Аты-жөні
НазваниеАты-жөні
страница1/9
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.1 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Этнопедагогика_без_прак.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


Бекітемін

Педагогика факультетінің деканы

Ботагариев.Т.А.

аты-жөні

____________ 2009ж.


Педагогика институты

Жалпы педагогика және информатика кафедрасы

03201-Шет тілі: екі шет тілі

05404-Бастапқы әскери дайындық


мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған


(пәннің атауы)


ЭТНОПЕДАГОГИКА ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс – 2

Семестр – 2-3

Кредит саны - 1

Дәріс – _15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 15сағат

СӨЖ – __15 сағат

Емтихан – _3 -ші семестрде

Барлығы – _45_ сағат
Орал 2009 ж.


Пәннің оқу әдістемелік кешені курстарға Педагогика пәнінен оқу-әдістемелік үшін

Типтік оқу бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университет,

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы) Алматы 2003.


типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.


Құрастырушы(лар): п.ғ.к. доцент Ергалиева Гулжан Алғазықызы

оқытушы, магистр Кажимова Карлығаш Рахымқызы

оқытушы, магистр Маденова Ләззат Мұтиғоллақызы

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


жалпы педагогика және информатика _кафедрасының отырысында қарастырылды

“____” ________________2009 ж. № _1__хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________ _______ Медешова.А.Б.

(қолы) (аты-жөні)


______________педагогикалық ___институтіінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды

“___” ___________ 200_7 ж. № _1_ хаттама.


Педагогика факультеті оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы доцент _______________ Ботагариев. Т. А.

(қолы) (аты-жөні)


1. Типтік оқу бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университет,

Алматы 2003.


2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).


2.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

п.ғ.к. доцент Ергалиева Гулжан Алғазықызы

оқытушы, магистр Кажимова Карлығаш Рахымқызы

оқытушы, магистр Маденова Ләззат Мұтиғоллақызы

Офис: Жалпы педагогика және информатика кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: Студенческая көшесі, 1, № 7 корпус, 103 ауд.

Жұмыс телефоны:50-53-46


2.2 Пән туралы мәлімет

Этнопедагогика

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 1 кредит сағат, әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс), және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.


Кредиттің атпаға бөліну кестесі:


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.Кредит саны – 1

Өту орны: № 7 ,1 оқу ғимараттары, сабақ кестесі бойынша


Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі

1

2

1

15

-

15

15

45

емтихан2.3 Кіріспе

Курстың қысқаша сипаттамасы: Этнопедагогика ғылыми максаты қазақы және басқа да Қазақстан Республикасындағы халықтарының тәрбие негіздерін қарастыру, қазақы тәрбиесінің тарихын және оның салаларын қарастыру, сол арқылы қазақты білу пән ретінде қоғамдық құрылыспен өндірісті сақтап дамытуға, өсіп келе жатқан ұрпақты мақсатты түрде неғұрлым нәтижелі даярлауға деген қоғамның қажетімен туған

Пән бойынша мағлұмат:

Курс мақсаты: Студенттерді халық педагогикасының тәрбие әдістерімен таныстыру, фольклор, ауыз әдебиеті, өнер арқылы халықтың менталитетін, дүниетану ерекшеліктерін анықтау, халық педагогиканың білімін ғылыми педагогикасында пайдалану.

Курс міндеті: Курсты аяқтағаннан кейін студенттердің тәрбиеге, әлеуметтік құндылыққы көз – қарасы қалыптасу, өз өмірінде тәрбие алған жолдарын рефлексия арқылы сезіну.

Пререквизиттер: педагогика және жалпы психология негіздерін білу.

Постреквизиттер: халық тағылымының мағынасы, мазмұны, формалары мен танысу, ҚР мекендеген халықтарының тәрбие дәстүрлерімен танысу, халық менталитетінің ерекшіліктерін анықтау.

Оқыту әдістемесі:

Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.


Кіріспе


Этнопедагогика пәні «Бастауышты оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығын даярлауда негізгі пәндердің бірі болып табылады.

Курс мақсаты:

студенттерді этнопедагогиканың мәні және өзіндік ерекшелігі жайында біліммен қаруландыру;

ұлттық ерекшеліктер және ұлттық сананың өзіндігін есепке ала отырып, жас ұрпақ тәрбиесіне халықтардың дәстүрлері менсалттарын еліміздің егеменділігін, көпұлттылығын есепке ала отырып, Қазақстан Республикасында этонмәдениеттік білім беру концепсиясының негізгі идеяларымен таныстыру.

Студент пәнді аяқтағанда:

этнопедагогиканың ғылым екендігі жөнінде түсінігінің болуы, этнография, этнофилисофия, тностық мәдениет және этностық психология ғылымдарының түйісуінде қалыптасқан оның салаларын, халықтың дәстрлері мен салттарына тәуелді анықталатын негізгі этнопедагогикалық түсініктерді білуі, рух тәрбиесінде қалыптасқан ұлттық сананы, өзінің және басқа халықтардың мәдениетіне, тіліне, тариына құрметтеуді кәсіпқой іс- әрекетінде теориялық білімдерді пайдалану қажет.

Пререквизиттері: «Жалпы педагогика», «Тәрбие теориясы», «Педагогика тарихы» пәндері.

Постреквизиттер: Курсты меңгеріп шыққаннан кейін студенттер этнопедагогикамен кеңірек танысады, теориялық жағынан білімдер жүйесін игеріп, практикада оны қолдана білуге үйренеді.

Оқыту әдістемесі: Оқыту дәріс, практикалық сабақ түрінде өтеді. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, ауызша сұрау түрінде, жеке семестрлік тапсырмалар оларды қорғау түрінде жүзеге асады.

2. Пәнді оқу бағдарламасы:


1 апта

1 кредит сағат

1 дәріс

Тақырып: Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері

Дәріс мазмұны:

1.Этнопедагогиканың обьектіcі және пәні.

2.Этнопедагогиканың міндеттері, қызметі.

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері.Алматы,1993.
3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.

ОЖСӨЖ-1 мазмұны:

 1. Педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі этнопедагогиканың орны

 2. Этнопедагогиканың философия, этнопсихология және этнография, этнософия ғылымдарымен өзара байланысы.

СӨЖ-1 мазмұны:

Этнопедагогиканың негізгі түсініктері: этностық тәрбие, этностық оқыту, ұлт, этнос ұғымдарына сиаттама беріңдер.

2 кредит сағат

1 семинар

Тақырып: Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері

Семинар мазмұны:

 1. Этнопедагогиканың принциптері

 2. Этнопедагогиканың философиялық , мәдениеттану, психологиялық , этнографиялық негіздері.

Әдебиеттер:

 1. Қожахметова К.Ж. Халыктық педагогиканы зерттеудiң кейбiр ғылыми және теориялық мәселелерi. Алматы, 1993.

 2. Ахметов Ш. Народные традиции воспитания детей у казахов в кн. Свидетель древней культуры. Алматы, 1966.

 3. Афанасьев Н.Ф. Этнопедагогика народов дальнего Востока и Сибири. Иркугек, 1980.

 4. Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы, “Рауан» , 1994. ; А. «Білім» 2003

ОЖСӨЖ-2 мазмұны:

 1. Этнопедагогика халық педагогикасы жайлы ғылым.

 2. Этномәдениеттік дәстүрлердің қазіргі жағдайы

СӨЖ-2 мазмұны:

Педагогика мен этнопедагогиканың өзара байланысы, ұқсастықтары мен айырмашылығын кестеге түсіріңдер.


2 апта

3 кредит сағат

2 дәріс

Тақырып: Адамзат дамуының тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі (тегі).

Дәріс мазмұны:

 1. Педагогика классиктерінің мұраларындағы халықтық тәрбие, оқу мен тәрбиелердің ұлттық жүйесін дамытудағы Я.А.Коменскийдің қосқан үлесі.

 2. К.Д. Ушинскийдің халықтық тәрбие принциптері.

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.

ОЖСӨЖ-3 мазмұны:

 1. А.С.Макаренконың педагогикалық іс-әрекетінде халықтық тәрбиенің элементтерін пайдалануы.

 2. В.А.Сухомлинскийдің халықтық педагогикасы

СӨЖ-3 мазмұны:

И.Г.Песталоцци, Ж.Ж.Руссоның халықтық педагогикаға қосқан үлесі

4 кредит сағат

2 семинар

Тақырып: Этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы

Семинар мазмұны:

 1. Этнопедагогикалық білім беру мазмұны

 2. Этнопедагогикалық білім тұжырымдамасын жзеге асыру шарттары

 3. Этнопедагогикалық білім беруді дамыту перспективалары

Әдебиеттер:

 1. С.Ұзақбаева, К.Қожақметова Жоғары мектеп студенттеріне этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы А.Өнер, 1998.

ОЖСӨЖ-4 мазмұны:

Қазақстан Республикасының ұлттық саясат жөніндегі құжаттарына талдау жасаңыз.

СӨЖ-4 мазмұны:

Халық педагогикасы және ғылыми педагогиканың ортақтығы мен айырмашылығы.


3 апта

5 кредит сағат

3 дәріс

Тақырып: Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтың еңбектеріндегі этнопедагогика мәселелері.

Дәріс мазмұны:

 1. Ы. Алтынсаринның мұраларының халықтық педагогика және психология ғылыми ұстанымдарында баяндалуы.

 2. А. Құнанбаевтың қазақ педагогикасы мен психологиясының тереңірек дамытуға қосқан үлесі.

Әдебиеттер:

 1. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев Қазақ тәлім-тәрбиесі, Алматы, 1995.

 2. Қ.Бержанов, С.Мусин Педагогика тарихы. Қысқаша курс, Алматы, 1984.

 3. К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

 4. С. Қалиев ХҮ-ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулардың поэзиясындағы педагогикалық ой-пікірлер. Алматы, 1990

 5. Ай, заман-ай, заман-ай... (Бес ғасыр жырлайды). 2 томдық. Құрастырушы М. Мағауин, М. Байділдиев. Алматы, 1991

ОЖСӨЖ-5 мазмұны:

 1. Ш.Уәлиханов еңбектеріндегі ұлттық және этнопедагогика мәселелері.

 2. Ш.Уәлихановтың қазақ халқының салт- дәстүрлері туралы ой- пікірлері

СӨЖ-5 мазмұны:

Ш.Уәлиханов,Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтың тәлімгерлік мұралары

6 кредит сағат

3 семинар

Тақырып: ХҮ-ХІХ ғ. Қазақ ақын-жырауларының тәрбие мектебі

Семинар мазмұны:

 1. ХҮ-ХІХ ғ. Қазақ ақын-жырауларының тәрбие мектебі (Асан қайғы, Қазтуған, Шалқиіз, Ақтамберді, Шал, Дулат), олардың халықты басқаруға қатысуы, Отанды қорғауға шақыруы, гумандықты, еңбексүйгіштікті және өнерді насихаттауы.

 2. ХҮІІІғ. Жас ұрпақты тапқырлыққа, шешендік өнерге тәрбиелеудегі билердің ерекше рөлі (Төле би, Қазбек би, Әйтеке би).

Әдебиеттер:

 1. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев Қазақ тәлім-тәрбиесі, Алматы, 1995.

 2. Қ.Бержанов, С.Мусин Педагогика тарихы. Қысқаша курс, Алматы, 1984.

 3. К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

 4. С. Қалиев ХҮ-ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулардың поэзиясындағы педагогикалық ой-пікірлер. Алматы, 1990

 5. Ай, заман-ай, заман-ай... (Бес ғасыр жырлайды). 2 томдық. Құрастырушы М. Мағауин, М. Байділдиев. Алматы, 1991

ОЖСӨЖ-6 мазмұны:

  1. Бұхар жырау, Махамбет шығармаларының тәрбиелік мәні

  2. Шешендік сөздердің тәрбиелік мәні

СӨЖ-6 мазмұны:

Ақын-жыраулардың шығармаларындағы тәрбиелік идеяларға талдау жасаңыз.


4 апта

7 кредит сағат

4 дәріс

Тақырып: Қазақтың халықтық тәрбиесі жайлы орыс және батыс европалық ғалымдардың ой - пікірлері.

Дәріс мазмұны:

 1. Қазақтың халықтық тәрбиесі жайлы орыс және батыс европалық

ғалымдардың ой - пікірлері.

 1. М. Дулатов, А.Байтұрсыновтің тәлім- тәрбиелік тағылымдары

Әдебиеттер:

1. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев Қазақ тәлім-тәрбиесі, Алматы, 1995.

 1. Қ.Бержанов, С.Мусин Педагогика тарихы. Қысқаша курс, Алматы, 1984.

 2. К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

 3. С. Қалиев ХҮ-ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулардың поэзиясындағы педагогикалық ой-пікірлер. Алматы, 1990

 4. Ай, заман-ай, заман-ай... (Бес ғасыр жырлайды). 2 томдық. Құрастырушы М. Мағауин, М. Байділдиев. Алматы, 1991

ОЖСӨЖ-7 мазмұны:

 1. М. Жұмабаев шығармаларының тәрбиелік мәні

 2. XX ғасырдың 20-30 жылдардағы этнопедагогикалық идеялардың дамуы.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Аты-жөні iconХайдар Дулати Дулати Хұсайынұлы Мұхаммед Хайдар (1499-1551) әйгілі тарихшы, әдебиетші
Оның толық аты-жөні – Дулат Мұхаммед Хұсайынұлы Мырза Мұхаммед Хайдар. Мұндағы «Мұхаммед Хайдар» өз аты, «Мұхаммед Хұсайын» әкесінің...
Аты-жөні iconҚолы) (аты-жөні)

Аты-жөні iconҚолы аты-жөні

Аты-жөні iconОқушының аты-жөні

Аты-жөні iconЖалпы орта білім беретін №16 мектеп Білім беру мекемесі бірінші басшысының аты жөні: Байленова Умеджан Бейсембаевна Білім беру мекемесінің мекен жайы
Білім беру мекемесі бірінші басшысының аты жөні: Байленова Умеджан Бейсембаевна
Аты-жөні iconҚолы) (аты-жөні)
«Қазақ филологиясы» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған «Шетел әдебиеті»
Аты-жөні iconҚолы) (аты-жөні)
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды
Аты-жөні iconҚолы) (аты-жөні)
«Қазақ филологиясы» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған «Шетел әдебиеті»
Аты-жөні iconҚолы) (аты-жөні)
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының сыртқы бөлім студенттеріне арналған
Аты-жөні iconҚолы) (аты-жөні)
Жұмыс бағдарламасы Қазақстан тарихы кафедрасының мәжілісінде талқыланды. №8 хаттама, 23. 04. 2009 жыл
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница