А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Скачать 37.01 Kb.
НазваниеА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Дата конвертации13.02.2016
Размер37.01 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.pushkinlibrary.kz/docs/SNP_03_12_kaz.RTF
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ


А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(наурыз)


ҐСКЕМЕН, 2012 Ж.


Јлеуметтік ќамтамасыз ету


368(574)

М 33

Маянлаева Г. И. Саќтандыру ісініѕ теориясы жјне тјжірибесі : оќу ќўралы / Г. И. Маянлаева. - Алматы : Экономика баспасы, 2011. - 192 б.

Аннотация: Оќу ќўралы отандыќ жјне шетел јдебиетініѕ материалдарын зерттеу негізінде жасалєан, саќтандыруды ўйымдастыру тјжірибесінен жјне жалпы тоериялыќ аспектілерден ќўралады.


Білім беру


376 (574)

К 18

Каримов А. Н. Педагогикалыќ ќызмет жјне педагогикалыќ шеберлік негіздері : оќу ќўралы / А. Н. Каримов. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 225 б.


Аннотация: Оќу ќўралы педагогикалыќ ќызметтіѕ педагогикалыќ шеберлік, педагогикалыќ мјдениет деѕгейін кґтеруге, кјсіби даєды мен білігін ќалыптастырудыѕ теориялыќ оќу-јдістемелік жјне практикалыќ мјселелеріне арналєан.


378(574)

Ј 53

Айтбаева, Айгїлім. Јлеуметтік педагогика негіздері : оќу ќўралы / А. Айтбаева. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 165 б.


Денсаулыќ саќтау мен медицина єылымдары


615

С 12

Сабырбек, Жанна. Емдік дене шыныќтыру : оќу-јдістемелік ќўралы / Ж. Сабырбек ; Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университеті. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 102 б.


Аннотация: Автор емдік дене шыныќтырудыѕ шыєу тарихына тоќталып, оныѕ аєзаєа тигізетін физиологиялыќ јсері, тјсілдері, јдістері жјне дене шыныќтыру жаттыєуларыныѕ жиынтыєы келтірілген.


Жаратылыстану єылымдары


502(574)

М86

Мўхажанова Н. А. Жаћандыќ экология : оќу ќўралы / Н. А. Мўхажанова ; Т. Рысќўлов атындаєы Ќаз ЭУ-діѕ осы заманєы оќу басылымдары. - Алматы : Экономика, 2011. - 172 б.

Аннотация: Еѕбекте ќоршаєан ортаныѕ јлемдік деѕгейдегі јр тїрлі экологиялыќ проблемалары, оны шешу жолдары, табиєатты ќорєаудыѕ јр тїрлі ќўралдары, дїниежїзілік шаруашылыќтыѕ табиєи ресурстыќ јлеуеті, экодамудыѕ жаћандыќ їлгілері ќарастырылєан.

Психология


159.922.7

Н 86

Нўржанова С. Жалпы жјне балалар психологиясы : (жаттыєулар мен тапсырмалар) : оќу ќўралы / С. Нўржанова. - Астана : Фолиант, 2011. - 144 б. - (Кјсіптік білім)


Аннотация: Машыќтану сабаќтарын жїргізуге арналєан психологиялыќ жаттыєулар мен тапсырмалар, психологиялыќ тестер жјне теориялыќ материалдар енгізілген.

Тарих


902(574)

Б 17

Байпаќов Ќ. М. Ќазаќстан археологиясы / Ќ. М. Байпаќов, Ж. Ќ. Таймаєамбетов. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 354 б.

Аннотация: Оќу ќўралында палеолиттен бастап, кейінгі орта єасырєа дейінгі Ќазаќстан археологиясы ќарастырылып, Еуразия археологиясыныѕ бір бґлігі ретінде сипатталєан.

Экономика


338.4 (574)

Е 66

Ердаулетов С. Р. Туризм тарихы : (дамуы мен єылыми зерттелуі) / С. Р. Ердаулетов, А. Р. Жўмаділов. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 334 б.

Аннотация: Оќу ќўралында туризмніѕ дамуы мен єылыми зерттелуініѕ негізгі мјселелері еѕ ежелгі заманнан бастап, бїгінге дейін ќарастырылып отыр. Туризм географиясына ерекше кґѕіл аударылєан. Оныѕ бїкіл јлемдегі жјне Ќазаќстандаєы даму тарихы егжей-тегжейлі тїрде баяндалады.


338.4

Е 66

Ердаулетов С. Туризм географиясы / С. Ердаулетов, Ж. Алиева, А. Жўмаділов ; Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ ўлттыќ университеті. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 331 б.

Экземпляры: всего:2 - чз(2)

ГРНТИ 06


005(574)

Ј 74

Јсембекова Б. Баспа ісініѕ менеджменті мен маркетингі : оќу ќўралы / Б. Јсембекова. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2011. - 108 б.


Похожие:

А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ертазин Х. Е. Агробизнес : оќулыќ / Х. Е. Ертазин. Алматы : Нур-Принт, 2011. 150 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Мемлекеттік тілдіѕ ахуалы, проблемалары жјне оны шешу жолдары атты халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференциясыныѕ материалдары
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Жўмабекова Г. С. Есік = Иссык = Еsik / Г. С. Жўмабекова, Є. А. Базарбаева, А. Оѕєар. Алматы : Таймас, 2011. 200 б. (Мјдени мўра)
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Ашыќбаев, Нўрсаєым Жамаубайўлы. Ґсімдік ќорєау : оќу ќўралы / Н. Ашыќбаев, У. Есіркенов. Астана : Фолиант, 2010. 256 б. (Кјсіптік...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы
Агибаев А. Ж. Ауылшаруашылыќ даќылдарын зиянкестер мен аурулардан ќорєау : оќу ќўралы / А. Ж. Агибаев, А. Ќ. Тулеева, З. Ш. Сулейменова;...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconАвтореферат 2008 ж. «25»
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconА. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы
Т. 1 : Сөз зергерлері. Мәдениет майталмандары. Астана : Фолиант, 2011. 304 б
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ даму жоспары туралы
Егемен Ќазаќстан" 2010 жылєы 2 аќпандаєы №36-37 (25883), 2010 жылєы 12 аќпандаєы №50-53 (25899); "Казахстанская правда" от 02. 02....
А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасы iconЌазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 19 желтоќсандаєы n 508 Заѕы
Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2003 ж., N 24, 174-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2003 жылєы 26 желтоќсандаєы n 332-333
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница