Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты
Скачать 136.76 Kb.
НазваниеПәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты
Дата конвертации13.02.2016
Размер136.76 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/106070.doc

Жұмыс бағдарламасы

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

түріҚазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Химия пәнінен

050718- Электрэнергетика

мамандығының студенттеріне арналған.


Павлодар

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарының негізінде дайындалған,пәнінің жұмыс бағдарламасының бекіту беті.

ПМУ ҰС Н 7.18.1/08

түріБЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_____________Пфейфер Н.Э.

200_ж. «___» _________­­­­­­___


Құрастырушы: аға оқытушы_______________________Оралтаева А.С.


Химиялық технологиялар кафедрасы

Химия пәні бойынша

5В071800 - Электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы 050718- Электрэнергетика мамандығы бойынша жүмыс оқу жоспарының негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген. 200__ж. "___" ________№ __ хаттама.


Кафедра мәжілісінде ұсынылды «___» _______________200_ж.

Хаттама № ___

Кафедра меңгерушісі ___________________ Жапаргазинова К.Х.


ХТжЖ факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«___» _____________200_ж. Хаттама № _____


ӘК төрайымы_________________ Буркитбаева У.Д.


КЕЛІСІЛДІ


ХТжЖ факультетінің деканы ___________Ахметов К.К. «____» ____________200_ж.


ЖБ және ӘҚе МАҚҰЛДАНДЫ ЖБ және ӘҚебастығы_________Варакута А.А. «____» ______200_ж.


Пәннің мақсаты мен міндеттері:


Химия пәннің негізгі мақсаты: студенттердің диалектикалық- материалистік көзқарасын қалыптастырудың тәрбиелік және даму деңгейін шындау оның химиялық ойлау қабілетін арттыру, нақты іс жұзінде химияның заңдарын қолдану жолдарымен және қазіргі техникадағы қолданылатын процестермен байланыстыру, сондай-ақ, студенттерді техникалық материалдардың қасиеттерімен таңыстыру мен тығыз байланысты.

Химия пәннің оқытудың негізгі міндеттері: студенттермен қазіргі заманғы химиялық ғылымдарға қол жеткізу және білімнің дамуы мен химиядан алған білімдерін өздерінің кәсіптік іс-әрекеттерінде қолдану мүмкіндіктері;

Білу керек: негізгі анықтамалар мен химия заңдары, органикалық емес біріктірулер заңдары, атомдардың құрылысы мен химиялық элементтердің системалары, химиялық процестердің жалпы заңдылықтары, химиялық термодинамика, химиялық кинетика, химиялық тепе-теңдік, негізгі түсініктер мен заңдар, тотығу-тотықсыздану реакциялар, электрхимиялық процестер ; Істеп білу керек: теорилық және есептік сипаттамалардағы химиялық есептерді шешу; арнайы және анықтамалық әдебиеттерді қолдану; техниканы меңгеру және алынған экспериментер негізінде химиялық есептемелер. Пререквизиттер:

Химияны ойдағыдай меңгеру үшін студенттер жоғары математиканың толық курсын (әсірісе, дифференциалдық анализ және интегралдық есептеулер,) жалпы толық физика курсын (әсіресе атом құрылысы, электр құрылыстары, молекулалық физика, статистикалық және кванттық физика түсініктері) жете білу қажет.


Зертханалық сабақтардын мазмұны

1 Кіріспе. Лабораториялық жұмыстарды дайындау реті. Химиялық лабораториядағы қауіпсіздік техникасының ережелері. Реактивтер және оларды дұрыс қолдану. (2 сағат), [4], 3-5 бет. 2 Мырыштың молярлі эквиваленттік массасын анықтау.

(2 сағат),[4], 6 бет.

3 Периодтық жүйедегі элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттерінің өзгеруі.(4 сағат), [4], 10-14 бет.

4 Бейтараптау реакцияның жылу эффектісін анықтау.

(6 сағат), [4],14-19 бет. 5 Химиялық реакцияның жылдамдығы және химиялық тепе-теңдік. (4 сағат),[4], 19-24бет.

6 Электролиттік диссоциация. (4 сағат),[4], 24-26 бет. (4 сағат),[4], 21-24 бет.

7 Тотығу-тотықсыздану реакциялар. (3 сағат), [4], 26-29 бет.

8 Тұздар электролизі. (3 сағат),[4], 29-32 бет

9 Металдардың коррозиясы. (2 сағат), [4], 32-36 бет.


Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны


Тақырып 1 – Атомдық және молекулалық массаларды анықтау. Зат массасының сақталу заңы. Құрам тұрақтылық заңы. Еселік қатынас заңы. Эквиваленттер заңы. Авогадро заңы.

(1 сағат), [1], 17-19 бет; [6], 10-24 бет.

Тақырып 2 – Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтер жүйесі.(2сағат),[1],40-42 бет; [6], 10-15 бет.

Тақырып 3 – Химиялық байланыс. Молекулалардың құрылысы.

(1 сағат),[1], 52-54 бет.

Тақырып 4 – Химиялық процестердің жалпы заңдылықтары. Химиялық термодинамика.

(2 сағат),[1], 64-66 бет; [6], 35-41 бет.

Тақырып 5- Химиялық кинетика. (2 сағат ), [6], 65-73 бет.

Тақырып 6 – Ерітінділер. (2 сағат), [6], 73-84 бет.

Тақырып 7 - Электрхимиялық процестер. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. (3 сағат) [ 6], 56-64бет.

Тақырып 8- Коррозия және металдар мен құймаларды коррозиядан қорғау әдістері. (2 сағат), [1], 96-98 бет
Пәннің тақырыптық

жоспары


ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

түрі
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Химия-жаратылыстану пәні. Молъ. Атомдық және молекулалық массаларды анықтау. Зат массасының сақталу заңы. Құрам тұрақтылық заңы. Еселік қатынас заңы. Эквиваленттер заңы.Авогадро заңы.

2

2

1

6

2Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтер жүйесі.

Химиялық байланыс. Молекулалардың құрылысы. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі және периодтық заңы.

2

1

2103

Химиялық процестердің жалпы заңдылықтары. Химиялық термодинамика.

2

1

1

10

4

Химиялық кинетика.

2

1

1

8

5

Ерітінділер.

2

1

1

8

6

Электрохимиялық процестер.

Тотығу-тотықсыздану реакциялары.

2

1,5

1,5

10

7

Коррозия және металдар мен құймаларды коррозиядан қорғау әдістері.

2

-

-

4

8

Металдар химиясы. Бейметалдар химиясы. Су химиясы.

1

-

-

4
БАРЛЫҒЫ

15

7,5

7,5

60
Барлығы пән бойынша

90
СӨЖ МАЗМҰНЫСӨЖ түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Дәріс материалдары бойынша ауызша сұрау

15

2Тәжірибелік жұмыстарға дайындалу,үй жұмысын орындау.
Жұмыс дәптері
Сабақта жұмыс істеу,үй жұмысының тақырыптарын сұрау
5

3
Зертханалық жұмыстарға дайындалу


Дәптерге конспект жазу


Зертханалық жұмыс бойынша сұрау


15

4


Есеп беруді құрастыру және зертханалық жұмысты қорғау


Жұмыс дәптері


Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

10

5

Аудиториялық сабақтарға кірмеген курстың қосымша материалдарын оқу

Дәптерге конспект жазу

Ауызша тексеру

10

6

Аралық бақылауға дайындалу

Жауап парағы

Бақылау жұмысы

5

БАРЛЫҒЫ:

60Студенттердің өз бетінше оқып-игеруге арналған тақырыптар:

1 Такырып – Химияның дамуы. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 4-18 бет 2 Тақырып - Атом-молекула теориясы. Атом және молекула жайындағы түсініктің басталуы. Химияның алғашқы заңдары. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 18-37бет.

3 Тақырып - Атомның электрондық құрылымының күрделілігі. Нильс Бор теориясы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 59- 69 бет, [1], 25-31бет.

4 Тақырып - Атом құрылысы және периодтық заң. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 31-40 бет.

5 Тақырып - Химиялық байланыстар және молекулалар құрылысы. Кванттық теория тұрғысынан қарағандағы химиялық байланыс. Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 41-46 бет,[2],109-152 бет.

6 Тақырып - Химиялық реакциялар жүруінің жалпы заңдылықтары.Химиялық реакциялар кезінде байкалатын энергия құбылыстары. Активтендіру энергия. Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 54-61бет, [2], 167-176 бет.

7 Тақырып - Химиялық қосылыстардың негізгі кластары. Химиялық қосылыстардың номенклатурасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 98-112бет, [2],215-224 бет.

8 Тақырып- Электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары.Әлсіз және күшті электролиттер. Электролит ерітінділеріндегі иондық реакциялар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1],84-91 бет.

9 Тақырып- Тұздардың гидролизі.

Ұсынылатын әдебиеттер:[2], 294-298 бет.

10 Тақырып – Электролиз. Гальвани элементтер.

Ұсылынатын әдебиеттер: [1], 92-97 бет,[2],299-310 бет.


Әдебиеттер


Негізгі әдебиет


1 Аханбаев К. Жалпы және анорганикалық химия, А.,"Мектеп",1993

2 Бірімжанов Б. Жалпы химия, А.,"Дәуір", 2001ж.

3 Глинка Н.Л. Общая химия, М, "Химия", 1979г.

4 Жапаргазинова К.Х. Химия, лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұскаулар, С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2006ж.

5 Насиров Р. Жалпы және анорганикалық химия, А.,"Ғылым", 2003 ж.

6 Юсупова А.Б. Химия есептері және оларды шығару әдістері, А., "Мектеп", 1989 ж.


Қосымша әдебиет

  1. Некрасов Б.В. Учебник общей химии, М., "Химия", 1981г.

8 Шоқыбаев Ж. Анорганикалық және аналитикалық химия, А., "Кайнар", 1992 ж.


ПМУ ҰС Н 7.18.1/11

Жұмыс бағдарламасының келісу беті түрі


Пәннің жұмыс бағдарламасының келісу беті

Химия пәні бойынша

2007-2008 оқу жылдары


Келісу беті


Шығаратын кафедра

Кафедра меңгерушінің аты-жөні

Кафедра меңгерушінің қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Похожие:

Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Аналитикалық химия пәннің негізгі мақсаты
Мамандықтың элективтік пәндер каталогы негізінде дайындалған пәнінің жұмыс бағдарламасының бекіту беті
Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Пәнінің негізгі мақсаты
...
Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты iconУчебник «Социальная гигиена и организация здравоохранения»
Дәрістің мақсаты: студенттерді пәннің негізгі түсініктерімен таныстыру, пәннің әдістемесін анықтау, зерттеу әдістері, пәннің қысқаша...
Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты icon1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, оқу процесінде оның орны

Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты icon1. Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу үрдісінде алатын орны

Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты iconПӘннің мақсаты және міндеттері, ОҚу процессіндегі орны
«Қазақ шежіресі» курсының мақсаты болып табылады. Ұлы, Орта, Кіші жүздердің тайпалары және этнографикалық топтар: төрелер, қожалар,...
Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02
Мақсаты: Қиял. Сөйлеу мақсаты мен міндеттері, негізгі қағидалары мен категориялары туралы түсіснікті оқып білу. Қиял. Сөйлеудің негізгі...
Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты iconӘдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтың титулдік беті
Пәннің негізгі мақсаты – тұрақты дамудың теориялық негіздері облысында білімдерін шыңдау және тәжірибелік машық алу
Пәннің мақсаты мен міндеттері: Химия пәннің негізгі мақсаты icon1. Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу үрдісінде алатын орны
Жұмыс бағдарламасы барлық мамандықтарының оқу-жұмыс жоспары мен Қр бжҒМ 2005 жылдың «11» мамырындағы №289, 12 шілдедегі №480 бұйрықтарымен...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница