Лекция: 30 сағ
НазваниеЛекция: 30 сағ
страница1/17
Дата конвертации13.02.2016
Размер2.45 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/PP/Kurbanaliev.Entoped.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Педагогика және тарих ” факультеті
“Педагогика және психология” кафедрасы
Оќу-єдістемелік кешен“Этнопедгогика” пәні бойынша 050119- Шетел тілі “Екі шет тілі” – мамандығының студенттері үшін

СИЛЛАБУС
Оқу түрі: күндізгі

Курс: ІІ курс ІII семестр

Лекция: 30 сағ.

Практикалық (семинар): 15 сағ.

СӨЖ: 45 сағ.

ОБСӨЖ 45 сағ.


Барлық сағат: 135 сағ.

Қорытынды бақылау: емтихан ІII семестр


Аралық бақылаулар саны: 3 (кредит бойынша).

Барлық балл саны: 100 (кредитке).


Жетісай - 2006
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті


“Педагогика және тарих ” факультеті
“Педагогика және психология кафедрасы”

Оќу-єдістемелік кешен“Этнопедгогика” пәні бойынша 050119- Шетел тілі “Екі шет тілі”– мамандығының студенттері үшін

СИЛЛАБУС


Кредит №1 - 3


Оқу түрі: күндізгі

Курс: ІІ курс ІIIсеместр

Лекция: 30 сағ.

Практикалық (семинар): 15 сағ.

СӨЖ: 45 сағ.

ОБСӨЖ 45 сағ.


Барлық сағат: 135 сағ.

Қорытынды бақылау: емтихан ІII семестр


Аралық бақылаулар саны: 3 (кредит бойынша).

Барлық балл саны: 100 (кредитке).


Жетісай -2006


Құрастырған: Курбаналиев Б.У.


ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

“Этнопедагогика” пәні бойынша 050119- Шетел тілі “Екі шет тілі” мамандығының студенттері үшін әзірленген


Оқу - әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі:_____________________________________________

________________________________________________________________________


Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама № ____1__ “___08__” 2006 ___ ж.

Кафедра меңгерушісі________________


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ______ “_____” 200 ___ ж.

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:____________


Факультет Кеңесінде мақұлданған


Хаттама № ______ “_____” 200___ ж.

Факультет кеңесінің төрағасы_____________


Мазмұны


1. Абстракт....................................................................................................

2.“Этнопедагогика” пәні бойынша оқу жұмысының бағдарламасы......

3. Курстың мақсаты мен міндеті................................................................

4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме..........................................................

5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет...................................

6. Студентке арналған ережелер................................................................

7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөлінуі......................................................................................

8. Лекция сабақтарының жоспары, мазмұны...........................................

9.Семинар сабқатарының жоспары, мазмұны.........................................

10. ОБСӨЖ- сабақтарының жоспары, мазмұны......................................

11. СӨЖ- жоспары, мазмұны.....................................................................

12. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері..................................

а) тестілік сауаланамалар

б) жазбаша жоспар жұмысы

в) коллоквиумдар

г) сөзжұмбақтар

д) т.б.

13. Студенттің академиялық білімін рейтинг

бақылау жүйесі......................................................................................

14. Пән бойынша оқу процесінің картасы................................................


1. Абстракт


Оқу - әдістемелік кешені – Этнопедагогика пәні бойынша 050119- Шетел тілі “Екі шет тілі” мамандығының студенттеріне осы курс бойынша дәріс беруші оқытушының жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған. Білім беруде кредиттік технологияны пайдалана отыра, барлық құжаттарды бір жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру көзделіп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: СС- семинар сабақтар, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына есебін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ- де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен игеруі мен йүге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынық/емтиханды алуға арналған.


Мақсаты: Этнопедагогиканың мақсаты – халықтық салт –дәстүрлерді, өнерді дәріптейтін, ана тілі мен дінін қадірлейтін, Отнанын елін, жерін сүйетін, жан -жақты

жетілген, саналы намысқор, патриот азамат тәрбиелеу.
Міндеттері:

  1. Этнопедагогика ғылымының оқыту пәні бойынша олардың салаларымен жүйелерін, әр түрлі зерттеу мақсаттарын, әдістерін оқып үйрену.

  2. Халықтық педагогиканың қыры мен сырын, ғылыми негіздері мен тәлімдік мәнін ғылыми - педагогикалық тұрғыда игерудің теориясы мен әдіс –тәсілдерін меңгерту.

  3. Этнопедагогика пәні этностар мәдениетін зерттеудің ғылыми методологиялық, теориялық негіздерін оқытып білдіру.

  4. Болашақ мамандарға адам өз іс -әрекеті мен дамуының субъектісі екенін меңгерту.2.Жалпы мәліметтер:


Лектор: Б.У. Курбаналиев.

“Педагогика және психология кафедрасы”. №1 оқу корпусы 15 кабинет

телефон: 252

Кафедрадағы бос уақыты: Сәрсенбі.


3. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері.


Этнопедагогика пәнін меңгеру үшін студенттер “Қазақстан тарихы”, “Педагогиканың жалпы негіздері және тәрбие теориясы”, “Мәдениеттану”, “Философия” пәндерін білуі тиіс.

Аталған курсты оқып үйрену “Дидактика”, “Педагогика тарихы”, “Тәрбие жұмыстарының әдістемесі”, “Психология” пәндерін меңгеруге көмектеседі.

Аты – жөні

Курсты өткізу уақыты

Байланыстырушы мәліметПедагогика және психология кафедрасының оқытушысы

КурбаналиевБ.У.
Аудиториялық сабақтар

СӨЖ

Консультация уақытыЛекция:

Уақыты:

Ауд:

Уақыты:

Ауд:

Тел:

Каб:

Корпус:Семинар:

Уақыты:

Ауд:

Уақыты:

Ауд:

Тел:

Каб:

Корпус:ОБСӨЖ:

Уақыты:

Ауд:

Уақыты:

Ауд:

Тел:

Каб:

Корпус:4.Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.
СеместрКредит

саны


Жалпы сағат саны


Оқу жүктемесінің жалпы көлемі

Қорытынды

бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

1

3

3

4

5

6

7

8

9
3

3

135

30

15

45

45Емтихан
3

Кредит №1

45

10

5

15

15
3

Кредит №2

45

10

5

15

15
3

Кредит №3

45

10

5

15

15
  1. Оқу сабақтарының құрылымы:


Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.


Семинар сабақтарында - студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемалар-ды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой - әрекет талап ететін әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек.


ОБСӨЖоқытушының бьақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушыының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.


СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді.


6. Студентке арналған ережелер (Rules):


1. Сабаққа кешікпеу керек.

2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды

өшіріп қою керек.

3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа

анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі


7.Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну кестесі.


Кредит №1
Лекция тақырыбы

Лекция

Прак

СӨЖ


ОБСӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Этнопедагогика пәні, оның оқытудағы әдістері мен мәні

1
1

1

2

Этнопедагогиканың шығуы мен дамуының тарихы.

1

1

2,3

2,3

3

Қазақ этнопедагогикасының ғылыми-теориялық мәселелері.

1

1

4

4

4

Халық тәлімінің тарихи кезеңдері.

1

1

5,6

5,6

5

Халық педагогикасының негізгі қағидалары және оның ғылыми педагогикамен байланысы.

1
7

7

6

Қазақ ауыз әдебиетінің этнопедагогикалық мәні.

1

1

8,9

8,9

7

Мақал мен мәтелдер, балалар жырын – тәрбие құралы

1
10

10

8

Мазақтамалардың, өтірік өлеңнің, ойын өлеңдердің тәрбиелік мәні.

1

1

11,12

11,12

9

Шешендік сөздер мен термелердің тәрбиелік мәні.

1
13

13

10

Батырлық, ғашықтық жырлардың тәрбиелік мәні.

1
14,15

14,15
Барлығы

10

5

15

15


Кредит №2
Лекция тақырыбы

Лекция

Прак.

СӨЖ


ОБСӨЖ

1

Қазақ этнопедагогикасының бастау бұлағы және тарихи даму кезеңдері.

1
16

16

2

Ғылыми –педагогикалық зерттеу әдістері.

1
16

16

3

Оқушылардың жас және дербес ерекшеліктері, оларды оқу процесінде есепке алу.

1

1

17,18

17,18

4

Мектеп мұғалімі – қоғамның сенімді өкілі.

1

1

19

19

5

Тәрбие процесінің мәні мен мазмұны.

1
20,21

20,21

6

Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері.

1
22

22

7

Тәрбиенің жалпы әдістері.

1

1

23,24

23,24

8

Оқушылар ұжымы, оның тұлғаға әсері.

1
25

25

9

Сынып жетекшісінің қызметі.

1
26,27

26,27

10

Отбасындағы тәрбие.

1

1

28

28
Барлығы

10

5

15

15Кредит №3
Лекция тақырыбы

Лекция

Прак.

СӨЖ


ОБСӨЖ

1
3

4

5

6

1

Педагогикалық технологиялар.

1
31

31

2

ҚР халыққа білім беру жүйесі.

1

1

32,33

32,33

3

Мектепті басқару және оған басшылық жасаудың педагогикалық мәселелері.

1

1

34

34

4

Мектеп жұмысын жоспарлау

1
35,36

35,36

5

Мектептегі әдістемелік жұмыстар.

1

1

37,38

37,38

6

Педагогикалық озат тәжірибе.

1

1

39

39

7

Шетелдегі халыққа білім беру жүйесі.

1

1

40,41

40,41

8

Ежелгі және орта ғасырлардағы тәрбие.

1
42

42

9

Педагогикалыќ шеберлікті ќалыптастыру . Педагогикалыќ техника

1
43,44

43,44

10

Оқушылардың ұжымдық іс-әрекеттерінің ұйымдастырушылық – педагогикалық негіздері.

1
45

45
Барлығы

10

5

15

15Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Лекция: 30 сағ iconФ со пгу 03. 1/10
Оқу жұмыс жоспарынан көшірме: 3-курс, 5-семестр, аптасына 1 сағ. дәріс, 1,5 сағ. тәжірибешілік, бақылау түрі – емтихан, СӨЖ, аптасына...
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 30 сағ
Мектеп педагогикасы” пәні бойынша 050116-“География”– мамандығының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 45 сағ
Кєсіпорын экономикасы” пәні бойынша 050506 “Экономика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 68 сағ
Эем-дегі практикум” пәні бойынша 010510,050111 “Информатика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 30 сағ
Этнопедгогика” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының студенттері үшін
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 30 сағ
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 11. 05
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 52 сағ
Информатика” пәні бойынша 050102 “ПБӘ”, 050117“Қазақ тілі”, 050119 “Математика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 30 сағ
...
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 15 сағ
...
Лекция: 30 сағ iconЛекция: 15 сағ
Философия” пәні бойынша 050509 “Қаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница