АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары
НазваниеАҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары
страница2/61
Дата конвертации13.02.2016
Размер8 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://enu.kz/repository/repository2012/23. H ?ilimi-?d
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Республики Казахстан
АстанаПРЕДИСЛОВИЕ


1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом № 41 «Автоматизация и информатизация» при Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева Министерства образования и науки Республики Казахстан


2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 1 от 26 января 2005 г.


3 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2010 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет


 1. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕНастоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Содержание

1. Область применения


12. Нормативные ссылки


13. Определения


14. Сокращения


25. Общие требования к электронным учебным изданиям


2Требования к составу электронных учебных изданий


3Требования к функциям электронных учебных изданий


3Требования к структуре содержания электронных учебных изданий

4Требования к элементам обучения электронных учебных изданий

5Требования к обратной связи в электронных учебных изданиях

6Требования к оформлению электронных учебных изданий


7Требования к документации электронных учебных изданий


8Требования к выходным сведениям электронных учебных изданий


9
Приложение 2

Структура


центра дистанционного обучения


Приложение 3

Структура


функционирования центра дистанционного обучения
S


S-S*s%


S*s%


S – Общая сумма платы за обучения, s – доля каждого тьютора.

- Деньги


- Информация


М.С.Мәлібекова,

информатика кафедрасының меңгерушісі,

педагогика ғылымдарының докторы


CТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІПТІК-АҚПАРАТТЫҚ

ДАЯРЛЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ


Ғаламдық даму көшкiнiнен қалыспас үшiн бiлiм үнемi озық жүруi тиiс. Жоғары бiлiм беру жүйесiнiң негiзгi нысаны – осы заманғы бiлiм мен компьютерлiк, ақпараттық технологияларға негiзделген, барынша сапалы бiлiм беру арқылы бiлiктiлiгi жоғары және бәсекелестiктiң мықты тегеурiнiне төтеп бере алатын кадрларды даярлау. Сонымен бiрге қоғамдағы әлеуметтiк және ғылыми-техникалық процестердiң дүниежүзiлiк сфераға бет бұруы, жаhандық және ақпараттық қоғамдағы тұлғаның белсендiлiгi, идеялық көзқарасы мен сенiмдiлiгi, шығармашылығы, кәсiптiк даярлығы бүгiнгi күннiң өзектi мәселесiнiң бiрi.

Кәсiптiк-ақпараттық бiлiм берудiң бiр ерекшелiгi - студенттердi арнайы кәсiптiк және техникалық, ақпараттық технологиялық теориялармен қамсыздандырылып, қатар оқытылуында. Бұл өмiр ағымына сай мамандар даярлауда бiлiмдi ғылыми, техникалық, технологиялық, ақпараттық өзгерiске қарай қадағалап, толықтырып отыруды қажет етедi. Осыдан келiп оқыту бағдарламасын қалыптастыру, техника мен технологиялық процестермен ұштастыру, олардың дифференциаланып кiрiктiрiлген бiлiмiн бағалау талабы туындайды.

Оқыту мазмұнына қойылатын мiндеттi минимумдардың iшiнде циклдар немесе пәндер бойынша мамандықтар стандарттарында бөлiмдер, проблемалар және тақырыптар деңгейiндегi iрi дидактикалық бiрлiктер көрсетiледi, мемлекеттiк деңгейдегi (мемлекеттiк компонент) жоғары кәсiптiк бiлiмнiң мазмұны - үлгi оқу жоспарлары және бағдарламаларымен, ЖОО-нiкi – оқу жұмыс жоспарлары және бағдарламаларымен анықталуы тиiс. Жоғары кәсiптiк бiлiмнiң мемлекеттiк компонентi ретiнде кәсiптiк бiлiм бағдарламалары мен ЖОО-ның оқу жоспарларына қазiргi iстегi заңдардың нормаларын iске асыратын пәндер мiндеттi түрде қосылды.

Оқу процесінде жалпы мақсаттардан шығатын және басты принциптердi ескеретiн бiлiм мазмұнының құрылуына нормативтi талаптар жасалған:

 1. мазмұнның сәйкестiгi принципi – қоғамдық талаптар бойынша оның барлық элементтерiнде және барлық деңгейде қарастырылуында. Бұдан мазмұнға барлық студенттер үшiн тәрбиелеу және дамыту функциясын оқытумен қамтамасыз етуге қолданылған элементтердi енгiзу қажеттiгi шығады;

 2. оқытудың мазмұндық және процессуалдық жақтарының бiрлiк есебi принципi. Оқыту пәнi немесе оқу материалы мазмұнын проектiлеуде жалпы оқыту мүмкiншiлiктерiн және принциптерiн, бар заңдылықтарын ескеру, сонымен бiрге бағдарламалар мен оқулықтарда тек пән мазмұнын ғана емес, оның студенттерге берiлу тәсiлдерiн және сол мазмұнды олардың қабылдауын, проектiленген қабылдау деңгейiн және сонымен қатысты жағдайларды да атап өту қажет;

 3. бiлiм мазмұнының құрылымдық бiрлiгi принципi оның қалыптасуының әр түрлi деңгейiнде – жалпыдан жалқыға ауысуы кезiнде және логикалық есепте оқыту мәселелерiнде оның қалыптасуының нақты формаларына көшу жағдайында берiледi/1/.

Оқу пәнiнен кешендi бiлiм қалыптасуы үшiн ол бiлiмдер арасындағы байланыстың сипаты белгiлi болу керек, яғни студенттiң белгiлi бiр дәрежеде басқа пәндер туралы бiлiмi болуы тиiс. Сонымен қатар студенттердi ғылыми танудың ең жалпыланған әдiстерiмен, тану диалектикасы туралы бiлiммен қаруландыру керек. Студент пәндердi өзара байланыстыра алса, ұғымдарды танып, бiлiп қана қоймастан, оның қандай белгiлерi бойынша танылып тұрғанын да бiлiп тұрса, онда ұғымды саналы меңгергенiн көрсетедi.

Оқу процесiнде кәсiптiк-ақпараттық бағыттылыққа баулуға байланысты ұсынылған әдiстемелер және құрылған модель негiзiнде iрiктелген пәндер циклы жүргiзiлдi. Мамандар даярлаудың құрылымдық-логикалық моделінің элементтерін граф ретінде қарастырып, сыбайлас матрицасын құрастырамыз. Матрица оңтайлы құрастырылған делінеді, егер бағандар мен жолдардың декарттық көбейтіндісі (ai*bj) бинарлы қатынастарынан құрылған элементтерінің саны n(n-1)–ге қарай ұмтылса. Матрицаның бағандары компьютерлік-ақпараттық технологияларға байланысты, жолдары кәсіптік пәндерге байланысты векторлардан тұрады дейік:


= және

және векторларының көбейтіндісінен шыққан элементі:

= * , ;

Матрица оңтайлы, егер матрицадағы бірліктер саны n(n-1)–ге жақындаса. Матрицаның бинарлы қатынасында , ; . Матрицаның кейбір элементтері нөлге тең болуы мүмкін, сондықтан жадтың бір бөлігі тиімсіз қолданылуы мүмкін, оған қарамай сыбайлас матрицаны қолдану тиімді әдіс. Графтың анықтамасы мен қасиеттерінен мынадай сапалық көрсеткіштері алынады (П.Г.Москаленко[2]), графтың байланыстылығының дәрежесі:

.

Мұндағы n(n-1) - байланыстардың максимальді саны, к – кәсіптік және ақпараттық пәндерге байланысты шыққан байланыстардың саны. Біздің жағдайда графтың байланыстылығы жоғары дәреже көрсетеді.

Пәндердiң құрылымдық-логикалық схемасы олардың iшкi құрылымын және басқа пәндермен байланысын бейнелейдi. Бұл жағдайда оқытудың мазмұндық жағы, пәннiң аталған бөлiмдерi мен тақырыптары бойынша қарастырылған. Құрылымдық-логикалық схема негiзiнде талданып отырған пәннiң өзiнiң алдында тұрған және өзiнен кейiнгi оқытылатын пәндермен құрылымды және мазмұнды байланысы анықталады. Тек құрылымдық-логикалық схема оқыту процесiндегi бiлiм мазмұны мен деңгейi, ақыл-ой мен бiлiктiлiк, маманға оқыту iсiнде қажеттi құрылымдық талаптар қамтамасыз етiлген бе деген сұрақтарға жауап бермейдi. Бұл сұраққа жауап негiзiнен жоғары оқу орнының пәндерiне талдау жасаған, нақты белгiлермен байланыстырған мамандар iскерлiгiнiң эксперттi бағалауы арқылы алынады /3/.

Осындай талдауды негiздей отырып, жаңадан құрылған құрылымдық-логикалық схеманың бiр жүйеге келтiруге әкелетiнiн көремiз. Ол жүйе жалпы дүниетанымдылық, іргелі, арнайы пәндердi оқытуда, әсiресе компьютерлiк техника, жаңа ақпараттық технологиялардың процессуалдық жақтарын ескеруге тiкелей байланысты және ғылыми негiзделiп қолданылады. Ол бiздi жүйелi бiлiм беру, пәндер интеграциясы, бiлiм мазмұны мен оқыту мазмұнын оңтайлауға әкеледi.

Сонымен студенттердiң ойлау қабiлетi жинақталған бiлiм қорына байланысты. Демек, ақыл-ой дамуының негiзi оқытылатын пәннiң мазмұнына, яғни олардың меңгеретiн ғылыми бiлiмдерi жүйесiне байланысты. Студент белгiлi бiр бiлiм қоры болмаса ойлай да алмайды. Бұл осыған әкеледі.

Бiлiм мазмұнының оңтайлылығын арттырудың мынадай жағдайларын қарастырамыз:

 • бiлiм бағдарламасында, типтiк жоспарда пәндерге, пәндер циклдарына талдау жасап, республика жоғары оқу орындарында оқытылатын пәндердiң мемлекеттiк компонентiн саралау;

 • студенттерге жүйелi бiлiм беру негiздерiн анықтау;

 • заман талабына сай қажет арнайы курстарды енгiзу;

 • пәндер интеграциясының принциптерiмен ұштастыру;

 • бiлiм беру мақсаты мен оқу материалы сәйкестiгiнiң ұстанымын қарастыру;

 • кәсiптiк және ақпараттық бiлiмдi параллель беру;

 • бiлiмнiң практикамен байланыстылығы;

 • кәсiптiк-ақпараттық бiлiм мен бiлiктiлiгiнiң қалыптасуының критерийлерiн анықтау.

Оқу пәндерi негiзiнен мына принциптер негiзiнде интеграцияланады:

 • интеграцияланатын оқу пәндерi бiрдей объектiлердi зерттейдi;

 • интеграцияланатын оқу пәндерiнде бiрдей зерттеу әдiстерi пайдаланылады;

 • интеграцияланатын оқу пәндерi ортақ жалпы заңдылықтар, бiрдей теориялық концепциялар негiзiнде құрылады /4/.

Оқыту материалы түсiну тәсiлдерiн ғана емес, сонымен бiрге студенттiң таным және iскерлiгiнiң логикалық субъектiсiнің де қалыптасуын, оның құрылым, логикалық ұйым, жаңа ақпараттық технология жағдайында алдағы материалды меңгеру құралдары, әдiстерi жайында түсiнiгiн дамытуды болжайтын оқытудың әдiстемелiк типiне көңiл бөлуге мүмкiндiк беретiн оқыту материалы мазмұнының шешiмiнiң негiзгi жайларының бiрi болып табылатынын түсiну керек. Бұл тұрғыда біз «Информатика» мамандығына арналған ақпараттық-дидактикалық жүйе жасадық. Ол жүйе аталған мамандықтың оқу пәндерінен тұратын электронды оқу-әдістемелік кешен болып есептеледі (сурет 1).

Сурет 1 – «Информатика» мамандығы бойынша пәндердің электронды

оқу-әдістемелік кешенінен көрініс


Бiлiм беру мазмұнын жаңарту оқу пәндерiн көбейту тұрғысынан ғана емес, сонымен бiрге оқу пәндерiн қайта қарастыруда бiрлестiрiлген курстарды құру және оларды ұйымдастыру тұрғысынан жүргiзiлуi керек. Оқу курстарының мұндай құрылымдары бiркелкi әдiстемелiк басталуын, жеке пәндердiң бiр-бiрiмен тығыз байланыстылығын қамтамасыз етедi.

Ойлаудың физиологиялық негiздерi И.П.Павловтың бiрiншi және екiншi сигнал жүйесi жөнiндегi iлiмiне байланысты түсiндiрiледi. Ойлау – ми қабығының күрделi формадағы анализдiк-синтездiк қызметiнiң нәтижесi, мұнда екiншi сигнал жүйесiнiң уақытша нерв байланыстары жетекшi роль атқарады. Екiншi сигнал жүйесiнде нерв қызметiнiң өз алдына дербес заңдары бар деуге болмайды. Сигнал жүйелерiнiң мидағы заңдылықтары бiрдей. Олардың айырмашылықтары мынада: егер бiрiншi сигнал жүйесiндегi реакциялар нақтылы құбылыстарға байланысты туса, екiншi сигнал жүйесi оларды жалпылап отырады.

Бұл жерде де ойлаудың бiрiншi сигнал жүйесi мамандықтың қызметiне байланысты студенттiң кәсiптiк ойлауына, ал екiншi сигнал жүйесi сол кәсiптiк ойлауының тереңдеп, модельденуi болып, яғни ақпараттық ойлау болып есептеледi.

Әдебиеттер тізімі:

 1. Глухова А.Н. Формирование системных знаний студентов в прцессе изучения общественных наук в вузе. – Тюмень, 1984. –195с.

 2. Москаленко П.Г. Формирование системных знаний школьников на основе структурной модели науки: (на материале дисциплин естественнонаучного цикла). –М.:Академия педагогических наук, 1991. –186с.

 3. Верхола А.П. Дидактические основы оптимизации процесса обучения дисциплинам вуза. Диссерт. … канд. пед.наук. – Киев, 1988.

 4. Жаратылыстану буынындағы бiлiм мазмұнын интеграциялау түрлерi мен жолдары //Қазақ мектебiндегi бiлiм мазмұны мен оқыту әдiстерiн жетiлдiрудiң мәселелерi. –Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы ҒЗИ, 1991. – Б.99-108.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Похожие:

АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары icon«Ақпараттық технологиялар» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің оқу-әдістемелік материалдары 01. 09. 2008 ж
«Ақпараттық технологиялар» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің оқу-әдістемелік материалдары
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары iconФизико-математический факультет Кафедра Информационных систем обучения список научных и методических работ
Асқарова Ғ. А. Жоғары сынып оқушыларының әлеуметтік құзырлығын қалыптастырудағы инновациялық технологиясы // Білім және ғылымдағы...
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Темпус жобасы бойынша "Екінші компетенция ретінде Ақпараттық технологиялар" оқыту бағдарламасы
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары icon«Ем дәмдік тамақтанудың ғылыми негіздері» поәК пәнінің оқу әдістемелік материалдары №2- басылым
«Ем – дәмдік тамақтанудың ғылыми негіздері» поәК пәнінің оқу әдістемелік материалдары
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары icon«Ем дәмдік тамақтанудың ғылыми негіздері» поәК пәнінің оқу әдістемелік материалдары №2- басылым
«Ем – дәмдік тамақтанудың ғылыми негіздері» поәК пәнінің оқу әдістемелік материалдары
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары icon«Ем дәмдік тамақтанудың ғылыми негіздері» поәК пәнінің оқу әдістемелік материалдары №2- басылым
«Ем – дәмдік тамақтанудың ғылыми негіздері» поәК пәнінің оқу әдістемелік материалдары
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары iconПӘннің электрондық ОҚУ-Әдістемелік кешені
Экономикалық математикалық модельдеу”,” эаж жаңа технологиялар”, “Ақпараттық технологиялар”, “Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері”,...
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары iconХалыќаралыќ «Сейтен таѓылымдары» ѓылыми-практикалыќ конференциясының материалдары бойынша ғылыми мақалалар жинағы
Халықаралық «Сейтен тағылымдары» ғылыми-практикалық конференциясы материалдары бойынша ғылыми мақалалар жинағы
АҚпараттық технологиялар Х ғылыми-әдістемелік конференция материалдары iconОқу түрі: сыртқы
Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница