Курс – ІІ семестр – 3
НазваниеКурс – ІІ семестр – 3
страница1/10
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.19 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Туркологияға_кіріспе.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Филология факультетінің деканы

Ж.Ж.Шайекенов

(қолы) (аты - жөні)

«____»__________2009 ж


Қазақ филологиясы кафедрасы

050205 – «Филология: қазақ тілі » мамандығы бойынша кредиттік

оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған

«Түркі филологиясына кіріспе»


(пәннің атауы)

пәннің оқу-әдістемелік кешені


Курс – ІІ
Семестр – 3

Кредит саны - 2

Дәріс – 30 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 3-ші семестрде

Барлығы – 90 сағат
Орал 2009 ж.

«Түркі филологиясына кіріспе» пәні бойынша Б а ғ д а р л а м а


1. 2009-2010 оқу жылы 3 семестр 2 кредит “Филология: қазақ тілі” мамандығының 2 курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “ Түркі филологиясына кіріспе” пәнінен оқу-әдістемелік кешен. 2003 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті дайындаған жоғарғы оқу орындарына арналған типтік бағдарлама негізінде құрастырылды.

Құрастырған: оқытушы, магистр Б.Е.Өмірзақов

Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту теориясы кафедрасының отырысында талқыланды.


“-------- ”-----------------------200---ж. №------хаттама.


Келісілді: ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі А.А.Какимова


Кафедра меңгерушісі ------------ ф.ғ.к., аға оқытушы А.Ы.Мамыров

‹қолы› ‹аты-жөні›
Факультеттің “-------”------------200—ж. оқу- әдістемелік кеңестің отырысында қарастырылды.

№---- хаттама7


Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы __________

‹қолы› ‹аты-жөні›


2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Өмірзақов Бауыржан Есенжолұлы – қазақ филологиясы кафедрасының оқытушысы

Қазақ филологисы кафедрасы №4 ғимарат 4-қабат, 409-бөлме.

Пән туралы мәлімет

Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.

Аптасына 2 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан (дәріс, практика) және екі оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) тұрады.Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 2 (дәріс 2)

50 мин. + 50 мин

ОЖСӨЖ

1 сағат

50 мин.

СӨЖ

1 сағат

50+50 мин.Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс-

тер

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі

2

3

2

30

30

30

90

емтиханКіріспе

Курс сипаттамасы: «Түркітану» пәні – жоғары оқу орындарында соңғы кездерде оқытылып жүрген пән. Бұл курста түркі тілдерінің генетикалық, типологиялық, нормативтік ерекшеліктері, орфография және пунктуация мәселелері кеңінен қарастырылады.

Курстың мақсаты: Студенттерді түркі тілдері мен халықтарының зерттелу тарихынан, түркі тілдерінің топтастырылуы мен өзіндік ерекшеліктерінен, сондай-ақ түркі жазуы мен тіл мәдениеті тарихының кезеңдерінен мәлімет беру. Түркі тілдерінің фонетикалық, грамматикалық құрылымдарын білуге, ана тілінің шексіз мол мүмкіндіктері мен байлығын дұрыс пайдалана білуге дағдыландыру, әдемі әрі әуенді, үйлесімді әрі ұйқасымды сөйлеудің, жазудың үлкен өнер екенін көңілдеріне ұялату, ұғындыру

Курстың міндеті: Тілдің қыры мен сырын, қалыптасқан қағидаттарын жаттық түрде түсіндіру, тілдер арасындағы байланысты ғылыми негізде түсіндіру. Өзге түркі тілдес тілдердің дамуындағы өзгерістерді сатыланған, белгіленген негізде таныстыру.

Курс мазмұны:

 1. Түркі тілдерінің фонетикасы

 2. Түркі тілдерінің Графикасы

 3. Түркі тілдерінің Орфографиясы, орфоэпиясы

 4. Түркі тілдерінің Лексикасы

 5. Түркі тілдерінің Сөзжасамы

 6. Түркі тілдерінің Морфологиясы

 7. Түркі тілдерінің СинтаксисіОқыту әдістемесі: Оқыту негізінен негізгі оқу материалдарын түсіндіретін және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыратын теория-практикалық сабақтар түрінде өтеді. Студенттердің білімін тексеру ауызша және жазбаша байқау әдістері, тест жұмыстары және жеке семестрлік тапсырмалар мен үй жұмыстарын тексеру ретінде болады. Студенттердің білім кемшіліктерін жою үшін алдын-ала белгіленген кесте бойынша әр апта сайын кеңестер жүргізіледі.

Пререквизиттер: түркі тілдерінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салаларынан

мағлұматтары болулары керек.

Постреквизиттер: Курс соңында студент қазақ тіл білімінің негізгі саласы түркітану туралы жалпы мағұлмат алып, түркітану ғылымының маңыздылығы мен ерекшелігі мәселелері жайында толық білім алады.


Сабақ мазмұны және кестесі

1-жұма:

Кредит сағат 2

Дәріс 1

Тақырыбы: Түркі филологиясына кіріспе пәні, оның мақсаттары мен міндеттері

Дәріс мазмұны: 1. Түркі тілдері, олардың жалпы сипаты

2. Түркі тілдерін ерекшелейтін белгілер

Әдебиет:

1. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 3-16 беттер.

2. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 3-10 беттер.

3. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.3-18 беттер.

 1. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960. 3-12 беттер.

 2. Баскаков Н.А. Введение в изучене тюркских языков. М., 1981. 3-18 беттер.

 3. Баскаков Н.А.Истоико-типологическая морфология тюрксих языков. М.,1979. 3-18 беттер.

7. Құрышжанов Ә., Томанов М. Орхон-Енисей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

8. Құрышжанов Ә., Томанов М., Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

ОЖСӨЖ мазмұны: а) Түркі тілдері, олардың жалпы сипаты;

ә) Түрколог-ғалым М.Томановтың еңбектері

Әдебиет:

1. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000

2. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985.

3. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990
4. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960.

5. Баскаков Н.А. Введение в изучене тюркских языков. М., 1981

6.Баскаков Н.А.Истоико-типологическая морфология тюрксих языков. М.,1979.

СӨЖ мазмұны: Қазіргі түркі тілдерін классификациялау негіздеріне кесте сызу

Әдебиет:

І. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000

2. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985.

3. Қайдаров Ө., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990

1-жұма:

Кредит сағат 2

Дәріс 2

Тақырыбы: Түркі этнонимі

 1. Тіл және этнос

 2. Көне түркі этногенезі мәселесі

Әдебиет:

1. Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

2. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

3. С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.

4. М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.

5. Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.

6. Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана, 2002.

ОЖСӨЖ мазмұны:

а) Дауысты дыбыстардың сапалық жүйесі;

ә) Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Сақ, үйсін, хұн және көне түркілердің этникалық жағындығы

Әдебиет:

І.Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 20-26 беттер.

2. Әбілкасымов Б. ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы казақ әдеби тілінің жазба нұсқалары. Алматы, 1988.

3. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960.

4. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 50-62 беттер.

5. Қайдаров Ө., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.


2-жұма:

Кредит сағат 2

Дәріс 3

Тақырыбы: Түркі тілдерінің зерттелуі

Дәріс мазмұны:

1. Түркі тілдерінің араб елдерінде зерттелуі

2. Түркі тілдерінің еуропада зерттелуі

Әдебиет:

І. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 38-40 беттер.

2. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 50-62 беттер.

3. Қайдаров Ө., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.

4. Әбілкасымов Б. ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы казақ әдеби тілінің жазба нүсқалары. Алматы, 1988.

5. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960

ОЖСӨЖ мазмұны: а) Түркімен, өзбек, алтай ноғай тілдерінің дауыстылар жүйесі;

ә) Ұйғыр, қазақ, тува тілдерінің дауыстылар жүйесі

СӨЖ мазмұны: Қазіргі түркі халықтарының демографиясы

Әдебиет:

І. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 38-40 беттер.

2. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 50-62 беттер.

3. Қайдаров Ө., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.

4. Әбілкасымов Б.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы казақ әдеби тілінің жазба нүсқалары. Алматы, 1988.

2-жұма:

Кредит сағат 2

Дәріс 4

Тақырыбы: Түркі тілдерінің Ресейде зерттелуі

Дәріс мазмұны:

1.Көне дәуірден XIX ғасырға дейінгі аралық

2. XIX ғасырда зерттелуі

3. XX ғасырда зерттелуі

Әдебиет:

1. Бүркітов О. Түркітану. Алматы, 2000

2. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985

3. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.
4. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960.

5. Баскаков Н.А. Введение в изучене тюркских языков. М., 1981.

6. Баскаков Н.А.Истоико-типологическая морфология тюрксих языков. М.,1979.

7. Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енисей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен

грамматикалық очерктер. А.,1969.

8. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

ОЖСӨЖ мазмұны: а) Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

ә) Ресейдегі түркі халықтары

СӨЖ мазмұны: Түрколог ғалымдар: Э.В.Севортян, С.Исаев, Н.К.Дмитриевтердің еңбектері.

Әдебиет:

1. Бүркітов О. Түркітану. Алматы, 2000

2. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985

3. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.
4. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960.

5. Баскаков Н.А. Введение в изучене тюркских языков. М., 1981.

6. Баскаков Н.А.Истоико-типологическая морфология тюрксих языков. М.,1979.

7. Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енисей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен

грамматикалық очерктер. А.,1969.

8. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.


3-жұма:

Кредит сағат 2

Дәріс 5

Тақырыбы: Түркі тілдерінің қалыптасу және даму дәуірлері

Дәріс мазмұны:

1. Алтай дәуірі

2. Ғұн дәуірі

Әдебиет:

1.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

2. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

3. С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.

4. М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.

5. Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.

6. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 3-16 беттер.

7.Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 3-10 беттер.

8. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.
9. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960. 3-12 беттер.

ОЖСӨЖ мазмұны: а) Алтай дәуірі; ә)Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

Әдебиет:

СӨЖ мазмұны: Ғұн дәуірі.

Әдебиет:

1.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

2. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

3. С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.

4. М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.

5. Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.

6. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 3-16 беттер.

7.Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 3-10 беттер.

8.Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.
9. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960. 3-12 беттер.

3-жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс 6

Тақырыбы: Көне түркі дәуірі

Дәріс мазмұны:

1. Көне түркі дәуірі

 1. Әзірбайжан, башқұрт, қарақалпақ тілдерінің дәуірлеу кезеңдері

Әдебиет:

1.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

2. Ә. Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

3. С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.

4. М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.

5. Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.

6. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 3-16 беттер.

7.Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 3-10 беттер.

8.Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.
9. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960. 3-12 беттер.

ОЖСӨЖ мазмұны: а) Қазіргі түркі тілдерінің қарым-қатынасы;

ә) Өткен тақырыптар бойынша қайталау сұрақтары

СӨЖ мазмұны: Қазіргі түркі халықтарының этнографиясы, руани және материалдық мәдениеті

Әдебиет:

1.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен грамматикалық очерктер. А.,1969.

2. Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971.

3. С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973.

4. М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992.

5. Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978.

6. Бүркітов О. Түркітану. А. 2000 ж. 3-16 беттер.

7.Қайдаров Ә., Оразов М. Түркологияға кіріспе. Алматы, 1985. 3-10 беттер.

8.Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітану кіріспе. Алматы, Ғылым, 1990-220 б.
9. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960. 3-12 беттер.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Курс – ІІ семестр – 3 iconПрограмма курса Микроэкономика (5 семестр)
Курс микроэкономики рассчитан на один семестр и читается студентам третьего курса
Курс – ІІ семестр – 3 iconКурс – 4 Семестр –8
Курс бағдарламасы Т. Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.ҚР ғылым және білім министрлігі 11. 05. 2005 №289
Курс – ІІ семестр – 3 iconПәннің оқу-әдістемелік кешені. Курс – 3 Семестр – 6 Кредит саны – 3
Курс бағдарламасы : Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005ж. №289 негізінде жасалды
Курс – ІІ семестр – 3 iconКурс – 1 Семестр – 1,2 Кредит саны 2
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде (Астана қаласы,...
Курс – ІІ семестр – 3 iconКурс – 1 Семестр – 8 Кредит саны 1
Курс бағдарламасы ҚР-ның жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған «Экология және тұрақты даму» пәнінің типтік бағдарламасының негізінде...
Курс – ІІ семестр – 3 iconКурс – 3 Семестр – 6

Курс – ІІ семестр – 3 iconПрограмма «Татар теленә өйрәтү»
Кдуда татар филологиясе һәм тарихы факультетының IV курс студентлары өчен укыла торган бу курс 34 сәгатькә исәпләнгән һәм семестр...
Курс – ІІ семестр – 3 iconКонтрольная работа I (первый семестр I курс)

Курс – ІІ семестр – 3 iconПояснительная записка автор программы
Второй семестр «Политика Канады» включает курс по государственно-политическому устройству страны, а также занятия по внутренней и...
Курс – ІІ семестр – 3 iconКонтрольная работа III (второй курс, третий семестр)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница