Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж
НазваниеБарлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж
страница1/9
Дата конвертации13.02.2016
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Силлабус_стат.физ_2010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Жаратылыстану және математика факультетінің деканы ____________ «__»__________ 2009ж.


Жаратылыстану- математикалық факультеті


Физика, матемтатика және информатика кафедрасы


050110 - Физика

...................................

...................................

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

IV курс студенттеріне арналған

Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері

(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс – IV

Семестр –7

Кредит саны -2

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ– 15 сағат

Лабораториялық сабақ – --

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 7 -ші семестрде

Барлығы – 90 сағат
Орал- 2009 ж.


Курс бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде дайындалып енгізілген типтік оқу бағдарламасы

негізінде құрастырылған, Алматы, 2004ж.

Құрастырушы: Искалиева А.У. –оқытушы.


Келісілді: ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі А.А.Какимова

Физика; математика және информатика кафедрасының отырысында қарастырылды.


« » 2009ж. № хаттама


Кафедра меңгерушісі: ________________ Жусупкалиева Ғ.Қ.


_____________ факультет оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды.


“ __“ _________ 200 ж. № хаттама


_________________факультет оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы(аты-жөні) (қолы )

Курс бағдарламасына (Sillabus) 200_ / 200_ оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.


Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Курс бағдарламасы __________________ кафедрасының отырысында қарастырылып мақұлданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ ____________________________

(қолы) (аты-жөні)


_________________факультет оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультет оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)


1. Курс бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде дайындалып енгізілген типтік оқу бағдарламасы

негізінде құрастырылған, Алматы, 2004ж.

Құрастырушы: Искалиева А.У. –оқытушы.

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).


Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Оқытушының аты–жөні, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны т.б: Исқалиева А.У – оқытушысы.

Офис: кафедра атауы: “Физика, математика және информатика”.

Жұмыс мекен-жайы: Достық- Дружба даңғылы,162,каб.307.

Жұмыс телефоны: 51 – 49 – 34.

Е-mail:


Пән туралы мәлімет
Физика, Статистикалық физика

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада мысалы 2 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.


Кредиттің аптаға бөліну кестесі :


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2

(1 практика)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.


Кредит саны – 2

Өту орны: № 1 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Оқу жоспарынан көшірме:

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

Практикалық сабақ

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі

4

7

2

15

15

30

30

90

емтиханКіріспе

Пән бойынша мағлұмат:

Зерттеу объектілері ретінде статистикалық жүйелер. Гиббстің статискатикалық ансамблі. Үлестіру функциясы. Лиувилль теңдеуі. Статистикалық орташалау. Гиббстің микроканондық үлестіру туралы постулаты. Гиббстің кандық үлестіруі. Абсолют температура (термодинамиканың нөлдік бастамасы).

Кванттық статистикадағы микроканондық үлестіру. Статистикалық салмақ. Макроскоптық жүйелердің кванттық күйлерінің квазиүздіксіздігі. Кванттық суммаларды фазалық көлем бойынша алынған интегралдарға ауыстыру. Гиббстің канондық және үлкен канондық үлестіруі.

Гиббстің үлкен канондық үлестіруінен тепе – тендік процестер үшін термодинамиканың 1-ші және 2-ші бастамаларын шығару. Ашық және жабық жүйелер үшін термодинамиканың негізгі тендеулері. Больцман принципі. Оны Гиббстің кванттық канондық үлестіруінен шығару. Термодинамиканың 3-ші бастамасы.

Жабық жүйелер термодинамикасы. Термодинамикалық потенциалдар әдісі. Максвелл өрнегі. Якобиандар әдісі. Жылусиымдылықтың термодинамикалық теориясы. Джоуль – Томсон және Джоуль – Гей – Люссак процестері. Суытудың магниттік әдісі. Тепе – тендік сәулелердің термодинамикасы. Термодинамиканың 3-ші бастамасының Планктық түрлемесі. Термодинамиканың 3-ші бастамасынан туатын салдарлар.

Энтропияның арту заңы. Тепе – теңсіздік процестер үшін термодинамиканың 2-ші бастамсы. Клаузиус теңсіздігі. Ең аз жұмыс принципі. Термодинамикалық жүйелердің турлі сыртқы жағдайлар кезіндегі тепе – теңдікте болу шарттары.

Ашық жүйелер термодинамикасы. Химиялық потенциал – термодинамикалық потенциалдардың аддитивтігі. Біртекті функциялар үшін Эйлер теоремасы. Гиббс – Дюгем тендеуі. Ашық термодинамикалық жүйелер тепе – тендігінің шарттары. Гиббстің фаза ережелері. 1-ші текті фазалық ауысулар және Клайперон ө Клаузиус тендеуі.

Әлсіз ерітінділер теориясы. Ертінділердің әлсіздігі туралы үғым. Әлсіз ертіндінің Гиббстің потенциалы. Еріткіш пен еріген заттардың химиялық потенциалдары. Осмостық қысым, Ван-Гофф заңы. Әлсіз ерітіндінің қатты түрге өту және қайнау температураларының өзгерісі. Генри заіы. Рауль заңы. Үлестіру заңы.

Классикалық статистикалық механика. Сиретілген газдар үшін күй теңдеуі. Ван – дер – Ваасльс тендеуі. Максвелл ережесі. Теңүлестіру және вириал теоремалары. Оларды идеал газдар мен қатты денелердің жылу сиымдылық теориясында пайдалану.

Идеал газдар үшін Максвелл – Больцман үлестіруі. Осы статистиканың дұрыстығының шарты. Осы жуықтаудағы статистикалық қосынды есептеу. Максвелл – Больцман статистикасын бір атомды және екі атомды газдарға қолдану.

Ферми - Дирак және Бозе - Эйнштейн статистикасы. Аздап айныған Ферми және Бозе – газ. Бозе – Эйнштейн статистикасын тепе – тендіктегі электромагнит сәуле теориясына қолдану. Сәулені фотондардың идеал газы түрінде қарастыру. Бозе – Эйнштейн статистикасын қатты денелерге қолдану. Қатты денедегі жылулық қозғалысты фонондық идеал газы түрінде қарастыру. Қатты денелер жылусиымдылығының Эйнштейндік және Дебайлық теориялары. Ферми – Дирак статистикасын айныған электрондық газ үшін қолдану (металдардығы электрондар). Металдардағы электрондық газ нөлдік температурада. Фермидің шекаралық энергиясы. Металдардағы элетрондық газ аьсолют нөлге жақын температураларда.

Флуктуация және олардың сандық сипаттамалары туралы. Канондық үлестірудегі энергия флуктуациясы. Тепе – теңдіктегі сәулелер энергиясының флуктуациясы. Гиббстің үлкен канондық үлестіруіндегі бөлшектер сандарының флуктуациясы. Жарықтың газ тәрізді ортадағы шашырау теориясы. Броун қозғалысы. Эйнштейн формуласы.

Пәннің мақсаты: Студенттерге макроскопиялық жүйелердің негізгі термодинамикалық және статистикалық зандылықтары туралы терең және мығым білім берумен бірге ол білімдерді қолданбалы мәселелерге пайдалануды үйрету. Қойылған мәселелерді шешу кезінде термодинамикалық және статистикалық теорияларғы тән түрлі әдістерге айрықша көңіл бөлу.

Оқытуда қойылатын мәселелер: Осы пәнді оқып үйренген студент термодинамика мен статистикалық физиканың негізгі ұғымдарымен негізгі заңдарын білуі тиіс, термодинамика мен статистикалық физикада шешілетің мәселелерді қоя біліп шешу әдістерін үйренуі керек, әрбір жеке физикалық жүйелер параметрлерінің гаусстық және халықаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білуі керек.

Осы пәнді оқып үйренуге қажет стандартты басқа пәндер тізімі: термодинамика мен статистикалық физика пәнін терең және дәйекті түрде оқып білу үшін теориялық физиканың барлық басқа салаларын білу қажет: теориялық механика, электродинамика және кванттық механикасын Сонымен бәрге ықтималдық теориясы, дифференциалды теңдеулер теориясы мен математикалық физика әдістерінің негізін білуі қажет.

Термодинамика мен статистикалық физика пәнін теориялық физиканың басқа бөлімдерімен үйлестіру: Трмодинамика мен статистикалық физика заңдарының әмбебаптығы мен кеңдігінің арқасында оларды кез келген бостық дәрежесі көп жүйелерге (макроскоп жүйлерге) қолдануға болады. Сондықтан бүл ғылым механиканың электродинамика мен квант теориясын кеңінен пайдаланады. Олай болса бұл ғылымды аталған пәндермен үйлестіріп отыру керек, яғни соңғылардың заңдылықтарын пайдаланбай бұл ғылым жұмыс жасай алмайды.

Сабақ мазмұны мен кестесі.


1 апта

1 дәріс

Тақырып: КІРІСПЕ.

Дәрістің мазмұны: 1.динамикалық және статисалық әдістемелер.

2.феноменологиялық термодинамика және статистикалық физика
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал 2009 ж
Жаратылыстану математикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді
Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconСӨЖ-30 сағат Барлығы – 90 сағат Орал 2009 ж
Курс бағдарламасы. Экологиялық құқық. Типтік оқу бағдарламасы. Астана 2006ж типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Авторы: Д....
Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconЛекция 30 сағат Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 45 сағат СӨЖ 45 сағат Емтихан 4-ші семестрде Барлығы 135 сағат Орал 2009 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconБарлығы – 45 сағат Орал 2009 ж
Р мжмбс 30. 03. 05.№200, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 11 мамыр 2005 ж. №289 бұйрығымен бекітілген типтік...
Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconСӨЖ – 30 сағат Кеңес-3 сағат. Емтихан – 1-ші семестрде Барлығы: 90 сағат. Орал – 2010
Пәннің оқу әдістемелік кешені /ПӘОК/ «Дене шынықтыру және спорт тарихы» пәні бойынша Қр мемлекеттік Стандарты Алматы, 2005 жыл
Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconБарлығы – сағат Орал 2010 ж

Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconБарлығы – сағат Орал 2010 ж

Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал

Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал

Барлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница