6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін
Скачать 64.85 Kb.
Название6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін
Дата конвертации06.02.2016
Размер64.85 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznpu.kz/docs/0117kaz.doc
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін

оқытпайтын мектепте қазақ тілі мен әдебиеті және

6М020500 – Филология (қазақ филологиясы)

мамандықтарына магистратураға қабылдау емтиханының

СҰРАҚТАРЫ


 1. Грамматикалық мағына, грамматикалық форма, грамматикалық ұғымдардың бірлігі, арақатысы.

 2. Салалас құрмалас сөйлемдер. Мағыналық түрлері.

 3. А.Байтұрсыновтың лингвистикалық мұрасы.

 4. Аналитикалық тәсілдің ішкі ерекшеліктері, түрлері.

 5. Экспрессивті мағыналар жөнінде тұжырымдар.

 6. Грамматикалық мағына, оның түрлері.

 7. Семасиологияның лингвистика аясындағы орны.

 8. С. Аманжолов. Құрмалас сөйлем мәселелері жайындағы пікірлер.

 9. Синтетикалық сөзформа, оның түрлері, жасалу жолдары.

 10. Қ. Жұбановтың лингвистикалық, әдістемелік мұрасы.

 11. Сөйлемнің актуальды мүшеленуі, теме мен рема.

 12. Сөз семантикасы.

 13. Н. Оралбаева. Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің аналитикалық форманттары.

 14. А. Қайдаров еңбектеріне талдау

 15. Сөйлем моделі туралы түсінік.

 16. Ғалым Р. Сыздықова және қазақ әдеби тіл тарихы мәселелері.

 17. Стилистика ғылымының қалыптасу, даму тарихы.

 18. К. Аханов. Грамматика теориясының негіздері. /Жалпы сипаттама/

 19. Көп құрамды құрмаластар, олардың түрлері, жасалу жолдары.

 20. А. Ысқақов – қазақ тілінің ғылыми морфологиясының негізін салушы ғалым.

 21. Қазақ тілінің сөзжасам саласы бойынша жасалған ғылыми зерттеулері. Ғалымдар зерттеулері.

 22. Тілдердің генеологиялық және типологиялық классификациясы.

 23. М. Балақаевтың ғылыми синтаксис жүйесін дамытудағы ролі, ғылыми мұрасы.

 24. Түбір морфемалардың құрылымы.

 25. Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты.

 26. Семасиологияның зерттеу объектісі.

 27. Күрделі сөз. Күрделі сөз құрылымы. Күрделі сөзге тән басты белгілер.

 28. Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ тілі грамматикасының нұсқалары.

 29. Қазақ лексикографиясы, зерттелуі. Қазақ тіліне қатысты сөздіктер және оның түрлері.

 30. Синтаксистік байланыс: түрлері, тәсілдері, формалары.

 31. Сөзге тән негізгі белгілер. Сөздің коммуникативтік сапасы.

 32. Қазақ тілінің грамматикалық құрылысының аналитикалық сипаты туралы теория. Бұл жөнінде ғылыми зерттеу еңбектер.

 33. Семантикалық парадигма.

 34. Қазақ тілінің грамматика ілімінің қалыптасу кезеңдері, негізгі бағыттары.

 35. Синтагмалық мағына.

 36. Қазақ тіліндегі сөздерді таптастырудың принциптері (А.Ысқақов, т.б.).

 37. Қазақ тілінің лексикология саласының ғылыми негізін қалаудағы Ғ.Мұсабаевтың атқарған қызметі.

 38. Қазақ тіл білімінде грамматика теориясына қатысты мәселелердің зерттелуі жайында ғалымдар еңбектері.

 39. Синтагмалық мағынаның өзіне тән белгілері.

 40. Арнаулы лексика.

 41. Дыбыстардың алмасуы (альтернация, себептері мен ерекшеліктері).

 42. Синтаксистік құрылымды жүйелеудің негіздері.

 43. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты (С. Исаев т.б.).

 44. Денотаттық мағынаның өзіне тән белгісі.

 45. Тілдің актив және пассив лексикасы, олардың стильдік ерекшеліктері.

 46. Грамматикалық мағына, оның түрлері.

 47. Сөз тіркесінің құрылымы. Сөз тіркесінің құрамдық белгілері.

 48. С. Аманжоловтың «Қазақ әдеби тіл синтаксисінің қысқаша курсы» атты ғылыми зерттеу жұмысының қазақ тілі синтаксисіндегі маңызы.

 49. Сөйлемнің сөз тіркесінен ажырамайтын белгісі.

 50. Сөздің морфологиялық құрылымы. Негізгі морфологиялық ұғымдар. Олардың алуан түрлілігі.

 51. Синонимдер, синонимияға қатысты зерттеулер. /Ә. Болғанбаев, М.Серғалиев, Ф.Оразбаева/.

 52. Жай сөйлем синтаксисіның қазақ тіл білімінде зерттелуі.

 53. Тілдер семьясы, оның түрлері.

 54. Тіліндегі денотаттық мағына

 55. Эмоциалық мағына.

 56. С. Аманжолов құрмалас сөйлем мәселелері жайында.

 57. Семасиологияның лингвистика аясындағы орны.

 58. Морфема – негізгі тілдік единицаның бірі, сипаты, түрлері.

 59. Семантикалық үшбұрыш. Бұл жөнінде жалпы тіл біліміндегі түрлі пікірлер.

 60. Нольдік тұлға. Сөздің нольдік тұлғасы жайлы қазақ тіл біліміндегі көзқарастар.

 61. Тіл біліміндегі структурализм, тілдің функционалдық қызметі.

 62. Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ тілі грамматикасының нұсқалары.

 63. Сөз өнері мұралары туралы түсінік.

 64. Фольклор мен әдебиет: ортақ мәселелері мен өзгешеліктері.

 65. Фольклор мұралары мен әдебиет шығармаларының көркемөнерінің салаларымен байланысы.

 66. Фольклорды тегі мен жанрына жіктеу, тарихи зерттеу принциптері.

 67. Әлем халықтары мен қазақ фольклоры мұраларының ұқсастықтары.

 68. Қазақ фольклорының зерттелу тарихы.

 69. Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні туралы түсінік.

 70. Көркем шығарманың тақырыбы.

 71. Көркем шығарманың идеясы.

 72. Көркем бейне, оған қойылатын талаптар.

 73. Көркем бейненің жасалуында қолданылатын негізгі суреттеу тәсілдері.

 74. Көркем шығарманың композициясы мен сюжеті.

 75. Композицияның сюжеттен тыс элементтері: пролог, эпилог.

 76. Көркем шығарманың тілі.

 77. Түркі тілді халықтарға ортақ әдебиет (УІ-ХУғғ.).

 78. Түркі тілді халықтарға ортақ әдебиеттің көп ғасырлық тарихындағы үш кезеңі.

 79. ҮІ-ІХғғ. Көне түркі әдебиеті ескерткіштері: «Күлтегін», «Тоныкөк», «Қорқыт ата кітабы», «Оғыз наме», Әл-Фарабидің әдеби мұралары.

 80. Х-ХПғғ.әдебиет мұралары.(М.Қашқари, Жүсіп Баласағұн, ахмет Иүгінеки, Қожа Ахмет Иасауи, Сүлеймен Бақырғани, т.б. шығармалары.

 81. ХШ-ХІУғғ. Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет мұралары. «Рабғузи қиссалары, «Кодекс Куманикус», «Мұхаббат наме», «Хұсрау Шырын», «Гүлистан бит-түрки», «Жүсіп-Зылиха», «Түрік шежіресі», «Шежірелер жинағы, «Бабыр-наме», т.б. шығармалар.

 82. Қазақ хандығы мемлекетінің қалыптасуы мен дамуындағы жыраулар поэзиясының тарихи-әлеуметтік, шығармашылық қызметі. Жырау мен жыршы.

 83. Жыраулар поэзиясының өзіндік қалыптасу кезеңіндегі жыраулар мұралары.

 84. ХУ-ХУПғғ. жыраулар (Қазтуған, Асан Қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа).

 85. ХУШ ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі ақын-жыраулар мұралары. (Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Көтеш, Шал).

 86. Қазақ хандығы дәуірі әдебиетінің ұлттық әдеби үдерістегі маңызы.

 87. ХІХғ. қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы романтизм, реализм көркемдік әдістерінің көріністері.

 88. Дәстүрлі әдебиет өкілдерінің мұрасы, жанрлары (ХІХғ.)

 89. ХІХ ғасыр дәстүрлі әдебиетіндегі лирикалық-дидактикалық өлеңдер мен эпикалық шығармалар.

 90. ХІХ ғасыр әдебиетіндегі зар заман ақындары поэзиясы.

 91. ХІХ ғасыр әдебиетіндегі ақындар айтыстары

 92. ХІХ ғасырдағы жаңа реалистік жазба әдебиет жанрлары: лирикалық, сатиралық өлеңдер, поэмалар, прозалық туындылар.

 93. Абайдың лирикалық өлеңдері

 94. Абайдың поэмалары.

 95. Абайдың көркем аудармалары

 96. Абай қарасөздерінің жанрлық түрлері, тілі, стилі.

 97. Абайтану ғылымының қалыптасу, даму тарихы.

 98. Хакім Абайдың ақындық айналасы, мектебі.

 99. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері

 100. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі драматургия жанры қалыптасуындағы алғашқы қадамдар

 101. ХХ ғасыр басындағы әдеби сын, аударма үрдісінің, көсемсөз жанрының пайда болуы, дамуы.

 102. ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық бағыттағы ақындар

 103. ХХ ғасыр басындағы ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар.

 104. 1916 жылғы ұлттық-азаттық қозғалысына байланысты туған әдебиет.

 105. ХХ ғасыр басындағы әдебиеттегі роман жанры шығармаларының поэтикалық ерекшеліктері.

 106. ХХ ғасыр басындағы әдебиеттегі романтизм, сыншыл реализм көркемдік әдістері көріністері.

 107. Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиеті. 1917-1940 жылдардағы қазақ әдебиеті

 108. Қазақ әдебиетіндегі А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов негізін салған прогресшіл бағыт. Шығармалары.

 109. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі қазақ әдебиеті (1941-1945). Ж.Жабаевтың, Ә.Тәжібаевтың, Қ.Аманжоловтың, Ә.Сәрсенбаевтың шығармалары.

 110. 1946-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті. М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, А.Шамкенов, Ә.Ахметов, І.Мәмбетов, Т.Бердияров т.б. шығармалары.

 111. 1960-1990 жылдардағы әдебиет. М.Ғабдуллин, Б.Момышұлы, Т.Ахтанов, Қ.Қайсенов, Ә.Нұршайықов, М.Мағауин, Д.Исабеков, Ә.Кекілбаев шығармаларындағы жанрлық, стильдік ізденістер.

 112. 20ғ. 90-жылдардағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері. (Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті).

 113. Қазақстан Республикасындағы «Мәдени мұра» бағдарламасы және оның қазақ әдебиетін дамытудағы ықпалы.

Похожие:

6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon«6М011700 Қазақ тілі мен әдебиеті», «6М020500-Филология»
«6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті», «6М020500-Филология» мамандықтары бойынша магистратураға түсушілерге арналған пәндер
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon«050117» Қазақ тілі мен әдебиеті (жеделдетілген) және «050112» Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтары бойынша

6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
«Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», 050205 «Филология: қазақ тілі» мамандықтары...
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін iconҚазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» (жеделдетілген), 5В 012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі...
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon«6М011700 Қазақ тілі мен әдебиеті (Қазақ тілі)» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған арнайы пән
«6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті (Қазақ тілі)» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған арнайы пән
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 050121 «Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті»
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 050121 «Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарының 2 курс студенттеріне...
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
ПОӘК«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және соғыстан кейінгі қазақ әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon«Гуманитарлық білім» факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы «Қазақ тілін оқыту әдістемесі»
«050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 3-курс студенттеріне 5-семестрде «Қазақтілін оқыту әдістемесі» пәніне оқу жоспарына...
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін iconФилология факультеті студенттерінің ожсб консультациялары мен сынама тестілеу кестесі
В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В019100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М012100 – Қазақ тілін icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница