебиет:

1. История средних веков \ Удальцова З.В. и Карпов И.С.

2. Средневековая Европа глазами современников и историков. \ Под. ред. А.Л. Ястребицкой.

3. Орта ғасырлар тарихы. А. 1979. Т.2.

4. Маркс Капитал.

СӨЖ мазмұны: капитал, мануфактура сөздеріне анықтама.


3 кредит сағат

8 практикалық сабақ

Тақырып: ХІІІ – ХІҮ ғ.ғ. Ағылшын шаруалары және Уот Тайлер көтерілісі.

Практикалық сабақ мазмұны:

 1. ХІІІ – ХІҮ ғ.ғ. Ағылшын деревнясы.

 2. Уот Тайлер көтерілісінің себептері, кезеңдері.

 3. Көтерілісшілердің бағдарламалары.

 4. Көтерілістің сәтсіздікке ұшырауының себептері.

 5. Уот Тайлер көтерілісінің тарихи маңызы.

Әдебиет:

1. Барг М.А. Исследования по истории английского феодализма в ХІ – ХІІІ в.в. М., 1972.

2. Косминский А.А. Исследования по аграрной Истории Англии ХІІІ в. М – Л., 1947.

3. Петрушевский Д.М. Восстание Уота Тайлера. М., 1937.

4. Е.А. Косминский «Проблемы английского феодолизма в историографии средних веков. М., 1963.

5. Орта ғасырлар тарихы. А. 1979. Т. 1,2.

6. А. Мортон История Англии М., 1950.

ОЖСӨЖ мазмұны: Фрнциядағы Жакерия көтерілісі мен Англиядағы Уот Тайлер көтерілісін салысытыру.

СӨЖ мазмұны: Майл – Энд және Смитфильд бағдарламаларын салыстыру.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Похожие:

Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconҚолы) (аты-жөні)
...
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconҚолы) (аты-жөні)
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconҚолы) (аты-жөні)
Хайдаров Е. Е. – дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылып бекітілді
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылып бекітілді
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconДүниежүзілік тарих және саяси әлеуметтік пәндер кафедрасы ның отырысында бекітілді
Басқару әлеуметтануы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен 050501 – «Әлеуметтану» мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламалары Қазақстан...
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconӘлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус «Құқық негіздері» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде “Мейірбике ісі” 5В110100 мамандығы үшін құрастырылған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница