«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен
Название«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен
страница1/11
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.48 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Bio/Keldibekov.BOA2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ф-ОБ-007/017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ
«ХИМИЯ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯ» ФАКУЛЬТЕТІ


«БИОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ


__»Биологияны оқыту әдістемесі»__ пәнінен


____050113 - биология___ мамандығының студенттері үшін


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)Оқу түрі: сыртқы


Курс: 5Кредит саны:3

Лекция: 30 сағат

Лабораториялық: 8 сағат

СӨЖ: 97 сағат

Барлық сағат саны: 135 сағат

Аралық бақылау (АБ): саны 2

Қорытынды бақылау: емтихан 5 курсЖетісай, 2010

Силлабусты дайындағандар: 1__б.ғ.к., доцент Келдібеков С.Е.____________________

(аты, жµні, ғылыми атағы)


Силлабус Әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті әзірлеген және ұсынған. Республикалық оқу - әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру кеңесінің 2006 жылы 22 маусымдағы (22.06.2006ж.) мәжілісінің хаттамалық шешімімен бекітілді және іске қосылды.

Силлабус типтік бағдарламаға сәйкес құрастырылған.


Силлабус кафедраның мәжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


Кафедра меңгерушісі ______________ _______________

қолы аты-жөні, ғылымти атығы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағы


Мазмұны.


 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………………......................................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі .............................

 9. Лекция сабақтары.................................................................

 10. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 11. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 12. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі...................................

 13. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)....................................

 14. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі..........
 1. Алғы сөз.


“Биологияны оқыту әдістемесі” педагогикалық ғылым. Бұл пән университеттермен педагогикалық институттардың биологиялық факультетерінде мамандыққа баулитын педагогикалық – психологиялық ғылымдар саласындағы жетекші пән.


Мақсаты – студенттерді мектептерде өтілетін биология пәндеріненбілім беру мен тәрбиенің іске асырудың жолын үйрету, әдістемелік білім мен біліктілік жүйесін толық меңгерген болашақ мұғалімдерді дайындау.


Пәннің негізгі міндеті – методикалық проблемаларды ашудыңтеориялық деңгейін жоғарлату.

 • оқыту теориясындағы субьектизмді жою

 • биология әдістемесінің қазіргі жайы мен тарихына баға беру

 • студенттердің өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың тиімді жолын табу.


Биологияны оқыту әдістемесі пәнінен білім беру лекция, семинар, лабораториялық сабақ және студенттердің өзіндік жұмысы түрінде өтеді.


2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Келдібеков С.Е.

Уақыты __________

Ауд ______________


Уақыты _______

Ауд _________

Тел:___________

Каб:___________

Корпус:________3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ

ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ


Курстың мақсаты.

“Биологияны оқыту әдістемесі” педагогикалық ғылым. Бұл пән университеттермен педагогикалық институттардың биологиялық факультетерінде мамандыққа баулитын педагогикалық – психологиялық ғылымдар саласындағы нәтижесінде өзгеру заңдылықтарын таныстыру.

Курстың міндеті.

Осы мақсаттардың орындалуы пәннің алдына келесі міндеттер жүктейді:

 • оқыту теориясындағы субьектизмді жою

 • биология әдістемесінің қазіргі жайы мен тарихына баға беру

студенттердің өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың тиімді жолын табу 3.Зат алмасу процесстерінің өту заңдылықтарын,олардың маңызын ашу

Биологияны оқыту әдістемесі пәнінің өтілуі организмдердегі химиялық өзгерістердің механизмін танып білу үшін ,ол процесстердің тіршілік үшін әсерін білу үшін қажет.

4. КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ
Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедраның қабылдаған шешімдері, хаттаманың реті мен күні

1

Ботаника

Ген инжинериясы

Биология
2

Зоология

Биотехнология

3

Адам және жануарлар физиологиясы

Экологиялық биология

4

Адам анатомиясы

Эволюция ілімі5. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕ

Кредит саны


Семестр

Жалпы сағат саны

Аудиториялық сабақтар

Аудиториядан тыс сабақтар

Қорытынды бақылау

лекция

Прак/

сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

3

5 курс

135

30

-

8
97

емтиханбарлығы

135

30

-

8
97

емтихан6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:


Жұмыс бағдарламасында (силлабус) сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.


7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР :

Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


8. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӨЛІНУ КЕСТЕСІТараулар атауы, реті

Аудиториялық сабақтар

Аудиториядан

тыс сабақтар

лек

пр

сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе. Биологияны оқыту әдістері –педагогикалық ғылым.

1

-

-
-

1

2

Методиканың жоғары оқу орындарында оқылатын пән ретінде өзінің алдына қоятын мақсаттары.

1

-

-
-

1

3

Биология пәнін оқыту әдістерінің даму кезеңдері мен бағыттары.

1

-

-
-

1

4

Ч.Дарвин еңбектерінің әсерінен методикада эволюциялық – биологиялық түсчіндірмелі бағыттың қалыптасуы.

1

-

-
-

1

5

Мектептегі жаратылыс тану және ХХ ғасырдағы оқыту әдістері.

1

-

-
-

1

6

В.В. Половцевтің, Б.Е. Райковтың жаратылыс тануды оқытудағы қосқан үлестері.

1

-

-
-

1

7

Дәріс берудің қазіргі кездегі активті формалары мен тәсілдері.

1

-

-

1

-

1

8

Жалпы білім беретін орта мектептердегі қазіргі кездегі биология курсын ұйымдастыру.

1

-

-
-

1

9

Қазіргі замандағы ғылым және оқу пәні

1

-

-

1

-

1

10

Биология пәні тараулары

1

-

-
-

1

11

Оқушыларға тәрбие берудегі биология пәнінің басты бағыттары.

1

-

-

1

-

1

12

Биология курсының пән аралық сипаттары.

1

-

-
-

1

13

Биологияны оқытудағы әдістер мен тәсілдері.

1

-

-

1

-

1

14

Оқыту-оқытушыларды отыратын таным процесі

1

-

-
-

1

15

Оқыту әдісінің жіктелуі.

1

-

-

1

-

1

16

Көрнекілік әдісі және түрлері

1

-

-
-

1

17

Оқытудағы практикалық әдіс

1

-

-
-

1

18

Биологиядан оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары

1

-

-

1

-

1

19

Биологиялық сабақтардың типтері

1

-

-
-

1

20

Сабақтан тыс жұмыстар

1

-

-

1

-

1

21

Биологияны оқыту жүйесіндегі кластан тыс жұмыстардың маңызы.

1

-

-
-

1

22

Оқушылармен тақырыптық кештер. Тематикалық биологиялық кештерді, олимпиадаларды, көпшілік қоғамдық пайдалы шараларды өткізу.

1

-

-

1

-

1

23

Биологияны оқытуда материалдық базасын ұйымдастыру

1

-

-
-

1

24

Биология кабинеті.

1

-

-
-

1

25

Мектеп оқу тәжірибе участогы

1

-

-
-

1

26

Биологияның жеке тарауларына сабақ беру әдістері

1

-

-
-

1

27

Өсімдік тану тарауынан сабақ өткізудің әдістемелік негізі

1

-

-
-

1

28

Жануартануды үйретуде оқушыларға токсаномиялық категорияларға жіктеу әдістерін қалыптастыру.

1

-

-
-

1

29

Адам және оның денсаулығы пәнінен сабақ өткізудегі білімдік және тәрбиелік маңызы мен ерекшеліктері

1

-

-
-

1

30

Жалпы биология курсын оқыту тәсілдерінің ерекшеліктері

1

-

-
-

1
Барлығы

30

-

-

8

-

97
 1. ЛЕКЦИЯ САБАҚТАРЫ


Лекция №1.


1-лекция

Биологияны оқыту әдістемесінің пәні


Жоспары:

1. Биологияны оқыту әдістемесінің пәні және оның басқа ғылымдармен байланысы.

2. Биологияны оқыту әдістемесінің міндеттері.


Лекция мақсаты: Биологияны оқыту әдістемесінің пәні және оның басқа ғылымдармен байланысын зерттеу.

Лекцияның мәтіні :

Биологияны оқыту әдісі педагогикалық ғылымдар саласына жатады, сондықтан пәннің құрылымы оқытудың жалпы білім беру және тәрбиелеу міндеттеріне сай түзіледі.

Биологияны оқыту әдісі мектеп биология пәндерінің ерекшеліктеріне байланысты білім беру және төрбиелеу процестерінің жүйесі туралы ғылым. Бұл жүйені меңгеру мұғалімнің биология пәндерін тәрбиелеп оқыту процестерін басқаруына мүмкіндік береді. Биологияны оқыту едісі, биологиялык мазмұнды, оқыту ерекшеліктерін ескре отырып, мектептегі барлық пәндерді оқыту барысындағы педагогикалық қағидаларға сай жүргізіледі.

Мұғалімнің оқу материалын оқушылардың саналы түрде меңгеруін, оны өмірде қолдана білу дағдыларына үйрету жолдарының тиімді өдістерін үйретеді. Қысқаша айтқанда методика-оқу пәнініц мазмұнын және оқыту формалары мен тәрбиелеу жолдарын қарастырады. Методиканың аталган бөлімдері бірін-бірі толықтырады және тығыз байланыста, бірлікте болады. Оқыту жүмыстарының қүралдарымен жабдықтарында анықтайтын осы методика. Қорыта айтқаида, методика дегеніміз биологияны қалай окыту керек, иені үйретіп қалай төрбиелеу керек, биологияны не үшін оқу керек? - деген сүрақтарға жауап береді.

Биология - оку пәні ретінде - оқыту әдістерінің озіндік ерекшеліктерімен сипатталады, онда нақты объектілер (есімдік, жануар, адам) және тірі табиғаттың күрделі құбылысгары мен дамуын оқытады. Бүл ерекшеліктер оқыту жүмыстарын үйымдастырудың ерекше формаларын қолдануды талап етеді (топсеруендер, оқушылардың өз бетінше, сабақтан тыс және үй жүмыстарын, сыныптан тыс орындалатын жүмыстар т.б.). Сонымен бірге оқыту әдістері-практикалык жүмыстар, лабораториялық жүмыстар, эксперименттep, тәжірибелер, арнайы көрнекіліктер қолдану аркылы жүргізіледі.

Биология пәнінің мазмұны жөне оның озіндік ерекшеліктері, окытудың әдістерін, тәсілдерін анықтаумен шектелмейді оның төрбиелік мүмкіндіктерінде аныктайды.

Тірі ағзалардың иақты фактілерін, табигат құбылыстарының бір-бірімен байланысын, тірі табиғаттың даму эволюциясының заңдылыктарын оқып-білу оқушылардьщ ғылыми, диалектикалық-материалистік козқарастарын қалыптастырады.

Биологиялык білім қоршаған табиғи ортаның маңызын, табигатты қорғау қажеттілігімен қалпына келтіру шараларын, қоғамдық және жеке еңбектің ги-гиенасының маңызын түсінуге, оқушыларды өмірге бейімдеп, политехникалық білім алуға мүмкіншілік туғызады.

Атақты педагог К.Д. Ушинский айтқандай «Оқушылардың ақыл-ойын, логикасын дамыту үшін, жаратылыстану тарихын оқыту тиімді - деп есеитеймін». Себебі тірі табиғаттың объектілерін бір-бірімен салыстыру, анықтау, эксперименттер кою, оқушылардың ойлау қабілетінің дамуын қамтамасыз етеді.
Бақылау сұрақтары:

1. К.Д. Ушинскийдің оқытуға салған еңбегі?

2. Ы. Алтынсариннің педагогикалықе ңбектері?

3. Біологія пәнінің мазмұны?

2 - лекция

Отандық биологияны оқыту әдістемесінің

пайда болуы мен дамуының тарихы


Жоспары:

 1. 40-шы жылдағы биологияның дамуы.

 2. Қазақстандық ғалымдардың биология ғылымына тигізген әсері.Лекция мақсаты: Қазақстандық ғалымдардың биология ғылымына тигізген әсерін зерттеу.

Лекцияның мәтіні :

Ғылымның дамуына байланысты 40-шы жылдардан бастап мектеп биологиясына жаңа эксперименттер мен демонстрациялау снгізу қажеттігі туды.

Сабақты өту әдісінің проблемаралын шешу аса маңызды және негізгі мақсаттардың бірі болды. Сабақтың оқу мазмұны экскурсия кезівде өсімдіктер мен жануарларға бақылау жүргізумен және материалдар жинаумен тыгыз байланыста болды. Жануарлар меп өсімдіктерге тірі табиғат мүйісінде, үйде бақылаулар жүргізу қажеттігі туды. Эксукурсиялар өтетін сабақтың тақырыбына байланысты өткізілетін болды, үйге берілетін тапсырмалардың ерекшеліктері мен әдістері оңделді. Сабақтан тыс, кластан тыс, көпшілікпен бірге орындалатын жүмыстардың формалары мен әдістері өңделіп, оқушылардың білімі мен тәрбиесін дамытудағы орны анықталды.

Бертін келе биологиядан сабақ берудің формаларының проблемалары шешілді.

Ленинградтағы А.И.Герцен атындағы педагогикалық институттың жаратылыстану кафедрасьшда, 1938 жылдары мүғалімдердің біліктілігін арттыру институттарында әдіскелер үжымының еңбектері жарияланып методикалық зерітеулердің жаңа бағыттарып дамытты «Арнайъі методика», «биологияны оқытудың жад­ны әдістері»,- проблемалары шешуін тапты. Халел Досмұхамедұлы Досмұхамедов (1939) Тұңгыш рет ана тілінде жаратылыстану ғылымы

бойынша оқу қүралдарын жазды. Солардын бірі «Жануарлар» 1922 жылы Ташкентге басылып

шықі ы. Жұмақан Маусымбайұлы КҮДЕРИН (1891 -1938)К,азақтан шыққан түңғыш биолог-ғалымдардың бірі, ботаника жөнінде «Өсімдіктану» атты оқу қүралын 1927, 1930 - жылдары басып шығарды. Ол жиырма жасында ауылшаруашылык мектебін бітіріп, егіс жөне мал шаруашылығының маманы атанды.

Атақты ғалымдар И.И.Шмальгаузен, Н.П.Дуби­нин, С.С.Четвериков және көптеген шетел ғалымдары Ф.Добржанский, Г.Симпсон, Дж.Хаксли, Э.Майер еңбектерінің нәтижесінде эволюцияның синтетикалық теориясы қалыптасты. В.И.Вренадскийдің «Биосфера» ілімі Н.В.Сукачевтің «Биогеоценоз» ілімдері мектеи биология пәндерін оқытуда гана экологиялық-эволюциялық мақсаттарды шешудің бірден-бір жолы ретінде оқытылды.

Н.М.Верзилиннің басқаруымен биологиялық түсініктерді дамыту теориясы сабақ беруде айтарлықтай орын алды. Осы бағытта жүргізілген ғылыми-зерттеу жүмыстары баршылық. 1966 жылдары Ю.И. Полянскийдің басқаруы мен ғалымдар тобы мектеп биологиясына эволюциялық ілім, цитология, аутоэкология, биоценология және биосфера туралы ілімдерін оқытудың мазмүнына, бағдарламага енгізді.

Соңғы жылдардағы биологиядан білім беру про­блемалары: білімнің сапасын арттыру, теориялык білімді тәжірибемен байланыстыру, оқу проблемаларын шешу үшін оқытудың активті жаңа формаларын епгізу болып табылады.

Қазақ Республикасында жаратылыстану әдістемесінің дамуына үлес қосқан ғалымдардьщ бірі Күдерин Жүмахан Маусымбайүлы. Методисттің «Өсімдіктану»- оқу құралы-Алматы «Рауан» баспасынан 1992 жылы жарық көрді. 265 бегген түрады.

Бүл кітап 1927 жылы және 1930 жылдары араб және латын әріптерімен түңғыш рет қазақ тілінде басылып шыққан, өсімдіктер тіршілігін тартымды баяндайтын оқу қүралы болды.

Бүл оқу қүралы биология ны зерттейтін ғалым одіскерлерге және студенттерге, сондай-ақ биология мәселелері қызықтыратын оқырман қауымына арна-лған.

Күдерин Ж.М. «Қуғын-сүргінде аман қалған еңбектері»-Алматы «Демеу» баспасы 1995 жылы жарық корді. 352 беттен қүралған.

Күдерин Ж.М. түңғыш қазақ тілінде жариялан-ган, жазылған және қүрастырыи, аударылып жасаган бірнеше еңбегін бір кітап етіп топтастырылған. Бүл кітантар 1937 жылдың нөубетіне тап болған абзал аза-магтың Қазақстандағы ауыл шаруашылығына қосқан ііотижелі үлесі ретінде кейінге үрпаққа үсынылып отыр. Ауыл шаруашылығын зерттейтін ғалым-әдіскерлерге, студенттерге, оқырман қауымға арналған.


Бақылау сұрақтары:

1. Ж.М. Күдериннің биологияға қосқан еңбегі?

2. Биологиялық түсініктердің дамуы?

3. Сабақты өту проблемалары?


3 - лекция

Жаратылыстануда оқыту әдістемесінде

Любендік және эволюция - биологиялық бағыт


Жоспары:

 1. Любендік бағыт.

 2. Эволюция – биологиялық бағыт.


Лекция мақсаты: Биологияны оқыту әдісі педагогика ғылымдар саласына толықтырулар мен жаңалықтар енгізілуін зерттеу.

Лекцияның мәтіні :

Жаратылыстану өдісінің щазан төңкерісіне дейінгі даму кезеңі

«Жалпы жаратылыстану саласындағы ғылымдарды оқытып үйрету әдістемесі, мектептерде оқыту әдістерінің дамуы 18-ші ғасырдың екінші жартысынан дами бастады. Пәннің дамуына биология мамандыры, ғалымдар, көптеген әдіскер мүғалімдер, кеп жылдар бойы жүргізілген оқу-әдістемелік жүмыстарының нәтижесіне зор үлес қосты. Әдістемелік қүралдар мен окулықтардың мазмүны тарихтың дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі қоғамдық-әлеуметтік қүрылымның ерекшеліктеріне тікелей байланысты болды.

18-ші ғасырдың бастапқы кезендерінде табиғат туралы пән жарық көрген жоқ. Осы ғасырдың екінші жартысында арнайы мектептерде жаратылыстану пәні оқыту процесіне енгізіле бастады.

Екатерина ІІ - ші өз еліне білімді мамандар қажеті болғандықтан, Ресейде мүғалімдер дайындайтын семинариялар (1783ж), Халық училищелерін ашты, 5 жылдық бас училищелер және 2 жылдық кіші училищелер»- деп аталды.

Осы оқу орындарында Академик Василий Феодорович Зуев (1757-1794) дәріс берді. 1786 жылы В.Ф. Зуев өз тегін көрсетпей 2 бөлімнен түратын оқулық жазды. Оқулық «Орыс империясының халық училищелеріне арналған табиғат тарихының нұсқасы» - деген атпен жарық көрді.

Осы кезеңнен бастап жаратылыстану пәнен оқыту әдістемесінің тарихы басталды. Оқулықтың бірінші бетінде автор пәннің мақсаты мен міндеттерін адғаш рет ашып берді. Оқулықта В.Ф.Зуев жаратылысты, табиғатты оқытудың жүйесі мен оқыту тәртібін

көрсетті:

 1. Қазба байлықтар (Өлі табиғат);

 2. Тоңатын әлем (Өсімдіктер өлемі);

 3. Жануарлар әлемі (Зоология).

Оқулықта өсімдіктер мен жануарларға, олардың биологиясына тоқтала отырып, адам өміріндегі пайдалану жолдарын да қамтыған. Оқулықта 148 жуық осімдіктер мен 157 ге жуық омыртқалы жануарларға сипаттама берілген. Мазмүндауда автор К. Линнейдің систематикасын басшылыққа алып, саралаудан аулақ болыи, адам тіршілігіне пайдалы өсімдіктер мен жа­нуарлар түрлеріне көбірек тоқталған.

Оқулықтың кірісне болімінде, сабақ берушілерге арналған үсыныстар келтірілді. Сабақты әңгімелеу ба-рысында көрнектіліктерді пайдаланудың тиімділігін көрсетті.

Оқулықтың екінші бөлімі «Жаратылыстану тарихының бейнелері» деп аталып, онда 57 сызбанұсқа, 193 сурет берілді. Осы бейнелер сабақ өту барысында оқушыларға таратылып берілуі тиіс.

Оқулықтың қүндылығы, барлық биологиялық мәліметгер нақты, ғылыми түрғыдан дәлелденген, оқушылардың алған білімдерін іс-жүзінде пайдалану жолдарын корсете білген.

Әулие Петр қаласында «Растущий виноград» журналының бас редакторы қызметін атқарды.

Жаратылыстану пәнін оқытумен қатар В.Ф.Зуев сол кездегі жаратылыстануды оқытудың маңызды проблемаларын шешу барысында көптеген еңбек етті. Пәннің ғылымилыгы, көрнектілігі, оқушылардың білімді саналы түрде игеруі, оқыту өдістерінің практикалық мәселелеріне тоқталды.

Бақылау сұрақтары

Бақылау сұрақтар:

1. Зуевтің еңбектері мен қызметі?

2. Жаратылыстану пәнін оқытумен қатар зерттеу?

3. Жалпы жаратылыстану саласындағы жұмыстар?


4 - лекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Химия және биология» факультеті “Биология” кафедрасы “боа биологияны оқыту әдістемесі” пәні бойынша
Биологияны оқыту әдістемесі” пәні бойынша 050113 “Биология”мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінің 5В011300«Биология» мамандығының Семей қаласы, 2011 ж
Сондықтан боә биологияны не үшін оқыту қажет, қалай оқыту керек, нелерге оқыту керек және биологияны оқыту процесінде балаларды қалай...
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Микробиология және вирусология» пәнінен
Силлабус оқу бағдарламаға сәйкес құрастырылған. Кафедра мәжілісінде бекітілген. 26. 08. 2010ж
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon“Химия және биология” факультеті “Биология” кафедрасы
Оқу бағдарламасын құрастырған: “Биология” кафедрасының оқытушысы Абдукадирова. Г. А
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Химия және биология» факультеті «Биология» кафедрасы. “ Молекулалық биология”
ДНҚ репликациясының жартылай консервативтілігі механизмінің тәжірибелік дәлелдемесі
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 2-курс студенттеріне 4-семестрде «Химиялық есептер шығару әдістемесі» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит...
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Химия және биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Молекулалық биология” пәні бойынша 050113 Биология»
Молекулалық биология” пәні бойынша 050113«Биология» мамандықтарының студенттері үшін арналған
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Химия және биология» факультеті «Химия және Биология» кафедрасы. “ Адам және жануарлар физиологиясы ”
Бұлшық ет жиырылуының энегергиялық және биохимиялық өзгерістерінің негізгі этаптары
«химия және биология» факультеті «биология» кафедрасы» Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен icon«Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Химиялық синтез пәні бойынша 05 01 12 «Химия»
Жалпы мәліметтер
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница