Лекция: 15 сағ
НазваниеЛекция: 15 сағ
страница1/13
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.48 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/PP/Balajanova.PedTar.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Педагогика және экономика” факультеті
“Педагогика және психология” кафедрасы
Оќу-єдістемелік кешен“Педагогика тарихы пәні” бойынша 050119 - “Шетел тілі: екі шетел тілі” – мамандығының студенттері үшін

СИЛЛАБУС


Кредит № 1


Оқу түрі: күндізгі

Курс: ІІ курс ІV семестр

Лекция: 15 сағ.

СӨЖ: 15 сағ.

ОБСӨЖ 15 сағ.


Барлық сағат: 45 сағ.

Қорытынды бақылау: емтихан ІV семестр


Аралық бақылаулар саны: 1 (кредит бойынша).

Барлық балл саны: 100 (кредитке).


Жетісай - 2005
Құрастырған: аға оқытушы Балажанова Ж.Б.


ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

“Педагогика тарихы” пәні бойынша 050119 “Шетел тілі: екі шетел тілі” мамандығының студенттері үшін әзірленген


Оқу - әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі:_____________________________________________

________________________________________________________________________


Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама № ______ “_____” 200 ___ ж.

Кафедра меңгерушісі________________ п. ѓ.к. Г.Т.М±сабекова


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ______ “_____” 200 ___ ж.

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:____________


Факультет Кеңесінде мақұлданған


Хаттама № ______ “_____” 200___ ж.

Факультет кеңесінің төрағасы_____________


050119 - мамандыѓын дайындайтын кафедра меңгерушісімен келісілген_____________________________________________________


Мазмұны


1. Абстракт....................................................................................................

2.“Педагогика тарихы” пәні бойынша оқу жұмысының бағдарламасы......

3. Курстың мақсаты мен міндеті................................................................

4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме..........................................................

5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет...................................

6. Студентке арналған ережелер................................................................

7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөлінуі......................................................................................

8. Лекция сабақтарының жоспары, мазмұны...........................................

9. ОБСӨЖ- сабақтарының жоспары, мазмұны......................................

10. СӨЖ- жоспары, мазмұны.....................................................................

11. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері..................................

а) тестілік сауаланамалар

б) жазбаша жоспар жұмысы

в) коллоквиумдар

г) сөзжұмбақтар

д) т.б.

12. Студенттің академиялық білімін рейтинг

бақылау жүйесі......................................................................................

13. Пән бойынша оқу процесінің картасы................................................


1. Абстракт


Оқу - әдістемелік кешені – Педагогика тарихы пәні бойынша 050119 “Шетел тілі: екі шетел тілі” мамандығының студенттеріне осы курс бойынша дәріс беруші оқытушының жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған. Білім беруде кредиттік технологияны пайдалана отыра, барлық құжаттарды бір жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру көзделіп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: СС- семинар сабақтар, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына есебін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ- де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен игеруі мен йүге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынық/емтиханды алуға арналған.


Пәннің мақсаты-болашақ мұғалімдерге педагогика тарихының бай қазынасы мен мұраларын меңгерту, ой-өрісін кеңейту, педагогикалық тұрғыдан ойлануға, оқу мен тәрбие жөніндегі әртүрлі пікірлерді салыстыруға, бағалауға қажетті жағдайда пайдалануға үйрету.

“Педагогика тарихы” пәнін “Шетел тілі: екі шетел тілі” және “Педагогика және бастауышта оқыту әдістемесі” мамандығында оқытуда арнайы мақсат көзделген. Ол келешек мұғалімдер педагогика мен мектеп қоғамдық даму талаптарына қалай жауап береді, ғылым дамуының процестері тәрбие теориясы мен тәжірибесіне қалай ықпал жасады, педагогикалық жаңа идеялы мектеп тәжірибесіне қалай әсер етті, педагогика теориясының дамуында тәрбие мен оқыту тәжірибесінің жетістіктері қалай көрініп отырды, міне осыларды көрсету.

Педагогтық мамандықтың өзіндік ерекшеліктері бар. Ол өте күрделі және сан қырлы. Педагогдық мамандық иесі адамның ең алдымен терең және жан- жақты ғылыми білімді болуын, мамандық шеберлігі шыныққандықты, адамгершілік сапаларды, мықты еріктік қасиеттерді келешек ұстаздардың бойына қалыптастыру. Адамгершілік тәрбие беретін болғандықтан педагогикалық білім беру ісі жалпы адамтану ғылымының негізі болып табылады. Мұғалім қоғам мәдениетіне жетекші болып, жеке тұлғаның мәдениетті тәрбиеленуіне басшылық жасап, өзінің мәдениеті, әлеуметтік құқын көрсете білгенде ғана, ол қазіргі заманның талабына сай өз борышын ақтап, үлгісі іске үлкен үлес қоса алады. Педагогикалық білім жүйесін қайта құру мәселесі қоғам біліктілігін дамытып педагогика ғылымының мәнін, ролін арттырып, істі жаңаша бастауды талап етеді.


2.Жалпы мәліметтер:


Лектор: Ж.Б. Балажанова

“Педагогика және психология кафедрасы”. №2 оқу корпусы 14 кабинет

телефон: 252

Кафедрадағы бос уақыты: Жұма


3. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері.


Педагогика тарихы пәнін меңгеру үшін студенттер “Қазақстан тарихы”, “Педагогика”, “Мәдениеттану”, “Философия” пәндерін білуі тиіс.

Аталған курсты оқып үйрену “Дидактика”, “Педагогика тарихы”, “Психология” пәндерін меңгеруге көмектеседі.
Аты – жөні

Курсты өткізу уақыты

Байланыстырушы мәлімет

1

Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы Балажанова Ж.Б.
Аудиториялық сабақтар

СӨЖ

Консультация уақытыЛекция:

Уақыты:

Ауд:

Уақыты:

Ауд:

Тел:

Каб:

Корпус:Семинар:

Уақыты:

Ауд:

Уақыты:

Ауд:

Тел:

Каб:

Корпус:ОБСӨЖ:

Уақыты:

Ауд:

Уақыты:

Ауд:

Тел:

Каб:

Корпус:4.Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.СеместрКредит

саны


Жалпы сағат саны


Оқу жүктемесінің жалпы көлемі

Қорытынды

бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

91

45

15
15

15Емтихан
4

Кредит №1

45

15
15

15
  1. Оқу сабақтарының құрылымы:


Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.


Семинар сабақтарында - студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемалар-ды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой - әрекет талап ететін әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек.


ОБСӨЖоқытушының бьақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушыының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.


СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді.


6. Студентке арналған ережелер (Rules):


1. Сабаққа кешікпеу керек.

2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды

өшіріп қою керек.

3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа

анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі


7.Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну кестесі.

Кредит №1Лекция тақырыбы

Лекц

сағат саны

СӨЖ

сағ. саны

ОБСӨЖ

сағ. саны
1 бөлім. Батыс елдеріндегі педагогика тарихы


1

Педагогика тарихының пәні, мақсаты мен міндеттері және әдіснамалық негіздері.

Ежелгі және орта ғасырлардағы тәрбие.

1

1

1

2

Я. А. Коменскийдің педагогикалық ойлары.

1

1

1

3

Джон Локк пен Жан-Жак Руссоның педагогикалық ой- пікірлері.

1

1

1

4

И. Г. Песталоцци және А. Дистервегтің педагогикалық ой-пікірлері.

1

1

1
2 бөлім. Ресейдегі педагогика тарихы


5

Н. И. Пироговтың педагогикалық қызметі.

1

1

1

6

К. Д. Ушинский орыстың ұлы педагогиы.

1

1

1

7

Л.Н. Толстойдың педагогикалық қызметі мен көзқарастары.

1

1

1

8

А.С. Макаренко педагогикалық идеялары мен қызметі.

1

1

1
3 бөлім. Қазақстандағы педагогика тарихы


9

Әл-Фарабидің педагогикалық мұрасы.

1

1

1

10

Ж. Баласағұни, М. Қашқари, А. Жүйнеки, Қ. А. Яссауидың педагогикалық ойлары.

1

1

1

11

XIV-XIX ғасырдың бірінші жартысындағы ақын -жыраулардың тәлім тәрбиелері.

1

1

1

12

Ш. Уәлиханов және Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтың педагогикалық қызметі мен көзқарастары.

1

1

1

13

А. Байтұрсыновтың ағартушылық қызметі.

1

1

1

14

М. Жұмабаевтың педагогикалық қызметі.

1

1

1

15

Р. Лемберг- Қазақстан педагогикасын дамытуға үлес қосқан ғалым.

1

1

1Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Лекция: 15 сағ iconФ со пгу 03. 1/10
Оқу жұмыс жоспарынан көшірме: 3-курс, 5-семестр, аптасына 1 сағ. дәріс, 1,5 сағ. тәжірибешілік, бақылау түрі – емтихан, СӨЖ, аптасына...
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 30 сағ
Мектеп педагогикасы” пәні бойынша 050116-“География”– мамандығының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 45 сағ
Кєсіпорын экономикасы” пәні бойынша 050506 “Экономика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 68 сағ
Эем-дегі практикум” пәні бойынша 010510,050111 “Информатика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 30 сағ
Этнопедгогика” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының студенттері үшін
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 30 сағ
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 11. 05
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 52 сағ
Информатика” пәні бойынша 050102 “ПБӘ”, 050117“Қазақ тілі”, 050119 “Математика” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 30 сағ
...
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 15 сағ
...
Лекция: 15 сағ iconЛекция: 15 сағ
Философия” пәні бойынша 050509 “Қаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница