5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Название5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
страница6/6
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/infpismo_iskaz.doc
1   2   3   4   5   6

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Деректер базасының жүйесі

Пәннің коды: DBZh 3303

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Остаева А.Б.-п.ғ.к., аға оқытушы, Төреханова С.-оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: студенттерге мәліметтер базасын жобалаудың теориялық негіздерін, жобалау әдістерін, жалпы принциптерін игеруге; ДББЖ-н қолдануды және ДБ архитектурасын меңгеруге үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика

Курстың/пәннің мазмұны: Деректер базасының(ДБ) пайда болуы және даму перспективасы. ДБ негізгі анықтамалары мен терминдері. Берілгендер модельдері. Реляциялық мәліметтер модельдері. Реляциялық алгебра. Иерархиялық модель. Желілік модель. ДБ жобалау этаптары. Жобалау процестері мен әдістері. Инфологиялық модельдеу. Датологиялық жобалау. Физикалық модель. Концептуалды деректер моделі. Инфологиялық моделдердің компоненттері. ER диаграммасы. «Объект-қатынас» моделін құру. Деректердің физикалық құрылымына жалпы мінездеме. Деректерді сақтау орталарының ерекшеліктері. Деректер базасын физикалық жобалау этаптарының компоненттері. MS Access ДББЖ-мен жұмыс негіздері. MS Access объектілері. Кесте құру тәсілдері. Мәліметтер типтері. Көпкестелік деректер қоймалары. Кестелер арасында байланыс орнату. Қатынас түрлері. ДБ нормалдау. Нормал формалар. Бойсс-Кодд нормал формасы. Реляциялық мәліметтер базасын SQL көмегімен басқару. SQL құрылымдық сұраныс тілі. SQL тілінің мәліметтері типтері. Реляциялық мәліметтер базасын SQL көмегімен басқару. SQL құрылымдық сұраныс тілі. SQL тілінің мәліметтері типтері. Концептуалды мәліметтер моделі. Концептуалды модель терминдері мен анықтамалары. МБ-ң концептуалды моделін жобалау. МБ жобалау мәселелері. Жобалауды автоматтандыру–Rational Rose, Case технологиялары. ДББЖ-не шолу, жұмыс принциптері, ерекшеліктері. Деректер базасы жүйелері архитектурасы. ДББЖ архитектурасының дамуы. Файлдық сервер архитектурасы. Мәліметтер базасы репликациясы. Таратылған ДБ. ДБ-н тарату әдістері. Локальді желіде ДБ-н құру ерекшеліктері. ДБ-мен көпқолданушылық режимде жұмыс ұйымдастыру. Клиент-сервер жүйелік архитектурасы. Клиент-сервер архитектурасын құру ерекшеліктері. ДБ-ның Интернет ауқымды желісімен интеграциясы. ДБ объектілерінің WEB парақтарға алмастырылуы. Мәліметтерді пайдалану және жариялау (публикациялау) құрылғылары. ДБ-н жобалаудың жаңа технологиялары. ДБ программалау жүйесі, макростарды, VBA тілі мүмкіндіктерін қолдану. Объектіге бейімделген (бағытталған) программалау тілдері. RAD технологиясы. ДБ-ның администрациясы. ДБ администраторының міндеттері. ДБ-н қорғау мәселелері. Мәліметтер қоймасы тұтастылығы, оны қорғау мәселелері. ДҚБЖ ақпараттық қорғау. ДБ пайдалануға рұқсат беру және басқару. Қауіпсіздік белгілері және пайдалануды міндетті түрде бақылауға мәжбүрлеу мәселелері. ДББЖ –не негізделген қауіп түрлері. Мәліметтерді пайдалануды сипаттау деңгейлері, құрылымы және әдістері. Мәліметтерді пайдалануға рұқсат алу әдістері. Хэштеу.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе MS Access. М.:Форум:Инфра-М,2005

 2. Вербовецкий А.А. Основы проектирования баз данных. М. Радио и связь, 2000

 3. Базы данных. Под ред.проф А.Д. Хомоненко, С-Петербург, Корона-Принт, 2002

 4. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. Питер, 2002

 5. Байшоланова Қ.Ш. Ақпараттық жүйелер теориясы. Оқу құралы. Алматы, 2002

 6. Дж. Л. Харингтон Проектирование реляционных баз данных. Просто и доступно. Изд. «Лори», 2000

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Пәннің коды: AKAK 3202

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Нурова Г.Ж.- аға оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: ақпаратты қорғау әдістері, компьютерлік локальды және глобальды желілерді қорғау, ақпараттық процестер және жаңа технологиялардағы келеңсіз оқиғалардың алдын алу жайында теориялық білім алу болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Деректер базасының жүйесі

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты қорғаудың негізгі түсініктері. Ақпаратты қорғауға кіріспе. Компьютерлік жүйедегі ақпараттық қорғау. Компьютерлік вирустардың қысқышы жіктелуі. Компьютерлік вирустардан сақтанудың негізгі тәсілдері. Ақпаратты қорғау жабдықтары. Қорғау механизмдері. Жай құпиялық қасиеттер. Есептеуіш жүйелерге қатысты қауіптің түрлері. Компьютерлік желілердегі алыстан шабуыл классификациясы және анализі. Ақпаратты жоюшы әсерлерден қорғайтын бағдарламалар. Ауқымды тораптар. Бұзушы құралдар. Электронды пошта. Пошталық бомбалар. Жоюшы атакалар. Құрылғыларға шабуылдар. DOS құрылғылары. Идентификация. Аутентификация. Spoofing. Sniffing. Internet Security. Авторизация. Криптография. Комплексті криптографиялық ақпарат. Шифрлеу алгоритмі. Желілік фильтрлер. Жергілікті тораптағы ақпаратты қорғау. Қауіпсіздік модельдері. Негізгі операциялық жүйелердің модельдері. Көпдеңгейлі қорғаныс. Кор поративті тораптардың көпдеңгейлі қорғанысы. Оқшауланған бағдарламалық орта. Рұқсатты басқарудың ерекшеліктері және функцияналдануы. Желіні басқару мүмкіндігі. Алыстатылған пайдаланушылар аутентификациясының протоколдары және орталықтан бақылау. Single Sign-ON (SSO) авторизациясымен ену схемасы бойынша рұқсатты басқару. РКІ ашық кілтін басқару инфраструктурасы. Желілік деңгейде қорғану – ІРSec хаттамасы. AH және ESP протоколдары көмегімен жіберілуші берілгендерді қорғау. IPSec-тегі шифрлеу және аутентификация алгоритмдері. IKE криптокілттік басқару протоколы. SAD және SPD мәліметтер базасы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Мельников В.В. «Защита информации в компьютерных системах» М., «Финансы и статистика», 2001

 2. Степанов Е.А. «Информационная безопасность информации и защита информации». М. Инфра, 2001

 3. Барсуков В.С., Водолазкий В.В. Современные технологии безопасности. М.:Нолидж, 2000

 4. Петров А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. ДМК, 2000

 5. Максимов Ю.Н.Технические методы и средства защиты информации . Полигон, 2000

 6. СD: Криптография и защита информации, 2001.

 7. Олифер. «Компьютерные сети», М: Финансы и статистика, 2001 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік модельдеу негіздері

Пәннің коды: KMN 3304

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалбырова Ж.Т.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студентке компьютерлік модельдер құруды, модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін үйрету, жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және GPSS/PC тілінде тілі арқылы жобалау қарастыру, концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптерін талдауды қарастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: математикалық талдау, тиімділік әдістері, имитациялық модельдеу, динамикалық жүйелерді модельдеу

Курстың/пәннің мазмұны: Модельдеудің негізгі түсінігі. Модель және модельдеуді анықтау.Модельдің жіктелуі. Модельдеуді жүйені зерттеу және жобалауда қолдану. Математикалық модельді өңдеудің тәртібі. Жүйені модельдеу әдісінің және дамуының бағыты. Компьютерлік модельдеудің тарихы және мәні. Жүйені модельдеу принциптері. Компьютерлік модельдеудің негізгі сипаттамалары. Жүйені модельдеу мәселелерінің жалпы мінездемесі. Компьютерлік модельдеудің негізгі мәселелері. Жүйені модельдеу түрлерінің классификациясы. Жүйелерді зерттеу және жобалау барысында модельдеуді қолдану. Жүйелерді модельдеудегі жүйелі ықпалдықтың принциптері

Модель мен объектінің ықпалдық мәселесі. Модельдеу процесінің жалпы сызбасы. Жүйелерді модельдеу түрлерінің жіктелуі. Компьютерлік модельдеудің кезеңдері. Жүйенің концептуальді моделін құру. Жүйе моделін алгоритмдеу кезені және оның машиналық іске асырылуы. Қабылдау кезеңі және жүйені модельдеудің нәтижелерінің интерпретациялары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для вузов по спец. «Автоматизированные системы обработки информации и управления». – М.: Высш.шк., 2001. – 271 б., ил.

 2. Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум: Учеб. Пособие для вузов/ Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. – 3-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2005. – 295 б.: ил.

 3. Афонин В.В., Федосин С.А. Моделирование систем. Практикум по GPSS/PC. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2001

 4. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 2000

 5. Колбанев М.О., Яковлев С.А. Модели и методы оценки характеристик обработки информации в интеллектуальных сетях связи. – СПб.: Изд-во Госуниверситета, 2002

 1. Советов Б.Я.,Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для вузов по спец «Автоматихированные системы обработки информации и управления» М.;высшая школа 2001.

 2. Гнеденко Б.В.,Коваленько И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. –М. Наука, 2000

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web технологиясы

Пәннің коды: WT 3305

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалмұрзаева Ә.Н.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: WEB дизайн негіздері – HTML тілі, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash жаңа ақпараттық технологиялар көмегімен WEB сайттарды құру, оларды серверлерде жариялау мақсаттарында жаңа программалық құрылғыларды тиімді қолдана білу.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Деректер базасы жүйелері Курстың/пәннің мазмұны: WEB сайт, WEB парақ түсінігі, жалпы мағлұматтар. Сайт құрылымы. Сайт құрылымын жобалау. Web сайт құру технологиялары. Web шебері көмекшілері. HTML редакторлары. HTML Reader, Macromedia Dream Weaver программалары. Жаңа медиатехнологиялар. Web–парақтарын жандандыру. VRML, Macromedia Flash программалары. HTML тілі негіздері. HTML тілінің қолданылуы. Тілдің құрылымы, қызметші сөздері. Тэгтер мен атрибуттар. Контейнерлер. Олардың қызметі мен жазылу форматтары Сайт терезесін басқару тэгтері– метатэгтер мен ақпараттық тэгтер. Элементтердің орналасуын басқару. Гиперсілтемелер. Мәтіндік жіне графиктік сілтемелер. Аралас сілтеме. Сілтеменің графиктік карталары. Ішкі сілтемелер. Тізімдер. Маркіленген және нөмірленген тізімдер. Индекстер мен арнайы символдар. Анықтамалық тізімдерін құру. Кестелер құру. Кестелік тэгтер мен параметрлер. Беттің кестелік белгіленуі. Web–параққа объектілер кірістіру. Web графикасы. Түстік модельдер. Түстік палитра. Графиканы Web-ке арнап оптимизациялау. Сандық видео және дыбыстық қолдауды қамтамасыз ету. Фондық дыбыс. Active X элементімен басқаруды ұйымдастыру. Фреймдер. Көп терезелік құрылымды Web–парақтарын құру. Кірістірілген және жекелеген терезелер. Фреймдер арасында байланыс орнату. Форма құру тэгтері, олардың қасиеттері мен қолданылуы. Web парақтарында CSS–кестелер стилі мүмкіндіктерін қолдану. Форматтау ережелері, өлшем бірлігі. Стильдер параметрлері. Бірнеше стильдік кестелерді қолдану. Кестелер стильдерінің графиктік фильтрлері. Статистикалық фильтр. Динамикалық фильтр. Web–парақтарын жандандыру. Image Map карталары (белсенді бейнелер). Анимациялар. Бұйрықтар мен құралдар панелі элементтерін қарапайым анимациялар құруда қолдану. Шаблондар. Кадрмен жұмыс. Интерактивті технологиялар. Клиент-Сервер технологиясы көмегімен Web парақтарын құру. Скриптілік программалау. JavaScript программалау тілі. JavaScript тілінің синтаксисі және программалау негіздері. Апплеттер мен скриптілермен негізгі негізгі жұмыс істеу принциптері. JavaScript тілінің объектілері және олардың қасиеттері. Оқиғалар мен фукциялар. Операторлар. Шартты операторлар. IF конструкциясы. SWITCH операторы. Серверлік сценарийлер мен ASP технологиясы. Сайт парағын ашу санын анықтау, формадан серверге ақпарат жіберу/қабылдауды ұйымдастыру. Сайтты Интернетте орналастыру мәселелері. Тіркелу. Конструктормен жұмыс. Сайт парақтары құрылымын өзгерту. Файлдарды серверге жіберу CGI серверге кірістіру. FTP клиент көмегімен файлдарды жіберу. WEB-парақының өміршеңдік циклі. Сайтқа қолдау жасау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. В. Дунаев Основы WEB дизайна. Самоучитель.-СПб.:БХВ-Петербург, 2006

 2. Д.Усенков Информатика /Уроки WEB мастера.,М.-Бином.Лаборатория знаний, 2004

 3. О. Морозова Создай свой супер сайт за 21 день .-СПб.:БХВ-Петербург, 2006

 4. Храмцов П. Практическое введение в программирование в JavaScript

 5. Власов А.И. Введение во Flash технологии

 6. http://www.citforum.ru/internet/ flash _intro/ index.shtml

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілер

Пәннің коды: EBKB 3301

Пәннің типі: кәсіби, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тоқсанова С.К.-аға оқытушы, Қоңырбаев Н.-оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: студенттердің деректер қорын құрудың теоретикалық негіздерін игерту, деректер қорын басқарудың қазіргі заманғы жүйелерін оқып-үйрену, әр түрлі ДҚБЖ-сінде деректер қорын жобалау ерекшеліктері негіздерін тереңінен оқыту.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Операциялық жүйелер, Ақпараттық технологиялар, Деректер базасы жүйелері.

Курстың/пәннің мазмұны: Деректер қоры және деректер қорын басқару жүйесі. Деректер моделі. Реляциялық деректер моделі. Пәндік облысты зерттеу. Келтірілген деректер қорын жобалау. Деректердің семантикалық моделдеу. Бағдарлы – объектілік деректер қорын басқару жүйесінің негізгі түсініктері. Деректер қорының үлестірімі. Концептуальды деректер қорын жобалау принциптері. «Клиент- сервер» архитектурасындағы ДҚБЖ. Деректер қорын жобалау. Мысалдар келтіру. АЖ жобалаудағы негізгі әдіснамалар. Деректер қоры жүйесі. АЖ жобалаудағы технологиялар және әдіснамалар. CASE технологиялар. RAD(Rapid Application Development) методологиясы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Компьютерные технологии обработки информации. Под ред. Назарова С.В.-М.: ФиС, 2005.

 2. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ.-М.: ФиС, 2003.

 3. С. Каратыгин, А.Тихонов, Л.Тихонова Visual FoxPro 6.0 М.: Бином, 2002

 4. Менахэм Базиян Специальное издание. Использование Visual FoxPro 6.0 М.: изд. Вильямс, 2001 г.

 5. Гэри Хансен, Джеймс Хансен. Базы данных. Разработка и управление. М.: Бином, 2000.

 6. Л. Омельченко Самоучитель Visual FoxPro 6.0 Сп/Б.: BHV, 2000.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпаратты жүйелерді администрациялау

Пәннің коды: AZhA 3302

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Бекмұратова Х.Қ.- аға оқытушы, Қоңырбаев Н.-оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: операциялық және желілік жүйелердің құрамын, құрылымын және оны пайдалануды оқып-үйрену; желілік операциялық жүйелерді құрудың негізгі теориясымен танысу; қазіргі ақпаратттық жүйелер ортасында ақпараттық желілерді администрациялауды тәжірибе жүзінде іске асыру бойынша нақты білімдердің болуын талап етеді.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Операциялық жүйелер, Деректер базасы жүйелері.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық есептеуіш желінің негізгі бөліктері. Операциялық жүйе. Желілік программалық қамсыздандыру. Операциялық жүйенің классификациясы. Серверлік операциялық жүйе. Ресурстарды бірігіп пайдаланудың қызметі. Желілік интерфейс деңгейлері. Файлдық жүйелер. Net Ware басқаруымен сервердегі сыртқы жадыны ұйымдастыру. Net Ware файлдық жүйесі. Файлдық жүйенің ресурстарына қойылатын шектеулер. NDS анықтама қызметі. Net Ware негізіндегі желі. Іс жүзіндегі ену құқығы. Windows 2000 Server платформасы. Windows NT-дің версиясына тәуелсіз ерекшеліктері. NTFS файлдық жүйесі. Шығару – енгізу диспетчерін ұйымдастыру. Windows XP желілік қызметі. Active Directory каталогының қызметі. Windows NT Server админстрациялау жабдығы. Microsoft Network желісінің клиенттік программалық қамсыздандыруын келтіру. Есепке алу жазбасының атрибуттары. Мәліметтер базасын басқару жүйесі. Мәліметтер базасын басқару жүйесі администраторының функциялары. Топтық жұмысты программалық қамсыздандыру. Өзара байланыс. Біріктірілген жұмыс. Координациялау. Microsoft Windows NT Workstation амалдық жүйесі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. «Microsoft Windows Server 2000» учебный курс MCSE.Русская редакция Москва 2003.

 2. «Admin 911 групповые политики Windows 2000»школа выживания 2003г.Дженнинге Р.

 3. «Windows 2000для системного администратора» Энциклопедия 2003г. Тейт С.

 4. «Microsoft Windows 2000 Active Directory Services» учебный курс MCSE. Русская редакция Москва 2004.

 5. «Администрирование без данных на основе SQOL Server» учебный курс MCSE. Русская редакция Москва 2003.

 6. «Компьютерные системы сети» под ред.В.П.Косарева, Л.В.Еремина, М.,ФиС,1999г.

 7. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы» Олифер В.С., Олифер Н.А., С-П,Питер,2000г.

 8. «Microsoft Windows Server 2000» Русская версия, под общей редакцией Алексея Чекмарова и Дмитрия Вишнякова.С-П.БХВ-Петербург 2003г.

 9. Джон Мюллер «Оптимизация Windows ХР», СПб.:Питер,20006г.

 10. В.Пасько «Самоучитель. Работы на персональном компьютере», СПб.:Питер,2006г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


4-курс


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі

Пәннің коды: OTBZh 4207

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Абдрахманов С.Т.- т.ғ.к., профессор, Нұржанова Д.-оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге еңбекті қорғау мен оның негізгі функцияларын, міндеттерін үйрету; еңбек процестерінде адамдардың жұмыс қабілетін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін заң актілер жүйесімен таныстыру; еңбекті қорғау мен ғылыми-техникалық процесстерінің байланыстарын айқын көрсету.

Деректемелер/пререквизиттері: Экология, Электр тізбектері теориясы, Физика.

Курстың/пәннің мазмұны: Еңбекті қорғаудың негіздері. Жалпы құқықтық мәселелер. Өндірістік санитария және өндірістік жарақатты талдау. Өндірістік шаң мен улар және шу мен діріл. Өндіріс жарығы. Қауіпсіздік техникасы және жеке қорғаныс құралдары. Электр және өрт қауіпсіздігі. Мұнай және газ шаруашылығында еңбек қауіпсіздігі. Өміртіршілік қауіпсіздігінің теориялық негіздері. Адамның функционалдық қабілетінің өмір сүру ортамен сәйкестігі. Адамның функционалдық қабілетінің өмір сүру ортамен сәйкестігі. Төтенше жағдайларда құтқару және жедел қалыптастыру жұмыстарын ұйымдастыру. Денсаулықты өмір сүрудың қалыптастыру. Денсаулықты өмір сүрудың қалыптастыру. Медициналық білімнің негізі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Аманбаев Д.А., Смагулов З.И., Обухов Ю.Д. Основы охрана труда на

 2. производстве. Алматы. 2002 г.

 3. Арпабеков А. Өміртіршілік қауіпсіздігі. Алматы 2004.

 4. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятильности. Алматы 2004

 5. Закон Республики Казахстан о безопасности и охране труда. Алматы

 6. 2004 г.

 7. Беляков Г.И. Охрана труда. М:Агропромиздат 1991г

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономика және өндірісті ұйымдастыру

Пәннің коды: EOP 4211

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Шайнуров А.С.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: қазіргі қаржы нарықтарындағы операцияларды тиімді басқару әдістемелері мен білімдерін студенттермен терең игеру. Курс бағдарламасын толығырақ игеру студенттермен өндірісті экономикалық басқару теориясы бойынша нақты білімдердің болуын талап етеді.

Деректемелер/пререквизиттері: Әлеуметтану, Саясаттану, Экономикалық теория.

Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын төмендету жолдары. Кәсіпорынның материалдық ресурстарын пайдалану тиімділігі. Кәсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың экономикалық тиімділігі. Кәсіпорынның еңбек ресурстарын пйдалану тиімділігі. Өнім өндіру мен өткізуді экономикалық бағалау. Рынок жағдайында кәсіпорын қызметін экономикалық бағалау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын экономикалық бағалау. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын басқару. Кәсіпорынның бизнес жоспарын дайындау тәртібі мен мазмұны. Рыноктық экономика жағдайында еңбекке ақы төлеуді жетілдіру. Кәсіпорынның айналым қорларын пайдаланудың экономикалық тиімділігі. Рыноктық экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. Кәсіпорынның табысының қалыптасуы мен бөлінуі. Кәсіпорында басқару құрылымын жетілдіру. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін бағалау. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін жоғарлату жолдары. Кәсіпорында жаңа өнім өндірісін игерудегі инвестиция ролі. Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру. Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау. Кәсіпорындағы өнім сапасы және оның бәсекеге жарамдылығы. Инвестициялық жобалар тәуекелін экономикалық бағалау. Кәсіпорынның банкрот болу ықтималдығын талдау. Кәсіпорында өндірісті оперативті басқару. Кәсіпорында еңбек өнімділігін талдау. Аймақтағы жұмыссыздық және әлеуметтік қорғау мәселелері. Зейнетақымен қамсыздандыруды талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Г.Марченко, О.Мачульский / «Новые рынки», №6 2002ж.

 2. Владимир Детинич «В помощь инвестору» 2004ж.

 3. Ширинская Е.Б. Операций коммерческих банков и зарубежный опыт - М. : Финансы и статистика, 2001 жыл

 4. Дюсембаев К.Ш., «Аудит и анализ в системе управления финансами», Алматы, «Экономика», 2000г.

 5. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И., «Бухгалтерский учет на предприятии», Алматы, 2002г.

 6. Библиотека бухгалтера и предпринимателя № 4 (141), апрель 2004 год

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік тораптар

Пәннің коды: KS 4306

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тоқсанова С.К.- аға оқытушы, Қоңырбаев Н.Б.- оқытушы

Курстың мақсаты: компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқарудың негіздерін, дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі кездегі тораптық технологиялармен танысу, локальды тораптартардың жұмысын игеру болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Ақпараттық жүйелерінің негізі, Ақпараттық жүйелерді администрациялау.

Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локальды желі. Компьютерді локальды желіге қосу. Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі. Негізгі түсініктер, тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент. Тораптық элементтер. Стандарттар көзі. Ашық жүйелер қарым-қатынастарын ұйымдастырудың базалық моделі. Ашық жүйе түсінігі. OSI моделі. Функциональдық деңгей түсінігі. Физикалық каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық, және қолданбалы деңгей. Стандарт топология және бөлінгіш орта желі топологиялары. Желілік топологияның түрлері: шина, сақина,жұлдыз және ағаш тәріздес. Физикалық және логикалық құрылымдар. Тораптардың типтері. Бір рангілі тораптар және сервер негізіндегі тораптар. Кабельдер. Олардың түрлері және атқаратыен қызметтері мен артықшылықтары. Коммуникациялық протоколдардың стандартты стегі. OSI стегі. Коммуникациялық протоколдардың стандартты стегі. TCP/IP стегі, IPX/SPX стегі, NetBIOS/SMB стегі. Коммуникациялық құралдардың қазіргі компьютерлік тораптардағы ролі. Коммуникациялық құралдардың негізгі түрлерінің функциональды аттары. Коммуникациялық құралдардың негізгі түрлерінің байланыс желілері, тораптық адаптерлер, қайталағыштар мен конденсаторлар, маршрутизаторлар, шлюздер. Сымсыз желілер және олардың түрлері. Желілік адаптер платалары (тақшалары). Драйверлер. Деректерді желі бойынша тасымалдау. Локальды желілерді құру мақсатында активті және пассивті құралдар таңдау. Серверге, жұмыс станцияларына және жалпы торапқа қойылатын талаптар. Тораптық архетиктуралар. Token ring стандарты. ARCNet локальдық жүйесі TCNS. Token ring технологиясының физикалық деңгейі. Технологияның негізгі міндеттемелері. Ethernet технологиясы. Ethernet технологиясының кадрлар форматы. Ethernet технологиясының дамуы. Ethernet технологиясы. Ethernet технологиясының түрлендірулері. Гигабит Ethernet желілері. Глобальды компьютерлік желілер. Интернет желісінің негізгі қызметтері және ұғымдары. Желі кластары. Интернеттің басқару протоколдары. IP адрестері. Frame Relay тораптары. ATM (Asynchronous Transfer Mode) технологиясы. IP – телефондау. IP – телефондау қызметтерінің түрлері. IP – телефондаудың артықшылықтары. Желілік қосымшалар. Электрондық пошта.

Ұсынылатын әдебиеттер:

  1. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер «Компьютерные сети», С-П, Питер, 2000 г

  2. Ю.Блэк «Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы», М, Мир, 1999 г

  3. Марк Минаси «Модернизация и обслуживание ПК», Москва, ЭНТРОП, 1999г

  4. А.П Пятибратов и др Вычислительные машины, системы и сети. – М: Статистика,2007 - 400с

  5. В.М.Киреичев, С.И.Самойленко, В.К.Щербо «Стандарты по локальной вычислительной сети», М, Радио и связь, 1999 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жобаларды талдау

Пәннің коды: JT 4306

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Бекмұратова Х.Қ.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге тапсырмалардың компьютерлік жобасын жасай алу, жұмыс өнімділігін арттыру жолдарын қарастыру және оларды компьютерлiк жүйе мен ақпараттық технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Деректер базасы жүйелері, Операциялық жүйелер, Компьютер жүйелерінің сәулеті.

Курстың/пәннің мазмұны: Жобаларды басқару әдістері. Жобаларды басқару және жобалау. Жобаларды басқаруды ұйымдастыру аспектілері. Жобаларды басқару процестері. Желілік жоспарлау және басқару әдістері. MS Project жобаларды басқару жүйелерi. Жобаларды басқару жүйелері. Жобаларды басқару жүйесі. Project мәліметтер қоры. Графиктік ақпараттар үшін Project құралдары. Кестелер. Формалар. Сүзгілер. Көрсетілімдер. Project интерфейсі. Project-тегі тапсырмалар мен ресурстар. Есеп түрлері. Белгілер. Ресурс түрлері. Кестемен жұмыс. Күнтүзбелік диаграмма. Ресурс графигімен жұмыс. Сүзгімен жұмыс. Жобаның негізгі элементтері туралы ақпарат. Жоба есебінің мазмұны. Жоба ресурысының мазмұны. Жоба тағайындауларының мазмұны. MS Project көмегімен жобаларды басқару. Жобаны алдын ала жоспарлау. Жоба файлын құру. Тапсырманың бағасы мен ұзақтығын анықтау. Ресурспен қамтамассыз ету және еңбек шығынын анықтау. Project құралдары арқылы есеп беру. Жобаның базалық жоспарын қалыптастыру. Жобаның сәтті болу критерилерін анықтау. Күрделі жобаларды жасау. Жоғарғы технологиялық жобалардың ерекшеліктері. Сапаны жоспарлау. Жоспарды ұйымдастыру және оның жобаға әсері. Жоба басшысының рөлі. Матрицалы құрылымдағы жобаны басқару ерекшеліктері. Коммуникацияны жоспарлау. Тәуекелге баруды жоспарлау. Контрактілерді жоспарлау. Өзгерістерді басқару және қайта жоспарлау. Жоба құжаттарымен жұмыс. MS Project көмегімен жобаларды бөлшекті жоспарлау. Жобалық құрылым және мәліметтерді ұйымдастыру. Жобаны бөлшектеу. MS Project көмегімен ресурстарды жоспарлау. Ресурстармен қамтамассыз етуді теңестіру. Жобаның кестесін талдау және тиімді ету.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Алешин А.В. «Управление проектами»-М.: СОВНЕТ –КУБС,2001

 2. Арчибальд Р. «Управление высокотехнологическими программами и проектами»-М.: ДМК Пресс,2002

 3. Бурков В.Н. Как управлять проектами. –М.:СИНТЕГГЕО.1997

 4. Вильям Р. Дункан Путеводитель в мир управления проектов Екатеринберг.:1998

 5. Воропаев В.И. Управление проектами в России-М.: Аланс,1998

 6. Грей К. Управление проектами –М.: Дело и Сервис, 2003

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

Пәннің коды: TPBAZh 4307

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Боранбаева А.Б.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді ақпаратты автоматты түрде өңдеуді және басқаруды қамтамасыз ету мәселелерімен таныстыру, ақпараттық- технологиялар теориясы мен оны қолдану принциптері және тиімділігін бағалау әдістерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау технологиясы, Операциялық жүйелер, Ақпараттық технологиялар.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар туралы негізгі түсініктер, ұғымдар мен терминология. Автоматтандырудың, ақпараттандырудвң және басқарудың негіззі. АЖ-ді модельдеу және сипаттау. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер және басқару технологиялары. Ақпараттық жүйелердің тиімділігі және сапалық бағалау әдістері, модельдері, критерилері мен көрсеткіштері. Жобаларды басқаратын автоматтандырылған ақпараттық технологиялар және бизнес процестерді модельдеу. Мамандардың автоматтандырылған жұмыс орны және электронды офистің ақпараттандырылған технологиясы. Ақпараттық технологиялардың тиімділігі және компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі. Есептеуіш желілер және жүйелер. Ақпараттық жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері. АЖ типтері, қасиетітері, құрастыру спецификалары. Компьтерлік жүйелердің және ақпараттық технологиялардың апараттық құралдары. Жобаларды басқару әдістері негізінде АЖ құрастыру. АЖ модельінің өмірлік циклі. АЖ құрастырудағы жаңаша әдіснамалар және технологиялар, стандарттар мен әдістемелер. Деректер қоры және деректер қоймасын басқару жүйесі. Берілгендердің реляциялық моделі құрылу принциптері. CASE технологиялар негізінде ДҚ құрылымын жобалау. Интернет: функциялары, принциптері, коммуникациялар. Интернеттегі сауда және финанстық жүйелер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под ред Г.А. Титоренко. М., ЮНИТИ, 2002.

 2. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. СПб., Издательство Михайлова, 2001.

 3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. Москва «Экономика» 1992 год.

 4. Половнев Н.М. Автоматизированное рабочее место. Алматы «Экономика» 1994 год.

 5. Морозов В.К. Основы теории информационных систем Москва «ВШ» 1994 год.

 6. Бралиева Н., Тимошенко В., Гагарина Н. Информационные системы бизнеса. Алматы, Респ.изд.каб. 1994 год.

 7. Микляев А. Настольная книга пользователя IBM PC. Москва, 1997 год.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпаратты өңдеу әдістері

Пәннің коды: AOA 4309

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тілеубай С.Ш.- п.ғ.к.,аға оқытушы, Аймбетова М.Т.- оқытушы

Курстың мақсаты: ақпараттық коммуникациялық технологияның қазіргі заманға сәйкес ақпараттық жабдықтарын пайдалану

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты кодтау. Шифратор. Дешифратор. Сумматорлар. Компьютерлік ақпараттың түрлері. Компьютерлік жүйелерді жасаудың технологиясы. RAD әдістемелігі-Rapid Application Development. RAD әдістемелігінің негізігі ерекшеліктері. RAD әдістемелігінің шектеулері. Стандарттар мен әдістемелер, стандарттардың түрлері. Oracle СDМ әдістемесі. Oracle СDМ әдістемесінің ерекшеліктері мен жалпы құрылымы.


Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. // Алматы: АГУ им. Абая, - 1998. 27 с.

 2. Үсенов С.С. Разработка, оценка качества и применение электронных ресурсов по информатике для студентов вузов. // Монография. Кызылорда 2008г.

 3. Досжанов Б.А. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар. Оқу құралы. – Camelot International, 2008.-100б.

 4. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу құралы. Қызылорда: ҚМУ, 2004-81б.

 5. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. М:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000.-248с.

 6. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Использование мультимедиа технологии в общем среднем образовании./ Интернет издание, 2008.-98с.

 7. Колесниченко О., Шишигин И. Аппаратные средства РС/ Киев, Москва, С.Петербург 1997 г.

 8. Бэрри Нанс. Компьтерные сети Бипом Москва 1996 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары
1   2   3   4   5   6

Похожие:

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне пәнді оқуға әдістемелік нұсқаулар
В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне пәнді оқуға әдістемелік нұсқаулар
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша дипломдық жобалар (жұмыстар) тақырыптамасы Бекітілді
Жоғары оқу орынында ақпараттық жүйе құру. «Студенттер үлгерімін есепке алу» ішкі жүйесі
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
В070300 Ақпараттық жүйелер мамандығы студенттеріне Мамандыққа кіріспе пәнінен
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы мысалы негізінде 6D010300 Педагогика және психология Түйін
Ақпараттық жүйелер дамуы деңгейінің әлемдік логикасы ақпараттық технологиялар саласында кәсіби кадрларды даярлау міндеттерін жаңадан...
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының icon«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница