«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ”
Название«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ”
страница1/16
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.91 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/cdo/Sillabus/Bio/Abilhairov.FizXim.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Қазақстан Республикасы


Білім және ғылым министрлігі.


«Сырдария» университеті
« Химия-биология » факультеті

“Биология” кафедрасы


“Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ”

мамандықтарының студенттері үшін.


Оқу-әдістемелік кешен

(СИЛЛАБУС)Оқу түрі күндізгі


Курс 2,семестр 4


Лекциялар 30 с

Лабораториялық сабақтар 15с


СӨЖ 45с

ОБСӨЖ 45с

Барлық сағат саны 135


Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр


Аралық бақылаулар саны (кредит бойынша)


Барлық балл саны 100 (кредитке).


Жетісай 2007ж.


Құрастырған : Оқытушы Әбілхайыров.С.Ы

“Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12– “Химия”


мамандықтарының студенттері үшін арналған оқу - әдістемелік кешен


типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Типтік бағдарламаның


индексі :

Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған


Хаттама № ______ 2007.

Кафедра меңгерушісі ________________


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған


№ ______ Хаттама ________ 2007ж.


Әдістемелік кеңесінің төрағасы


Факультет кеңесінде мақұлданған


№ ______ Хаттама _____ 2007ж.


Факультет кеңесінің төрағасы


Биология мамандарын дайындайтын кафедра


меңгерушісімен келісілген _____________


Мазмұны


1.Алғы сөз................................................................

2.Жалпы мәліметтер

3.Курстың мақсаты мен міндеттері

4.Курстың пререквизиттері, постреквизиттері

5.Жұмыс оқу жоспарынан көшірме ........................

6.Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет.....

7.Студентке арналған ережелер .................................

8.Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі .....................................................................

9.Лекция сабақтарының мазмұны ........................................

10.Семинар сабақтарының мазмұны ....................................

11.СӨЖ – жоспары, мазмұны ...............................................

12.ОБСӨЖ – сабақтарының жоспары, мазмұны ................

13.Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері:

а) жазбаша бақылау жұмысы

б) коллоквиум

в) Бақылау сұрақтары.

14.Студенттердің академиялық білімін рейтинг тік бақылаужүйесі.....................................................................

15.Пән бойынша оқу процесінің картасы ..........................  1. Алғы сөз.

Оқу - әдістемелік кешені “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген; ПС – практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


2.Жалпы мєліметтер.


  1. Лектор: Әбілқайыров С

  2. “Биология ” кафедрасы № корпус, кабинет № 3.

Телефон 6-27-85

Кафедрада болу уаќыты 9-18 дейін.


    1. Курсты µткізу уаќыты жєне орны.


Аты-жµні.

Курсты µткізу уаќыты, орны

Байланыстырушы мєлімет.

Аудиториялыќ сабан

ОБС¤Ж

Телефон

1.

Әбілқайыров С

Лекция

Уаќыты______

Ауд №______Уаќыты______

Ауд №______

Тел:________

Каб:________

Корпус______

3. Пєнніњ маќсаты мен міндеті.

Физикалық химия - химиялық процестермен химиялық құбылыстардың жүру заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Физикалық химия физика ғылымының негізіне сүйене отырып, химиялық процестерді сандық жағынан сипаттайды. Физикалық химия негізінен мынадай бөлімдерді қамтиды: -Химиялық термодинамика - ол негізінен термодинамика заңдарына негізделген, бірінші заңның негізінде химиялық процестің жылуын энергетикалық байланысын, сыртқы жағдайлардың әсерін анықтайды, ал екінші заңы негізінде процестің өздігінен жүретін бағытын, тепе-теңдік жағдайының сыртқы әсерлерден өзгеруін зерттейді.

- Ерітінділер туралы ілім, ерітінділердің табиғатын, ішкі құрылысын және негізгі қасиеттерін, оның қасиеттерінің концентрацияға, химиялық табиғатына байланыстылығын және ерігіштігін қарастырады.

—Химиялық кинетика және тепе-теңдік, гомогенді және гетерогенді ортадағы химиялық реакциялардың механизмін, жылдамдығын зерттейді, катализ туралы түсініктерді қамтиды.

- Электрохимия, электролит ерітінділерінің қасиеттерін, ерітінділердің электроөткізгіштігін, электролиз процестерін және гальваникалық элементтерді қамтиды.

Жалпы физикалық химия, химия, физика, техника, технология процестерімен өте тығыз байланыста, соңдықтан бұл пәнаралық сипатқа ие.

Педагогикалық жоғары оқу орындарында физикалық химия пәнін оқыту ,химия пәнінің мұғалімдерін білікті маман ретінде дайындау ,мектеп бағдарламасын түсіндіргенде осы физикалық химияның білімін пайдалана отырып ,бүгінгі таңдағы ғылым мен техниканың денгейін түсіндіру пәннің мақсатына жатады. .

Физикалық химияның тереңдетіліп оқытылуы орта мектеп бағдарламасындағы физикалық химия элементтерінің көбеюі және олардың теориялық негізіне жататын.дисперсті жүйелер түрінде ілімдер, оларды алу әдістері және қасиеттері дисперсті жүйелердің түзілу тұрақтылығы, қасиеттерінің өзгеруінде беттік құбылыстардың алатын орны зор.


4. Пәннің пререквизиттері, постреквизиттері


Р

/

с


Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған

шешім, хаттама №

күні1

Бейорганикалық химия

Органикалық химия

Биология
2

Аналитикалық химия

Коллоидтық химия

Биология
3

Жалпы химия

Химияны оқыту әдістемесі

Биология
4

Химия тарихы

Кванттық химия

Биология

5
Молекулалық орбитальдар теориясы

5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

Семестр

Қорытынды бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

3

135

30

15

45

45

4

Емтихан

1кредит

45

10

5

15

152кредит

45

10

5

15

153кредит

45

10

5

15

15


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Химиялық синтез пәні бойынша 05 01 12 «Химия»
Жалпы мәліметтер
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 4-курс студенттеріне 8-семестрде «Химия тарихы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2-кредит (90-сағат) берілген....
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Химия және биология» факультеті “Химия және биология” кафедрасы “ Эволюциялық ілім ” пәні бойынша
Эволюциялық ілім” пәні бойынша 050113- “Биология” мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Химия және биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Молекулалық биология” пәні бойынша 050113 Биология»
Молекулалық биология” пәні бойынша 050113«Биология» мамандықтарының студенттері үшін арналған
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Химия және биология» факультеті “Биология” кафедрасы “ Өсімдіктер физиологиясы” пәні бойынша
Алғы сөз
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 3-курс студенттеріне 6-семестрде «Зат құрылысы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (90-сағат) берілген....
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Химия және биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Иммунология” пәні бойынша 050113 Биология»
Иммунология” пәні бойынша 050113«Биология» мамандықтарының студенттері үшін арналған
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 2-курс студенттеріне 4-семестрде «Химиялық есептер шығару әдістемесі» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит...
«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ” icon«Химия және биология» факультеті «Химия және Биология» кафедрасы. “ Адам және жануарлар физиологиясы ”
Бұлшық ет жиырылуының энегергиялық және биохимиялық өзгерістерінің негізгі этаптары
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница