Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
Скачать 169.23 Kb.
НазваниеБюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
Дата конвертации13.02.2016
Размер169.23 Kb.
ТипБюллетень
источникhttp://arsu.kz/sites/default/files/biblioteka/april_2013.rtf

Қ. ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АКТЮБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. ЖУБАНОВА


ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА - НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА


ЖАҢА БАСЫЛЫМДАР

БЮЛЛЕТЕНІ


БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ


сәуір – апрель 2013


Ақтөбе – 2013

Құрастырушылардан


«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды.

«Жаңа басылымдар бюллетенінде» әдебиеттер білім саласы бойынша топтастырылады. Әрбір бөлімнің арасында материалдар қай жерде сақталатыны туралы, толық шифры және данасы көрсетіліп, автордың немесе тақырыптың әліпбилік ретімен орналастырылады. Бұл сізге каталогтан немесе қызмет көрсету бөлімдерінен қажет кітапты іздестіруді жеңілдетеді.


Кітаптардың сақталу орны


СБО – анықтама-библиографиялық бөлім (экономика факультеті, 105 ауд.

3 – абонемент, техникалық факультеті

Ч/З №3 – оқу залы, техникалық факультеті

4 – абонемент, заң факультеті

Ч/З №4 – оқу залы, заң факультеті

5 – абонемент, экономика факультеті

Ч/З №5 – оқу залы, экономика факультеті

6 – абонемент, жаратылыстану факультеті

6 Ин – абонемент, шетел тілдері

Ч/З №6 – оқу залы, жаратылыстану факультеті

Ч/З №6 Ин – оқу залы, шетел тілдері

Басылымға жауапты : кітапхана директорының орынбасары

Г.К. Оңалбаева


От составителей

Бюллетень новых поступлений” содержит информацию о новой литературе поступившей в фонды библиотеки.

Литература в “Бюллетене новых поступлений… ” группируется по отраслям знаний. Внутри каждого подраздела материал располагается по алфавиту авторов и заглавий с указанием полного шифра, места хранения и экземплярности, что облегчит Вам поиск необходимой книги в каталоге или на пункте выдачи.


Место хранения изданий


СБО – справочно-библиографический отдел (экономический факультет, 105 ауд.)

3 – абонемент, инженерно-технический факультет

Ч/З №3 – читальный зал, инженерно-технический факультет.

4 – абонемент, юридический факультет.

Ч/З №4 – читальный зал, юридический факультет.

5 – абонемент, экономический факультет.

Ч/З №5 – читальный зал, экономический факультет.

6 – абонемент, факультет естествознания

Ч/З №6 – читальный зал, факультет естествознания

6 Ин – абонемент, иностранный факультет

Ч/З №6 Ин – читальный зал, иностранный факультет.


Ответственный за выпуск: зам. директора библиотеки Уналбаева Г.К


2013 жылдың сәуір айында кітапханаға келіп түскен жаңа

әдебиеттер тізімі.

Список новых книг, поступивших в библиотеку, за апрель 2013 года


Физика - математика ғылымдары.

Физико - математические науки.

1.

22.38я73

Н28


Наурызбаев А.

Атом және атом ядросының физикасы: Оқулық/ А. Наурызбаев. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 336 бет Экземпляры: всего:20 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№6(2), №6(16)

2.

22.314я73

И81


Иродов И.Е.

Кванттық физика. Негізгі заңдар: Оқулық/ И.Е. Иродов; Ауд. Л.Г.Журерова. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 216 бет Экземпляры: всего:20 - ЧЗ№6(2), №6(18)

Химиялық ғылымдар.

Химия. Химические науки.

3.

24.1я73

Ш88


Шрайвер Д.

Бейорганикалық химия: Оқулық. Екі том. 1-том/ Д. Шрайвер; Қазақ тіліне ауд.: Р.Г.Рыскалиева, А.И.Ниязбаева. - Алматы: ҚР ЖОО кауымдастыгы, 2012. - 760 бет Экземпляры: всего:30 - ЧЗ№6(3), ЧЗ№3(2), №3(25)

Жер туралы ғылымдар.

Науки о Земле.

4.

26.82я73

Ә20


Әбілмәжінова С.Ә.

Жалпы жертану: Оқулық/ С.Ә. Әбілмәжінова. - Алматы: Дәуір, 2012. - 408 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(5), ЧЗ№6(2), №3(15), №6(28)

5.

26.82я73

Д401


Джаналеева К.М.

Антропогенное ландшафтоведение: Учебное пособие/ К.М. Джаналеева. - Алматы: Қазақ университет!, 2001. - 164 с Экземпляры: всего:30 - ЧЗ№3(5), ЧЗ№6(2), №6(13), №3(10)

Биологиялық ғылымдар.

Биологические науки.

6.

28.081я73

У-83


Усен К.

Геоэкология: Оқулық/ К. Усен, Р.А. Мирзадинов, Н.Б. Байшалов. - Алматы: Дәуір, 2012. - 368 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№6(2), Ин(2), №6(20), №3(10), №5(12)

Энергетика.

7.

31.2Я73

Э45


Электротехника және электроника негіздері: Оқу құралы/ Е.Г.Нәдіров, С.Б.Балабатыров, К.О.Гали және т. б. - Алматы: Бастау, 2012. - 588 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(5), ЧЗ№6(2), №6(10), №3(33)

Есептеу техникасы.

Вычислительная техника.

8.

32.973

К140


Казагачев В.Н.

Сборник тестов по информатике/ В.Н. Казагачев. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2013. - 136 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№6(1)

9.

32.973я73

О-23


Ожікенов К.Э.

Жуйелерді модельдеудін бағдарламалық құралдары (MATLAB): Оқулық/ К.Ә. Ожікенов. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 304 бет Экземпляры: всего:40 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№6(2), №3(36)

10.

32.973-018я73

П12


Павловская Т.А.

С/С++. Жоғары денгейлі тілде программалау: Оқулық/ Т.А. Павловская. - Алматы: Дәуір, 2012. - 504 бет Экземпляры: всего:15 - ЧЗ№6(2), ЧЗ№3(2), №6(11)

Тау – кен ісі.

Горное дело.

11.

33.21я722

С17


Сактаганова М.

Мунай кәсіпшілік машиналары мен механизмдері: Оқулық/ М. Сактаганова. - Астана: Фолиант, 2011. - 192 бет. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(5), №3(45)

Тамақ өндірісі.

Пищевые производства.

12.

36я73

М16


Макажанова Х.Х.

Тағам биотехнологиясы: Оқулық/ Х.Х. Макажанова, Ж.Т. Лесова, С.А. Надирова. - Алматы: Дәуір, 2012. - 208 бет Экземпляры: всего:5 - ЧЗ№3(1), ЧЗ№6(1), №5(3)

Транспорт.

13.

39.1я73

К74


Кулсейітов Ж.О.

Көлік техникасының сенімділігі: Оқулық/ Ж.О. Кулсейітов. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 216 бет Экземпляры: всего:70 - ЧЗ№3(2), №3(68)

14.

39.77я73

К75


Кумар Б.К.

Газ-мунай құбырлары мен қоймалары ғимараттарының құрылыс құралымдары: Оқулық/ Б.К. Кумар. - Алматы: Дәуір, 2012. - 168 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(2), №3(48)

Тарих. Тарих ғылымидары.

История. Исторические науки.

15.

63.4(5Каз)

М341


Материалы III Международной научной конференции "Кадырбаевские чтения - 2012": 14-15 ноября/ Науч. ред.: А.А.Бисембаев. На двух языках. - Актобе: ИП Жанадилова С.Т., 2012. - 400 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№3(1)

Экономика. Экономика ғылымдары.

Экономика. Экономические науки.

16.

65.291.3

Е816


Есберген Р.А.

Учебное пособие: Подготовки студ. в ВОУД по дисц. Маркетинг спец. 050511-Маркетинг/ Р.А. Есберген. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2012. - 125 с Экземпляры: всего:17 - ЧЗ№5(2), №5(15)

17.

65.01я73

О-280


Общая экономическая теория: Учебник/ У.К.Шеденов, Б.А.Жунусов, У.С.Байжомартов и др. Под ред. У.К.Шеденова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Актобе: А-Полиграфия, 2013. - 627 с Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№5(2), ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№6(2), ЧЗ№6Ин(2), №5(90)

18.

65.011я73

Т26


Ташенов К.Н.

Экономикалық теория негіздері: Оқу құралы/ К.Н. Ташенов. - Карағанды: ҚР ІІМ Б. Бейсенов ат. Карағанды академиясы, 2011. - 149 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№5(1)

19.

65.261я73

К59


Корпоративтік қаржы: Оқулық/ Э.Э.Михель, Р.А.Әмірханов, Г.А.Жолмырзаева және т. б. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 316 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№5(2), №5(48)

Мемлекет және құқық.Заң ғылымдары.

Государство и право. Юридические науки.

20.

67.407.1

Д718


Дощанова А.С.

Правовое обеспечение предоставления земельных участков для жилищного строительства: Монография/ А.С. Дощанова. - Алматы, 2012. - 166 с Экземпляры: всего:9 - ЧЗ№4(2), №4(7)

21.

67.520

Қ18


Қазақстан Республикасындағы криминогендік ахуалға діни экстримизмнің әсері: Ғылыми конференция/ Ред. колл.: Б.А.Телибеков, С.А.Сабырбаев. Екі тілде. - Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2011. - 227 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№4(1)

22.

67.407

К933


Курманова А.К.

Syllabus: Дисц. Экологическое право (2 кредита). Спец. 5В0301-Юриспруденция 3 курса/ А.К. Курманова, С.М. Мухтарова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2012. - 31 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ№4(2)

23.

67.407

К933


Курманова А.К.

Глоссарий: По дисц. Экологическое право/ А.К. Курманова, С.М. Мухтарова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2012. - 17 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№4(1)

24.

67.410.91я73

М545

Методика судебного разбирательства по гражданским делам: Учебное пособие/ Отв. ред.: А.В.Котоянц. - Алматы: Налоговый эксперт, 2012. - 280 с Экземпляры: всего:13 - ЧЗ№4(2), №4(11)

25.

67.408.012

П255


Пенчуков Е.В.

Субъективная сторона преступлений, связанных с нарушением специальных норм или правил: Учебное пособие/ Е.В. Пенчуков. - Караганда: КА МВД РК им. Б.Бейсонова, 2011. - 100 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№4(1)

26.

67.521я73

С22


Сарсембаев Б.Ш.

Криминалистикалық техника: Оқулық/ Б.Ш. Сарсембаев. - Алматы: ҚР ЖОО кауымдастығы, 2012. - 282 бет Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№4(2), №4(96), №5(2)

27.

67.91

С216


Саутбаева С.Б.

Учебная программа: Международное гуманитарное право/ С.Б. Саутбаева. - Актобе, 2012. - 32 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№4(1)

28.

67.410.92

С481

Словарь терминов, используемых в досудебном производстве по уголовным делам. - Караганда: КА МВД РК им. Б.Бейсонова, 2012. - 145 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№4(1)

29.

67.409я73

Т519


Токубаев З.С.

Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан (Общая часть) : Учебное пособие/ З.С. Токубаев, К.З. Токубаев. - Караганда: КА МВД РК им. Б.Бейсонова, 2013. - 110 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№4(1)

30.

67.408-324

У-261

Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2012. - 172 с Экземпляры: всего:5 - ЧЗ№4(2), №4(3)

31.

67.408

Ш760


Шнарбаев Б.К.

Теория и практика предварительного расследования: Учебно-практическое пособие/ Б.К. Шнарбаев, А.Е. Мизанбаев. - Алматы: Жет! жаргы, 2012. - 472 с Экземпляры: всего:3 - ЧЗ№4(3)

Мәдениет. Мәдениқұрылыс.

Культура. Культурное строительство.

32.

71.0я73

Н15


Нагымов Ш.Н.

Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы: Оқулық/ Ш.Н. Нагымов. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2012. - 132 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№6(2), ЧЗ№6Ин(2), №3(8), №4(8), №5(8), №6(8), №6Ин(8)

Тіл білімі.

Языкознание.

33.

81(5Каз)

А16


Абугалиев К.Н.

Уйқастық фономорфологиялық құрылымының ерекшеліктері: Монография/ К.Н. Абугалиев. - Карағанды: ҚР ІІМ Б. Бейсенов ат. Карағанды академиясы, 2012. - 158 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№3(1)

34.

81(5Каз)

Д44


Дискурс теориясының өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы. 27-28 мамыр 2011 жыл. 2-том/ Ред. алка: Н.Н.Аитова, С.С.Исакова, Б.Ж.Курманова және т. б. Қазақ-орыс-ағылшын тілдерінде. - Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2011. - 267 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№3(1)

35.

81(5Каз)

Д44


Дискурс теориясының өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы. 27-28 мамыр 2011 жыл. 1-том/ Ред. алка: Н.Н.Аитова, С.С.Исакова, Б.Ж.Курманова және т. б. Қазақ-орыс-ағылшын тілдерінде. - Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2011. - 297 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№3(1)

36.

81.2

Я410


Язык, культура, образование в современном мире: (Сборник статей). Часть 2. - Актобе: ПринтА, 2012. - 108 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№6Ин(1)

Әдебиеттану.

Литературоведение.

37.

83.3(5Каз)

Б46


Бермаганбет С.

Діни-ағартушылық және Әбубәкір (Кердері) Боранкулұлының әдеби мурасы: Монография/ С. Бермаганбет. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 144 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№3(1)

Дін. Дінтану.

Религия. Атеизм.

38.

86.38

И83


Исабек Ишан: Аккол-жайылма қожалары тарихынаң/ Ред. алка: Е.М.Арын, Р.С.Арын, А.А.Адамов және т. б. - Павлодар: Сытин баспаханасы, 2011. - 384 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№3(1)

39.

86.38

Ж714


Жизнь пророка Мухаммеда (Саллаллаху алейхи ве селлем)/ Сост.: проф. Др. Р.Айваллы. - 4-е изд. - Алматы, 2012. - 315 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№3(1)

Похожие:

Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений желтоқсан декабрь 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений қырқүйек -қа раша сентябрь ноябрь 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений наурыз март 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений қаңтар январь 2013 Құрастырушылардан «Жаңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений ақпан февраль 2013 Құрастырушылардан «Жаңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений а қпан февраль Ақтөбе 2014 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений қаңтар январь Ақтөбе 2014 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений наурыз март Ақтөбе 2014 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений қаңтар январь Ақтөбе 2015 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Бюллетень новых поступлений с әуір апрель 2013 Ақтөбе 2013 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені» iconБюллетень новых поступлений маусым июнь Ақтөбе 2014 Құрастырушылардан «Жа ңа басылымдар бюллетені»
«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница