Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Скачать 118.52 Kb.
НазваниеКурсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Рыманов Д М
Дата конвертации13.02.2016
Размер118.52 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/06/54d46e531ba35.DOC

G-041.07.05.21-2013

Жұмыс бағдарламасы

Бакалавриат МЖМБС

1 Бас.

Бет тен
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы кафедраСЫ


Жұмыс бағдарламасыПән: Философия

Пәннің коды: Fil 2111

Мамандығы: 5В110300 «фармация»

Оқу сағатының/кредиттің*көлемі: 3/135

Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр


Семей 2014

Пәннің Жұмыс бағдарламасын Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды

жалпы білім беретін пәндер циклдің 2013 ж. типтік оқу бағдарламасының негізінде философия пәні бойынша жасалған


Автор(лар): Рыманов Д.М., Табулдинова Г.Н.


_______. _______________201_ кафедра отырысында талқыланды

№____Хаттама

Каф. меңгерушісі _____________________ (Т.А.Ә.-аты)


«________» мамандығы бойынша ББК талқыланды __________________________________________

____ _________ 201_ № ______хаттама


Төрағасы ________________________ (Т.А.Ә.-аты)


Оқу Әдістемелік Кеңесте бекітілді

______ __________201_ № ____хаттама


Төрағасы ________________________ (Т.А.Ә.-аты)


1. Кіріспе – жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасы бойынша (Әл-Фараби ат.Қаз ҰУ Алматы 2013ж.) жасалған.

Рухани өндірістің ерекше формасы ретіндегі философия феномені және оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі болмысы аталған курстың объектісі болып табылады. Курсты оқудың аясында өзара сабақтастықтағы әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелелері де қарастырылған. Философия – бұл адам болмысының іргелі принциптері мен негіздері, адамға табиғатқа қатынасының негізгі мәндік сипаттамалары және қоғам мен рухани өмірдің барлық тұрғыдағы көріністері туралы білімдер жүйесін қалыптастыратын дүниені танудың ерекше формасы.


2. Пәннің мақсаты: болашақ мамандарда қазіргі күрделі әрі динамикалық дүние жағдайындағы дұрыс дүниетанымдық бағыт - бағдарын қалыптастыруға жәрдемдесу. Курс мақсаттарының бірі - философиялық білімді білім беру процесінің маңызды бір бөлігі ретінде ғана емес, сонымен бірге есейген рухани піскен тұлғаны қалыптастыру үшін алғышарттар жасау болып табылады.


3. Оқытудың міндеттері:

- философиялық ой кешудің тарихи типтерін мәдениет контексінде талдау;

- болашақ мамандардың философиялық-дүниетанымдық және методологиялық мәдениетін қалыптастыру;

- пән мазмұнын студенттердің оған деген қызығуын тойтаратын бұрыңғы идеологиялық жүктемеден, догматтық штамптар мен клишелерден азат ету;

Студент білуге тиісті: адам мен дүниенің негізгі философиялық мәселелерін, негізгі философиялық терминдерді, концепцияларды, мәдениет контексіндегі дүниетанымдық мәселелерді шешудің негізгі философиялық тәсілдерін.

Студент істей алуға тиісті: ауызша және жазбаша түрде негізгі философиялық мәселелердің мазмұнын беруге, адамзат тарихында дүниетанымдық мәселелерді қою және шешудің альтернативтік амалдарын анықтай алу.


4. Реквизитке дейінгі: оқушыларда білім, іскерлік пен дағдының белгілі бір минимумның болуын, жаратылыстанулық және гуманитарлық ғылымдар саласынан мәлімет беретін орта білімнің бар болуын, керекті әдебиетті іздей әрі таба білу және оны сыни-талдау тезінен өткізіп, игере білу қабілеттерін жорамалдайды. Бұл пәнді оқып-үйренгенде студент ғылыми зерттеулердің әдіснамасы бойынша оның жай-күйі және ең перспективті бағыттары туралы білім алады. Сондықтан философияны табысты игеру үшін бұл курсты оқып-үйренуге кіріспес бұрын өтілетін мынадай пәндермен таныстық қажет: Қазақстан тарихы, мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану, экономикалық теория негіздері, психология, медициналық физика, адам анатомиясы.


5. Реквизиттен кейінгі: философия мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану, психология, дінтану, педагогика, құқық, өнертану, қазіргі заманғы жаратылыстану тұғырнамалармен ең тығыз байланыста. Медициналық жоғары мектепте теориялық және клиникалық медицинаның философиялық мәселелеріне көңіл аудару керек. (Адам анатомиясы, қалыпты және патологиялық физиология, ішкі аурулардың пропедевтикасы, невропатология, госпитальдық терапия және хирургия)


6.Сабақтардың тақырыптық жоспары


Дәрістердің тақырыптық жоспарыДәрістердің тақырыптарының атауы

Сағаттар саны

1

Философия, оның пәні және қызметтері.


2

2

Шығыс мәдениетіндегі философия феномені.


2

3

Антика мәдениетіндегі философия. Ортағасырлық мәдениеттегі философия феномені.

2

4

Исламдық ортағасырлық мәдениет контексіндегі арабтық-мұсылмандық философия.

Реннесанс пен Реформация мәдениетіндегі философия

2

5

Жаңа Заман мәдениетіндегі батысеуропалық философия. ХІХ ғасыр мәдениетіндегі батысеуропалық философия


2

6

ХІХғ.-ХХғ. басындағы ресейлік мәдениет контескіндегі орыс философиясы. Қазақ мәдениетіндегі философия феномені.


2

7

ХХ - ХХІ ғ. Батыс философиясы.

2

8

Болмыс философиясы.

Философиялық антропология.

2

9

Әлеуметтік философия.

Эпистемология.

2
Барлығы:

18


Семинарлы (тәжірибелік) сабақтардың тақырыптық жоспарыСабақ тақырыбының атауы

Сағаттар саны

1

Философия, оның пәні мен қызметтері.

1,8

2

Ежелгі Үнді мен Ежелгі Қытайдың дүниетанымы мен философиясы.

1,8

3

Антикалық дәуірдегі философия.

1,8

4

Ортағасырлық батысевропалық философия. Қайта өрлеу дәуіріндегі батыевропалық философияның ерекшеліктері.

1,8

5

Арабтық - мұсылмандық Шығыстың ортағасырлық философиясы.

1,8

6

Батысевропалық Жаңа заман философиясы.

1,8

7

Классикалық неміс философиясы.

1,8

8

Маркстік философия: тарихы мен қазіргісі.

1 аралық бақылау.

1,8

9

Ресей мен Қазақстанда философиялық ойдың қалыптасу және даму тарихы.

1,8

10

ХХ – ХХІғғ. философиялық ойдың дамуы.


1,8

11

Философияның салалары ретінде онтология мен антропологияның даму тарихы мен ерекшеліктері.

1,8

12

Әлеуметтік философия.

1,8

13

Таным философиясы (эпистемология)және медицинадағы танымдық үрдістің ерекшеліктері.

1,8

14

Медициналық диагноз қоюда диалектиканың мүмкіндіктері.

1,8

15

Тарихи процесстің бірлігі мен көптүрлілігі. Саясат және саяси сана.

2 аралық бақылау.

1,8
Барлығы:

27 с.


Студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспарыСабақ тақырыбының атауы

Сағаттар саны

1.

Философия мәдениет феномені ретінде.

1,5

2.

Ежелгі Үнді және Қытай мәдениетінің негізгі мәселелері.

1,5

3.

Ежелгі Рим философиясындағы адам және дүние.

1,5

4.

Кейінгі ортағасырлардағы номинализм және реализм.

1,5

5.

Авиценнаның философиясы мен медицинасы.

1,5

6.

Реформация кезеңіндегі әлеуметтік утопиялар.

1,5

7.

Батыс европалық Ағартушылық философия.

1,5

8.

Неміс классикалық философиясы.

1,5

9.

Маркстік философия.

1,5

10.

Позитивистік философияның қалыптасуы. (О.Конт, Г.Спенсер, Авенариус, Мах)

1,5

11.

Постмодернизм (Делез. Деррида)

1,5

12.

Тіл философиясы ХХғ. философияның феномені ретінде. (герменевтика, структурализм, неопозитивизм)

1,5

13.

Экзистенциальдық философия адамның мәні мен тіршілігі туралы.(Ж.П.Сартр, А.Камю)

1,5

14.

Орыс философиясының даму ерекшеліктері.


1,5

15.

Қазақ философиясының қалыптасу мен даму ерекшекліктері.

1,5

16.

Онтологияның негізі мәселелері.


1,5

17.

Философиялық антропология: ойдың даму тарихы мен негізгі мәселелері.

1,5

18.

Әлеуметтік философия философиялық білімнің саласы ретінде

1,5

19.

Даму концепциялары: формальды логика, диалектика, синергетика.

1,5

20.

Ғылыми танымның деңгейлері мен әдістері.

1,5

21.

Адамгершіліктік және эстетикалық сана.

1,5

22.

Мәдениеттің даму заңдылықтары.

1,5

23.

Э. Фроммның «Махаббат өнері» шығармасы.

1,5

24.

Диагноз теориясы таным теориясы ретінде.

1,5

25.

Географиялық детерминизм және қазіргі Қазақстанның геосаясаты.

1,5

26

Антропологиялық мәселе ХХғ. ғаламдық проблема ретінде.

1,5

27

Дианоз қоюда диалетиканың заңдары мен категориялырының маңызы.

1,5

28

Медицина философиясы.

1,5

29

Гендерлік философия

1,5

30

Философияның білім берудегі рөлі.

1,5
Барлығы:

45 с.8. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

  • Дәрістер: әңгіме жүргізу, проблемалық, дискуссиялық

  • Тәжірибелік сабақтар: деректермен жұмыс, кіші топпен жұмыс , жағдаяттарды шешу, жағдаятты модельдеу, командалық, проблемалық бағыт-бағдарлау технологиясы бойынша оқыту.

  • Оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы (ОСӨЖ):

деректермен жұмыс, рефераттар мен презентациялар дайындау, дискуссиялар, жеке және топтық тапсырмаларды орындау нәтижесін талқылау, оқытушыдан пайда болатын барлық сұрақтар бойынша кеңес алу, аралық бақылау жүргізу.


  • Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ):

Негізгі және қосымша әдебиетпен, электронды оқулықтармен жұмыс жасау, ғылыми мақаларды сыни талдау, Power Point форматында презентациялар жасау, жағдаяттар құрастыру, тесттік тапсырмалар жасау.


9. Білім алушылардың білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

Ағымды бақылау – аудиториялық сабақтарда білім балдық жүйе бойынша бағаланады.

Аралық бақылау – семестр ішінде аралық бақылау екі рет ауышща түрде жүргізіледі.

Қорытынды бақылау – емтихан ауызша түрде өткізіледі.


10. Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

1. Нысанбаев, Ә. Ғылым тарихы және философиясы [Текст] : учебник / Ә. Нысанбаев. - Алматы : Эверо, 2013. - 164 с.

2. Хасанов, М. Ш. Философия [Текст]: оқулық / М. Ш. Хасанов, В. Ф. Петрова, Б. А. Джамбаева. - Алматы : Эверо, 2012. - 460 с.

3. Әбішев, Қ Философия [Текст] : учебник / Қ Әбішев. - Алматы : "ЭВЕРО", 2011.

4. Кішібеков Д. Философия : учебник / Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. - Алматы : Қарасай, 2010. - 359 с.

5. Алтаев Ж.А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық / Ж. А. Алтаев, Т. Х. Ғабитов. - Алматы : "ЭВЕРО", 2011. - 470 с.

6. Мырзалы, Серик. Философия [Текст] оқулық / С. К. Мырзалы. - Алматы: Эверо, 2011. - 476 с.

Қосымша әдебиет:

1. Ғ.Есім. Фәлсафа тарихы.Алматы, 2004.

2. Г.Ж. Нұрышева. Философия тарихы. Алматы, 2005.

3. Г.Ж. Нұрышева. Философия. Лекциялар курсы. Алматы, 2006.

4. Ғабитов Т. Философия. Алматы, 2006.

5. Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Философия. Алматы, 2005.

6. Қ. Әбішев. Философия. Алматы,1999.

7. А.Құлсариева. ХХ ғасырдағы батыс философиясының тарихы. Алматы, 2001.

8. Әл-Фараби мен Ибн Сина философиясы. ІV том. «Әлемдік философиялық мұра» сериясы. Алматы, 2005.

9. Ортағасырлық діни философия. V том. «Әлемдік философиялық мұра» сериясы.Алматы, 2005.

10. Ежелгі Шығыс философиясы. І том. «Әлемдік философиялық мұра» сериясы. Алматы, 2005.

11. Аристотель философиясы. ІІІ том. «Әлемдік философиялық мұра» сериясы. Алматы, 2005.

12. Әл Фараби философиясы. ІІІ том. «Қазақ халқының философиялық мұрасы» сериясы. Астана, 2005.

13. Орта ғасырдағы түркі ойшылдары. V том.«Қазақ халқының философиялық мұрасы» сериясы. Астана, 2005.

14. Бегалинова К.К., Альжанова У.К. История философии. Учебник. Алматы 2007 год.

15. Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. Учебник Алматы 2003 г.

16. Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия медицины. Учебник Алматы 2008 год

17. Антология. Батыс философиясының антологиясы. А., 2002.

18. Шәкәрім. Үш анық Алматы, 1999.

Похожие:

Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІІІ іү семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1 -2 семестр Семей 2014
Пәннің силлабусы «Құқық негіздері» пәні Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырылды
Курсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1- курс, 1 семестр Семей, 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы негізінде Қазақстан тарихы және жалпы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница